Οδηγός συναλλαγής με την πλατφόρμα solon.gov.gr

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το ΦΕΚ 647/19.02.2021 δόθηκε παράταση έως τις 30.06.2021 προς τους δικαιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής, για την υποβολή πιστοποιητικών μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

Στο βίντεο που δημιούργησε ο συνάδελφος Βασίλης Χρήστου και τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την αρωγή του, θα βρείτε απλές οδηγίες για την λήψη αυτών των πιστοποιητικών απο την πλατφόρμα solon.gov.gr χωρίς να χρειαστεί να αποτανθείτε στα Πρωτοδικεία της περιοχής σας (Εφ’ όσον αυτά είναι διασυνδεδεμένα στην πλατφόρμα Σόλων).