ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Μία απ’ τις κυριότερες απορίες πολλών συναδέλφων το τελευταίο διάστημα, είναι η διαδικασία για την έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (Π.Κ.Α.), που είναι απαραίτητο στοιχείο ως συνοδευτικό του εντύπου Δ2 για την καταχώρηση πράξης στην κοινή εκτέλεση.

Για τη διευκόλυνση σας ετοιμάσαμε ένα συνοπτικό οδηγό καθώς και ένα βίντεο που περιγράφονται με απλό και κατανοητό τρόπο, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και το οποίο ελπίζουμε να σας βοηθήσει.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στο συνάδελφο Ηλία Σάμιο, για τη συνδρομή του στη σύνταξη του οδηγού.

Για την ΠΡΟΣΥΔΕ

η ομάδα εργασίας

Ελένη Καπότου – Βασίλης Χρήστου

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

 • Βήμα 1ο: Είσοδος στον ιστότοπο του ΕΚΧΑ,
 • Βήμα 2ο: Επιλέγουμε e – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και ακολούθως από το μενού τα παρακάτω βήματα: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ» – «ΑΝΑΡΤΗΣΗ» – «ΑΙΤΗΣΕΙΣ» – «ΔΙΟΡΘΩΣΗ» – «ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Π.Κ.Α.» – «ΠΑΡ. Γ»  – «ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Π.Κ.Α.» –  «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΗΣ» – «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ»  – «ΕΚΔΟΣΗ Π.Κ.Α.»
 • Βήμα 3ο: Είσοδος στην πλατφόρμα κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet πατάμε: «ΑΠΟΔΟΧΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
 • Βήμα 4ο: Πατάμε την επιλογή «ΑΙΤΗΣΕΙΣ» Στην σελίδα αυτή βγάζει τα  ΚΑΕΚ  που έχει ο αιτών σύμφωνα με τους κωδικούς taxis αλλά εμείς θα πάμε στο επάνω μέρος της σελίδας και θα  κάνουμε κλικ την επιλογή «ΑΙΤΗΣΕΙΣ» και στη συνέχεια κλικ την επιλογή «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Π.Κ.Α.»
 • Βήμα 5ο: Στην επιλογή «ΝΟΜΟΣ –  ΟΤΑ» βάζουμε τον Νομό που ανήκει το ακίνητο και τον Δήμο.
 • Βήμα 6ο: Στο ερώτημα «για τι θέλεις το Π.Κ.Α»,  επιλέγουμε την  2η περίπτωση «Δεν έχω υποβάλλει δήλωση για ακίνητο…». Στην συνέχεια θα βάλουμε το ΚΑΕΚ που αντιστοιχεί  στο ακίνητο που επιθυμούμε.
 • Βήμα 7ο: Στο ερώτημα «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ»  επιλέγουμε «Σύνταξη συμβολαίου» και μπορούμε να γράψουμε και τον λόγο που το ζητάμε, παραδείγματος χάριν: σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης υπερ …
 • Βήμα 8ο: Πληρωμή. Πληρώνουμε με κάρτα και θα μας αποσταλεί το Π.Κ.Α και η απόδειξη καταβολής του ποσού.
 • Βήμα 9ο: Αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι το 4ο βήμα (ΑΙΤΗΣΕΙΣ) επιλέγουμε «ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ» όπου θα έχει την ένδειξη «ΟΡΙΣΤΙΚΗ» στην επιλογή «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ» μπορούμε να δούμε το πιστοποιητικό και να το εκτυπώσουμε.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Επειδή το τελευταίο διάστημα λαμβάνουμε αναφορές για σοβαρά ζητήματα στην προσπάθεια σας για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας  απαιτείται αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και στην  περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή η έκδοση της ασφαλιστικής ενημερότητας γίνεται αυτόματα από το σύστημα και  εκτυπώνεται για χρήση από τον ασφαλισμένο.

Το σύστημα  του e-ΕΦΚΑ  δεν εκδίδει ασφαλιστική ενημερότητα και χορηγεί «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ»  στις εξής μεταξύ άλλων περιπτώσεις:

α) Ύπαρξη οφειλής στο πρώην Τ.Υ.Δ.Ε.

β)  Μη καταχώρηση εγκαίρως των τρεχουσών  μηνιαίων εισφορών στο σύστημα του e-ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα  να προκύπτει η ύπαρξη οφειλής προς το eΕΦΚΑ.

 

Η διαδικασία για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στις ανωτέρω περιπτώσεις  είναι η εξής :

 

 1. Ύπαρξη οφειλής προς πρώην Τ.Υ.Δ.Ε.

Κατατίθεται  αίτηση ηλεκτρονικά (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το υπόδειγμα) στο πρώην ΤΥΔΕ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tyde@4129.syzefχis.gov.gr  με την οποία αιτείται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, με συνημμένα φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων καταθέσεως των ασφαλιστικών   βιβλιαρίων που   έχουν  εκδοθεί  από  τον  Σύλλογο   Δικαστικών Επιμελητών  καθώς και πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη 2009 έως και 2016.  Για  καλύτερα  και πιο άμεσα αποτελέσματα είναι προτιμότερο να κατατίθενται τα ανωτέρω έγγραφα (αίτηση και φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων) και διά ζώσης στο ταμείο π. ΤΥΔΕ (Ηπείρου 38, Αθήνα).

Μετά την παρέλευση ολίγων ημερών  (λόγω επεξεργασίας της αίτησης από το πρώην Ταμείο) και κατάθεση νέας αίτησης ηλεκτρονικά προς το e-ΕΦΚΑ από τον ασφαλισμένο για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας  προκύπτει  ότι ο αιτών – ασφαλισμένος είναι «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣ».

 

 1. Ύπαρξη οφειλής προς το ΕΦΚΑ.

Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή ενώ έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες εισφορές και δεν υπάρχει οφειλή,  το σύστημα δεν έχει προβεί στην έγκυρη εκκαθάριση  και προκύπτει οφειλή των τρεχουσών εισφορών η διαδικασία είναι η εξής :

Κατατίθεται  αίτηση (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το υπόδειγμα) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  dief.asf.tan.@efka.gov.gr  στην οποία αίτηση αιτείται ο ασφαλισμένος να προβεί το πρώην ταμείο σε έλεγχο των αποδεικτικών κατάθεσης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών των τριών (3) τελευταίων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης με σκοπό την έκδοση της ασφαλιστικής ενημερότητας.

Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται με σάρωση (σκαναρισμένα):

Α)  Το ενημερωτικό σημείωμα (με αριθμό πρωτοκόλλου) που έχει εκδοθεί από e-ΕΦΚΑ κατά την αίτηση  έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας  από  το οποίο προκύπτει η οφειλή προς το ΕΦΚΑ.

Β) Τα ειδοποιητήρια πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών  των τριών (3) τελευταίων μηνών πριν την αίτηση  με τα αντίστοιχα αποδεικτικά κατάθεσης στην τράπεζα.

Ομοίως στην περίπτωση αυτή μετά την παρέλευση ολίγων ημερών  (λόγω επεξεργασίας της αίτησης)  και κατάθεση από τον ασφαλισμένο  νέας αίτησης ηλεκτρονικά προς το e-ΕΦΚΑ για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας  προκύπτει  ότι ο αιτών – ασφαλισμένος είναι «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣ».

Για την ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

 

Ελένη Καπότου

Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών

 

Κατεβάστε τα υποδείγματα των αιτήσεων εδώ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΕΦΚΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΤΥΔΕ

 

 

Σημαντική ενημέρωση για τον ηλεκτρονικό έλεγχο στο Κτηματολόγιο

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε συμπληρωματικές οδηγίες για την διευκόλυνση σας στον διαδικτυακό έλεγχο στο e-Κτηματολόγιο.
Επιμέλεια έκδοσης: Βασ. Χρήστου – Χαρ. Κοττικιάς.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο συνάδελφο Αντώνη Πουλή για την πολύτιμη βοήθεια του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής του Ελληνικού Κτηματολογίου

 

Με αφορμή την πιλοτική έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής μας πρόσβασης στο Κτηματολόγιο και στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης σας, η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. ετοίμασε και σας παρουσιάζει έναν πρακτικό οδηγό ηλεκτρονικού ελέγχου στο Κτηματολόγιο που ελπίζουμε να σας βοηθήσει και διευκολύνει στο έργο σας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο συνάδελφο Χάρη Κοττικιά για την επιμέλεια της έκδοσης.

Στην Ενότητα ΧΡΗΣΙΜΑ, στη δεξιά στήλη της ιστοσελίδας μπορείτε να κατεβάσετε σε pdf τον Οδηγό.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Να γιατί τώρα …

 

Στη διαδικτυακή συνεδρίαση της 5ης Απριλίου του ΔΣ του Συλλόγου, λήφθηκε
ομόφωνα η απόφαση να σταλεί, σε Δικαστικές , ελεγκτικές και ανεξάρτητες αρχές Αίτημα/Αναφορά/Καταγγελία, προκειμένου να ερευνηθεί αρμοδίως, εάν η λειτουργία των «πολυπράγμονων» εταιρειών, εν συντομία «διαχείρισης
εγγράφων», ως προς το σκέλος της άμεσης ή έμμεσης διαμεσολάβησής τους
(διακίνηση δικογράφων, σύνταξη εκθέσεων αναγκαστικής εκτέλεσης και εκθέσεων επιδόσεων, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.α.) μεταξύ εντολέων και δικαστικών επιμελητών ή μεταξύ των εν λόγω εταιρειών και δικαστικών επιμελητών είναι σύννομη. Τη σύνταξη του αιτήματος θα επιμεληθεί νομικός.
Θα σταθούμε πρωτίστως στο ουσιαστικό κομμάτι της απόφασης του ΔΣ, το
Κλαδικό. Παράλληλα όμως, ας μας επιτραπεί να κάνουμε αναφορά και στο
παρασκήνιο αυτής της ιστορίας όπως διαδραματίστηκε στα Όργανα της
ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε., γιατί πολλά διαβάζετε, περισσότερα ακούτε, αλλά ελάχιστα σας
γίνονται πραγματικά γνωστά.
Ως προς το ουσιαστικό κομμάτι λοιπόν της απόφασης, δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία πως έγινε το πρώτο βήμα. Το υφιστάμενο πρόβλημα πέρασε από τη
ζώνη της φαντασίας και των φημών στο πεδίο της ουσιαστικής και ρεαλιστικής του αντιμετώπισης, έτσι φαίνεται τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο. Θα φανεί αυτό από τη ζέση που θα επιδείξει η διοίκηση του Συλλόγου για το εάν και κατά πόσο διαθέτει την πραγματική βούληση να προχωρήσει σύντομα (υπήρξε δέσμευση) και με υπευθυνότητα (ελπίζουμε , αλλά εκεί θα είμαστε) στη διαχείριση της υπόθεσης.
Ολιγωρία και αδιαφορία σαν αυτή που επέδειξε στη γνωστή υπόθεση του 2016 δεν θα την επιτρέψουμε.
Είναι αναντίρρητη η ανάγκη του εξοστρακισμού αυτών των εταιρειών από το
χώρο. Αποτελεί και δικαίως, αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των
συναδέλφων η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος που πέρα από το
επαγγελματικό και βιοποριστικό αδιέξοδο, προκαλεί και ένα βαθύ ρήγμα στα
συναδελφικά χαρακτηριστικά της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού και της
εμπιστοσύνης , κάτι που μεσοπρόθεσμα μπορεί να αποδειχθεί ολέθριο για τον
κλάδο. Σύσσωμο το συνδικαλιστικό προσωπικό του κλάδου οφείλει να διαφυλάξει αυτές τις αρετές ως κόρη οφθαλμού.
Ας έρθουμε τώρα στα λιγότερο σημαντικά αλλά εξίσου σοβαρά, γιατί οι μισές
αλήθειες είναι χειρότερες από το ψέμα.
Επιχειρείται να παρουσιαστεί από την παραιτηθείσα τέως πρόεδρο της
ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. η ανάδειξη του θέματος ως αποκλειστικά δική της πρωτοβουλία.
Συγνώμη λάθος, συμπεριέλαβε και την κ. Κεσίνη, αφού από κοινού κατέθεσαν το αίτημα στο Σύλλογο μαζί με τα έγγραφα που το συνοδεύουν. Από το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου του 2021 (ημερομηνία παραίτησης της τέως προέδρου και απαλλαγής απ’ τα «δεσμά» της) μέχρι τις 22 Μαρτίου 2021 που κατατέθηκε το αίτημα με τα έγγραφα που το συνοδεύαν, πέρασαν 37 ολόκληρες μέρες!!!
Τριάντα επτά (37) μέρες απόλυτης και αποκλειστικής ενασχόλησης προκειμένου η παραιτηθείσα τέως Πρόεδρος της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. να καταφέρει να γίνει δέκτης πληροφοριών, ερευνήσει, επικοινωνήσει, πείσει, συλλέξει, επιβεβαιώσει, επεξεργαστεί, συντάξει, ρωτήσει δύο (2) νομικούς, να μελετήσουν οι δύο (2) νομικοί, απαντήσουν οι δύο (2) νομικοί, να συντάξει εκ νέου, επικοινωνήσει την κ. Κεσίνη, μελετήσει η κ. Κεσίνη, εγκρίνει η κ. Κεσίνη, υπογράψει η κ. Κεσίνη και τέλος καταθέσουν από κοινού το αίτημα στο σύλλογο …
Ας τελειώνουμε όμως με την κωμική περιγραφή και ας πούμε τα πράγματα με τ’
όνομά τους.

