Η θέση μας για την αποχή

Κυρίες  & κύριοι συνάδελφοι,

    Ο κλάδος μας εδώ και αρκετό διάστημα είναι σε μια διαρκή προσπάθεια αφ’ ενός μεν να ανακτήσει την ύλη που του αφαιρέθηκε ερήμην του, στα χρόνια του μνημονίου, αφ’ ετέρου να εισάγει στο Ελληνικό Δικαιϊκό σύστημα λειτουργίες που άπτονται άμεσα των καθηκόντων μας και η ενσωμάτωση τους από τη μια διευρύνει το φάσμα το δραστηριοτήτων μας, απ’ την άλλη αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος για την Ελληνική Δικαιοσύνη.

   Η Παράταξη μας έχει συμπορευτεί ολόψυχα σε αυτή την προσπάθεια, χωρίς προαπαιτούμενα και αστερίσκους, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο τιμόνι του κλάδου μας. Αυτή δε η προσπάθεια, πρέπει και οφείλει να είναι καθολική στο πλαίσιο της διεκδίκησης νέας ύλης  ή της επαναφοράς ύλης που χάθηκε, προκειμένου αυτή να επιστρέψει στο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ.

   Στόχος κάθε συνδικαλιστικής παράταξης οφείλει να είναι η σαφής και ρητή  αναφορά του όρου Δικαστικός Επιμελητής σε όσα περισσότερα  άρθρα και νομοθετήματα γίνεται χωρίς εκπτώσεις, αλλά και  χωρίς τις διχαστικές αντιλήψεις που εσχάτως ματαιοπονούν, προσπαθώντας να βρουν χώρο στον κλάδο μας.

   Η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. στηρίζει τις αποφάσεις τόσο της Ε.Γ. της Ο.Δ.Ε.Ε.  όσο και του Δ.Σ. του Συλλόγου μας  για προειδοποιητική αποχή από τα καθήκοντα μας, κατά το χρονικό διάστημα από 17.9.2021 έως και 21.9.2021, αναφορικά με την απόσυρση της επικείμενης τροποποίησης των άρθρων 973 και 966 του Κ.Πολ.Δ.  και τη μακρά δυσλειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και σας καλεί να συμμετέχετε καθολικά σ’ αυτή την κινητοποίηση.   

    Αγαπητοί συνάδελφοι, η μόνη χαμένη μάχη, είναι αυτή που δε δόθηκε και όσο ο αγώνας μας βρίσκεται σε εξέλιξη, οφείλουμε να είμαστε όλες και όλοι παρόντες και να στηρίξουμε τα στελέχη της πρώτης γραμμής. Στο τέλος αυτής της προσπάθειας θα γίνει «ταμείο» και μάλιστα με την δική σας ψήφο σε λίγους μήνες, θα έχετε και το κυρίαρχο ρόλο του Αρχιλογιστή σε αυτό.

Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 2021

Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Α. Γρηγόρης & η Εκτελεστική Γραμματεία

Σημαντική πρωτοβουλία των Αντιπροσώπων της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. στην Ομοσπονδία (Διασύνδεση με ΚΕ.Δ.)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

   Μία σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβαν οι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι με την παράταξη μας Αντωνίου Νικόλαος, Γέμελος Δημήτριος και Γρηγόρης Γεώργιος, καταθέτοντας στην Ο.Δ.Ε.Ε. πρόταση (αρ. πρωτ. 5704/2021) για τη διασύνδεση του Κλάδου μας με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

   Για τους μη γνωρίζοντες, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) είναι το Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο συνιστά ένα ενιαίο περιβάλλον (υποδομή) εγκατάστασης/χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών δια μέσου του οποίου λαμβάνει χώρα ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων, που αφορούν σε πολίτες και επιχειρήσεις, μεταξύ των Φορέων του Δημόσιου, του ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

   Στην πράξη, η διασύνδεση μας με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα δώσει στον κάθε συνάδελφο διαδικτυακή πρόσβαση σε ένα τεράστιο όγκο δεδομένων και δυνατότητα άντλησης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Το σύνολο των διαδικτυακών υπηρεσιών που προσφέρει το ΚΕ.Δ. μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/webservices

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα για το πως θα μπορούσε να συνδράμει στο έργο μας αυτή η διασύνδεση:

1)    Εύρεση στοιχείων οχημάτων (κυριότητα, αρ. πλαισίου, αρ. κινητήρα, χρώμα, κυβικά, παρακράτηση κυριότητας) με σκοπό την επιβολή κατάσχεσης.

2)    Εύρεση ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη με βάση το Περιουσιολόγιο της Α.Α.Δ.Ε. με σκοπό την επιβολή κατάσχεσης.

3)    Εύρεση από το Μητρώο Πολιτών πληροφοριών για τους οφειλέτες π.χ. ληξιαρχική πράξη θανάτου επικαρπωτή για την επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης πλήρους κυριότητας του κατασχεθέντος ακινήτου.

4)    Επιβεβαίωση στοιχείων ταυτοτήτων οφειλετών, επιβεβαίωση στοιχείων φορολογικού μητρώου των οφειλετών ή και αναζήτηση διεύθυνσης κατοικίας μέσω taxisnet.

   Όπως γνωρίζετε η Ομοσπονδία μας έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση (Κτηματολόγιο, Μητρώο οχημάτων Υπουργείου Μεταφορών). Το επιπλέον πλεονέκτημα στην περίπτωση αποδοχής της πρότασης και υλοποίησης της διασύνδεσης, είναι ότι  δε θα χρειάζεται ως κλάδος να διασυνδεθούμε με τον κάθε φορέα ξεχωριστά, αλλά μεσώ του ενοποιημένου περιβάλλοντος που προσφέρει το ΚΕ.Δ. θα γίνεται με το σύνολο των φορέων, για τους οποίους θα επιλεγεί και πιστοποιηθεί η πρόσβαση μας.

   Τελικό όφελος από τα παραπάνω, είναι οι τυποποιημένες διαδικασίες και το ενιαίο περιβάλλον ασφαλούς διασύνδεσης. Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει για τον κλάδο, εφαλτήριο για την ανάληψη νέων δραστηριοτήτων (θα ενημερωθείτε σχετικά, όταν καταθέσουμε τη σχετική πρόταση). 

   Αγαπητοί συνάδελφοι,

   Η μετάβαση στην διαδικτυακή εποχή είναι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα που ο Κλάδος μας θα πρέπει να κερδίσει, εάν θέλει να έχει ρόλο και υπόσταση την επόμενη μέρα. Η ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινή λειτουργία μας, είναι ένα από τα κλειδιά που θα συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Το σύνολο των στελεχών της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.  εργαζόμαστε σε αυτό το αντικείμενο και με συνεχείς παρεμβάσεις μας θα προτείνουμε διαρκώς, υλοποιήσιμες λύσεις που θα καταστήσουν στο μέλλον τον Έλληνα Δικαστικό Επιμελητή πάροχο πιστοποιημένων υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας & ποιότητας  στο κοινωνικό σύνολο.   

Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών

Οι Αντιπρόσωποι:

Νικόλαος Ι. Αντωνίου

Δημήτριος Γέμελος

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΚΕΔ-ΠΡΟΣΥΔΕ

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

Συνάδελφοι,
επειδή υπάρχει σύγχυση αν πρέπει να καταθέσουμε τα πιστοποιητικά (περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση) ή όχι για όλους τους κύκλους των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, ο μόνος αρμόδιος για να σας απαντήσει υπεύθυνα είναι ο λογιστής σας.

Κι αυτό γιατί στην αίτηση λήψης Επιστρεπτέας Προκαταβολής ο ενδιαφερόμενος είχε την ευχέρεια να επιλέξει από ποιο καθεστώς θέλει να λάβει χρηματοδότηση:


Α. Μέσω του Κανονισμού de minimis (δεν χρειάζεται πιστοποιητικό)
ή
Β. Μέσω του Προσωρινού Πλαισίου της Ε.Ε. για τον Covid-19 (χρειάζεται πιστοποιητικό)


Αν ο λογιστής σας λοιπόν έκανε την αίτηση με το καθεστώς de minimis δεν χρειάζεται πιστοποιητικό.
Αν όμως την έκανε με το προσωρινό πλαίσιο, τότε χρειάζεται.
Ρωτήστε λοιπόν τους λογιστές σας να σας πουν με σιγουριά αν πρέπει να το εκδώσετε ή όχι.


Να υπενθυμίσουμε ότι όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά έχουν ενοποιηθεί σε ένα που ονομάζεται Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας και πως η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχει πάρει παράταση έως τις 16 Ιουλίου 2021.

Για την έκδοση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας πατήστε εδώ.

Η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. σε νέα εποχή

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι,

     Μια ιστορική για την παράταξη Ολομέλεια έλαβε χώρα την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, αφού σε αυτή αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού και η αλλαγή του λογοτύπου της παράταξης ύστερα από τριάντα χρόνια.

     Των αλλαγών αυτών προηγήθηκε ενδελεχής προετοιμασία δύο μηνών από τις ομάδες εργασίας προκειμένου να καταλήξουμε στο τελικό αποτέλεσμα που υποβλήθηκε προς έγκριση στα μέλη μας.

     Σε ότι αφορά το καταστατικό (κάντε κλικ εδώ για να το κατεβάστε) οι δύο κύριες καινοτομίες που εισάγει είναι:

   α) η ενσωμάτωση των αρχών της ψηφιακής Δημοκρατίας, κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών. Η εμπειρία που είχε αποκομίσει η παράταξη από τη διαδικτυακή της λειτουργία έως τώρα, αξιολογήθηκε και ενσωματώθηκε στο σύνολο της στο νέο καταστατικό μας. Με αυτό τον τρόπο, κάθε μέλος της παράταξης σε όποιο μέρος κι αν βρίσκεται, έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις διεργασίες της και να διαμορφώνει τις θέσεις της.

   β) η καθιέρωση μέγιστου αριθμού δύο (2) θητειών για τους εκλεγμένους στα όργανα της παράταξης (υπάρχει δυνατότητα επέκτασης μόνο για μια θητεία κι ύστερα από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις). Πεποίθηση μας είναι πως ένας οργανισμός που δεν αναπτύσσεται, συρρικνώνεται και κατά την άποψη μας ανάπτυξη σημαίνει να δίνεις τη δυνατότητα στα νέα στελέχη σου να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Πλέον αυτού, θεωρούμε πως ευθύνη κάθε ηγήτορος είναι να ετοιμάζει την επόμενη μέρα και φρονούμε πως αυτή η καινοτόμος πρόβλεψη στο καταστατικό μας, υπηρετεί αυτούς ακριβώς τους στόχους. Παράλληλα τροποποιείται το επίμαχο άρθρο 10 και πλέον  προβλέπεται ρητά πως για την εκλογή του Προέδρου ή του επικεφαλής του ψηφοδελτίου για την Προεδρία του Συλλόγου, ακολουθείται εκλογική διαδικασία εφόσον υπάρξουν περισσότερες της μίας υποψηφιότητες.

   Όταν αυτή η παρέα ανθρώπων κλήθηκε να αναλάβει την ευθύνη της παράταξης, συζητήσαμε το πως σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα του κλάδου. Όραμα μας λοιπόν, είναι ο Δικαστικός Επιμελητής του μέλλοντος ν’ αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη Δικαιοσύνη, την κοινωνία και την ηλεκτρονικότητα και αυτό το όραμα μας επιχειρεί να απεικονίσει το νέο μας λογότυπο.

   Τέλος, σε συνέχεια της αποφάσεως της Ολομέλειας την 12.02.2021, ο Νίκος Αντωνίου (ο Χαλκιδαίος ντε..) αναδείχθηκε παμψηφεί ως υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου στις επερχόμενες εκλογές.  Νίκο καλή επιτυχία για το καλό του συνόλου του κλάδου.

   Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον όπου οι νέες τεχνολογίες θα διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο, είναι ευθύνη μας να προτείνουμε τις λύσεις και αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες που θα εγγυηθούν την επαγγελματική μας υπόσταση τα χρόνια που έρχονται και αποτελεί δέσμευσή μας πως αυτή ακριβώς θα είναι η προτεραιότητα μας, όλο το προσεχές διάστημα.

Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

Υ.Γ.   Εάν περιμένετε να εμπλακούμε στον πόλεμο χαρακωμάτων που επιδιώκουν να διεξάγουν νεόκοπα παραταξιακά μορφώματα προκειμένου να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους, θα σας απογοητεύσουμε. Τα έργα μιλάνε περισσότερο από τα λόγια κι εμείς με αυτά απαντάμε και θα απαντάμε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Μία απ’ τις κυριότερες απορίες πολλών συναδέλφων το τελευταίο διάστημα, είναι η διαδικασία για την έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (Π.Κ.Α.), που είναι απαραίτητο στοιχείο ως συνοδευτικό του εντύπου Δ2 για την καταχώρηση πράξης στην κοινή εκτέλεση.

Για τη διευκόλυνση σας ετοιμάσαμε ένα συνοπτικό οδηγό καθώς και ένα βίντεο που περιγράφονται με απλό και κατανοητό τρόπο, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και το οποίο ελπίζουμε να σας βοηθήσει.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στο συνάδελφο Ηλία Σάμιο, για τη συνδρομή του στη σύνταξη του οδηγού.

Για την ΠΡΟΣΥΔΕ

η ομάδα εργασίας

Ελένη Καπότου – Βασίλης Χρήστου

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

 • Βήμα 1ο: Είσοδος στον ιστότοπο του ΕΚΧΑ,
 • Βήμα 2ο: Επιλέγουμε e – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και ακολούθως από το μενού τα παρακάτω βήματα: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ» – «ΑΝΑΡΤΗΣΗ» – «ΑΙΤΗΣΕΙΣ» – «ΔΙΟΡΘΩΣΗ» – «ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Π.Κ.Α.» – «ΠΑΡ. Γ»  – «ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Π.Κ.Α.» –  «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΗΣ» – «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ»  – «ΕΚΔΟΣΗ Π.Κ.Α.»
 • Βήμα 3ο: Είσοδος στην πλατφόρμα κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet πατάμε: «ΑΠΟΔΟΧΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
 • Βήμα 4ο: Πατάμε την επιλογή «ΑΙΤΗΣΕΙΣ» Στην σελίδα αυτή βγάζει τα  ΚΑΕΚ  που έχει ο αιτών σύμφωνα με τους κωδικούς taxis αλλά εμείς θα πάμε στο επάνω μέρος της σελίδας και θα  κάνουμε κλικ την επιλογή «ΑΙΤΗΣΕΙΣ» και στη συνέχεια κλικ την επιλογή «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Π.Κ.Α.»
 • Βήμα 5ο: Στην επιλογή «ΝΟΜΟΣ –  ΟΤΑ» βάζουμε τον Νομό που ανήκει το ακίνητο και τον Δήμο.
 • Βήμα 6ο: Στο ερώτημα «για τι θέλεις το Π.Κ.Α»,  επιλέγουμε την  2η περίπτωση «Δεν έχω υποβάλλει δήλωση για ακίνητο…». Στην συνέχεια θα βάλουμε το ΚΑΕΚ που αντιστοιχεί  στο ακίνητο που επιθυμούμε.
 • Βήμα 7ο: Στο ερώτημα «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ»  επιλέγουμε «Σύνταξη συμβολαίου» και μπορούμε να γράψουμε και τον λόγο που το ζητάμε, παραδείγματος χάριν: σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης υπερ …
 • Βήμα 8ο: Πληρωμή. Πληρώνουμε με κάρτα και θα μας αποσταλεί το Π.Κ.Α και η απόδειξη καταβολής του ποσού.
 • Βήμα 9ο: Αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι το 4ο βήμα (ΑΙΤΗΣΕΙΣ) επιλέγουμε «ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ» όπου θα έχει την ένδειξη «ΟΡΙΣΤΙΚΗ» στην επιλογή «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ» μπορούμε να δούμε το πιστοποιητικό και να το εκτυπώσουμε.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Επειδή το τελευταίο διάστημα λαμβάνουμε αναφορές για σοβαρά ζητήματα στην προσπάθεια σας για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας  απαιτείται αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και στην  περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή η έκδοση της ασφαλιστικής ενημερότητας γίνεται αυτόματα από το σύστημα και  εκτυπώνεται για χρήση από τον ασφαλισμένο.

Το σύστημα  του e-ΕΦΚΑ  δεν εκδίδει ασφαλιστική ενημερότητα και χορηγεί «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ»  στις εξής μεταξύ άλλων περιπτώσεις:

α) Ύπαρξη οφειλής στο πρώην Τ.Υ.Δ.Ε.

β)  Μη καταχώρηση εγκαίρως των τρεχουσών  μηνιαίων εισφορών στο σύστημα του e-ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα  να προκύπτει η ύπαρξη οφειλής προς το eΕΦΚΑ.

Η διαδικασία για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στις ανωτέρω περιπτώσεις  είναι η εξής :

 1. Ύπαρξη οφειλής προς πρώην Τ.Υ.Δ.Ε.

Κατατίθεται  αίτηση ηλεκτρονικά (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το υπόδειγμα) στο πρώην ΤΥΔΕ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tyde@4129.syzefχis.gov.gr  με την οποία αιτείται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, με συνημμένα φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων καταθέσεως των ασφαλιστικών   βιβλιαρίων που   έχουν  εκδοθεί  από  τον  Σύλλογο   Δικαστικών Επιμελητών  καθώς και πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη 2009 έως και 2016.  Για  καλύτερα  και πιο άμεσα αποτελέσματα είναι προτιμότερο να κατατίθενται τα ανωτέρω έγγραφα (αίτηση και φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων) και διά ζώσης στο ταμείο π. ΤΥΔΕ (Ηπείρου 38, Αθήνα).

Μετά την παρέλευση ολίγων ημερών  (λόγω επεξεργασίας της αίτησης από το πρώην Ταμείο) και κατάθεση νέας αίτησης ηλεκτρονικά προς το e-ΕΦΚΑ από τον ασφαλισμένο για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας  προκύπτει  ότι ο αιτών – ασφαλισμένος είναι «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣ».

 1. Ύπαρξη οφειλής προς το ΕΦΚΑ.

Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή ενώ έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες εισφορές και δεν υπάρχει οφειλή,  το σύστημα δεν έχει προβεί στην έγκυρη εκκαθάριση  και προκύπτει οφειλή των τρεχουσών εισφορών η διαδικασία είναι η εξής :

Κατατίθεται  αίτηση (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το υπόδειγμα) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  dief.asf.tan@efka.gov.gr  στην οποία αίτηση αιτείται ο ασφαλισμένος να προβεί το πρώην ταμείο σε έλεγχο των αποδεικτικών κατάθεσης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών των τριών (3) τελευταίων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης με σκοπό την έκδοση της ασφαλιστικής ενημερότητας.

Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται με σάρωση (σκαναρισμένα):

Α)  Το ενημερωτικό σημείωμα (με αριθμό πρωτοκόλλου) που έχει εκδοθεί από e-ΕΦΚΑ κατά την αίτηση  έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας  από  το οποίο προκύπτει η οφειλή προς το ΕΦΚΑ.

Β) Τα ειδοποιητήρια πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών  των τριών (3) τελευταίων μηνών πριν την αίτηση  με τα αντίστοιχα αποδεικτικά κατάθεσης στην τράπεζα.

Ομοίως στην περίπτωση αυτή μετά την παρέλευση ολίγων ημερών  (λόγω επεξεργασίας της αίτησης)  και κατάθεση από τον ασφαλισμένο  νέας αίτησης ηλεκτρονικά προς το e-ΕΦΚΑ για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας  προκύπτει  ότι ο αιτών – ασφαλισμένος είναι «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣ».

