ΤΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ» ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ «ΚΛΕΙΣΤΟ»

• Αναγνώριση της ειδικής φύσης του λειτουργήματος του δικαστικού επιμελητή.

• Διατήρηση περιορισμών στην άσκηση του επαγγέλματος του δικαστικού επιμελητή.

• Ο Δικαστικός Επιμελητής δεν ασκεί καθήκοντα σε εθνική επικράτεια αλλά μόνο στην περιφέρεια του Εφετείου που είναι διορισμένος.

• Η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή δεν ορίζεται ελεύθερα αλλά καθορίζεται από την πολιτεία με Υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ).

• Το κόστος θα αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διενεργούμενη πράξη.

Συνάδελφοι,

Με το νόμο 4334/Φ.Ε.Κ 80 Α’/16-7-2015 η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε να νομοθετήσει χωρίς καθυστέρηση ένα πρώτο σύνολο μέτρων μεταξύ των οποίων και το άνοιγμα των «κλειστών επαγγελμάτων» στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή. Continue reading ΤΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ» ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ «ΚΛΕΙΣΤΟ»