Η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. τον Δεκέμβριο του 2016 , επί προεδρίας κ. Μιχάλη Κανέλλου και των συμβούλων στο Σύλλογο, εκτός του ιδίου, των κ.κ. Μπρουζούκη και
Παπακωνσταντίνου και στην ΟΔΕΕ , πάλι εκτός του ιδίου και των κ.κ. Αντωνίου, Γρηγόρη και Μότσου και αφού έγινε δέκτης της πρώτης αξιοποιήσιμης πληροφορίας (συνοδευόμενη με έγγραφα) του τρόπου λειτουργίας τέτοιων εταιρειών, έπραξε αυτό που όφειλε. Ανέδειξε το θέμα και το έφερε στο Συμβούλιο του Συλλόγου και στην Ε.Γ. της ΟΔΕΕ αντίστοιχα για τα περαιτέρω, με το γνωστό ιστορικό (βρε σε ποια εισαγγελία πήγε; Εδώ ο παπάς εκεί ο παπάς).
Η πρωτοβουλία αυτή, πιθανότατα λειτούργησε ως καταλύτης και απελευθέρωσε, τουλάχιστον κάποιους συναδέλφους να εκφραστούν και να γνωστοποιήσουν προφορικά στους κ.κ. Αντωνίου και Μπρουζούκη νέα στοιχεία λίγο πριν τις εκλογές του 2019, αρνούμενοι όμως να βγουν ενυπόγραφα και να καταγγείλουν τα λεγόμενά τους. Επί μήνες συλλέγονταν πληροφορίες και υπήρχαν συζητήσεις εντός της παράταξης, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα  ήταν ικανά να στηρίξουν μια αξιόλογη και αξιοποιήσιμη αίτηση.
Τη συλλογή των επίμαχων εγγράφων είχε αναλάβει για λογαριασμό της
παράταξης προσωπικά η παραιτηθείσα τέως Πρόεδρος της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.. Μάλιστα κατά καιρούς μας έλεγε χαρακτηριστικά πως περιμένει στοιχεία από την περιφέρεια. Μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και 12ης Φεβρουαρίου 2021 που αποχώρησε παραιτούμενη από την παράταξη, καμία άλλη ενημέρωση δεν είχαμε εκ μέρους της για το θέμα αυτό.
Η περιγραφή που ακολουθεί αφορά γεγονότα που δεν μπορούν να
αμφισβητηθούν ούτε ως προς τη χρονική τους τοποθέτηση, ούτε ως προς την
ερμηνεία του περιεχομένου τους, αφού πρόκειται περί έγγραφων καταγραφών.
Λυπούμαστε που το αναφέρουμε, αλλά θα γκρεμίσουν το πονεμένο αφήγημα περί δέσμιων, κερατάδων και δαρμένων.
Στις απορίες και στα ερωτήματα που εκφράζει η αποχωρήσασα τέως Πρόεδρος
της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. σε «κοινωνικά πηγαδάκια», της απαντάμε με σαφήνεια. Δεν κλέψατε καμία ιδέα, γιατί απλούστατα οι συνδικαλιστικές ιδέες δεν έχουν
αποκλειστικότητα. Εκφράζονται, ενίοτε από περισσότερους του ενός. Δύναται να τροποποιούνται αναλόγως των συνθηκών. Γίνονται αποδεκτές ή όχι από τις
πλειοψηφίες και διεκδικούνται από την Πολιτεία κυρίως μέσω των κλαδικών
οργάνων, με τους τρόπους που αυτά επιλέγουν (αγωνιστικά, διπλωματικά κτλ) και πάντα πλειοψηφικά.
Στη συγκεκριμένη άλλωστε συμμετείχατε και εσείς και αυτό δεν το αμφισβητεί
κανείς. Το αντίθετο συμβαίνει. Εσείς είστε αυτή που επιχειρείτε να παρουσιαστείτε, όχι μόνο ως αποκλειστική θεματοφύλακας των ηθικών αξιών του χώρου, αλλά και ως δέσμια για περίπου 20 χρόνια, σε μια παράταξη που δεν επέτρεπε να αναδειχθούν τα μεγάλα σας ταλέντα. Υποθέτουμε πως έχουν φτάσει και στα δικά σας αφτιά ή μάτια τα σχόλια των συναδέλφων για τη συγκεκριμένη επικοινωνιακή σας τακτική.
Σας θυμίζουμε πως ήσασταν μέλος της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. κατά την περίοδο της
αναφοράς του Δεκεμβρίου του 2016 και Πρόεδρος κατά την περίοδο συλλογής των στοιχείων της τωρινής. Την πρώτη φορά ενεργήσατε, μαζί με τους υπόλοιπους αιρετούς της παράταξης σε Σύλλογο και ΟΔΕΕ, προς όφελος πρωτίστως του κλάδου και δευτερευόντως της παράταξης. Τη δεύτερη προς όφελος πρωτίστως δικό σας, δευτερευόντως της νέας σας παράταξης και ακολούθως του κλάδου.
Δεν αποτέλεσε βέβαια ιδιαίτερη έκπληξη για μας αυτή σας η επιλογή. Εδώ
παρακρατείτε μια έδρα της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. μετά την παραίτησή σας, θα αποτελούσε ηθικό δίλλημα για σας η παρακράτηση των στοιχείων;
Δεν καταθέσαμε το αίτημα (ως ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.) γιατί απλούστατα εσείς είχατε άλλες προτεραιότητες την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021. Η προσπάθεια ανάδειξής σας, πάση θυσία, ως υποψήφιας της παράταξης για την προεδρία του Συλλόγου στις αρχαιρεσίες του 2022, έβαλε σε δεύτερη μοίρα οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία.
Και να πως αποδεικνύονται όλα αυτά χρονικά (τα κείμενα που είναι σε πλάγια
γραφή, αποτελούν πιστή αντιγραφή απ’ τις πρωτότυπες πηγές και είναι στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου):
• Κατά τη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 της εκτελεστικής
Γραμματείας της παράταξης, μεταξύ άλλων και σύμφωνα πάντα με τα
πρακτικά, ο Νίκος Αντωνίου τοποθετείται ως ακολούθως:
«Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις εταιρείες διαχείρισης. Να μπει εισαγγελέας. Να σταλεί στην ΟΔΕΕ πρόταση για τις εταιρείες διαχείρισης. Την άλλη βδομάδα να ασχοληθούμε με υπόμνημα για τις εταιρείες διαχείρισης».
• Κατά τη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2020 της εκτελεστικής
γραμματείας της παράταξης, μεταξύ άλλων και σύμφωνα πάντα με τα
πρακτικά, ο Νίκος Αντωνίου τοποθετείται λέγοντας: «Έχει ζητηθεί ήδη από τον ……… να καταθέσει (εννοεί ενυπόγραφα τα στοιχεία) , έχει συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για 18 εταιρείες, απ’ όσα γνωρίζει. Μπορούμε να κάνουμε καταγγελία στον Εισαγγελέα Διαφθοράς/Οικονομικού εγκλήματος. Η καταγγελία γίνεται είτε επώνυμα είτε από ΝΠΔΔ. Στις 31 Οκτωβρίου πέρασε νόμος για χρήση προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και όσους παρέχουν γενικά νομικές υπηρεσίες, όχι χρήση από άλλο πρόσωπο. Να πάει η Μαρία τα στοιχεία στο ΔΣ, ας το αναλάβει , όμως ακόμα πιστεύω δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό» (εκείνη τη στιγμή είχαμε μόνο υποσχέσεις για την παράδοση των επίμαχων εγγράφων).
• Την 29η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους στην ομάδα Viber της Γραμματείας
της παράταξης ο Νίκος Αντωνίου γράφει μεταξύ άλλων:
«Αφού συζητήσουμε και αποφασίσουμε για… το επόμενο που θα ήθελα να βάλω είναι το εξής: Συγκέντρωση/συλλογή στοιχείων (όπως λειτουργία/καταστατικός σκοπός κλπ.)
των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων/διακίνησης της επαγγελματικής μας ύλης, με λίγα λόγια ν’ ασχοληθούμε ενεργά με τους μεσάζοντες, να καταθέσουμε πρόταση στο Σύλλογο με αίτημα την αποστολή καταγγελίας στον Εισαγγελέα Διαφθοράς ή στον Οικονομικό Εισαγγελία, όπως σας είπα και τη προηγούμενη φορά, είναι καιρός πλέον να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο».
Ελπίζουμε μετά την «υπενθύμιση» των πραγματικών γεγονότων, να μη χρειαστεί να επανέλθουμε εκ νέου στα δευτερεύοντα. Ας εστιάσουμε στα μείζονα.
Παρεμπιπτόντως, θα σας προτείναμε να αλλάξετε την παροιμία «και κερατάς και δαρμένος» που τελευταία έγινε η αγαπημένη σας, με την ειλικρινή…
«Τα καλά του Γιάννη θέμε, μα το Γιάννη δεν τον θέμε».
Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών
Η Εκτελεστική Γραμματεία
Υ.Γ. Εκφράζεται από μια ισχνή μερίδα συναδέλφων, κυρίως πρώην συνδικαλιστικών συντρόφων, η άποψη πως εμείς ως συνδικαλιστική παράταξη δεν έχουμε το δικαίωμα να διοργανώνουμε δράσεις ενημέρωσης, σαν τη χθεσινή! Κραυγές απόγνωσης με χρήση επιθέτων που μόνο γέλιο μας προκαλούν (εκτροπή, πραξικόπημα, κ.α.). Καταλαβαίνουμε πως βρίσκεστε σε σημείο απόγνωσης και απόλυτης σύγχυσης, αλλά θα σας συμβουλεύαμε για να μην καταλήξετε παντελώς «γραφικοί», μη φτάσετε στο σημείο να απευθύνετε επιστολή στους Chad Hurley, Steve Chen και Jawed Karim, συνιδρυτές του YouTube, προκειμένου να κατεβάσουν το video απ’ την πλατφόρμα. Στην κατηγορία πως η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. αντικατέστησε την ΟΔΕΕ και το Σύλλογο στην
ενημέρωση, απαξιούμε να απαντήσουμε επί της ουσίας. Θα επισημάνουμε απλώς να διαβάσετε, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, τις ανακοινώσεις της ΟΔΕΕ από την 4η Απριλίου και του Συλλόγου από την 5 η Απριλίου. Τώρα αν εσείς, επιμένετε να θεωρείτε ενημέρωση μονάχα αυτή που γίνεται μέσω οπτικοακουστικού μέσου και όχι εγγράφως, δε μπορούμε να βοηθήσουμε!
Η δική μας πρωτοβουλία, ως προστιθέμενη στο κείμενο οδηγιών που εξέδωσε η
επιτροπή νομολογίας της ΟΔΕΕ, στόχο είχε τη μέγιστη δυνατή ενημέρωση των
συναδέλφων. Ως ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. έχουμε οργανώσει πολλές φορές στο παρελθόν
ανάλογες εκδηλώσεις και θα το πράξουμε και στο μέλλον. Δηλώνουμε δε, προς
τους “αυτόκλητους θεματοφύλακες” των ηθικών, θεσμικών και δημοκρατικών
αξιών του κλάδου πως, άδεια ή έγκριση για οποιαδήποτε πρωτοβουλία της
παράταξης, ανεξάρτητα αν αυτή έχει ενημερωτικό, συνδικαλιστικό, ή άλλο σκοπό, δεν υπάρχει περίπτωση να σας ζητηθεί.

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει έναν, έναν ξεχωριστά τους 397 συμμετέχοντες συναδέλφους που τίμησαν την διαδικτυακή μας ημερίδα, ανεξάρτητα από παραταξιακές επιλογές και κατευθύνσεις.
Η ημερίδα έλαβε χώρα έχοντας πρωτίστως ως αφετηρία την ενημέρωση και επίλυση των προβληματισμών του κάθε συναδέλφου, γνωρίζοντας ότι το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του δικαίου.
Δέσμευσή μας, εν’ όψει της ηλεκτρονικής εποχής που διανύουμε και των νέων τεχνολογιών που έχουμε στην διάθεσή μας, είναι ότι θ’ ακολουθήσουν και άλλες ημερίδες ενημέρωσης ώστε να αποσαφηνίζονται οι όποιες απορίες μας ταλανίζουν, ανοίγοντας τον δρόμο για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κλάδου.
Ευχαριστούμε τους εκλεκτούς συναδέλφους κα. Αικατερίνη Γκουρνέλλου και κ. Χρήστο Μπούρα, για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση και ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4790/2021.
Εκφράζουμε την αμέριστη ευγνωμοσύνη μας για την συνδρομή της εξαίρετης νομικού κυρίας Άννας Πλεύρη, η οποία συντόνισε άψογα τη σημερινή μας ημερίδα, προσδίδοντας αίγλη και κύρος όχι μόνο σ’ αυτήν, αλλά πραγματικά σε ολόκληρο τον κλάδο των Δικαστικών Επιμελητών, ο οποίος αναδείχθηκε επιστημονικά και καρπώθηκε την ενημέρωση και τα συμπεράσματα.
Πραγματικά πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι η ημερίδα αυτή μέσω της ηλεκτρονικότητας θα ανοίξει νέους ορίζοντες στο λειτούργημά μας.
Ενωμένοι με δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ – Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του ν. 4790/2021 στην αναγκαστική εκτέλεση

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

11/04/2021 │ 16:00-18:00

Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του ν. 4790/2021 στην αναγκαστική εκτέλεση.

https://youtu.be/MDs9n8nWsNw

(ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ)

Η ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ. (Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών) στην προσπάθεια της για άμεση και έγκυρη ενημέρωση, σας προσκαλεί αυτή την Κυριακή, 11/4/2021 και ώρα 16:00-18:00, στη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: “Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του ν. 4790/2021 στην αναγκαστική εκτέλεση”.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Επίκουρη καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δικηγόρος Δρ. Άννα Πλεύρη, έχουν προσκληθεί και θα συμμετέχουν τα μέλη της ομάδας νομολογίας της Ομοσπονδίας μας κ.κ. Αικατερίνη Γκουρνέλου και Χρήστος Μπούρας, ενώ την ομάδα των ομιλητών θα πλαισιώνουν τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της παράταξης μας  Ελένη Καπότου, Νικόλαος Αντωνίου και Δημήτρης Γέμελος.

Η εκδήλωση θα προβληθεί ζωντανά:

 • μέσω live streaming στην ιστοσελίδα της ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ., (επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.prosyde.gr),
 • μέσω της πλατφόρμας YouTube στο URL https://youtu.be/MDs9n8nWsNw (κάντε κλίκ ή αντιγραφή και επικόλληση τον σύνδεσμο),
 • και στην ομάδα της ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ. στο Facebook

Σχολιασμούς και ερωτήσεις αποκλειστικά για τη θεματολογία της εκδήλωσης, μπορείτε να υποβάλετε σε όλα τα διαθέσιμα μέσα:

 • με σχόλιο στην Ιστοσελίδα της ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ.,
 • με σχόλιο στο chat του YouTube,
 • με σχόλιο κάτω από την σχετική δημοσίευση στην ομάδα της ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ. στο Facebook,
 • και τέλος στο email μας info@prosyde.gr.

Σας Περιμένουμε.

Νέα κοινή επιστολή των Επιστημονικών Φορέων για το επίδομα των 400 ευρώ (μεταξύ των Φορέων και η ΟΔΕΕ διά του αντιπροέδρου της Νίκου Αντωνίου).

 

Κοινή επιστολή των Επιστημονικών Φορέων για το επίδομα των 400€ μετά την από 31.3.2021 ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη διεύρυνση του αριθμού των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων που καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ, οι Επιστημονικοί Φορείς της Χώρας, προβαίνουν στις κάτωθι επισημάνσεις:

1. Η απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών να εκδώσουν νέα ΚΥΑ με την οποία διευρύνονται οι δικαιούχοι ιδίως μετά την απάλειψη του κριτηρίου μείωσης του τζίρου κατά 20% ως προϋπόθεση για τη λήψη του χορηγήματος των 400€ από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ, κινείται σε θετική κατεύθυνση. Το σημείο αυτό άλλωστε, όπως και η αύξηση του προς διανομή ποσού, αποτέλεσε κύριο σημείο διαφωνίας μας με την αρχική ΚΥΑ οικ.5629/22/5-2-2021 (ΦΕΚ Β’ 450), όπως προκύπτει και από τις από 9.2.2021 και από 17.3.2021 κοινές επιστολές μας.

2. Παρά ταύτα, και ενώ ακόμη δεν μας έχουν χορηγηθεί αναλυτικά στοιχεία ανά κλάδο, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα, υπάρχουν σημαντικές επιφυλάξεις μας σε σχέση με το περιεχόμενο της νέας ΚΥΑ. Συγκεκριμένα:

α) Εσφαλμένα το Υπουργείο εμμένει στο κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος, αντί του ατομικού (Ε3), καθώς τέτοιο κριτήριο δεν έχει τεθεί σε κανένα άλλο προνοιακό επίδομα μέχρι τώρα, και μάλιστα τη στιγμή που τα αποθεματικά διαθέσιμα προέρχονται από πόρους των ίδιων των επιστημόνων.

β) Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι ενιαία για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς διακρίσεις και να λαμβάνουν το χορήγημα όσοι το έχουν περισσότερο ανάγκη, με εισοδηματικά κριτήρια και με αύξουσα εισοδηματική κλίμακα (μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, σύμφωνα με την πάγια θέση μας), όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην από 22.12.2020 κοινή επιστολή μας.

γ) Να προβλεφθεί η χορήγηση βοηθήματος 800 ευρώ στους νοσήσαντες από Covid-19 επιστήμονες και 2000 ευρώ στις οικογένειες των θανόντων επιστημόνων από την ασθένεια.

Κατόπιν αυτών, καλούμε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να προβεί άμεσα στην αντιμετώπιση των ανωτέρω σοβαρών ζητημάτων που επισημαίνονται και στην άρση των όποιων αδικιών παραμένουν στην υφιστάμενη ρύθμιση.

Οι Πρόεδροι των Επιστημονικών Φορέων

Γεώργιος Στασινός

Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Δημήτρης Κ. Βερβεσός

Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Κωνσταντίνος Κόλλιας

Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Αθανάσιος Δεβλιώτης

Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Σπυρίδων Μάμαλης

Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Γεώργιος Ρούσκας

Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής

Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος

α.α. Ο Αντιπρόεδρος Νικόλαος Αντωνίου

Αθηνά Τραχήλη

Πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου

Κοινή επιστολή των επιστημονικών φορέων της χώρας προς τον Υπουργό Οικονομικών για την ένταξη των επιστημόνων που δεν απασχολούν προσωπικό στο μέτρο της “επιδότησης των παγίων δαπανών” που ετοιμάζει η κυβέρνηση.

 

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος

Αθήνα, 5/4/2021

Προς

Τον Υπουργό Οικονομικών
Κύριο Χρήστο Σταϊκούρα

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Οι επιστήμονες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις συνέπειες της πανδημίας. Η
Πολιτεία αναγνωρίζοντας την κατάσταση αυτή, ενέταξε τους επιστήμονες στους πληττόμενους ΚΑΔ, πλην όμως η στήριξή της μέχρι σήμερα δεν είναι η ενδεδειγμένη και υπολείπεται της ενίσχυσης που έλαβαν οι λοιποί πληττόμενοι κλάδοι.

Η Κυβέρνηση, στα πλαίσια της οικονομικής στήριξης των πληττόμενων
επαγγελματιών, προωθεί το μέτρο της ενίσχυσής τους με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών». Ως προϋπόθεση, όμως ένταξης στο μέτρο αυτό τίθεται η απασχόληση από τους δικαιούχους προσωπικού.

Η προϋπόθεση αυτή, αποκλείει εκ προοιμίου το μεγαλύτερο μέρος των επιστημόνων, οι οποίοι ασκούν ατομικά το επάγγελμα διατηρώντας το δικό τους γραφείο, χωρίς προσωπικό. Κάτι που συνέβη άλλωστε και με τους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Αντιλαμβάνεστε ότι οι επιστήμονες δεν μπορούν να αποκλειστούν από ένα
ακόμη μέτρο στήριξης της Πολιτείας τη στιγμή μάλιστα που η στήριξή τους μέχρι σήμερα υπολείπεται των λοιπών κλάδων και ταυτόχρονα οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας επιδρούν πλέον σωρευτικά και πολλαπλασιαστικά επιδεινώνοντας τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα.
Άλλωστε πάγιες δαπάνες έχουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που
διαθέτουν επαγγελματική έδρα, ανεξάρτητα από την απασχόληση ή μη προσωπικού.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως εντάξετε και τους επιστήμονες που δεν
απασχολούν προσωπικό, προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης αυτής, όπως
επιβάλλεται, άλλωστε, από τις ανάγκες αλλά και τις αρχές της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης προς τους λοιπούς πληττόμενους επαγγελματικούς κλάδους.

Οι Πρόεδροι των Επιστημονικών Φορέων

Γεώργιος Στασινός
Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Δημήτρης Κ. Βερβεσός
Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Κωνσταντίνος Κόλλιας
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Αθανάσιος Δεβλιώτης
Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Σπυρίδων Μάμαλης
Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Γεώργιος Ρούσκας
Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
α.α. Ο Αντιπρόεδρος Νικόλαος Αντωνίου

Αθηνά Τραχήλη
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου