ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Το δίκαιον ουκ άλλο τι ή του κρείττονος ξυμφέρον

Το δίκαιον ουκ άλλο τι ή του κρείττονος ξυμφέρον.

Πλάτων, 427-347 π.Χ.

K.κ. συνάδελφοι,

Είναι απαραίτητο για την επιβίωσή μας να διαφυλάξουμε τα κεκτημένα και να δώσουμε σύγχρονη μορφή στον κλάδο.

Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, η παράταξη που εκπροσωπώ έχει έγκαιρα ξεκαθαρίσει τους στόχους της και έχει προσαρμόσει την στρατηγική της στην νέα εποχή.

Ενδεικτικά:

1. Ανάγκη διαφύλαξης τοπικής αρμοδιότητας ως παράγοντα επιβίωσης μας και ιδίως των συναδέλφων της περιφέρειας.

2. Τροποποίηση του κώδικά μας με τέσσερις βασικούς άξονες.

α. Επέκταση αρμοδιοτήτων δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαικής Επιτροπής αλλα και τις ανάγκες μείωσης του φόρτου των Δικαστηρίων (να καταστεί ο δικαστικός επιμελητής, αναγκάιο, χρήσιμο και απαραίτητο “εργαλείο” του εθνικού δικαιϊκού συστήματος).

β. Εποπτεία και έλεγχος του κλάδου με χρήση σύγχρονων μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών που ισχύουν στην Ευρώπη.

γ. Διαρκής επιμόρφωση και αναβάθμιση του γνωσιακού υποβάθρου των συναδέλφων.

δ. Θεσμική αναβάθμιση της λειτουργίας του κλάδου (σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο).
Αργά ή γρήγορα οι εξελίξεις θα μας οδηγήσουν προς αυτή τη κατεύθυνση.

Ο κλάδος χρειάζεται συγκεκριμένες προτάσεις για να έχει μέλλον.

Εχουμε κουραστεί με τις ορολογίες και τις υπεραναλύσεις.

Εάν δεν ξεκινήσουμε θα ανήκουμε στο παρελθόν.

Με εκτίμηση
Μιχάλης Κανέλλος

ΠΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ

Κ.κ Συνάδελφοι, θέλω να τονίσω ότι οι εξελίξεις στον Κλάδο μας τρέχουνε με την ταχύτητα του φωτός και ηh Διοίκηση δεν κάνει καμία προσπάθεια σοβαρή να τις προφτάσει.

 Και επειδή μιλάμε για την ευθύνη της σημερινής  διοίκησης και τον κ. Μήτση  θα θέσω μερικά ερωτήματα προς γνώσιν σας για να καταλάβετε….

Που ήταν ο κλάδος όταν έγινε η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα ψηφιακής Πολιτικής και πως προχωράει ο διαγωνισμός με θέμα «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών Εφαρμογών για τους Δικηγόρους », ο οποίος υπάγεται στην «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα»΄; Δεν μας αφορά η σύνδεση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών επιδόσεων με την ηλεκτρονική  κατάθεση δικογράφων , με την προείσπραξη κ.λ.π  ;;

Που ήταν ο κλάδος όταν έγινε η συνάντηση για την Ρύθμιση οφειλών ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που οι ασφαλισμένοι θα έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από 19.3.2018 ; Από όμορο κλάδο ζητήθηκε να εκδοθεί εγκύκλιος, με στην οποία θα αποσαφηνίζεται ότι από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την υπαγωγή στην ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι θα διαθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα και δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις.

Που ήταν ο κλάδος όταν συζητήθηκε το θέμα της επιβεβλημένης κατάργησης, άλλως της δραστικής μείωσης του ΦΠΑ,   και σε κάθε περίπτωση της υπαγωγής των νομικών υπηρεσιών στη χαμηλή κλίμακα με κατώτατο συντελεστή το 5 % ;

Που ήταν ο κλάδος όταν συζητήθηκε η πρόταση Κατευθυντήριων Οδηγιών της αρμόδιας επιτροπής (Access to Justice) για ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο στη νομική βοήθεια ;

Που ήταν ο κλάδος όταν έκαναν κοινή παρέμβαση επιστημονικοί φορείς , σχετικά με τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα μέλη τους στις συναλλαγές τους με τον Ε .Φ.Κ.Α ;

Που ήταν ο κλάδος όταν εστάλη επιστολή προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ για τον εσφαλμένο υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ; Συγκεκριμένα, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 58 ν. 4472/2017 και την ΥΑ 25599/1453/2017 η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών το 2018 προσαυξάνεται με το 85% των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους, δηλ. του 2017 υπολογίζουν το 2016 .

Που ήταν ο κλάδος όταν στην κοινή ημερίδα για το επίκαιρο θέμα «Ανεξαρτησία Δικαιοσύνης και κράτος δικαίου», o οποίος θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 28/4/2018, με την συμμετοχή εκπροσώπων της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών και του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE), καθώς και Ελλήνων νομικών και την εκπόνηση ενιαίου κώδικα δεοντολογίας για τις σχέσεις δικαστικού και δικηγορικού σώματος, ως συλλειτουργών της δικαιοσύνης και δημιουργίας διαρκούς κοινής επιτροπής  με συμμετοχή και  των Ενώσεων Δικαστικών Υπαλλήλων προκειμένου να καταγράφονται τα προβλήματα καθημερινής λειτουργίας των δικαστηρίων ;

Που ήταν ο κλάδος όταν ετοιμάζονται να σταλούν τα ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ του έτους 2018 στα οποία συμπεριλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού καταβληθείσες εισφορές κατά το έτος 2016, αντί των καταβλητέων εισφορών του έτους 2017, που είναι το ορθό κατ’ άρθρο 39 παρ.2 του Ν.4387/2016 ; Την στιγμή μάλιστα που ο Διοικητής του ΕΦΚΑ αναγνώρισε το πρόβλημα.

Που ήταν ο κλάδος όταν ετοιμάζονται να σταλούν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών του ταμείου πρόνοιας και μάλιστα αναδρομικά από 1.1.2017 ;

Που ήταν ο κλάδος όταν ενόψει της τεράστιας επιβάρυνσης με εισφορές οι επιστημονικοί φορείς ζήτησαν την άμεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους ασφαλισμένους και την άμεση παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής αναζήτησης ασφαλιστικής ενημερότητας στα πρότυπα του taxis ;

Που ήταν ο κλάδος όταν σε κάθε πληρωμή ασφαλισμένων απαιτείται προμήθεια από τις Τράπεζες, ακόμη και σε ηλεκτρονική πληρωμή (πλην Εθνικής Τράπεζας) ; Σημειωτέον ότι οι επιστημονικοί φορείς ζήτησαν την πλήρη απαλλαγή των ασφαλισμένων από προμήθειες για πληρωμή εισφορών, σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής.

Που ήταν ο κλάδος όταν ο Διοικητής του ΕΦΚΑ ενημέρωσε ότι με δεδομένο ότι η ενημέρωση των ασφαλισμένων θα γίνεται ηλεκτρονικά είναι σημαντικό να δηλώνουν οι ασφαλισμένοι την προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό τους στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ ; Αραγε σημαίνει κάτι αυτό ;;

Που ήταν ο κλάδος όταν έγινε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ; Με αντικείμενο συνάντησης την  εφαρμογή, από την 25η Μαϊου 2018,  του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/79 (ΓΚΠΔ).

Που ήταν ο κλάδος όταν άνοιξε η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου «αρχικά για τις δηλώσεις» με καταχώριση στοιχείων δικαιούχου – ακινήτου (στοιχεία δηλούντων, στοιχεία ακινήτων, στοιχεία δικαιωμάτων και στοιχεία συνοδευτικών εγγράφων) και επιπλέον ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ των ακινήτων στα οποία αντιστοιχούν τα δηλούμενα δικαιώματα μέσω σύγχρονης εφαρμογής GIS σε ψηφιακές αεροφωτογραφίες του 2008 ;;;  (Πληρωμή τέλους κτηματογράφησης μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας Visa και Mastercard και αποστολή συννημένων εγγράφων είτε ταχυδρομικώς  στο κατά τόπο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης, είτε με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές σάρωσης και  αποστολής ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής).

Που ήταν ο κλάδος όταν σύμφωνα με τον ν.4512/2018, το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας. είναι αρμόδιος Φορέας μεταξύ των άλλων για την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα ;;  Tα οποία θα συσταθούν σταδιακά, βάσει των αποφάσεων της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν.4512/2018.

Που ήταν ο κλάδος όταν στις Υπηρεσίες για επαγγελματίες του κτηματολογίου δεν υπάρχει καμία αναφορά για Δικαστικούς Επιμελητές  αλλά μόνο για Συμβολαιογράφους και μηχανικούς ;;

Με απλή ανάγνωση αντιλαμβανόμαστε ότι έρχονται με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανατροπές όπως και οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις την στιγμή μάλιστα που έχει υπογραφεί ήδη η σχετική ανάθεση για πρόγραμμα διασταύρωσης στοιχείων του Ε9 με τον ΟΚΧΕ και την Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε .         

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ;;; !!!   

 

Με εκτίμηση

Μιχάλης Κανέλλος

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Κ.κ συνάδελφοι

Σας φαίνεται περίεργο που λέμε ότι με ευθύνη της σημερινής  διοίκησης ο κλάδος έχασε την αξιοπιστία του, και δεν θεωρείται από του όμορους επιστημονικούς φορείς άξιος συνομιλητής ;;

Ηρθε σε γνώση μας η από 8 Μαρτίου του τρέχοντος έτους και με αριθμό πρωτ. 127/2018  επιστολή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας κ. Δημητρίου Βερβεσού προς το διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με την οποία θέτει πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία θίγουν και εμάς τους Δικαστικούς Επιμελητές έντονα και άμεσα.

Διαβάζοντας την επιστολή δημιουργούνται τα εξής πολύ σοβαρά ερωτήματα.  Γιατί ο κ. Βερβεσός δεν μας κάλεσε ποτέ να πάμε από κοινού στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσουμε τα ίδια καυτά θέματα;;;   Γιατί ο Κλάδος έφτασε στο κατώτατο σημείο αναγνώρισης από τους όμορους χώρους (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστές…) και δεν μας θέλουν δίπλα τους ενώ στο παρελθόν πάντα από κοινού ενεργούσαμε;;;    Δεν έχει αντιληφθεί η Διοίκησή μας , ο κ. Μήτσης και οι γύρω από αυτόν φωστήρες ότι ο όγκος της ύλης των δικογράφων νομικής βοήθειας είναι μεγάλος και στις παρούσες συνθήκες φαντάζει τεράστιος ;;;  Τόσο πολύ τυφλώθηκαν από τις πολλές δουλειές που έχουν και δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο ;;;

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:


 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 8.3.2018
 Αρ. Πρωτ.: 127

Προς:
Tον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Σε συνέχεια πλειόνων εγγράφων επισημάνσεων και δια ζώσης συναντήσεων για τα φλέγοντα, εκκρεμή φορολογικά ζητήματα, που απασχολούν το δικηγορικό σώμα, επανερχόμαστε με τα κάτωθι:

Είναι αυτονόητο ότι το δικηγορικό σώμα στηρίζει ενεργά και διαχρονικά τον θεσμό της νομικής βοήθειας, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με το συνταγματικό δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τους πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Παρά το γεγονός ότι η Πολιτεία, και ειδικώς το ΤΑΧΔΙΚ, έχουν υποχρέωση να εξοφλούν έγκαιρα τις οφειλόμενες αμοιβές, οι συμμετέχοντες δικηγόροι καταγγέλλουν στον ΔΣΑ ότι η καθυστέρηση εξόφλησης ξεπερνά το έτος και σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει ακόμη και τα δύο έτη.

Όπως γνωρίζετε, η καθυστέρηση αυτή, προκαλεί επιπλοκές φορολογικής φύσης στους δικαιούχους σε ό,τι αφορά τόσο την υποχρέωση άμεσης απόδοσης του ΦΠΑ εκ μέρους του δικηγόρου, όσο και την μη έγκαιρη απόδοση του παρακρατούμενου φόρου στη φορολογική αρχή.

Ανάλογες καθυστερήσεις και προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλους φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΕΦΚΑ, Νοσοκομεία, Δήμοι, κ.λπ.).

Για τον λόγο αυτόν, όπως έχουμε επανειλημμένως ζητήσει, θεωρούμε αναγκαίο να οριστεί ως χρόνος εκδόσεως φορολογικών στοιχείων, ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής, στις περιπτώσεις παροχής νομικών υπηρεσιών μέσω του θεσμού της νομικής βοήθειας, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών προς φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, που η αμοιβή δεν καταβάλλεται κατά τον χρόνο διενέργειας της δικηγορικής πράξης.

Επιπροσθέτως, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προς επίλυση των κατωτέρω ουσιωδών ζητημάτων φορολογικής φύσης, που συναρτώνται με τις συνθήκες της καθημερινής ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος:

Να υπάρξει σαφής απαρίθμηση των περιπτώσεων, που αποτελούν εκπιπτόμενες επαγγελματικές δαπάνες των Δικηγόρων (ιδίως σε ό,τι αφορά τον βαθμό αναγνωρίσεως ως εκπιπτομένων των δαπανών αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας, τις δαπάνες ένδυσης και παράστασης ενώπιον δικαστηρίου).

Να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λογιστικής απεικόνισης και να διευκολυνθεί η απόδειξη, στις περιπτώσεις διαχείρισης χρημάτων του εντολέως από τον Δικηγόρο (π.χ. για εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων του εντολέως, έξοδα για λογαριασμό του εντολέως, είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό του εντολέως και απόδοση σε αυτόν), ιδίως στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων.

Να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λογιστικής απεικόνισης και η απόδειξη της εισπράξεως προκαταβολής και φορολογική μεταχείριση αυτής.

Να διευκρινιστεί ότι στους κατά πλάσμα μισθωτούς οι προϋποθέσεις φορολογήσεώς τους ως μισθωτών συντρέχουν και επί εκπρόθεσμης θεωρήσεως των οικείων εγγράφων συμβάσεων.

Να κωδικοποιηθούν όλες οι διοικητικές λύσεις, που αφορούν σε φορολογικά ζητήματα Δικηγόρων, από 01.01.2014 και εντεύθεν.

Ο παρών κατάλογος θεμάτων ασφαλώς δεν είναι περιοριστικός, αλλά ενδεικτικός. Είναι προφανές ότι θα επανέλθουμε, στο πλαίσιο νεότερης συνάντησης τόσο με εσάς, όσο και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, με αντικείμενο άλλα μείζονος σημασίας θέματα του κλάδου, όπως ο ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες και το ύψος των φορολογικών συντελεστών.

 Μετιμή
Ο Πρόεδρος       
Δημήτρης Κ. Βερβεσός


 

Είναι βέβαιο ότι το ζήτημα αυτό για την διοίκηση και τον κ. Μήτση είναι δευτερεύον, ΔΕΝ αφορά τους δικαστικούς επιμελητές αλλά κάποιον άλλο όμορο κλάδο, εμείς συμμετέχουμε στην νομική βοήθεια αφιλοκερδώς, οπότε δεν κρίθηκε απαραίτητο να συμμετέχουν σε κοινή παρέμβαση με τους Δικηγόρους, “αλλωστε δεν τους το ζήτησαν” .

Κ.κ συνάδελφοι , ο κλάδος μας δεν επιβιώνει πλέον ούτε με όμορφα λόγια, ούτε με υποσχέσεις, χρειάζεται  συγκεκριμένες, υλοποιήσιμες ιδέες και πράξεις .

Ιδέες και πράξεις οι οποίες δυστυχώς είναι άγνωστες λέξεις για την σημερινή Διοίκηση!!!

Να μην ξεχνάμε όμως ότι είμαστε υπεύθυνοι των πράξεών μας και άξιοι της μοίρας μας.

Με εκτίμηση

Μιχάλης Κανέλλος

Ο κλάδος σε ανυποληψία ;

    Θα μπορούσε να ήταν και χωρίς ερωτηματικό ο τίτλος. Το ότι δεν «υπάρχει» διοίκηση στον κλάδο είναι βέβαιο. Το σύνολο των δικαστικών επιμελητών που αγαπάνε το λειτούργημα που υπηρετούν και βιοπορίζονται απ’ αυτό, το καταλαβαίνει. Αλλά να γίνει ανυπόληπτος ο κλάδος των δικαστικών επιμελητών στην κοινωνία και στους όμορους χώρους πάει πολύ.

    Διαβάσατε τις προηγούμενες ημέρες, άρθρα του συναδέλφου Βασίλη Χρήστου για την παντελή απουσία της διοίκησης για σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιβίωση των δικαστικών επιμελητών.

    Πρώτον.

    Οι επιστημονικοί φορείς επισκέφθηκαν τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και συζήτησαν για το ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών και ακόμα τη μείωσή τους. Οι δικαστικοί επιμελητές δεν ήταν παρόντες στη σημαντική αυτή συνάντηση που μας αφορά, όταν τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι μπροστάρηδες στις συναντήσεις, τις επαφές και συσκέψεις των επιστημονικών φορέων, για οποιοδήποτε ζήτημα μας αφορούσε από κοινού και όχι μόνο.

    Δεύτερον.

    Οι δικηγόροι επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για κατάργηση ή την ουσιαστική μείωση του ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες.

    Το ζήτημα αυτό αφορά πρωτίστως τους δικαστικούς επιμελητές και έχουμε ισχυρά επιχειρήματα να το υποστηρίξουμε, περισσότερο από κάθε άλλο νομικό κλάδο. Πόσο μάλλον αυτή την εποχή που θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η μείωση του ΦΠΑ θα μείωνε το κόστος της εκτέλεσης, και θα ήταν πιο εύκολη για τους οφειλέτες η ρύθμιση των οφειλών τους. Θα μπορούσαμε να το «επιβάλλουμε» έχοντας και συγκριτικά στοιχεία από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι προωθείται σχέδιο οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – στην οποία συμμετέχουν και δικαστικοί επιμελητές από την Διεθνή Ένωση – με σκοπό την ομογενοποίηση των καθεστώτων ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, προβλέπει δύο μόνο κλίμακες για όλα τα κράτη – μέλη, με κατώτατο συντελεστή το 5%, ενώ παράλληλα, αφήνει, κατά τα λοιπά, στη διακριτική ευχέρεια των κρατών – μελών να καθορίσουν το ύψος των συντελεστών κάθε κλίμακας.

    Οι δικαστικοί επιμελητές λοιπόν, και εδώ εκκωφαντικά απόντες. Προφανώς, κανένας δεν έλαβε σοβαρά υπόψη από τους άλλους φορείς να προσκαλέσει και τον Πρόεδρο της ΟΔΕΕ. Γιατί; Θα αναρωτηθούμε. Μήπως έχουν πειστεί πλέον ότι και να τον καλέσουν δεν έχει κανένα νόημα η παρουσία του; Ή μήπως η παρουσία του ενδεχομένως να είναι και αρνητική στο τραπέζι των συζητήσεων;

    Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ο ίδιος δεν ήθελε με την παρουσία του να προσδώσει κύρος (!) στους άλλους επιστημονικούς φορείς και γι’ αυτό απουσίαζε. Όλα είναι πιθανά εδώ που έχουν φθάσει τον κλάδο. Ή μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι αφού θα τα καταφέρουν οι άλλοι νομικοί φορείς ούτως ή άλλως, θα συμπεριλάβουν και εμάς στις μειώσεις. Γιατί λοιπόν να κουραζόμαστε;

    Θα μοιράσουμε, ενδεχομένως – θα μπορούσε να σκεφθεί κανείς – και λίγο σανό στους συναδέλφους και θα τους πείσουμε ότι δώσαμε σκληρές μάχες για να πετύχουμε. Αν δεν θέλουν σκέτο σανό θα τους σερβίρουμε σανό σούπα (!), σανό φρικασέ (!), σανό ραγού (!) … ότι επιθυμεί ο καθένας. Με τέτοιες συμπεριφορές όμως ο κλάδος δεν έχει μέλλον.

    Για να γίνεις πρόεδρος ή συνδικαλιστής, πρέπει να διαπνέεσαι από ανιδιοτελή κίνητρα για συνεχή προσφορά και από ειλικρινές όραμα για τον κλάδο σου. Να έχεις ακόμη, τέτοια αυτοπεποίθηση που να πιστεύεις ότι υπηρετώντας τον κλάδο σου θα αφήσεις το θετικό ίχνος σου. Θα αλλάξεις προς το καλύτερο λίγα έστω πράγματα. Και να αποδέχεσαι – δυστυχώς – και τον κίνδυνο ότι ο επόμενος στη διοίκηση του κλάδου μπορεί να γκρεμίσει, μόλις αναλάβει, ό,τι εσύ έχτιζες καθ’ όλη τη θητεία σου.

    Από τους δικαστικούς επιμελητές όμως, εκείνους που έχουν ειλικρινή οράματα, εξαρτάται αν θα οδηγηθεί οριστικά ο κλάδος στην ανυποληψία και κατά συνέπεια θα γκρεμιστούν όλα όσα είχαν κτιστεί τα προηγούμενα χρόνια.

    Οι καιροί ου μενετοί.

ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΣΑΣ 2

ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΣΑΣΛυπάμαι το ξέρω ότι σας έχω πελαγώσει, τώρα τελευταία, και δεν φταίω εγώ, απλά οι εξελίξεις τρέχουν.

Πάλι από τα ΜΜΕ και την ιστοσελίδα ΔΣΑ, μαθαίνουμε ότι:

–  «Με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Γιώργο Ντάσση, συναντήθηκε χθες ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, Δημήτρης Βερβεσός.   Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής ΟΚΕ, Νίκος Αλεξόπουλος, και οι Δικηγόροι Αθηνών Πάνος Αλεξανδρής και Σοφία Κατσίνα (μέλος της ελληνικής ΟΚΕ).

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το ζήτημα της κατάργησης, άλλως δραστικής μείωσης του ΦΠΑ για τις δικηγορικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο του σχετικού σχεδίου Οδηγίας που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή……»  και το ρεζουμέ……

«Στο πλαίσιο αυτό θεώρησε εύλογο οι δικηγορικές υπηρεσίες να υπαχθούν στον κατώτατο συντελεστή ΦΠΑ , που προβλέπεται στην ΕΕ».

Να μην αναρωτηθώ πάλι για το πού βόσκαμε εμείς..?
Διαβάστε περισσότερα…

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ….!

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ....!Πιο (Interactive) διαδραστική, Διοίκηση, δεν έχω ξαναδεί. Αλλά φαίνεται να δουλεύει το πράγμα. Εμείς αναφέρουμε σε άρθρο μας, ότι δεν υπάρχουν αναρτήσεις με τροποποιήσεις του ΚΠολ, και ως δια μαγείας γέμισε η ομοσπονδία με νομικά θέματα, μέχρι και τον Ν. 4512/2018, ενημερωτικά σημειώματα, ΦΕΚ, σχεδόν όλα στην θέση τους, τρεις μήνες μετά,
Α!! καλό μήνα σε όλους, έτσι να τρέξουμε λίγο να κλείσουμε στόματα και να σωπάσουν οι κακές οι γλώσσες. Μένουν και τα υποδείγματα βέβαια νέων ηλεκτρονικών κατασχέσεων, Αποσπασμάτων και διαφόρων βοηθητικών εντύπων, άντε δεν είναι δύσκολο, ζητήστε από ‘κεί που συνήθως «ψωνίζετε» να σας στείλουν μερικά ….. υποδείγματα! Έχει μείνει απαρχαιωμένη η ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ με Περιλήψεις, και Επαναληπτικές Περιλήψεις και Υποθηκοφυλακεία.

Α!! Να μην το ξεχάσω, να σας ενημερώσω επίσης ότι τα υποθηκοφυλακεία «μας τελειώνουν προσεχώς». Μόνο Κτηματολόγια και μόνο ηλεκτρονικές μεταγραφές οσονούπω…. !!! (μην ακούτε αυτά είναι βλακείες ηλεκτρονικά αρχεία και ηλεκτρονικές επιδόσεις και ηλεκτρονικές υπογραφές, έτσι λέγατε μέχρι χθές…… «Μη σαν φοβίζει η ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ ψηφίστε από εδώ να σας σώσω», και σίγουρα το ίδιο θα λέτε ακόμα στους «παραμυθιασμένους» να πώ έτσι μια μερίδα συναδέλφων που σας ψήφισαν).
Διαβάστε περισσότερα…

ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΣΑΣ

ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΣΑΣΑφού η διοίκηση του κλάδου, αποφάσισε πώς δεν είναι αναγκαίο να μας ενημερώνει για το κάθε τι…..! Και σαφώς από την μεριά μας καταλαβαίνουμε ότι με τόσο μεγάλο και καθημερινό έργο που παράγει και σε τόσα πολλά και διαφορετικά θέματα που αναλώνεται, δεν είναι δυνατόν να είναι παρούσα σε όλα τα τεκταινόμενα σοβαρά θέματα που αφορούν τον κλάδο. Γι’ αυτό και από την μεριά μας θεωρούμε τουλάχιστον υποχρέωση μας  αλλά και καθήκον μας να ενημερώσουμε τους διοικούντες, υπογραμμίζοντας εν συντομία τα βασικά, δηλαδή ότι η ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μαζί με το Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, είχαν επαφές με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, και άλλους φορείς για την συζήτηση σοβαρών θεμάτων που ανακύπτουν με τις εισφορές των μελών και άλλων τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν από τις συναλλαγές τους με το ΕΦΚΑ, αλλά και απ’ ότι διαβάζουμε σε άρθρα εφημερίδων οι μηχανικοί προσέφυγαν στο ΣΤΕ για το ύψος των ασφαλιστικών τους εισφορών, θεωρώντας αυτές άδικες, υπερβολικές και κυρίως αντισυνταγματικές, φτάνοντας μάλιστα σε σημείο να θεωρούν αυτές ως δήμευση του εισοδήματός τους. Απ’ ότι διαβάζουμε σε παρόμοιες ειδήσεις στο διαδίκτυο «οι επιστημονικοί φορείς» της χώρας είχαν συνάντηση με τον Διοικητή και τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Ας μας επιτραπεί να υπενθυμίσουμε ότι και εμείς ως κλάδος Δικαστικών Επιμελητών, (κάποιοι με πολύ κόπο το κατάφεραν) εντασσόμαστε στο δυναμικό των «επιστημονικών φορέων» αυτής της χώρας. Οπότε απορίας άξιον: «Πού βόσκαμε χθές ?»
Διαβάστε περισσότερα…

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑΚαι πάνω που το Προεδρείο διοργάνωσε ένα εξαιρετικό συνέδριο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του νομικού κόσμου, Δικηγόρους, Δικαστές, Συμβολαιογράφους, Καθηγητές Νομικού Δικαίου.  Και πάνω που είχαμε αρχίσει εμείς να κατανοούμε τις νέες (τότε) τροποποιήσεις του ΚΠολΔ.  Και ενώ η Διοίκηση του Συλλόγου έδειχνε να έχει κερδίσει τον δίκαιο αγώνα και αίτημα των Δικαστικών Επιμελητών για την έκδοση αποσπάσματος (959Α) για την μετατροπή του φυσικού πλειστηριασμού σε Ηλεκτρονικό, λίγες μέρες μετά όλα γκρεμίστηκαν.

Ο κ. Πρόεδρος που ο ίδιος, να σημειώσουμε, παρίσταται στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, φαινόταν να είναι σίγουρος ότι η έκδοση αποσπάσματος επικράτησε  και σαφώς με τον αέρα του νικητή έδινε ορθές (τότε) συμβουλές και απαντήσεις στον κόσμο που ρωτούσε επί διαδικαστικών θεμάτων εκτέλεσης.

Και αφού τελείωσε η ημερίδα, και αφού οι περισσότεροι ανακουφιστήκαμε με τα νέα δεδομένα, φτάνουμε στο σήμερα……..

Με τον νέο νόμο 4512 / 2018, όλα ανατράπηκαν. Πάνε αποσπάσματα, πάνε τροπές, πάνε όλα περίπατο, «Μια δήλωση κάνεις και τελείωσε…….».

Μα καλά διερωτώμαι δεν αντιπροσωπευτήκαμε από κάποιον Δικαστικό Επιμελητή ?

– Μα φυσικά !!! από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας ο οποίος τυγχάνει και Πρόεδρος του Συλλόγου μας.  Η ανώτατη δυνατή εκπροσώπηση.   Επιπλέον και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας ο οποίος τυγχάνει και Πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

– Μα καλά δεν κατάλαβε ο ίδιος που πήγαινε το πράγμα ? Δεν είχε συμβούλους να τον προειδοποιήσουν? Διαλαλεί ότι έχει άριστες σχέσεις με Υπουργούς, Γραμματείς Υπουργείων, ότι είναι σε συνεχείς επαφές με τις «Τράπεζες», με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Συμβολαιογράφους, Δικηγόρους κ.λ.π., ή μήπως δεν έχει……!    Κάποτε μύγα πέταγε στο Υπουργείο και οι δικοί μας το ήξεραν και ήταν εκεί και προλάβαιναν…….  Κάποτε !!!

-Οι Τράπεζες σίγουρα κέρδισαν.

-Οι Δικηγόροι, πιστεύω ότι τουλάχιστον δεν έχασαν, αν και υπάρχουν κάποιες διατάξεις για τη διαμεσολάβηση, που πιστεύω ότι είναι νέος όγκος δουλειάς τους.

-Οι Συμβολαιογράφοι, σίγουρα οι πιο κερδισμένοι από το Πολυνομοσχέδιο. Κάνουν όσους πλειστηριασμούς θέλουν 50,100,1000, δεν υπάρχει όριο, ενώ πρώτα μπορούσαν να κάνουν όσους ήταν στο ίδιο Ειρηνοδικείο 2-3 συνήθως και ματαίωναν τους υπόλοιπους ή στην καλύτερη έβαζαν κάποιον αναπληρωτή τους.
Διαβάστε περισσότερα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ κατά ΚΕΔΕ

Ενημερώνουμε τους κ.κ. συναδέλφους που συνεργάζονται με Δ.Ο.Υ.  για την  κατά ΚΕΔΕ εκτέλεση ότι  έχουν  αποσταλεί τα σχετικά έντυπα δηλ.  «ΕΝΤΥΠΟ 1»  (πρόσκληση ενδιαφέροντος)και «ΕΝΤΥΠΟ 2»  (πράξη διορισμού πιστοποιημενου εκτιμητή)  από την ΑΑΔΕ προς τις Δ.Ο.Υ.τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την ΠΟΛ 1011/2018  για την πρόσληψη πιστοποιημένουεκτιμητή με σκοπό τον προσδιορισμό της εμπορικής αξιας του κατασχεθέντος ή εκπλειστηριαζομένουακινήτου και την σύνταξη της σχετικής έκθεσης εκτίμησης.
Για τον  λόγο αυτό θα πρέπει  εφόσον υπάρχει παραγγελία κατάσχεσης με ποσό βεβαιωμένης οφειλής άνω των 250.000,00 ευρώ  (συνολικό ποσό κεφαλαίου χωρίς προσαυξήσεις)  να κατατεθεί αίτηση από τον Δικαστικό Επιμελητή προς την Δ.Ο.Υ.  με αίτημα τον διορισμόπιστοποιημένου εκτιμητή και αφού σταλεί η σχετική  πρόσκληση ενδιαφέροντος από την ΔΟΥ προςτον εκτιμητή και  η αποδοχή αυτής απ΄ αυτόν να συναφθεί η πράξη διορισμού αυτού σύμφωμα μετην ΠΟΛ1011/2018 και μέσα σε προθεσμία 10 ημερών να παραδοθεί η  έκθεση  εκτίμησης είτεστον Δικαστικό Επιμελητή είτε στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ  (όπως αυτό έχει ορισθεί στο άρθρο 3 τηςσχετικής πράξης διορισμού).
Προσοχή η έρευνα για το ακίνητο που θα γίνει η εκτίμηση πρέπει να έχει προηγηθεί  και συνοπτική περιγραφή του ακινήτου περιλαμβάνεται στο έντυπο της πράξης διορισμού, η δε έκθεση εκτίμησης του ακινήτου φυλάσσεται στον σχετικό φάκελο κατάσχεσης ή πλειστηριασμού.