Ώρα να κάνουμε την κρίση ευκαιρία

      “Για πόσο καιρό μπορούμε να εθελοτυφλούμε ατιμώρητοι” αναρωτιόταν η ηρωίδα της Μάρως Βαμβουνάκη στο βιβλίο της “Τανγκό στον καθρέφτη” και – άθελα της φαντάζομαι – περιγράφει απόλυτα το αίσθημα πολλών από εμάς, όταν σήμερα το πρωί διαβάσαμε για τη δυνατότητα ηλεκτρονικών επιδόσεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

    Βλέπετε μέχρι και πρόσφατα, παρά τις πολλές ενδείξεις πως οδεύουμε σε ολοένα και περισσότερο ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας, η κρατούσα άποψη στον Κλάδο μας να το καθυστερήσουμε όσο μπορούμε, όσοι δε υποστηρίζαμε την ανάγκη ψηφιοποίησης του επαγγέλματος μας, χαρακτηριζόμασταν κινδυνολόγοι, πως διασπείρουμε σενάρια καταστροφολογίας κι ότι βιαζόμαστε… Και να που η έλευση της πανδημίας ήρθε και τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα του μικρόκοσμου μας, κλεισμένοι στα σπίτια μας δίχως να μπορούμε να διεκπεραιώσουμε τη δουλειά μας πλην ελαχίστων υποθέσεων, να παρακολουθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο εκτός από την εξάπλωση του ιού, την μεταβολή του εργασιακού περιβάλλοντος από την παραδοσιακή του μορφή σε αυτό που ονομάζουμε τηλε-εργασία ανήμποροι κι ανέτοιμοι.

Continue reading Ώρα να κάνουμε την κρίση ευκαιρία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ” ΓΙΑ ΤΟ ΝΣΚ

Επειδή αρκετοί μας ρωτήσατε, συντάξαμε υπόδειγμα το οποίο και σας παραθέτουμε. Το κατωτέρω υπόδειγμα συντάχθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας τα προαπαιτούμενα στοιχεία της έκθεσης σε συνδυασμό με την εκδοθείσα ΚΥΑ και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μοναδική ή δεσμευτική πρόταση .

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ” ΓΙΑ ΤΟ ΝΣΚ

Συνοπτική ενημέρωση μέτρων οικονομικής στήριξης που αφορούν τους δικαστικούς επιμελητές

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ΜΟΝΟ τις μέχρι σήμερα  εκδοθείσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου , Κοινές Υπουργικές  Αποφάσεις   και επίσημες  ανακοινώσεις φορέων  για τα μέτρα ενίσχυσης Ελευθέρων Επαγγελματιών και Εργαζομένων και όχι συνεντεύξεις τύπου ή φήμες , συγκεντρώθηκαν  και κατηγοριοποιήθηκαν  οι κυριότερες  απ’ αυτές .

Στις 20 Μαρτίου εκδόθηκε η  ΠΝΠ (ΦΕΚ  68Α/20.03.2020) για τα μέτρα και την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του covid-19  και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας .  Το άρθρο 8 της παραπάνω ΠΝΠ για  μέτρα στήριξης  Ελ. Επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων  αναφερόταν    στην έκδοση ΚΥΑ των Υπουργού Οικονομικών – Ανάπτυξης – Επενδύσεων και Υπουργού Εργασίας    με την οποία θα καθορίζονταν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους Ελ. Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενους . Παράλληλα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας θα καθορίζονταν τα μέτρα για την ίδια κατηγορία επαγγελματιών για την αναστολή των προθεσμιών καταβολής ασφαλιστικών εισφορών , ληξιπρόθεσμων οφειλών και δόσεων τμηματικών καταβολών των ασφαλιστικών εισφορών .

Continue reading Συνοπτική ενημέρωση μέτρων οικονομικής στήριξης που αφορούν τους δικαστικούς επιμελητές

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σύμφωνα με την με αριθμό 122/2020 απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τις ημερομηνίες από 18-3-2020 έως 27-03-2020, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και να προστατευθεί η υγεία των εργαζομένων και των ευπαθών ομάδων. (πηγή: http://www.nsk.gr)

Continue reading ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Α.  Ε.Φ.Κ.Α.

Σύμφωνα με τον Ν. 4670/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 43/28.02.2020, α) επήλθε αλλαγή της επωνυμία του ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα από «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»  σε «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (e-ΕΦΚΑ)  και β) στον e-ΕΦΚΑ εντάσσεται από την 1.3.2020 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση :

  • οι επιδόσεις που απευθύνονται προς τον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΦΚΑ) θα πρέπει να τροποποιηθούν και προτείνεται η αναγραφή ως εξής:

Επίδοση εγγράφου προς την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ :

..ήρθα για να επιδώσω προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»  (πρώην Ε.Φ.Κ.Α.) ως καθολικό διάδοχο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ …

Επίδοση εγγράφου προς το Κ.Ε.Α.Ο  :

…ήρθα για να επιδώσω προς το ….. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο. ……. του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (πρώην Ε.Φ.Κ.Α.) ως καθολικό διάδοχο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ …

  • Οι εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης κατά οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. θα πρέπει να τροποποιηθούν και προτείνεται η αναγραφή ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του οφειλέτη του …. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο) …… του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) κ………

********

Νόμος 4670/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 43/28.02.2020.

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

Άρθρο 1
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – Ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον e-E.Φ.Κ.Α.

Στον ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται άρθρο 51Α ως εξής:

«Άρθρο 51Α

  1. 1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» μετονομάζεται από την 1.3.2020 σε «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενος στο εξής «e-ΕΦΚΑ». Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», νοείται ο «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α)».
  2. 2. Στον e-ΕΦΚΑ εντάσσεται από την 1.3.2020 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) καταργείται και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσονται ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με πλήρη οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια έκαστος. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει ως σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη όλων των υπακτέων στην ασφάλιση προσώπων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία, και τη χορήγηση των παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»

Β.  Α.Α.Δ.Ε 

1.- Στην Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ η οποία δημιουργήθηκε από την συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Α’  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  με την Δ.Ο.Υ. Β’  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   με έδρα το Περιστέρι  Αττικής  και στην οδό Τζων Κέννεντυ αρ. 146 & Αιγαίου 31, Τ.Κ. 12136  (έδρα της πρώην Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου),  συστήθηκε Δικαστικό Τμήμα και κατά συνέπεια οι επιδόσεις δικογράφων και πάσης φύσεως εγγράφων  για κατοίκους των Δήμων Περιστερίου και Πετρουπόλεως  θα πρέπει να επιδίδονται στην Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Ειδικώτερα για έγγραφα που αφορούν πλειστηριασμούς  η επίδοση θα πρέπει να γίνεται και στην Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ αλλά και στην Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ως  προηγούμενη Δ.Ο.Υ. της συγχωνευθείσας Δ.Ο.Υ. Β΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (τις βεβαιωθείσες οφειλές πριν από την συγχώνευση θα διαχειρίζεται η Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ).

2.-  Από 09-03-2020 έγινε συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ με την Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ ΑΘΗΝΑΣ    και ονομάζεται πλέον Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ με έδρα το Γαλάτσι Αττικής  και στην οδό Χριστιανουπόλεως 103, Τ.Κ. 11146 (έδρα της πρώην Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου)

 

Ελένη Κ. Καπότου

Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών