ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Επειδή το τελευταίο διάστημα λαμβάνουμε αναφορές για σοβαρά ζητήματα στην προσπάθεια σας για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας  απαιτείται αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και στην  περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή η έκδοση της ασφαλιστικής ενημερότητας γίνεται αυτόματα από το σύστημα και  εκτυπώνεται για χρήση από τον ασφαλισμένο.

Το σύστημα  του e-ΕΦΚΑ  δεν εκδίδει ασφαλιστική ενημερότητα και χορηγεί «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ»  στις εξής μεταξύ άλλων περιπτώσεις:

α) Ύπαρξη οφειλής στο πρώην Τ.Υ.Δ.Ε.

β)  Μη καταχώρηση εγκαίρως των τρεχουσών  μηνιαίων εισφορών στο σύστημα του e-ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα  να προκύπτει η ύπαρξη οφειλής προς το eΕΦΚΑ.

Η διαδικασία για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στις ανωτέρω περιπτώσεις  είναι η εξής :

  1. Ύπαρξη οφειλής προς πρώην Τ.Υ.Δ.Ε.

Κατατίθεται  αίτηση ηλεκτρονικά (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το υπόδειγμα) στο πρώην ΤΥΔΕ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tyde@4129.syzefχis.gov.gr  με την οποία αιτείται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, με συνημμένα φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων καταθέσεως των ασφαλιστικών   βιβλιαρίων που   έχουν  εκδοθεί  από  τον  Σύλλογο   Δικαστικών Επιμελητών  καθώς και πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη 2009 έως και 2016.  Για  καλύτερα  και πιο άμεσα αποτελέσματα είναι προτιμότερο να κατατίθενται τα ανωτέρω έγγραφα (αίτηση και φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων) και διά ζώσης στο ταμείο π. ΤΥΔΕ (Ηπείρου 38, Αθήνα).

Μετά την παρέλευση ολίγων ημερών  (λόγω επεξεργασίας της αίτησης από το πρώην Ταμείο) και κατάθεση νέας αίτησης ηλεκτρονικά προς το e-ΕΦΚΑ από τον ασφαλισμένο για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας  προκύπτει  ότι ο αιτών – ασφαλισμένος είναι «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣ».

  1. Ύπαρξη οφειλής προς το ΕΦΚΑ.

Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή ενώ έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες εισφορές και δεν υπάρχει οφειλή,  το σύστημα δεν έχει προβεί στην έγκυρη εκκαθάριση  και προκύπτει οφειλή των τρεχουσών εισφορών η διαδικασία είναι η εξής :

Κατατίθεται  αίτηση (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το υπόδειγμα) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  dief.asf.tan@efka.gov.gr  στην οποία αίτηση αιτείται ο ασφαλισμένος να προβεί το πρώην ταμείο σε έλεγχο των αποδεικτικών κατάθεσης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών των τριών (3) τελευταίων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης με σκοπό την έκδοση της ασφαλιστικής ενημερότητας.

Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται με σάρωση (σκαναρισμένα):

Α)  Το ενημερωτικό σημείωμα (με αριθμό πρωτοκόλλου) που έχει εκδοθεί από e-ΕΦΚΑ κατά την αίτηση  έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας  από  το οποίο προκύπτει η οφειλή προς το ΕΦΚΑ.

Β) Τα ειδοποιητήρια πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών  των τριών (3) τελευταίων μηνών πριν την αίτηση  με τα αντίστοιχα αποδεικτικά κατάθεσης στην τράπεζα.

Ομοίως στην περίπτωση αυτή μετά την παρέλευση ολίγων ημερών  (λόγω επεξεργασίας της αίτησης)  και κατάθεση από τον ασφαλισμένο  νέας αίτησης ηλεκτρονικά προς το e-ΕΦΚΑ για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας  προκύπτει  ότι ο αιτών – ασφαλισμένος είναι «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣ».

Για την ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

 Ελένη Καπότου

Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών

Κατεβάστε τα υποδείγματα των αιτήσεων εδώ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΕΦΚΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΤΥΔΕ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)