Για την ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

 Ελένη Καπότου

Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών

Κατεβάστε τα υποδείγματα των αιτήσεων εδώ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΕΦΚΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΤΥΔΕ

Σημαντική ενημέρωση για τον ηλεκτρονικό έλεγχο στο Κτηματολόγιο

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε συμπληρωματικές οδηγίες για την διευκόλυνση σας στον διαδικτυακό έλεγχο στο e-Κτηματολόγιο.
Επιμέλεια έκδοσης: Βασ. Χρήστου – Χαρ. Κοττικιάς.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο συνάδελφο Αντώνη Πουλή για την πολύτιμη βοήθεια του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής του Ελληνικού Κτηματολογίου

 

Με αφορμή την πιλοτική έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής μας πρόσβασης στο Κτηματολόγιο και στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης σας, η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. ετοίμασε και σας παρουσιάζει έναν πρακτικό οδηγό ηλεκτρονικού ελέγχου στο Κτηματολόγιο που ελπίζουμε να σας βοηθήσει και διευκολύνει στο έργο σας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο συνάδελφο Χάρη Κοττικιά για την επιμέλεια της έκδοσης.

Στην Ενότητα ΧΡΗΣΙΜΑ, στη δεξιά στήλη της ιστοσελίδας μπορείτε να κατεβάσετε σε pdf τον Οδηγό.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Να γιατί τώρα …

 

Στη διαδικτυακή συνεδρίαση της 5ης Απριλίου του ΔΣ του Συλλόγου, λήφθηκε
ομόφωνα η απόφαση να σταλεί, σε Δικαστικές , ελεγκτικές και ανεξάρτητες αρχές Αίτημα/Αναφορά/Καταγγελία, προκειμένου να ερευνηθεί αρμοδίως, εάν η λειτουργία των «πολυπράγμονων» εταιρειών, εν συντομία «διαχείρισης
εγγράφων», ως προς το σκέλος της άμεσης ή έμμεσης διαμεσολάβησής τους
(διακίνηση δικογράφων, σύνταξη εκθέσεων αναγκαστικής εκτέλεσης και εκθέσεων επιδόσεων, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.α.) μεταξύ εντολέων και δικαστικών επιμελητών ή μεταξύ των εν λόγω εταιρειών και δικαστικών επιμελητών είναι σύννομη. Τη σύνταξη του αιτήματος θα επιμεληθεί νομικός.
Θα σταθούμε πρωτίστως στο ουσιαστικό κομμάτι της απόφασης του ΔΣ, το
Κλαδικό. Παράλληλα όμως, ας μας επιτραπεί να κάνουμε αναφορά και στο
παρασκήνιο αυτής της ιστορίας όπως διαδραματίστηκε στα Όργανα της
ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε., γιατί πολλά διαβάζετε, περισσότερα ακούτε, αλλά ελάχιστα σας
γίνονται πραγματικά γνωστά.
Ως προς το ουσιαστικό κομμάτι λοιπόν της απόφασης, δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία πως έγινε το πρώτο βήμα. Το υφιστάμενο πρόβλημα πέρασε από τη
ζώνη της φαντασίας και των φημών στο πεδίο της ουσιαστικής και ρεαλιστικής του αντιμετώπισης, έτσι φαίνεται τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο. Θα φανεί αυτό από τη ζέση που θα επιδείξει η διοίκηση του Συλλόγου για το εάν και κατά πόσο διαθέτει την πραγματική βούληση να προχωρήσει σύντομα (υπήρξε δέσμευση) και με υπευθυνότητα (ελπίζουμε , αλλά εκεί θα είμαστε) στη διαχείριση της υπόθεσης.
Ολιγωρία και αδιαφορία σαν αυτή που επέδειξε στη γνωστή υπόθεση του 2016 δεν θα την επιτρέψουμε.
Είναι αναντίρρητη η ανάγκη του εξοστρακισμού αυτών των εταιρειών από το
χώρο. Αποτελεί και δικαίως, αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των
συναδέλφων η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος που πέρα από το
επαγγελματικό και βιοποριστικό αδιέξοδο, προκαλεί και ένα βαθύ ρήγμα στα
συναδελφικά χαρακτηριστικά της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού και της
εμπιστοσύνης , κάτι που μεσοπρόθεσμα μπορεί να αποδειχθεί ολέθριο για τον
κλάδο. Σύσσωμο το συνδικαλιστικό προσωπικό του κλάδου οφείλει να διαφυλάξει αυτές τις αρετές ως κόρη οφθαλμού.
Ας έρθουμε τώρα στα λιγότερο σημαντικά αλλά εξίσου σοβαρά, γιατί οι μισές
αλήθειες είναι χειρότερες από το ψέμα.
Επιχειρείται να παρουσιαστεί από την παραιτηθείσα τέως πρόεδρο της
ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. η ανάδειξη του θέματος ως αποκλειστικά δική της πρωτοβουλία.
Συγνώμη λάθος, συμπεριέλαβε και την κ. Κεσίνη, αφού από κοινού κατέθεσαν το αίτημα στο Σύλλογο μαζί με τα έγγραφα που το συνοδεύουν. Από το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου του 2021 (ημερομηνία παραίτησης της τέως προέδρου και απαλλαγής απ’ τα «δεσμά» της) μέχρι τις 22 Μαρτίου 2021 που κατατέθηκε το αίτημα με τα έγγραφα που το συνοδεύαν, πέρασαν 37 ολόκληρες μέρες!!!
Τριάντα επτά (37) μέρες απόλυτης και αποκλειστικής ενασχόλησης προκειμένου η παραιτηθείσα τέως Πρόεδρος της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. να καταφέρει να γίνει δέκτης πληροφοριών, ερευνήσει, επικοινωνήσει, πείσει, συλλέξει, επιβεβαιώσει, επεξεργαστεί, συντάξει, ρωτήσει δύο (2) νομικούς, να μελετήσουν οι δύο (2) νομικοί, απαντήσουν οι δύο (2) νομικοί, να συντάξει εκ νέου, επικοινωνήσει την κ. Κεσίνη, μελετήσει η κ. Κεσίνη, εγκρίνει η κ. Κεσίνη, υπογράψει η κ. Κεσίνη και τέλος καταθέσουν από κοινού το αίτημα στο σύλλογο …
Ας τελειώνουμε όμως με την κωμική περιγραφή και ας πούμε τα πράγματα με τ’
όνομά τους.

