ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ: Πέτρος Μακαριάδης

Είμαι ο Πέτρος Μακαριάδης, Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Πειραιώς.

Συστρατεύομαι  με την ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. την παράταξη που διαχρονικά προσπάθησε και κατάφερε μακριά από κορώνες και λαϊκισμούς, να παράξει έργο κρίσιμο για το Επάγγελμα μας. Έτσι και τώρα σε αυτές τις εκλογές, με θετική ατζέντα, μακριά από θεατρινισμούς, εύκολες υποσχέσεις και κιτρινισμούς, ζητάμε από όλους εσάς την ψήφο και την εμπιστοσύνη σας στους επικεφαλής μας για να οδηγήσουμε το επάγγελμα στη νέα ψηφιακή εποχή, μια εποχή με μεγάλες ευκαιρίες αλλά και πολλές παγίδες.

Είμαι αισιόδοξος πως με την κατάλληλη ηγεσία ο Δικαστικός Επιμελητής μπορεί να εξελιχτεί σε έναν κρίσιμο και απαραίτητο κρίκο στην αλυσίδα της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Αυτοί που προτείνουν εύκολες λύσεις σε σύνθετα και δύσκολα προβλήματα, συνήθως ψεύδονται όπως έχει δείξει η ιστορία. Ο δρόμος προς τον παράδεισο είναι πάντα ανηφόρα.

Εμείς σαν ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε., με σχέδιο, συγκεκριμένες υλοποιήσιμες προτάσεις και πολλή όρεξη για δουλειά, θα προσπαθήσουμε σαν διοίκηση την επόμενη μέρα μαζί με όλους, αυτούς που μας υποστήριξαν και τους αντιπάλους, χωρίς αποκλεισμούς και μικροπρέπειες, να πάμε το επάγγελμα παρακάτω.

Στο τέλος τέλος, όλοι θέλουμε το καλό του κλάδου μας και κανένας δεν περισσεύει. 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2022-2025: Προκλήσεις – προτάσεις για ένα Σύλλογο που θα δημιουργεί τις εξελίξεις και δεν θα τρέχει ασθμαίνοντας πίσω από αυτές

Κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι έρχονται μεγάλες αλλαγές στο χώρο της Δικαιοσύνης δείγματα των οποίων βιώσαμε ακόμα και μέσα στην πανδημία. Έχουμε  λοιπόν μπροστά μας τρία χρόνια ορόσημο για τον Κλάδο μας και από την επιλογή μας στις επερχόμενες εκλογές,  εξαρτάται αν τα χρόνια αυτά θα βάλουμε τα θεμέλια προκειμένου με σταθερά και σίγουρα βήματα, να χτίσουμε  ένα γερό οικοδόμημα, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών.

Μια παρέα συναδέλφων που βούλησή μας είναι να είμαστε Δικαστικοί Επιμελητές και το 2032 και το 2042 κι οι νεότεροι και το 2052, εκπονήσαμε ένα σχέδιο δράσεως που κατά την άποψη μας θα οδηγήσει τον Κλάδο στη νέα εποχή, την ψηφιακή, με όραμα ένα Κλάδο που θα προσφέρει στην Πολιτεία, στην κοινωνία και στην οικονομία υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας.

Δεν διεκδικούμε ούτε το Παπικό αλάθητο, ούτε τη γνώση της μοναδικής αλήθειας, απλά αναλύσαμε τις προκλήσεις και τα προβλήματα, μελετήσαμε το θεσμικό πλαίσιο και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος μας, αναζητήσαμε τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό και  μπορούν να έχουν εφαρμογή στη χώρα μας, προκειμένου δε να είναι πιο εύκολα κατανοητό, το έχουμε χωρίσει σε θεματικές ενότητες που θα σας παρουσιάζουμε κατά τμήματα.  

Σας παρουσιάζουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας για την επόμενη τριετία και το θέτουμε στη κρίση σας, θεωρώντας πως χρέος μας είναι να σας ενημερώσουμε γιατί εκτός από το απόλυτα σεβαστό δικαίωμα της επιλογής σας, έχετε και την πλήρη ευθύνη της.

  • Εποπτεία & Έλεγχος – Πάταξη αθέμιτου ανταγωνισμού

α) Υιοθέτηση και ενσωμάτωση στη λειτουργία μας, μίας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας, ενός συστήματος διαχείρισης υποθέσεων όμοιο με αυτά που χρησιμοποιεί το σύνολο σχεδόν των Ευρωπαίων συναδέλφων μας.

