Αυτός ο κόσμος που αλλάζει…

Αρχή παντός έργου λόγος, και προ πράξεως βουλή.

Παλαιά Διαθήκη 

Σε ένα κλάδο διακίνησης και διαχείρισης πληροφορίας όπως ο δικός μας, είναι φυσικό επακόλουθο η εξέλιξη της τεχνολογίας με την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων να αλλάζει άρδην τα δεδομένα και να δημιουργεί νέο εργασιακό περιβάλλον, εντελώς διαφορετικό από αυτό που έως τώρα είχαμε συνηθίσει να λειτουργούμε.

Το τελευταίο διάστημα πλήθος νομοθετημάτων κρούουν τον κώδωνα κινδύνου για τα επερχόμενα χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση από την ηγεσία του κλάδου μας. Το βότσαλο που τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της κλαδικής μας πραγματικότητας αποτέλεσε το Διεθνές Νομικό Φόρουμ και το εαρινό συμβούλιο της ΔΕΔΕ που διεξήχθησαν το Μάιο στη Αγία Πετρούπολη. Στις δύο αυτές εκδηλώσεις το μεγαλύτερο μέρος των θεμάτων αφορούσε ζητήματα ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης και πρακτικών εφαρμογών αυτής. Συζητώντας η ελληνική αποστολή τους προβληματισμούς της για την επερχόμενη ψηφιακή καταιγίδα, ο αντιπρόσωπος στην ΟΔΕΕ και μέλος του γραφείου της ΔΕΔΕ Γιώργος Γρηγόρης, πρότεινε στους κυρίους Μήτση και Τσιτσώνη να αποταθούμε στον Διευθυντή του εργαστηρίου πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γιώργο Πάγκαλο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΑΠΘ Α) αποτελεί εταίρο μας στο πρόγραμμα ENABLE. Β) έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πλατφόρμας eCodex που αφορά Υπηρεσίες ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης μέσω online ανταλλαγής δεδομένων. Γ) Είναι το εργαστήριο δοκιμών της ΕΕ σε ψηφιακά συστήματα, ειδικά εφαρμογών Δικαιοσύνης. Δ) Μετέχει στο Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (Gunet), που έχει αναπτύξει την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA), ως εκ τούτου διαθέτει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε προς όφελος του κλάδου.

Το θέμα απασχόλησε την εκτελεστική γραμματεία της ΟΔΕΕ τον Ιούνιο και εκεί αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης ολομέλειας της ΟΔΕΕ στις 29/07/2017 με θέματα:

Ηλεκτρονική πιστοποίηση, απόκτηση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής – επιδόσεις με ηλεκτρονικά μέσα – Δημιουργία κλαδικών υποδομών διαχείρισης εργασιακής ύλης (Πορτογαλικό μοντέλο) με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Γιάννη.

Διοικητική εκτέλεση – ζητήματα διαδικασίας ΚΕΔΕ στην ηλεκτρονική εποχή με εισηγητές τον κ. Χρήστο Βλάχο και την κ. Σταυρούλα Δοβανά.

Παράλληλα αποφασίστηκε η έναρξη των επαφών με το ΑΠΘ με στόχο τη διαμόρφωση μιας αρχικής πρότασης έως την σύγκληση της ολομέλειας.

Η ολομέλεια ξεκίνησε με την παρουσίαση της πρότασης του ΑΠΘ περιλαμβανομένων και των οικονομικών παραμέτρων, επί της οποίας έγιναν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινήσεις από τον καθηγητή κ. Πάγκαλο.

Σε γενικές γραμμές κρίνεται ως ένα αρκετά ενδιαφέρον πλαίσιο αναφοράς, διασφαλίζει την Εφετειακή αρμοδιότητα, αποτελεί σίγουρα μια καλή βάση εκκίνησης, χρήζει όμως περεταίρω μελέτης και προσοχής. Ακολούθησε η ομιλία του εισηγητή κ. Νικόλαου Γιάννη, ο οποίος παρουσίασε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και πρότεινε την αποδοχή της προσφοράς και υπογραφή της σύμβασης με το ΑΠΘ. Στη συζήτηση που ακολούθησε η ΠΡΟΣΥΔΕ με τον επικεφαλής της και αντιπρόσωπο της ΟΔΕΕ Μιχάλη Κανέλλο πρότεινε δύο πράγματα: Την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για την ανάπτυξη μιάς δενδροειδούς μορφής του προγράμματος και την ολιγόμηνη αναστολή – μέχρι την ολομέλεια του Οκτωβρίου με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία μας εν όψει των τελικών αποφάσεων, η οποία δεν έγινε δεκτή. Με νέα μας πρόταση τελικά ύστερα από διαβούλευση, αποφασίστηκε η αποδοχή της προσφοράς και η υπογραφή της σύμβασης υπό τον όρο ότι δεν θα υπερβεί σε κόστος τα 600.000 € Continue reading Αυτός ο κόσμος που αλλάζει…