Η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. τον Δεκέμβριο του 2016 , επί προεδρίας κ. Μιχάλη Κανέλλου και των συμβούλων στο Σύλλογο, εκτός του ιδίου, των κ.κ. Μπρουζούκη και
Παπακωνσταντίνου και στην ΟΔΕΕ , πάλι εκτός του ιδίου και των κ.κ. Αντωνίου, Γρηγόρη και Μότσου και αφού έγινε δέκτης της πρώτης αξιοποιήσιμης πληροφορίας (συνοδευόμενη με έγγραφα) του τρόπου λειτουργίας τέτοιων εταιρειών, έπραξε αυτό που όφειλε. Ανέδειξε το θέμα και το έφερε στο Συμβούλιο του Συλλόγου και στην Ε.Γ. της ΟΔΕΕ αντίστοιχα για τα περαιτέρω, με το γνωστό ιστορικό (βρε σε ποια εισαγγελία πήγε; Εδώ ο παπάς εκεί ο παπάς).
Η πρωτοβουλία αυτή, πιθανότατα λειτούργησε ως καταλύτης και απελευθέρωσε, τουλάχιστον κάποιους συναδέλφους να εκφραστούν και να γνωστοποιήσουν προφορικά στους κ.κ. Αντωνίου και Μπρουζούκη νέα στοιχεία λίγο πριν τις εκλογές του 2019, αρνούμενοι όμως να βγουν ενυπόγραφα και να καταγγείλουν τα λεγόμενά τους. Επί μήνες συλλέγονταν πληροφορίες και υπήρχαν συζητήσεις εντός της παράταξης, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα  ήταν ικανά να στηρίξουν μια αξιόλογη και αξιοποιήσιμη αίτηση.
Τη συλλογή των επίμαχων εγγράφων είχε αναλάβει για λογαριασμό της
παράταξης προσωπικά η παραιτηθείσα τέως Πρόεδρος της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.. Μάλιστα κατά καιρούς μας έλεγε χαρακτηριστικά πως περιμένει στοιχεία από την περιφέρεια. Μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και 12ης Φεβρουαρίου 2021 που αποχώρησε παραιτούμενη από την παράταξη, καμία άλλη ενημέρωση δεν είχαμε εκ μέρους της για το θέμα αυτό.
Η περιγραφή που ακολουθεί αφορά γεγονότα που δεν μπορούν να
αμφισβητηθούν ούτε ως προς τη χρονική τους τοποθέτηση, ούτε ως προς την
ερμηνεία του περιεχομένου τους, αφού πρόκειται περί έγγραφων καταγραφών.
Λυπούμαστε που το αναφέρουμε, αλλά θα γκρεμίσουν το πονεμένο αφήγημα περί δέσμιων, κερατάδων και δαρμένων.
Στις απορίες και στα ερωτήματα που εκφράζει η αποχωρήσασα τέως Πρόεδρος
της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. σε «κοινωνικά πηγαδάκια», της απαντάμε με σαφήνεια. Δεν κλέψατε καμία ιδέα, γιατί απλούστατα οι συνδικαλιστικές ιδέες δεν έχουν
αποκλειστικότητα. Εκφράζονται, ενίοτε από περισσότερους του ενός. Δύναται να τροποποιούνται αναλόγως των συνθηκών. Γίνονται αποδεκτές ή όχι από τις
πλειοψηφίες και διεκδικούνται από την Πολιτεία κυρίως μέσω των κλαδικών
οργάνων, με τους τρόπους που αυτά επιλέγουν (αγωνιστικά, διπλωματικά κτλ) και πάντα πλειοψηφικά.
Στη συγκεκριμένη άλλωστε συμμετείχατε και εσείς και αυτό δεν το αμφισβητεί
κανείς. Το αντίθετο συμβαίνει. Εσείς είστε αυτή που επιχειρείτε να παρουσιαστείτε, όχι μόνο ως αποκλειστική θεματοφύλακας των ηθικών αξιών του χώρου, αλλά και ως δέσμια για περίπου 20 χρόνια, σε μια παράταξη που δεν επέτρεπε να αναδειχθούν τα μεγάλα σας ταλέντα. Υποθέτουμε πως έχουν φτάσει και στα δικά σας αφτιά ή μάτια τα σχόλια των συναδέλφων για τη συγκεκριμένη επικοινωνιακή σας τακτική.
Σας θυμίζουμε πως ήσασταν μέλος της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. κατά την περίοδο της
αναφοράς του Δεκεμβρίου του 2016 και Πρόεδρος κατά την περίοδο συλλογής των στοιχείων της τωρινής. Την πρώτη φορά ενεργήσατε, μαζί με τους υπόλοιπους αιρετούς της παράταξης σε Σύλλογο και ΟΔΕΕ, προς όφελος πρωτίστως του κλάδου και δευτερευόντως της παράταξης. Τη δεύτερη προς όφελος πρωτίστως δικό σας, δευτερευόντως της νέας σας παράταξης και ακολούθως του κλάδου.
Δεν αποτέλεσε βέβαια ιδιαίτερη έκπληξη για μας αυτή σας η επιλογή. Εδώ
παρακρατείτε μια έδρα της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. μετά την παραίτησή σας, θα αποτελούσε ηθικό δίλλημα για σας η παρακράτηση των στοιχείων;
Δεν καταθέσαμε το αίτημα (ως ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.) γιατί απλούστατα εσείς είχατε άλλες προτεραιότητες την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021. Η προσπάθεια ανάδειξής σας, πάση θυσία, ως υποψήφιας της παράταξης για την προεδρία του Συλλόγου στις αρχαιρεσίες του 2022, έβαλε σε δεύτερη μοίρα οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία.
Και να πως αποδεικνύονται όλα αυτά χρονικά (τα κείμενα που είναι σε πλάγια
γραφή, αποτελούν πιστή αντιγραφή απ’ τις πρωτότυπες πηγές και είναι στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου):
