Για τους σύγχρονους «μνηστήρες» ΑΝΤΙΝΟΟ και ΑΜΦΙΝΟΜΟ

Για τους σύγχρονους «μνηστήρες»

ΑΝΤΙΝΟΟ και ΑΜΦΙΝΟΜΟ

Για να διδαχτούν ή καλύτερα να συνετιστούν.

odysseus25cf258325ce25ba25ce25bf25cf258425cf258e25ce25bd25ce25b525ce25b925ce25bc25ce25bd25ce25b725cf258325cf258425ce25ae25cf258125ce25b525cf2582Κ.κ. συνάδελφοι,

Με επικεφαλής του κλάδου τον Πρόεδρο της ΟΔΕΕ Ευθύμιο Πρεκετέ και τον Γ.Γ Νικόλαο Αντωνίου και πρωτεργάτη τον οραματιστή Διονύσιο Κριάρη στο πλαίσιο της συνεχούς ανάληψης πρωτοβουλιών μαζί με τους άλλους άξιους συναδέλφους-παλαιούς και νέους- ήδη από το 2013 η ΠΡΟΣΥΔΕ κατέθεσε και παρουσίασε την πρόταση για τις αμοιβές.

 Μετά την ολοκλήρωση και ψήφισή της από τους αντιπροσώπους της ομοσπονδίας και κατόπιν σοβαρής και μακρόχρονης διαπραγμάτευσης, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουμε ότι η πρότασή μας υλοποιείται και γίνεται πράξη το σχέδιο για καθορισμό των νέων αμοιβών σε ζώνες.

 Η συγκεκριμένη εξέλιξη, σε συνδυασμό με το Προεδρικό Διάταγμα για την εξαίρεση από την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και το πτυχίο Νομικής αποτελούν έμπρακτες αποδείξεις ότι ως παράταξη οδηγούμε τον κλάδο με σταθερά βήματα στην σύγχρονη ηλεκτρονική εποχή, θέτοντας με σαφήνεια τα όρια και το πλαίσιο και δίνοντας μορφή στο όραμα για τον Δικαστικό Επιμελητή της σύγχρονης εποχής. Continue reading Για τους σύγχρονους «μνηστήρες» ΑΝΤΙΝΟΟ και ΑΜΦΙΝΟΜΟ

ΝΕΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

(Από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας)

Συνάδελφοι,

Σας ανακοινώνουμε ότι έφυγε για το Εθνικό Τυπογραφείο η με αριθμ. πρωτ. 76297/30-10-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης-Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τις νέες αμοιβές μας ώστε να πάρει αριθμό Φ.Ε.Κ. με σημερινή ημερομηνία.

– Οι αμοιβές αυτές θα εισπράττονται από την 1.1.2016.

– Επίσης, οι αμοιβές αυτές θα προεισπράττονται και το ποσό της κάθε πράξης θα αναφέρεται με ποινή ακυρότητας στην πρώτη σελίδα της κάθε έκθεσης σε ευκρινές και διακριτό πλαίσιο.

Α. ΕΠΙΔΟΣΗ

1. Για  κάθε μία επίδοση δικογράφου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης σε:

  • τριάντα πέντε ευρώ (35 €) από 0 έως 10  χλμ {Α΄ Ζώνη}
  • πενήντα πέντε ευρώ (55 €) από 11 έως 30 χλμ {Β΄ Ζώνη}
  • εβδομήντα τρία ευρώ (73 €) από 31 έως 60 χλμ {Γ΄ Ζώνη}
  • ενενήντα πέντε ευρώ (95 €) από 61 και άνω χλμ {Δ΄ Ζώνη}

Σε περίπτωση επίδοσης έξω από το νομό που έχει την έδρα του ο δικαστικός επιμελητής ή η αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών η αμοιβή της Δ΄ Ζώνης διπλασιάζεται.

Για επίδοση σε νησί ή σε διαφορετικό νησί από εκείνο στο οποίο διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής, ή έχει την έδρα της η αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών, η αμοιβή του είναι αυτή της Δ΄ Ζώνης, υπολογιζομένων και των πάσης φύσεως εξόδων. Continue reading ΝΕΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

(Από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας)

Συνάδελφοι,

Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώθηκε ότι δεν παρατείνεται εκ νέου η ισχύς της υπ᾽αριθμ. 49214/21-7-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525) η οποία έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 με την υπ᾽αριθμ. 57384/31-8-2015 όμοια (Β΄ 1867) και στη συνέχεια μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 με την υπ᾽αρ. 70905/29-9-2015 όμοια (Β΄ 2110).

Κατά συνέπεια από Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 γίνονται όλες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Τη Δευτέρα 12/10/2015 σε συνεδρίαση του  Δ.Σ του Συλλόγου τέθηκε από τον Πρόεδρο, χωρίς να είναι ημερήσιας διάταξης, το θέμα αιτήσεων που έχουν γίνει στο Σύλλογο για εγγραφή στο βιβλίο ασκουμένων ατόμων που ο ίδιος ο Πρόεδρος γνωρίζει (και όλο το Δ.Σ. πλέον) ότι όχι μόνο δεν είναι πτυχιούχοι Νομικής αλλά ούτε καν φοιτούν στη Σχολή αυτή και που σύμφωνα με το νόμο δεν μπορούν να δώσουν πλέον εξετάσεις. Αποφασίστηκε να ζητηθεί γνωμοδότηση….(!) για το θέμα αυτό και προτάθηκαν από τον Πρόεδρο δύο άτομα του Δ.Σ. (ο κ. Κοττικιάς ήταν ένα απ’ αυτά) προκειμένου να τον βοηθήσουν στη.. σύνταξη(!) του ερωτήματος που θα σταλεί για γνωμοδότηση. Ο κ. Κοττικιάς μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Παράταξής μας την Τετάρτη 14/10/2015 πρωτοκόλλησε στο Σύλλογο Δήλωση Εναντίωσής του σε τέτοιου είδους ενέργειες προκειμένου να διαφυλάξει Νόμους, αξιοπρέπεια, συνείδηση και κυρίως τα πολύτιμα κεκτημένα μας, την οποία φυσικά προσυπογράφουμε, όπως νομίζουμε ότι όλοι πρέπει να επιβραβεύουμε τέτοιες συμπεριφορές που διαφυλάσσουν το κοινό (και όχι το προσωπικό) συμφέρον, γιατί αυτό άλλωστε είναι και η ουσία του συνδικαλισμού.

Σας παραθέτουμε πιο κάτω τη Δήλωση αυτή του συναδέλφου όπως ακριβώς κατατέθηκε: Continue reading ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ

Συνάδελφοι,

Σε ό,τι αφορά το κείμενο με τίτλο: “Λαϊκισμός – Συνδικαλισμός – Ιδιοτέλεια” και παρά το ότι είναι απολύτως σαφής και ξεκάθαρη η αναφορά μου σε συγκεκριμένα πρόσωπα και πρακτικές εντούτοις θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή διαστρεβλωθούν τα γραφόμενά μου.

Μια και καλή να ξεκαθαριστεί πως στόχος δεν είναι κανένα νέο παιδί – αγόρι ή κορίτσι – το οποίο αγωνιά για το μέλλον του. Προφανές είναι πως δεν κατηγορώ κανένα νέο άνθρωπο, πολλώ δε που δεν τον γνωρίζω καν, για καμία πράξη γονιού ή άλλου. Πως θα μπορούσα άλλωστε!!

Σαφώς και αναφέρομαι – αποκλειστικά και μόνο – σε συνδικαλιστικές νοοτροπίες παλαιάς κοπής οι οποίες επιμένουν πεισματικά να προσπαθούν να σώσουν το δέντρο αδιαφορώντας παγερά για τη φωτιά που καίει το δάσος. Ο Κλάδος έχει τεράστια ανάγκη από όραμα και αποφάσεις που θα τον κρατήσουν ζωντανό στο μέλλον. Καιγόμαστε για επαγγελματική ύλη. Για τη διεκδίκησή της προϋπόθεση είναι η αναβάθμιση του Κλάδου η οποία δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο με την κτήση ανώτερων τυπικών προσόντων όσων εισέρχονται σ’ αυτόν. Τώρα όχι κάποτε στο μέλλον.

Δε αναφέρομαι καθοιονδήποτε τρόπο στα λοιπά μέλη των οικογενειών των φορέων των νοοτροπιών αυτών.

Προφανώς και δεν είχα ούτε έχω την παραμικρή πρόθεση να προσβληθεί ή μειωθεί κανένας νέος που αγωνιά για το επαγγελματικό του μέλλον, όπως άλλωστε χιλιάδες νέοι στην πατρίδα μας σήμερα.

ΛΑΙΚΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ – ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ

Laikismos

Πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες η ημερίδα ενημέρωσης του Συλλόγου …… ο Θεός να την κάνει ….. στην πραγματικότητα κάνεις δεν έβγαλε σίγουρο συμπέρασμα για το μπούσουλα του Συλλόγου για τις αμοιβές. Δυο ώρες σχεδόν μιλούσε ο κ. Μήτσης …….. και που καταλήξαμε;;; Μάλλον στο θολό νεφέλωμα που ήθελε να μας οδηγήσει. Εξ ου και το (μόνιμο) κλακάρισμα του Βλάχου (ποτέ δεν ήξερε κάτι αλλιώτικο να κάνει!!!).

Την επομένη ημέρα πραγματοποιήθηκε και η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας με θέμα συζήτησης τη διαμόρφωση τελικής πρότασης του Κλάδου για τις αμοιβές μας και τον τρόπο τιμολόγησης αυτών.

Δεν θα σταθώ στις απόψεις που κατατέθηκαν επί του συγκεκριμένου θέματος. Ίσως σε κάποια άλλη παρέμβασή μου. Σε αυτό που θέλω να σταθώ είναι σε έναν συνδικαλιστή (προερχόμενο από την ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.) του οποίου ο λαϊκισμός και η ιδιοτέλεια είναι αδύνατον να περάσουν απαρατήρητες και να μην σχολιαστούν. Continue reading ΛΑΙΚΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ – ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ

Άδειες δακτυλίου: Εμπάθεια, φθόνος, ανυπαρξία και άλλα τινά

Παράταση για τις άδειες δακτυλίου

Συνάδελφοι,

Επειδή πολλοί από εσάς μας παραπονεθήκατε πως δεν λάβατε γνώση ότι η Ομοσπονδία μας θα προμηθευτεί άδειες δακτυλίου, σας ενημερώνουμε ότι, μετά από νέο αίτημά μας, έχουμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε τις σχετικές άδειες, για αυτούς που δεν πρόλαβαν, με νέα ομαδική αίτησή μας.
Καλείσθε – όσοι δεν μπορέσατε – να καταθέσετε μέχρι την Τετάρτη 14-10-2015 στη γραμματεία της Ομοσπονδίας (οδός Καρόλου αρ. 28, Αθήνα) φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του Ι.Χ. αυτοκινήτου τους και να δηλώσετε το όνομα του 2ου οδηγού. Μέχρι σήμερα έχει κατατεθεί αίτηση για 380 συναδέλφους, οι οποίοι και θα λάβουν τις άδειες, μετά από 15 ημέρες περίπου, από τα γραφεία της Ομοσπονδίας. (Πηγή ΟΔΕΕ.)

Άδειες δακτυλίου: Εμπάθεια, φθόνος, ανυπαρξία και άλλα τινά…

Δεν θα ασχολούμασταν αυτόν τον καιρό με το Δ.Σ της Αθήνας και τον Πρόεδρό του γιατί έχουμε άλλες προτεραιότητες που αφορούν τον κλάδο, αλλά γίναμε αποδέκτες παραπόνων από πολλούς συναδέλφους ότι δεν έλαβαν γνώση για τις άδειες δακτυλίου. Θα περίμενε κανείς να υπάρχει στοιχειώδης συνδικαλιστική ευθιξία από τον «πρόεδρο» του Συλλόγου μας ώστε να στείλει ένα μικρό μήνυμα-τη στιγμή που άλλες φορές «ενημερώνει» για ψύλλου πήδημα- για τη λήψη αδειών δακτυλίου και να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για να μην ταλαιπωρούνται. Continue reading Άδειες δακτυλίου: Εμπάθεια, φθόνος, ανυπαρξία και άλλα τινά