ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Α.  Ε.Φ.Κ.Α.

Σύμφωνα με τον Ν. 4670/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 43/28.02.2020, α) επήλθε αλλαγή της επωνυμία του ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα από «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»  σε «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (e-ΕΦΚΑ)  και β) στον e-ΕΦΚΑ εντάσσεται από την 1.3.2020 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση :

  • οι επιδόσεις που απευθύνονται προς τον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΦΚΑ) θα πρέπει να τροποποιηθούν και προτείνεται η αναγραφή ως εξής:

Επίδοση εγγράφου προς την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ :

..ήρθα για να επιδώσω προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»  (πρώην Ε.Φ.Κ.Α.) ως καθολικό διάδοχο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ …

Επίδοση εγγράφου προς το Κ.Ε.Α.Ο  :

…ήρθα για να επιδώσω προς το ….. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο. ……. του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (πρώην Ε.Φ.Κ.Α.) ως καθολικό διάδοχο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ …

  • Οι εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης κατά οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. θα πρέπει να τροποποιηθούν και προτείνεται η αναγραφή ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του οφειλέτη του …. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο) …… του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) κ………

********

Νόμος 4670/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 43/28.02.2020.

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

Άρθρο 1
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – Ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον e-E.Φ.Κ.Α.

Στον ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται άρθρο 51Α ως εξής:

«Άρθρο 51Α

  1. 1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» μετονομάζεται από την 1.3.2020 σε «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενος στο εξής «e-ΕΦΚΑ». Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», νοείται ο «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α)».
  2. 2. Στον e-ΕΦΚΑ εντάσσεται από την 1.3.2020 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) καταργείται και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσονται ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με πλήρη οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια έκαστος. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει ως σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη όλων των υπακτέων στην ασφάλιση προσώπων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία, και τη χορήγηση των παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»

Β.  Α.Α.Δ.Ε 

1.- Στην Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ η οποία δημιουργήθηκε από την συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Α’  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  με την Δ.Ο.Υ. Β’  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   με έδρα το Περιστέρι  Αττικής  και στην οδό Τζων Κέννεντυ αρ. 146 & Αιγαίου 31, Τ.Κ. 12136  (έδρα της πρώην Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου),  συστήθηκε Δικαστικό Τμήμα και κατά συνέπεια οι επιδόσεις δικογράφων και πάσης φύσεως εγγράφων  για κατοίκους των Δήμων Περιστερίου και Πετρουπόλεως  θα πρέπει να επιδίδονται στην Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Ειδικώτερα για έγγραφα που αφορούν πλειστηριασμούς  η επίδοση θα πρέπει να γίνεται και στην Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ αλλά και στην Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ως  προηγούμενη Δ.Ο.Υ. της συγχωνευθείσας Δ.Ο.Υ. Β΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (τις βεβαιωθείσες οφειλές πριν από την συγχώνευση θα διαχειρίζεται η Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ).

2.-  Από 09-03-2020 έγινε συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ με την Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ ΑΘΗΝΑΣ    και ονομάζεται πλέον Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ με έδρα το Γαλάτσι Αττικής  και στην οδό Χριστιανουπόλεως 103, Τ.Κ. 11146 (έδρα της πρώην Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου)

 

Ελένη Κ. Καπότου

Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)