• Κατά τη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 της εκτελεστικής
Γραμματείας της παράταξης, μεταξύ άλλων και σύμφωνα πάντα με τα
πρακτικά, ο Νίκος Αντωνίου τοποθετείται ως ακολούθως:
«Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις εταιρείες διαχείρισης. Να μπει εισαγγελέας. Να σταλεί στην ΟΔΕΕ πρόταση για τις εταιρείες διαχείρισης. Την άλλη βδομάδα να ασχοληθούμε με υπόμνημα για τις εταιρείες διαχείρισης».
• Κατά τη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2020 της εκτελεστικής
γραμματείας της παράταξης, μεταξύ άλλων και σύμφωνα πάντα με τα
πρακτικά, ο Νίκος Αντωνίου τοποθετείται λέγοντας: «Έχει ζητηθεί ήδη από τον ……… να καταθέσει (εννοεί ενυπόγραφα τα στοιχεία) , έχει συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για 18 εταιρείες, απ’ όσα γνωρίζει. Μπορούμε να κάνουμε καταγγελία στον Εισαγγελέα Διαφθοράς/Οικονομικού εγκλήματος. Η καταγγελία γίνεται είτε επώνυμα είτε από ΝΠΔΔ. Στις 31 Οκτωβρίου πέρασε νόμος για χρήση προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και όσους παρέχουν γενικά νομικές υπηρεσίες, όχι χρήση από άλλο πρόσωπο. Να πάει η Μαρία τα στοιχεία στο ΔΣ, ας το αναλάβει , όμως ακόμα πιστεύω δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό» (εκείνη τη στιγμή είχαμε μόνο υποσχέσεις για την παράδοση των επίμαχων εγγράφων).
• Την 29η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους στην ομάδα Viber της Γραμματείας
της παράταξης ο Νίκος Αντωνίου γράφει μεταξύ άλλων:
«Αφού συζητήσουμε και αποφασίσουμε για… το επόμενο που θα ήθελα να βάλω είναι το εξής: Συγκέντρωση/συλλογή στοιχείων (όπως λειτουργία/καταστατικός σκοπός κλπ.)
των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων/διακίνησης της επαγγελματικής μας ύλης, με λίγα λόγια ν’ ασχοληθούμε ενεργά με τους μεσάζοντες, να καταθέσουμε πρόταση στο Σύλλογο με αίτημα την αποστολή καταγγελίας στον Εισαγγελέα Διαφθοράς ή στον Οικονομικό Εισαγγελία, όπως σας είπα και τη προηγούμενη φορά, είναι καιρός πλέον να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο».
Ελπίζουμε μετά την «υπενθύμιση» των πραγματικών γεγονότων, να μη χρειαστεί να επανέλθουμε εκ νέου στα δευτερεύοντα. Ας εστιάσουμε στα μείζονα.
Παρεμπιπτόντως, θα σας προτείναμε να αλλάξετε την παροιμία «και κερατάς και δαρμένος» που τελευταία έγινε η αγαπημένη σας, με την ειλικρινή…
«Τα καλά του Γιάννη θέμε, μα το Γιάννη δεν τον θέμε».
Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών
Η Εκτελεστική Γραμματεία
Υ.Γ. Εκφράζεται από μια ισχνή μερίδα συναδέλφων, κυρίως πρώην συνδικαλιστικών συντρόφων, η άποψη πως εμείς ως συνδικαλιστική παράταξη δεν έχουμε το δικαίωμα να διοργανώνουμε δράσεις ενημέρωσης, σαν τη χθεσινή! Κραυγές απόγνωσης με χρήση επιθέτων που μόνο γέλιο μας προκαλούν (εκτροπή, πραξικόπημα, κ.α.). Καταλαβαίνουμε πως βρίσκεστε σε σημείο απόγνωσης και απόλυτης σύγχυσης, αλλά θα σας συμβουλεύαμε για να μην καταλήξετε παντελώς «γραφικοί», μη φτάσετε στο σημείο να απευθύνετε επιστολή στους Chad Hurley, Steve Chen και Jawed Karim, συνιδρυτές του YouTube, προκειμένου να κατεβάσουν το video απ’ την πλατφόρμα. Στην κατηγορία πως η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. αντικατέστησε την ΟΔΕΕ και το Σύλλογο στην
ενημέρωση, απαξιούμε να απαντήσουμε επί της ουσίας. Θα επισημάνουμε απλώς να διαβάσετε, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, τις ανακοινώσεις της ΟΔΕΕ από την 4η Απριλίου και του Συλλόγου από την 5 η Απριλίου. Τώρα αν εσείς, επιμένετε να θεωρείτε ενημέρωση μονάχα αυτή που γίνεται μέσω οπτικοακουστικού μέσου και όχι εγγράφως, δε μπορούμε να βοηθήσουμε!
Η δική μας πρωτοβουλία, ως προστιθέμενη στο κείμενο οδηγιών που εξέδωσε η
επιτροπή νομολογίας της ΟΔΕΕ, στόχο είχε τη μέγιστη δυνατή ενημέρωση των
συναδέλφων. Ως ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. έχουμε οργανώσει πολλές φορές στο παρελθόν
ανάλογες εκδηλώσεις και θα το πράξουμε και στο μέλλον. Δηλώνουμε δε, προς
τους “αυτόκλητους θεματοφύλακες” των ηθικών, θεσμικών και δημοκρατικών
αξιών του κλάδου πως, άδεια ή έγκριση για οποιαδήποτε πρωτοβουλία της
παράταξης, ανεξάρτητα αν αυτή έχει ενημερωτικό, συνδικαλιστικό, ή άλλο σκοπό, δεν υπάρχει περίπτωση να σας ζητηθεί.