β) Χρήση κωδικών QR Code για γρήγορη επαλήθευση της γνησιότητας και μοναδικότητας των εκθέσεων μας από τους δικαστές και τους διαδίκους, με στόχο την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού και την αύξηση της ασφάλειας δικαίου.

γ) Νομοθετική ρύθμιση για τη θέσπιση του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων, με πρόβλεψη αντίστοιχη με αυτή των Δικηγόρων σύμφωνα με την οποία το αποδεικτικό προείσπραξης θα πρέπει να συνοδεύει το έγγραφο του Επιμελητή.

δ) Μέσω αυτής της πλατφόρμας θα μπορούμε να κάνουμε και απομακρυσμένη διεκπεραίωση των υποθέσεων μας  και  θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο εφαρμογής των άρθρων 51 και 139 του Κώδικα μας.

  • Νέο οργανόγραμμα για την Διοίκηση του Συλλόγου και της ΟΔΕΕ:

α) Θέση υπευθύνου επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων,

β) Θέση υπευθύνου ηλεκτρονικών μέσων και τεχνικών ζητημάτων

γ) Ηλεκτρονική καταγραφή  των πρακτικών των Δ.Σ. και των Ε.Γ., με  απομαγνητοφώνηση και ενσωμάτωσή  τους  στο βιβλίο πρακτικών  εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Ανάρτηση των θεμάτων ημερησίων διατάξεων του Δ.Σ. του Συλλόγου στην ιστοσελίδα του.

Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. των θέσεων και απόψεων των εισηγητών  τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

δ)  Καταβολή παραβόλου υπέρ του συλλόγου για κάθε καταγγελία και για κάθε σύσταση ή τροποποίηση καταστατικού αστικής εταιρείας.

ε) Τεχνολογική αναβάθμιση του Συλλόγου, με νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φωτοτυπικό πολυμηχάνημα και κάθε άλλο απαραίτητο εξοπλισμό, διαθέσιμα σε όλους τους συναδέλφους.

στ) Περαιτέρω αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Συλλόγου ούτως ώστε να καταστεί ένα έγκυρο εργαλείο επικοινωνίας & ενημέρωσης προς όφελος των Συναδέλφων.

ζ)  Ψηφιακή ταυτότητα. Έλεγχος/επαναβεβαίωση  μητρώου από το ΔΣ  ανά εξάμηνο για εξάλειψη  φαινομένων αντιποίησης.

  • Αμοιβές

α) Νέο ΦΕΚ αμοιβών, διαπραγμάτευση για αυξήσεις, διορθώσεις (μείωση των χιλιομετρικών αποστάσεων ανά Ζώνη, ολόκληρη αμοιβή ματαίωσης, αμοιβή μάρτυρα, αύξηση της αμοιβής για την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα στην τιμή της Α’ Ζώνης κλπ.) ή νέες χρεώσεις (εισαγωγή Ε Ζώνης, αμοιβή για την σύνταξη της περίληψης και την δημοσίευση αγνώστου διαμονής κατ’ άρθρο 135 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ κ.α.), προείσπραξη στο 100% και έξοδος της Ένωσης Τραπεζών από την διαβούλευση.

β) ΚΕΔΕ: Αύξηση αμοιβών. Ρητή πρόβλεψη αμοιβής για έλεγχο/περιγραφή ακινήτου και επίδοση υποθήκης. 

γ)  Ένταξή μας στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 4596/2019 (νομική βοήθεια) παράλληλα με τους δικηγόρους για έκδοση του φορολογικού μας στοιχείου με την εκκαθάριση. Ένταξη και προκαταβολή των πάσης φύσεως εξόδων για τη μετακίνηση μας προς τα νησιά και της αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας (υποθηκοφυλακείο, δημοσιεύσεις, εκτιμητής, συμβολαιογράφος κλπ).

  • Άρθρο 51

Η πρόσφατη υγειονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο κατέδειξε την ανάγκη ενός εύρωστου οικονομικά Συλλόγου που θα μπορεί να είναι δίπλα στα μέλη του, σε οποιεσδήποτε συνθήκες, αλλά και να παρέχει σε αυτά σε τακτικά διαστήματα ένα ικανοποιητικό μέρισμα.

Πέραν αυτού, θέση μας είναι ότι το άρθρο 51 πρέπει και μπορεί να καταστεί το αναπτυξιακό εργαλείο του Κλάδου μας και αυτή η τριετία είναι η ευκαιρία για να γίνει πράξη η υλοποίηση του.

Η ανάληψη νέας ύλης όπως τα ποινικά δικόγραφα, οι επιδόσεις του εξωτερικού αλλά και η εφαρμογή του άρθρου 139, απαιτούν κεντρική διαχείριση από το Σύλλογο, που με τη σειρά του για να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά, χρειάζεται πρόσληψη ικανού αριθμού προσωπικού με πόρους που το άρθρο 51 μπορεί να προσδώσει.

Η επένδυση σε υποδομές υψηλής τεχνολογίας που θα εξυπηρετούν την καθημερινότητα μας και θα καταστήσουν ανταγωνιστικό τον Κλάδο μας σε ένα μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον Δικαίου, έχουν σημαντικό κόστος για το μικρό και μεσαίο γραφείο Δικαστικών Επιμελητών. Το άρθρο 51 μπορεί να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό αυτή την επιβάρυνση των συναδέλφων.

Η πάγια δική μας θέση – πρόταση για την εφαρμογή του, είναι:

α) η παρακράτηση εφ’ όλης της ύλης ενός μικρού ποσοστού ή ποσού για κάθε πράξη, το ακριβές ύψος του οποίου θα προκύψει ύστερα από εμπεριστατωμένη οικονομοτεχνική μελέτη,

β) η πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού, για να μην πληρώνουν οι ευσυνείδητοι και να καρπώνονται οι ασυνείδητοι,

γ) η εξασφάλιση της προείσπραξης για να μην γεμίσει ο κλάδος μας οφειλέτες.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι συνάδελφοι αποδεδειγμένα (με την έκδοση διαταγής πληρωμής ή απόφασης) δεν έχουν εισπράξει τα χρήματα τους, να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής μερίσματος για το ποσό της απαίτησης.

  • Ηλεκτρονικότητα

α) Ηλεκτρονική διαβούλευση με την δημιουργία ειδικού Forum για όλες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

β) Δυνατότητα υβριδικού (δια ζώσης και ψηφιακά) τρόπου συνεδρίασης Διοικητικών Συμβουλίων,  Γενικών Συνελεύσεων Συλλόγου,  Εκτελεστικών Γραμματειών Ομοσπονδίας, Γενικών Συνελεύσεων Ομοσπονδίας και  αρχαιρεσιών.

γ) Ζωντανή κάλυψη μέσω live streaming από τις ιστοσελίδες του Συλλόγου ή της Ομοσπονδίας αντίστοιχα των Διοικητικών Συμβουλίων όπου θα έχουν πρόσβαση μόνο οι κατά τόπον αρμόδιοι  Δικαστικοί Επιμελητές με αποκλειστικούς μοναδικούς κωδικούς . Αντίστοιχη κάλυψη Εκτελεστικών Γραμματειών Ομοσπονδίας όπου θα έχουν πρόσβαση όλοι οι αντιπρόσωποι.

δ) Υλοποίηση της διασύνδεσης με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που μας δίνει, όπως: 1. Εύρεση στοιχείων οχημάτων, 2. Εύρεση ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη με βάση το Περιουσιολόγιο, 3. Εύρεση από το Μητρώο Πολιτών πληροφοριών για τους οφειλέτες, 4. Επιβεβαίωση στοιχείων ταυτοτήτων οφειλετών, επιβεβαίωση στοιχείων φορολογικού μητρώου των οφειλετών ή και αναζήτηση διεύθυνσης κατοικίας μέσω taxisnet κλπ.

(την κατατεθειμένη πρόταση μας στην ΟΔΕΕ μπορείτε να την δείτε εδώ)

ε) Έγκαιρη προετοιμασία του κλάδου για τις νέες προκλήσεις στο χώρο της ψηφιακής Δικαιοσύνης (τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία blockchain, έξυπνα συμβόλαια, διαδίκτυο των πραγμάτων) με βάση τα πορίσματα του 24ου Συνεδρίου της Δ.Ε.Δ.Ε. και τον Παγκόσμιο Κώδικα Ψηφιακής Εκτέλεσης.

στ) Αναζήτηση και διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα Justice της Ε.Ε. και τις δράσεις για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα Δικαιοσύνης του Ταμείου Ανάκαμψης.

  • Νέα ύλη

α) Επέκταση της εφαρμογής των Διαπιστωτικών εκθέσεων με δυνατότητα παραγγελίας/εντολής απευθείας από τον διάδικο/εντολέα.

β) Διεκδίκηση των ποινικών επιδόσεων υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης ικανοποιητικής αμοιβής από τον κρατικό προϋπολογισμό.

γ) Διεκδίκηση και ανάληψη των επιδόσεων του εξωτερικού στα πλαίσια της επικείμενης εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1784/2021 και παράλληλα τροποποίηση του ΦΕΚ Α’ 263/2020 (Δήλωση της χώρας μας σχετικά με τη Σύμβαση της Χάγης) ούτως ώστε να είναι πλέον εφικτή η επίδοση με Δικαστικό Επιμελητή κατ’ άρθρο 10 ΣτΧ (σήμερα δεν επιτρέπεται). Τροποποίηση του ΦΕΚ 1399/2013 για τις αμοιβές επίδοσης δικαστικής ή εξώδικης πράξης σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, που προέρχεται από χώρες του εξωτερικού.

δ) Επαναφορά της συντηρητικής κατάσχεσης ακινήτου στον Δικαστικό Επιμελητή.

ε) Επιστροφή της επαναληπτικής προδικασίας των πλειστηριασμών στους Δικαστικούς Επιμελητές.

στ) Διεκδίκηση της σύνταξης των κατασχετηρίων εις χείρας τρίτου από τους Δικαστικούς Επιμελητές ως πράξη εκτέλεσης.

ζ) ΚΕΔΕ: Επιδόσεις των ατομικών ειδοποιήσεων και ένταξη των διαπιστωτικών εκθέσεων στην διαδικασία του ΚΕΔΕ.

η) Διορισμός Δικαστικών Επιμελητών που είναι πτυχιούχοι Νομικής ή έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη άσκησης των καθηκόντων τους, ως Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής με παράλληλη σαφή ονομαστική αναφορά στην παρ.3 εδάφιο ιβ του άρθρου 68 του ΠΔ 96/2007  

  • Καθημερινότητα

α) Διεκδίκηση εξασφάλισης ολιγόλεπτων καρτών στάθμευσης σε συνεργασία με  δήμους που ισχύει η διαδικασία της ελεγχόμενης στάθμευσης και  επαφές με την Τροχαία και την Εισαγγελία για έκδοση ειδικού σήματος προσωρινής στάθμευσης για υπηρεσιακούς λόγους.

β) Σύγχρονα εργαλεία όπως η μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων και εξοπλισμού για την ανανέωση της υποδομής του Δικαστικού Επιμελητή.

γ) Ιδιωτική ασφάλιση Υγείας, Αστικής ευθύνης, Νομικής προστασίας & απώλειας εισοδήματος για κάθε μέλος του Συλλόγου.

δ) Δημιουργία προγράμματος προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών για τα μέλη του Συλλόγου, με  λίστα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων/επαγγελματιών. 

  • Όμοροι Κλάδοι – Όργανο Επιστημονικών φορέων – Θεσμική αναβάθμιση του κλάδου

 α) Νέος Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών, σύγχρονος και αναθεωρημένος με όλες τις προτεινόμενες αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό του επαγγέλματος και της λειτουργίας των συλλογικών μας οργάνων (Αποτελεσματική εποπτεία & έλεγχος, Υβριδικές Γενικές Συνελεύσεις, Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες κλπ).

β) Τροποποίηση του ΚΕΔΕ με στόχο την διεκδίκηση νέας ύλης, ενίσχυσης του ρόλου του Δικαστικού Επιμελητή σε αυτόν και εναρμόνιση του με τον Κ.Πολ.Δ.

γ) Η  επιδίωξη διαρκούς και μόνιμης συνεργασίας με όμορους χώρους (Δικηγορικούς και Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, Ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων, Ένωση Δικονομολόγων), με στόχο την ουσιαστική και έγκαιρη συμμετοχή του κλάδου σε κάθε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που επεξεργάζεται νομοθετικές ρυθμίσεις και άπτονται των καθηκόντων μας.

δ) Η θεσμοθέτηση ενός οργάνου  επιστημονικών φορέων που ουσιαστικά θα εκπροσωπεί 350.000 αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κοινών Ασφαλιστικών και Φορολογικών  διεκδικήσεων/ζητημάτων  που αφορούν το σύνολο του επιστημονικού κόσμου.  

ε) Συνεργασία με τη Νομική Σχολή με σκοπό αφ’ ενός τη διοργάνωση ημερίδων για την εκπαίδευση των συναδέλφων, αφ’ ετέρου την ενημέρωση των φοιτητών για το επάγγελμα του Δικαστικού Επιμελητή με στόχο την αύξηση της προσέλευσης στο Διαγωνισμό για την πλήρωση των κενών θέσεων στον κλάδο μας.

Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών

Ο υποψήφιος Πρόεδρος για το Σύλλογο

Νικόλαος Ι. Αντωνίου

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

Η Εκτελεστική Γραμματεία

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 2022 – Ιστορία γράφουν οι παρέες…

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι,

   Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, η ανακήρυξη  των υποψηφίων του Συλλόγου μας εν όψει των επερχόμενων αρχαιρεσιών της 12ης Μαρτίου 2022.

   Ως επικεφαλής της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω τα ονόματα των υποψηφίων της Παράταξης μας και θέλω να ευχαριστήσω την κάθε μία και τον κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του ψηφοδελτίου μας, για την επιλογή του να συμπορευθεί μαζί μας:

Υποψήφιος Πρόεδρος για το Σύλλογο:

Αντωνίου Νικόλαος του Ιωάννη (Εφετείο Ευβοίας)

Υποψήφιοι Σύμβουλοι για το Σύλλογο:

Όνομα – Επώνυμο – ΠατρώνυμοΕφετείο
Γρηγόρης – Γληγόρης Γεώργιος του Άλκη – ΗλίαΑθηνών
Δεμερτζή Βασιλική (Βίκη) του ΜιχαήλΒορείου Αιγαίου
Δεμίρη Χριστίνα του ΓεωργίουΑθηνών
Δηλανάς Αλέξανδρος του ΣταματίουΑθηνών
Ιωάννου Σοφία του ΣπυρίδωνοςΑιγαίου
Κανάκη Ιωάννα του ΠαναγιώτηΑθηνών
Καπότου Ελένη του ΚωνσταντίνουΑθηνών
Καραμιχαήλ Στράτος – Παναγιώτης του ΒασιλείουΑθηνών
Καρυτινού Βασιλική του ΧρήστουΑθηνών
Λαγούδη Μαρία – Αφροδίτη του ΔημητρίουΕυβοίας
Μούστος Ηλίας του ΠαύλουΑθηνών
Μπινιάρη Νίκη του ΔημητρίουΑθηνών
Παναγόπουλος Στυλιανός του ΝικολάουΠειραιώς
Προύντζος Κωνσταντίνος του ΝικολάουΑθηνών
Χάμπας Ιωάννης του ΣπυρίδωνοςΑθηνών
Χατζημιχάλη Παρασκευή του ΓαβριήλΔωδεκανήσου

Υποψήφιοι Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία:

Όνομα – Επώνυμο – ΠατρώνυμοΕφετείο
Αλεξανδρής Ιωάννης του ΔημητρίουΛαμίας
Ανδρόνικος Πέτρος του ΑνδρονίκουΑθηνών
Αντωνίου Νικόλαος του ΙωάννηΕυβοίας
Αρκουμάνης Ηλίας του ΔημοσθένουςΠειραιώς
Γρηγόρης – Γληγόρης Γεώργιος του Άλκη – ΗλίαΑθηνών
Γέμελος Δημήτριος του ΓεωργίουΑθηνών
Δανιγγέλη Κυριακή του Αναστασίου  Αθηνών
Δήμου Βασίλειος του ΑθανασίουΑθηνών
Καρακώστα Μαρία – Αικατερίνη του ΑχιλλέαΑιγαίου
Κορδαλής Δημήτριος του Βασιλείου  Λαμίας
Κοττικιάς Χαράλαμπος του ΝικολάουΑθηνών
Λιακόπουλος Γεώργιος του ΧαραλάμπουςΑθηνών
Μακαριάδης Πέτρος του ΓεωργίουΠειραιώς
Μωροπούλου Ανδρομάχη του ΑποστόλουΑθηνών
Νταουλτσίδου Δέσποινα του ΣτέργιουΠειραιώς
Πλάκας Μάριος του ΑθανασίουΑθηνών
Πράσινος Δημήτριος του ΝικολάουΑθηνών
Χρήστου Βασίλειος του ΑποστόλουΠειραιώς

Υποψήφια μέλη  για την Ελεγκτική Επιτροπή:

Όνομα – Επώνυμο – ΠατρώνυμοΕφετείο
Καράλη Αργυρή του ΙωάννηΑθηνών
Μέγα Σοφία του ΑθανασίουΑθηνών
Παναγούλη Σωτηρία του ΚωνσταντίνουΑθηνών

   Αγαπητοί συνάδελφοι, εξ ονόματος όλων των υποψηφίων θέλω να δεσμευτώ ενώπιον σας για ένα και μόνο πράγμα, να μην σας απογοητεύσουμε για την επιλογή σας. Αυτή μας η παρέα, γιατί για παρέα πάνω απ’ όλα πρόκειται, απ’ όποιο μετερίζι κι αν την τάξετε με την ψήφο σας, δεσμεύεται ότι θα υπερβάλλει εαυτόν για να δικαιώσει την επιλογή σας.

   Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσουμε το όραμα μας για το μέλλον του Κλάδου μας, με κάθε πρόσφορο μέσο, με κάθε συνάδελφο, σε όλη την επικράτεια του Συλλόγου μας. Ελπίζω με τους περισσότερους να βρεθούμε και στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 2022 στο ξενοδοχείο Acropol Athens (Πειραιώς αρ. 1, Αθήνα, Ομόνοια), τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα λόγω της πανδημίας.   

   Τα μέλη της παράταξης μας Νίκος Αντωνίου, Ελένη Καπότου και Κώστας Κοττικιάς, στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρότειναν σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, οι συνάδελφοι από την περιφέρεια που λόγω απόστασης δεν μπορούν να παρευρεθούν δια ζώσης, να μετέχουν διαδικτυακά, δυνατότητα που μας δίνεται από τη νομοθεσία, πραγματοποιώντας μία υβριδική Γενική Συνέλευση. Δυστυχώς, αυτή μας η πρόταση δεν έτυχε της αποδοχής του συνόλου των Συμβούλων των άλλων Παρατάξεων και απορρίφθηκε.

   Δε μας εκπλήσσει η απόφαση τους αυτή. Η άρνηση τους έτσι κι αλλιώς στις νέες τεχνολογίες και η προσκόλληση τους σε ένα σύστημα διοίκησης επικεντρωμένο στην πρωτεύουσα είναι δεδομένη.  

   Κλείνοντας, δεν θα ήθελα μόνο να ευχηθώ καλή επιτυχία, με αυτή την ομάδα τη θεωρώ σίγουρη. Θα ήθελα όμως να ευχηθώ σε όλους μας καλή δύναμη γιατί την χρειαζόμαστε. 

Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

Υποδείγματα Διαπιστωτικών Εκθέσεων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Έπειτα από ερώτημα μας στο διαδικτυακό σεμινάριο της ΟΔΕΕ για τις τελευταίες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, ενημερωθήκαμε σήμερα ότι αναρτήθηκαν από την Επιτροπή Νομολογίας τα παρακάτω υποδείγματα τα οποία μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μορφή word και από την σελίδα μας, πατώντας στους κάτωθι συνδέσμους:

Α. Υπόδειγμα  εντολής – παραγγελίας για την σύνταξη της διαπιστωτικής έκθεσης,

Β. Υπόδειγμα διαπιστωτικής έκθεσης

και

Γ. Υπόδειγμα διαπιστωτικής έκθεσης βάση προσωρινής διαταγής για την παρεμπόδιση επικοινωνίας με τέκνο κατ’ άρθρο 950 κπολδ.

Τα παραπάνω αρχεία μπορείτε να τα βρείτε και στην πλαϊνή στήλη ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ της ιστοσελίδας μας.

Ευχαριστούμε την Επιτροπή Νομολογίας και όσους στηρίζουν με τις πράξεις τους το νέο δικονομικό εργαλείο που ονομάζεται Διαπιστωτική Πράξη.