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει έναν, έναν ξεχωριστά τους 397 συμμετέχοντες συναδέλφους που τίμησαν την διαδικτυακή μας ημερίδα, ανεξάρτητα από παραταξιακές επιλογές και κατευθύνσεις.
Η ημερίδα έλαβε χώρα έχοντας πρωτίστως ως αφετηρία την ενημέρωση και επίλυση των προβληματισμών του κάθε συναδέλφου, γνωρίζοντας ότι το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του δικαίου.
Δέσμευσή μας, εν’ όψει της ηλεκτρονικής εποχής που διανύουμε και των νέων τεχνολογιών που έχουμε στην διάθεσή μας, είναι ότι θ’ ακολουθήσουν και άλλες ημερίδες ενημέρωσης ώστε να αποσαφηνίζονται οι όποιες απορίες μας ταλανίζουν, ανοίγοντας τον δρόμο για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κλάδου.
Ευχαριστούμε τους εκλεκτούς συναδέλφους κα. Αικατερίνη Γκουρνέλλου και κ. Χρήστο Μπούρα, για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση και ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4790/2021.
Εκφράζουμε την αμέριστη ευγνωμοσύνη μας για την συνδρομή της εξαίρετης νομικού κυρίας Άννας Πλεύρη, η οποία συντόνισε άψογα τη σημερινή μας ημερίδα, προσδίδοντας αίγλη και κύρος όχι μόνο σ’ αυτήν, αλλά πραγματικά σε ολόκληρο τον κλάδο των Δικαστικών Επιμελητών, ο οποίος αναδείχθηκε επιστημονικά και καρπώθηκε την ενημέρωση και τα συμπεράσματα.
Πραγματικά πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι η ημερίδα αυτή μέσω της ηλεκτρονικότητας θα ανοίξει νέους ορίζοντες στο λειτούργημά μας.
Ενωμένοι με δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον.