ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την  υποχρέωση διορισμού πιστοποιημένου εκτιμητή για την εκτίμηση  της εμπορικής αξίας των κατασχεθέντων  ακινήτων κατά τις διαδικασίες του ΚΕΔΕ, επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που στην παραγγελία αναγκαστικής κατάσχεσης  το ποσό της βασικής οφειλής (δηλαδή το ποσό του κεφαλαίου χωρίς τις προσαυξήσεις)  υπερβαίνει τις 250.000,00 ευρώ τότε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ προσλαμβάνεται πιστοποιημένος εκτιμητής  για τον προσδιορισμό της αξίας αυτής και ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης αυτής (της παραγγελίας) δηλ. είτε αυτή  έχει εκδοθεί μετά την δημοσίευση της ΠΟΛ 1011/2018  (ΦΕΚ Β΄68/18-01-2018) είτε  σε προγενέστερο χρόνο  (αυτό αφορά τις παραγγελίες που έχουν εκδοθεί πριν τις 17-01-2018 δηλαδή την ημέρα δημοσίευσης του Ν. 4512/2018, ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

«ΠΟΛ. 1011/2018

Άρθρο 1
Αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου

Αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, για το σκοπό αυτό, δύναται κατά την κρίση του να υποβάλλει αίτημα στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, για το διορισμό πιστοποιημένου εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου. Σε περίπτωση που η συνολική βασική οφειλή για την οποία επιβάλλεται η κατάσχεση υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ, η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι υποχρεωτική.
Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν ή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η εμπορική αξία του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται προσδιορίζεται υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως ορίου οφειλής από πιστοποιημένο εκτιμητή, μετά από διορισμό του από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας. Σε περίπτωση όμως που έχει διοριστεί πιστοποιημένος εκτιμητής για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτου που εκπλειστηριάζεται, δεν απαιτείται εκ νέου διορισμός του για την έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού.».

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΔΕ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή μας όταν μας ανατίθεται να αναρτήσουμε πρόγραμμα διεξαγωγής πλειστηριασμού που επισπεύδει η Α.Α.Δ.Ε. είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

  1. ΠΡΩΤΑ Θα αποστέλλει η επισπεύδουσα Δημόσια Υπηρεσία στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων (fax:210-5296188 υπ’ όψιν κ. Ζαμάνογλου), επιστολή-εντολή επίσπευσης με τα στοιχεία του/της Δικαστικού/ής Επιμελητή/τριας στον/ην οποίο/α έχει ανατεθεί η δημοσίευση (έχει εκδοθεί από την Α.Α.Δ.Ε. υπόδειγμα), όπου θα αναφέρεται ρητά ότι η ανάρτηση γίνεται ΑΔΑΠΑΝΩΣ για το Δημόσιο.
  2. Αφού λάβει το fax η κ. Ζαμάνογλου, συνδεόμαστε στην ιστοσελίδα deltio.tnomik.gr  με τους προσωπικούς κωδικούς που έχουμε λάβει από το Τ.Ν. και συμπληρώνουμε τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Να επισημάνω ότι όταν εκπλειστηριάζονται περισσότερα ακίνητα με το ίδιο πρόγραμμα είναι προτιμότερο να μην συμπληρώνουμε το πεδίο «τιμή πρώτης προσφοράς» γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να καταχωρηθεί πάνω από μία,  άλλωστε το πεδίο είναι προαιρετικό. Aφού συμπληρώσουμε την πλατφόρμα, πατάμε την ένδειξη «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» και αφού το ελέγξουμε για μια ακόμη φορά, πατάμε την ένδειξη «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ».
  3. Τέλος, καλούμε την κ. Ζαμάνογλου, η οποία είναι αρμόδια για τις δημοσιεύσεις κατά ΚΕΔΕ, στο τηλ. 210-5296197 και την ενημερώνουμε για την οριστικοποίηση της δημοσίευσής μας, οπότε αυτή κάνει έναν τελευταίο έλεγχο και «ανεβάζει» στην ιστοσελίδα το κείμενο της δημοσίευσής μας.

 

Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, εξυπηρετείται καλύτερα και η αρμόδια υπάλληλος, οπότε η ανάρτησή μας πραγματοποιείται άμεσα και σίγουρα.

 

Σας επισυνάπτω υπόδειγμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ κατά ΚΕΔΕ σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, προκειμένου να διευκολυνθείτε αν σας ανατεθεί η σύνταξή του.

Μαρία Μπρουζούκη

ΠΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ

Κ.κ Συνάδελφοι, θέλω να τονίσω ότι οι εξελίξεις στον Κλάδο μας τρέχουνε με την ταχύτητα του φωτός και ηh Διοίκηση δεν κάνει καμία προσπάθεια σοβαρή να τις προφτάσει.

 Και επειδή μιλάμε για την ευθύνη της σημερινής  διοίκησης και τον κ. Μήτση  θα θέσω μερικά ερωτήματα προς γνώσιν σας για να καταλάβετε….

Που ήταν ο κλάδος όταν έγινε η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα ψηφιακής Πολιτικής και πως προχωράει ο διαγωνισμός με θέμα «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών Εφαρμογών για τους Δικηγόρους », ο οποίος υπάγεται στην «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα»΄; Δεν μας αφορά η σύνδεση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών επιδόσεων με την ηλεκτρονική  κατάθεση δικογράφων , με την προείσπραξη κ.λ.π  ;;

Που ήταν ο κλάδος όταν έγινε η συνάντηση για την Ρύθμιση οφειλών ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που οι ασφαλισμένοι θα έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από 19.3.2018 ; Από όμορο κλάδο ζητήθηκε να εκδοθεί εγκύκλιος, με στην οποία θα αποσαφηνίζεται ότι από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την υπαγωγή στην ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι θα διαθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα και δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις.

Που ήταν ο κλάδος όταν συζητήθηκε το θέμα της επιβεβλημένης κατάργησης, άλλως της δραστικής μείωσης του ΦΠΑ,   και σε κάθε περίπτωση της υπαγωγής των νομικών υπηρεσιών στη χαμηλή κλίμακα με κατώτατο συντελεστή το 5 % ;

Που ήταν ο κλάδος όταν συζητήθηκε η πρόταση Κατευθυντήριων Οδηγιών της αρμόδιας επιτροπής (Access to Justice) για ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο στη νομική βοήθεια ;

Που ήταν ο κλάδος όταν έκαναν κοινή παρέμβαση επιστημονικοί φορείς , σχετικά με τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα μέλη τους στις συναλλαγές τους με τον Ε .Φ.Κ.Α ;

Που ήταν ο κλάδος όταν εστάλη επιστολή προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ για τον εσφαλμένο υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ; Συγκεκριμένα, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 58 ν. 4472/2017 και την ΥΑ 25599/1453/2017 η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών το 2018 προσαυξάνεται με το 85% των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους, δηλ. του 2017 υπολογίζουν το 2016 .

Που ήταν ο κλάδος όταν στην κοινή ημερίδα για το επίκαιρο θέμα «Ανεξαρτησία Δικαιοσύνης και κράτος δικαίου», o οποίος θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 28/4/2018, με την συμμετοχή εκπροσώπων της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών και του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE), καθώς και Ελλήνων νομικών και την εκπόνηση ενιαίου κώδικα δεοντολογίας για τις σχέσεις δικαστικού και δικηγορικού σώματος, ως συλλειτουργών της δικαιοσύνης και δημιουργίας διαρκούς κοινής επιτροπής  με συμμετοχή και  των Ενώσεων Δικαστικών Υπαλλήλων προκειμένου να καταγράφονται τα προβλήματα καθημερινής λειτουργίας των δικαστηρίων ;

Που ήταν ο κλάδος όταν ετοιμάζονται να σταλούν τα ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ του έτους 2018 στα οποία συμπεριλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού καταβληθείσες εισφορές κατά το έτος 2016, αντί των καταβλητέων εισφορών του έτους 2017, που είναι το ορθό κατ’ άρθρο 39 παρ.2 του Ν.4387/2016 ; Την στιγμή μάλιστα που ο Διοικητής του ΕΦΚΑ αναγνώρισε το πρόβλημα.

Που ήταν ο κλάδος όταν ετοιμάζονται να σταλούν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών του ταμείου πρόνοιας και μάλιστα αναδρομικά από 1.1.2017 ;

Που ήταν ο κλάδος όταν ενόψει της τεράστιας επιβάρυνσης με εισφορές οι επιστημονικοί φορείς ζήτησαν την άμεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους ασφαλισμένους και την άμεση παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής αναζήτησης ασφαλιστικής ενημερότητας στα πρότυπα του taxis ;

Που ήταν ο κλάδος όταν σε κάθε πληρωμή ασφαλισμένων απαιτείται προμήθεια από τις Τράπεζες, ακόμη και σε ηλεκτρονική πληρωμή (πλην Εθνικής Τράπεζας) ; Σημειωτέον ότι οι επιστημονικοί φορείς ζήτησαν την πλήρη απαλλαγή των ασφαλισμένων από προμήθειες για πληρωμή εισφορών, σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής.

Που ήταν ο κλάδος όταν ο Διοικητής του ΕΦΚΑ ενημέρωσε ότι με δεδομένο ότι η ενημέρωση των ασφαλισμένων θα γίνεται ηλεκτρονικά είναι σημαντικό να δηλώνουν οι ασφαλισμένοι την προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό τους στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ ; Αραγε σημαίνει κάτι αυτό ;;

Που ήταν ο κλάδος όταν έγινε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ; Με αντικείμενο συνάντησης την  εφαρμογή, από την 25η Μαϊου 2018,  του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/79 (ΓΚΠΔ).

Που ήταν ο κλάδος όταν άνοιξε η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου «αρχικά για τις δηλώσεις» με καταχώριση στοιχείων δικαιούχου – ακινήτου (στοιχεία δηλούντων, στοιχεία ακινήτων, στοιχεία δικαιωμάτων και στοιχεία συνοδευτικών εγγράφων) και επιπλέον ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ των ακινήτων στα οποία αντιστοιχούν τα δηλούμενα δικαιώματα μέσω σύγχρονης εφαρμογής GIS σε ψηφιακές αεροφωτογραφίες του 2008 ;;;  (Πληρωμή τέλους κτηματογράφησης μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας Visa και Mastercard και αποστολή συννημένων εγγράφων είτε ταχυδρομικώς  στο κατά τόπο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης, είτε με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές σάρωσης και  αποστολής ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής).

Που ήταν ο κλάδος όταν σύμφωνα με τον ν.4512/2018, το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας. είναι αρμόδιος Φορέας μεταξύ των άλλων για την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα ;;  Tα οποία θα συσταθούν σταδιακά, βάσει των αποφάσεων της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν.4512/2018.

Που ήταν ο κλάδος όταν στις Υπηρεσίες για επαγγελματίες του κτηματολογίου δεν υπάρχει καμία αναφορά για Δικαστικούς Επιμελητές  αλλά μόνο για Συμβολαιογράφους και μηχανικούς ;;

Με απλή ανάγνωση αντιλαμβανόμαστε ότι έρχονται με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανατροπές όπως και οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις την στιγμή μάλιστα που έχει υπογραφεί ήδη η σχετική ανάθεση για πρόγραμμα διασταύρωσης στοιχείων του Ε9 με τον ΟΚΧΕ και την Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε .         

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ;;; !!!   

 

Με εκτίμηση

Μιχάλης Κανέλλος

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Κ.κ συνάδελφοι

Σας φαίνεται περίεργο που λέμε ότι με ευθύνη της σημερινής  διοίκησης ο κλάδος έχασε την αξιοπιστία του, και δεν θεωρείται από του όμορους επιστημονικούς φορείς άξιος συνομιλητής ;;

Ηρθε σε γνώση μας η από 8 Μαρτίου του τρέχοντος έτους και με αριθμό πρωτ. 127/2018  επιστολή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας κ. Δημητρίου Βερβεσού προς το διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με την οποία θέτει πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία θίγουν και εμάς τους Δικαστικούς Επιμελητές έντονα και άμεσα.

Διαβάζοντας την επιστολή δημιουργούνται τα εξής πολύ σοβαρά ερωτήματα.  Γιατί ο κ. Βερβεσός δεν μας κάλεσε ποτέ να πάμε από κοινού στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσουμε τα ίδια καυτά θέματα;;;   Γιατί ο Κλάδος έφτασε στο κατώτατο σημείο αναγνώρισης από τους όμορους χώρους (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστές…) και δεν μας θέλουν δίπλα τους ενώ στο παρελθόν πάντα από κοινού ενεργούσαμε;;;    Δεν έχει αντιληφθεί η Διοίκησή μας , ο κ. Μήτσης και οι γύρω από αυτόν φωστήρες ότι ο όγκος της ύλης των δικογράφων νομικής βοήθειας είναι μεγάλος και στις παρούσες συνθήκες φαντάζει τεράστιος ;;;  Τόσο πολύ τυφλώθηκαν από τις πολλές δουλειές που έχουν και δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο ;;;

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:


 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 8.3.2018
 Αρ. Πρωτ.: 127

Προς:
Tον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Σε συνέχεια πλειόνων εγγράφων επισημάνσεων και δια ζώσης συναντήσεων για τα φλέγοντα, εκκρεμή φορολογικά ζητήματα, που απασχολούν το δικηγορικό σώμα, επανερχόμαστε με τα κάτωθι:

Είναι αυτονόητο ότι το δικηγορικό σώμα στηρίζει ενεργά και διαχρονικά τον θεσμό της νομικής βοήθειας, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με το συνταγματικό δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τους πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Παρά το γεγονός ότι η Πολιτεία, και ειδικώς το ΤΑΧΔΙΚ, έχουν υποχρέωση να εξοφλούν έγκαιρα τις οφειλόμενες αμοιβές, οι συμμετέχοντες δικηγόροι καταγγέλλουν στον ΔΣΑ ότι η καθυστέρηση εξόφλησης ξεπερνά το έτος και σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει ακόμη και τα δύο έτη.

Όπως γνωρίζετε, η καθυστέρηση αυτή, προκαλεί επιπλοκές φορολογικής φύσης στους δικαιούχους σε ό,τι αφορά τόσο την υποχρέωση άμεσης απόδοσης του ΦΠΑ εκ μέρους του δικηγόρου, όσο και την μη έγκαιρη απόδοση του παρακρατούμενου φόρου στη φορολογική αρχή.

Ανάλογες καθυστερήσεις και προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλους φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΕΦΚΑ, Νοσοκομεία, Δήμοι, κ.λπ.).

Για τον λόγο αυτόν, όπως έχουμε επανειλημμένως ζητήσει, θεωρούμε αναγκαίο να οριστεί ως χρόνος εκδόσεως φορολογικών στοιχείων, ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής, στις περιπτώσεις παροχής νομικών υπηρεσιών μέσω του θεσμού της νομικής βοήθειας, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών προς φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, που η αμοιβή δεν καταβάλλεται κατά τον χρόνο διενέργειας της δικηγορικής πράξης.

Επιπροσθέτως, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προς επίλυση των κατωτέρω ουσιωδών ζητημάτων φορολογικής φύσης, που συναρτώνται με τις συνθήκες της καθημερινής ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος:

Να υπάρξει σαφής απαρίθμηση των περιπτώσεων, που αποτελούν εκπιπτόμενες επαγγελματικές δαπάνες των Δικηγόρων (ιδίως σε ό,τι αφορά τον βαθμό αναγνωρίσεως ως εκπιπτομένων των δαπανών αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας, τις δαπάνες ένδυσης και παράστασης ενώπιον δικαστηρίου).

Να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λογιστικής απεικόνισης και να διευκολυνθεί η απόδειξη, στις περιπτώσεις διαχείρισης χρημάτων του εντολέως από τον Δικηγόρο (π.χ. για εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων του εντολέως, έξοδα για λογαριασμό του εντολέως, είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό του εντολέως και απόδοση σε αυτόν), ιδίως στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων.

Να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λογιστικής απεικόνισης και η απόδειξη της εισπράξεως προκαταβολής και φορολογική μεταχείριση αυτής.

Να διευκρινιστεί ότι στους κατά πλάσμα μισθωτούς οι προϋποθέσεις φορολογήσεώς τους ως μισθωτών συντρέχουν και επί εκπρόθεσμης θεωρήσεως των οικείων εγγράφων συμβάσεων.

Να κωδικοποιηθούν όλες οι διοικητικές λύσεις, που αφορούν σε φορολογικά ζητήματα Δικηγόρων, από 01.01.2014 και εντεύθεν.

Ο παρών κατάλογος θεμάτων ασφαλώς δεν είναι περιοριστικός, αλλά ενδεικτικός. Είναι προφανές ότι θα επανέλθουμε, στο πλαίσιο νεότερης συνάντησης τόσο με εσάς, όσο και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, με αντικείμενο άλλα μείζονος σημασίας θέματα του κλάδου, όπως ο ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες και το ύψος των φορολογικών συντελεστών.

 Μετιμή
Ο Πρόεδρος       
Δημήτρης Κ. Βερβεσός


 

Είναι βέβαιο ότι το ζήτημα αυτό για την διοίκηση και τον κ. Μήτση είναι δευτερεύον, ΔΕΝ αφορά τους δικαστικούς επιμελητές αλλά κάποιον άλλο όμορο κλάδο, εμείς συμμετέχουμε στην νομική βοήθεια αφιλοκερδώς, οπότε δεν κρίθηκε απαραίτητο να συμμετέχουν σε κοινή παρέμβαση με τους Δικηγόρους, “αλλωστε δεν τους το ζήτησαν” .

Κ.κ συνάδελφοι , ο κλάδος μας δεν επιβιώνει πλέον ούτε με όμορφα λόγια, ούτε με υποσχέσεις, χρειάζεται  συγκεκριμένες, υλοποιήσιμες ιδέες και πράξεις .

Ιδέες και πράξεις οι οποίες δυστυχώς είναι άγνωστες λέξεις για την σημερινή Διοίκηση!!!

Να μην ξεχνάμε όμως ότι είμαστε υπεύθυνοι των πράξεών μας και άξιοι της μοίρας μας.

Με εκτίμηση

Μιχάλης Κανέλλος

Ο κλάδος σε ανυποληψία ;

    Θα μπορούσε να ήταν και χωρίς ερωτηματικό ο τίτλος. Το ότι δεν «υπάρχει» διοίκηση στον κλάδο είναι βέβαιο. Το σύνολο των δικαστικών επιμελητών που αγαπάνε το λειτούργημα που υπηρετούν και βιοπορίζονται απ’ αυτό, το καταλαβαίνει. Αλλά να γίνει ανυπόληπτος ο κλάδος των δικαστικών επιμελητών στην κοινωνία και στους όμορους χώρους πάει πολύ.

    Διαβάσατε τις προηγούμενες ημέρες, άρθρα του συναδέλφου Βασίλη Χρήστου για την παντελή απουσία της διοίκησης για σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιβίωση των δικαστικών επιμελητών.

    Πρώτον.

    Οι επιστημονικοί φορείς επισκέφθηκαν τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και συζήτησαν για το ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών και ακόμα τη μείωσή τους. Οι δικαστικοί επιμελητές δεν ήταν παρόντες στη σημαντική αυτή συνάντηση που μας αφορά, όταν τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι μπροστάρηδες στις συναντήσεις, τις επαφές και συσκέψεις των επιστημονικών φορέων, για οποιοδήποτε ζήτημα μας αφορούσε από κοινού και όχι μόνο.

    Δεύτερον.

    Οι δικηγόροι επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για κατάργηση ή την ουσιαστική μείωση του ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες.

    Το ζήτημα αυτό αφορά πρωτίστως τους δικαστικούς επιμελητές και έχουμε ισχυρά επιχειρήματα να το υποστηρίξουμε, περισσότερο από κάθε άλλο νομικό κλάδο. Πόσο μάλλον αυτή την εποχή που θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η μείωση του ΦΠΑ θα μείωνε το κόστος της εκτέλεσης, και θα ήταν πιο εύκολη για τους οφειλέτες η ρύθμιση των οφειλών τους. Θα μπορούσαμε να το «επιβάλλουμε» έχοντας και συγκριτικά στοιχεία από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι προωθείται σχέδιο οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – στην οποία συμμετέχουν και δικαστικοί επιμελητές από την Διεθνή Ένωση – με σκοπό την ομογενοποίηση των καθεστώτων ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, προβλέπει δύο μόνο κλίμακες για όλα τα κράτη – μέλη, με κατώτατο συντελεστή το 5%, ενώ παράλληλα, αφήνει, κατά τα λοιπά, στη διακριτική ευχέρεια των κρατών – μελών να καθορίσουν το ύψος των συντελεστών κάθε κλίμακας.

    Οι δικαστικοί επιμελητές λοιπόν, και εδώ εκκωφαντικά απόντες. Προφανώς, κανένας δεν έλαβε σοβαρά υπόψη από τους άλλους φορείς να προσκαλέσει και τον Πρόεδρο της ΟΔΕΕ. Γιατί; Θα αναρωτηθούμε. Μήπως έχουν πειστεί πλέον ότι και να τον καλέσουν δεν έχει κανένα νόημα η παρουσία του; Ή μήπως η παρουσία του ενδεχομένως να είναι και αρνητική στο τραπέζι των συζητήσεων;

    Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ο ίδιος δεν ήθελε με την παρουσία του να προσδώσει κύρος (!) στους άλλους επιστημονικούς φορείς και γι’ αυτό απουσίαζε. Όλα είναι πιθανά εδώ που έχουν φθάσει τον κλάδο. Ή μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι αφού θα τα καταφέρουν οι άλλοι νομικοί φορείς ούτως ή άλλως, θα συμπεριλάβουν και εμάς στις μειώσεις. Γιατί λοιπόν να κουραζόμαστε;

    Θα μοιράσουμε, ενδεχομένως – θα μπορούσε να σκεφθεί κανείς – και λίγο σανό στους συναδέλφους και θα τους πείσουμε ότι δώσαμε σκληρές μάχες για να πετύχουμε. Αν δεν θέλουν σκέτο σανό θα τους σερβίρουμε σανό σούπα (!), σανό φρικασέ (!), σανό ραγού (!) … ότι επιθυμεί ο καθένας. Με τέτοιες συμπεριφορές όμως ο κλάδος δεν έχει μέλλον.

    Για να γίνεις πρόεδρος ή συνδικαλιστής, πρέπει να διαπνέεσαι από ανιδιοτελή κίνητρα για συνεχή προσφορά και από ειλικρινές όραμα για τον κλάδο σου. Να έχεις ακόμη, τέτοια αυτοπεποίθηση που να πιστεύεις ότι υπηρετώντας τον κλάδο σου θα αφήσεις το θετικό ίχνος σου. Θα αλλάξεις προς το καλύτερο λίγα έστω πράγματα. Και να αποδέχεσαι – δυστυχώς – και τον κίνδυνο ότι ο επόμενος στη διοίκηση του κλάδου μπορεί να γκρεμίσει, μόλις αναλάβει, ό,τι εσύ έχτιζες καθ’ όλη τη θητεία σου.

    Από τους δικαστικούς επιμελητές όμως, εκείνους που έχουν ειλικρινή οράματα, εξαρτάται αν θα οδηγηθεί οριστικά ο κλάδος στην ανυποληψία και κατά συνέπεια θα γκρεμιστούν όλα όσα είχαν κτιστεί τα προηγούμενα χρόνια.

    Οι καιροί ου μενετοί.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ κατά ΚΕΔΕ

Ενημερώνουμε τους κ.κ. συναδέλφους που συνεργάζονται με Δ.Ο.Υ.  για την  κατά ΚΕΔΕ εκτέλεση ότι  έχουν  αποσταλεί τα σχετικά έντυπα δηλ.  «ΕΝΤΥΠΟ 1»  (πρόσκληση ενδιαφέροντος)και «ΕΝΤΥΠΟ 2»  (πράξη διορισμού πιστοποιημενου εκτιμητή)  από την ΑΑΔΕ προς τις Δ.Ο.Υ.τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την ΠΟΛ 1011/2018  για την πρόσληψη πιστοποιημένουεκτιμητή με σκοπό τον προσδιορισμό της εμπορικής αξιας του κατασχεθέντος ή εκπλειστηριαζομένουακινήτου και την σύνταξη της σχετικής έκθεσης εκτίμησης.
Για τον  λόγο αυτό θα πρέπει  εφόσον υπάρχει παραγγελία κατάσχεσης με ποσό βεβαιωμένης οφειλής άνω των 250.000,00 ευρώ  (συνολικό ποσό κεφαλαίου χωρίς προσαυξήσεις)  να κατατεθεί αίτηση από τον Δικαστικό Επιμελητή προς την Δ.Ο.Υ.  με αίτημα τον διορισμόπιστοποιημένου εκτιμητή και αφού σταλεί η σχετική  πρόσκληση ενδιαφέροντος από την ΔΟΥ προςτον εκτιμητή και  η αποδοχή αυτής απ΄ αυτόν να συναφθεί η πράξη διορισμού αυτού σύμφωμα μετην ΠΟΛ1011/2018 και μέσα σε προθεσμία 10 ημερών να παραδοθεί η  έκθεση  εκτίμησης είτεστον Δικαστικό Επιμελητή είτε στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ  (όπως αυτό έχει ορισθεί στο άρθρο 3 τηςσχετικής πράξης διορισμού).
Προσοχή η έρευνα για το ακίνητο που θα γίνει η εκτίμηση πρέπει να έχει προηγηθεί  και συνοπτική περιγραφή του ακινήτου περιλαμβάνεται στο έντυπο της πράξης διορισμού, η δε έκθεση εκτίμησης του ακινήτου φυλάσσεται στον σχετικό φάκελο κατάσχεσης ή πλειστηριασμού.

Διευκρινίσεις Κ.ΠΟΛ.Δ. τροπ. 2018 – ΝΕΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Κ.κ συνάδελφοι ,

Ο ν. 4512/17.1.2018 επέφερε σημαντικές αλλαγές στον Κ.Πολ.Δ στο κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επισημαίνουμε  τις κυριότερες εξ αυτών που αφορούν ειδικώς τους πλειστηριασμούς  :

.  Καταργείται το άρθρο 959Α του Κ.Πολ.Δ.

.  Καταργείται η παρ. 6 του άρθρου 995 του Κ.Πολ.Δ. και κατά συνέπεια δεν γίνεται επίσκεψη από υποψήφιους πλειοδότες με συνοδεία δικαστικού επιμελητή, ούτε καταθέτουμε στο συμβολαιογράφο έγγραφο σημείωμα πλέον.

.  Καταργείται το άρθρο 998Α.

. Η ανακοπή για τη διόρθωση της έκθεσης (περιγραφή κατασχεθέντος, εκτίμηση, τιμή πρώτης προσφοράς) κατατίθεται το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. (Η απόφαση με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου αναρτάται στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμού 8 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό).

.  Σε περίπτωση που στην εντολή 927 για κατάσχεση κινητού  954  /  ακινήτου  995 έχει ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης ο οποίος : αφενός μεν δεν έχει πιστοποιηθεί για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, αφετέρου δε απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του μετά από σχετική απόφαση του Συμβολαιογραφικού  Συλλόγου στον οποίο είναι μέλος. Επίσης,  δεν υπάρχει κάποιος άλλος πιστοποιημένος Συμβολαιογράφος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του τόπου εκτέλεσης . Βεβαιώνουμε υποχρεωτικά στην κατασχετήρια έκθεση και στο απόσπασμα τον λόγο αδυναμίας ορισμού Συμβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης ή της περιφέρειας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του τόπου εκτέλεσης .

.  Η αναγγελία επιδίδεται 15 ημέρες μετά τον πλειστηριασμό (αντί 5 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό) .

.      Έως και  την 21.02.2018 οι πλειστηριασμοί διενεργούνται με τον τρόπο που έχουν οριστεί, φυσικό ή ηλεκτρονικό.

.     Από την 22.02.2018 και εντεύθεν οι πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, ανεξαρτήτως του χρόνου επίδοσης της επιταγής προς πληρωμή και της επιβολής της κατάσχεσης.

.    Κάθε πλειστηριασμός που έχει οριστεί να διενεργηθεί με φυσικό τρόπο,  έχει ολοκληρωθεί η προδικασία αυτού και  δεν μεταβάλλεται η ορισθείσα ημερομηνία του, διενεργείται στις ορισθείσες ημερομηνίες με ηλεκτρονικά μέσα,  από την 14.00 έως την 18.00. Ο πλειστηριασμός διενεργείται κατόπιν ανάρτησης αναγγελίας από τον Συμβολαιογράφο στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού χωρίς άλλη διατύπωση (άρθρ. 60 παρ.2 εδ α και β).

  Θα πρέπει να ζητηθεί από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο που έχετε ορίσει για κάθε πλειστηριασμό που χειρίζεται να κάνει άμεσα χωρίς καθυστέρηση την ανάρτηση της αναγγελίας στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.

Αυτό δεν αφορά μόνο τους επικείμενους πλειστηριασμούς, αφορά όλους τους πλειστηριασμούς, η διενέργεια των οποίων έχει ορισθεί να γίνει το 2018.

.       Κάθε πλειστηριασμός που έχει οριστεί να διενεργηθεί με φυσικό τρόπο, και  μεταβάλλεται η ορισθείσα ημερομηνία του ή αντικαθίσταται ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό, ακόμη και εάν έχει ασκηθεί ανακοπή των άρθρων 933, 954 παρ. 4 και αναστολή του άρθρου 1000 του ΚΠολΔ, ακολουθώντας τη διαδικασία του νέου άρθρου 60 παρ. 2 εδ. γ’ έως ζ’ και παρ. 3 (άρθρ. 208 του ν. 4512/2018), ήτοι:

.   Δίδεται εντολή προς το δικαστικό επιμελητή για την έκδοση νέου αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται η μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού.

Στο νέο απόσπασμα θα γίνεται μνεία μόνο της αρχικής κατασχετήριας έκθεσης.

 

.    Η ως άνω εντολή του επισπεύδοντος μπορεί να περιλαμβάνει και δήλωση για την αντικατάσταση του Συμβολαιογράφου, που είχε αρχικά ορισθεί, εφόσον ο τελευταίος δεν έχει πιστοποιηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, με άλλο Συμβολαιογράφο του ιδίου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του τόπου εκτέλεσης και εάν αυτό δεν είναι δυνατό του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Πρωτεύουσας του Κράτους.   Στην περίπτωση αυτή το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης θα εμπεριέχει και την αντικατάσταση του Συμβολαιογράφου.

 .     Η σχετική εντολή του επισπεύδοντος μνημονεύεται υποχρεωτικά στο νέο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης που εκδίδει ο δικαστικός επιμελητής του τόπου εκτέλεσης.

.    Μετά την έκδοση του νέου αποσπάσματος ως ανωτέρω επαναλαμβάνουμε την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 955 και 995 ΚΠολΔ μόνο ως προς τις επιδόσεις και δημοσιεύσεις.

.  Προσοχή : Το απόσπασμα δεν κοινοποιείται στον Γραμματέα του Ειρηνοδικείου (κινητά) ή οφειλέτη μόνο στον ενεχυρούχο δανειστή , εφόσον το ενέχυρο είναι γραμμένο σε δημόσιο βιβλίο  (άρθρο 955)  ούτε στον Υποθηκοφύλακα (Κτηματολόγιο) ή οφειλέτη μόνο στον τρίτο κύριο ή νομέα και στους ενυπόθηκους δανειστές (άρθρο 995).

.          Εάν έχουν επιβληθεί περισσότερες κατασχέσεις ή έχουν κατατεθεί αναγγελίες, επίδοση του νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης πρέπει να γίνει σε όλους τους κατασχόντες και αναγγελθέντες δανειστές.

.       Όλες οι ανωτέρω διατυπώσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο (10 – κινητά)  η είκοσι (20 – ακίνητα) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα αρχικά ημερομηνία διενέργειας του φυσικού πλειστηριασμού .

.        Για κάθε έναν πλειστηριασμό που χειρίζεστε θα πρέπει να διαπιστώσετε το ταχύτερο δυνατό εάν ο συμβολαιογράφος έχει ήδη πιστοποιηθεί για τη διενέργεια ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ή εάν αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να τον διενεργήσει. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απευθύνετε άμεσα ερώτημα στον συμβολαιογράφο που έχει ορισθεί να τον διενεργήσει και αν αυτός δηλώσει αδυναμία ακόμη και λόγω συμμετοχής του στην αποχή του συμβολαιογραφικού συλλόγου του, να υλοποιήσετε αμέσως χωρίς καμία καθυστέρηση τα ανωτέρω.

.    Ο πλειστηριασμός διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και σε κάθε άλλη περίπτωση κατάθεσης δήλωσης συνέχισης ή υποκατάστασης κατά το άρθρο 973 ή ορισμού νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού, κατά το άρθρο 966 παρ. 3 και 4  .(Αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση και  αν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα ή δεν κατέστη δυνατή η ελεύθερη εκποίηση)  και στον αναπλειστηριασμό κατά το άρθρο 965 παρ. 5. (Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει εμπροθέσμως το πλειστηρίασμα και το τέλος χρήσης κ.λ.π )

.     Κάθε δήλωση του επισπεύδοντος για συνέχιση του πλειστηριασμού ή υποκατάσταση του επισπεύδοντος από άλλο δανειστή ή στις περιπτώσεις ορισμού νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού κατά το άρθρο 966 παρ. 3,4  και κατά το άρθρο 965 παρ. 5 στον πλειστηριασμό, χωρίς να υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης συμβολαιογράφου επιφέρει αυτόματη μετατροπή του πλειστηριασμού από φυσικό σε ηλεκτρονικό (άρθρ. 60 παρ. 5).

 

.    Οι κοινοποιήσεις της δήλωσης συνέχισης που γίνονται κατά το άρθρο 54 ΚΕΔΕ καθώς και η ανάρτηση στη σχετική ιστοσελίδα θα πρέπει να ολοκληρώνονται είκοσι (20 – ακίνητα) και δέκα (10 – κινητά)  αντίστοιχα εργάσιμες ημέρες πριν την αρχική ημερομηνία του πλειστηριασμού.

.         Σε περίπτωση ματαίωσης ή για οποιονδήποτε λόγο μη διενέργειας του ορισθέντος πλειστηριασμού (φυσικού ή ηλεκτρονικού), ο επισπεύδων ή και κάθε άλλος δανειστής δύναται με τη νέα δήλωση του άρθρου 973 ΚΠολΔ  να ζητήσει αντικατάσταση  του αρχικά ορισθέντος Συμβολαιογράφου, εφόσον ο τελευταίος δεν έχει πιστοποιηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του (άρθρ. 60 παρ. 7), ακολουθώντας την κάτωθι διαδικασία:

.     Ο επισπεύδων ή και κάθε άλλος δανειστής υποβάλλει δήλωση  του άρθρου 973 παρ. 2,3 ΚΠολΔ, που περιλαμβάνει  την  αντικατάσταση του αρχικά ορισθέντος από άλλο πιστοποιημένο συμβολαιογράφο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του τόπου της εκτέλεσης και εάν αυτό δεν είναι δυνατό του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Πρωτεύουσας του Κράτους.  Η δήλωση αυτή υποβάλλεται προς το νέο Συμβολαιογράφο και  επιδίδεται στον αρχικά ορισθέντα Συμβολαιογράφο. Εάν ο πλειστηριασμός επισπεύδεται και  από άλλο δανειστή, πλην του επισπεύδοντος,  η δήλωση πρέπει να επιδοθεί στον αρχικό επισπεύδοντα εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της  δήλωσης στο νέο Συμβολαιογράφο. Η διάταξη ορίζει ότι ο νέος συμβολαιογράφος αναρτά  γνωστοποίηση της δήλωσης και της ημέρας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων. Για λόγους ασφαλείας της διαδικασίας και αποφυγής ακυροτήτων η ανάρτηση πρέπει να γίνεται και στην ιστοσελίδα του ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. αφού ο πλειστηριασμός είναι ηλεκτρονικός. Ο αρχικά ορισθείς Συμβολαιογράφος  παραδίδει αμέσως στο νέο Συμβολαιογράφο όλα τα έγγραφα  της  αναγκαστικής εκτέλεσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται  και οι αναγγελίες άλλων δανειστών.

      «Για να μην υπάρχει καθυστέρηση μπορεί ο νέος συμβολαιογράφος, αν δεν μπορεί ο ίδιος εξουσιοδοτεί ένα άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του φακέλου του πλειστηριασμού από τον αρχικό συμβολαιογράφο».

.    Ανάλογα εφαρμόζονται συνδυαστικά οι προθεσμίες των άρθρων 965, 966 και 973 Κ.Πολ.Δ.

.       Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, που είχαν ορισθεί να διεξαχθούν πριν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου,  διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους τους χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή.

.     Η  αναγγελία του άρθρου 972 ΚΠολΔ μπορεί να λάβει χώρα μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τον πλειστηριασμό.

.   Πλειστηριασμοί και συναφείς δικαστικές και εξώδικες πράξεις που θα διενεργηθούν μέχρι 21.02.2018 διέπονται από τις προϊσχύσασες καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις με βάση το προηγούμενο άρθρο του παρόντος νόμου (π.χ. αναγγελία 5 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό).

 

 .   Οι καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις με το άρθρο 207 του παρόντος αναφορικά με την κύρια διαδικασία των φυσικών πλειστηριασμών διατηρούνται σε ισχύ ειδικά για τους διενεργούμενους κατά ΚΕΔΕ φυσικούς πλειστηριασμούς έως 30.04.2018

.     Η κατά την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4472/2017 προδικασία μπορεί να διενεργηθεί αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προθεσμία της κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου προδικασίας εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς κατά τον χρόνο ενάρξεως ισχύος του παρόντος διαδικασίες μετατροπής του φυσικού πλειστηριασμού σε ηλεκτρονικό, καθώς επίσης και σε ματαιωθέντες νια οποιοδήποτε λόγο πλειστηριασμούς. « γνωστοποίηση μεταβολής τρόπου και χρόνου διενέργειας πλειστηριασμού , επανάληψη προδικασίας  αρ. 955 κινητά  και 995 ακίνητα ως προς τις επιδόσεις και δημοσιεύσεις , το αργότερο δέκα (10) η  είκοσι (20) μέρες πρίν την ημερομηνία διεξαγωγής σε περίπτωση που είχε ορισθεί και υπάρχει ο χρόνος για την προδικασία την αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία πλειστηριασμού, δηλαδή την ………………..  ημέρα …………….. και ώρα από τις 14.00 έως τις 18.00’ ( ή  μπορεί να γίνει  και αλλαγή της ημέρας αν δεν είναι δυνατή η τήρηση της προθεσμίας των 20 εργασίμων ημερών, ημερομηνίας και ώρας του πλειστηριασμού  ……….……….». Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η προδικασία και η κύρια διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.

Στο πλαίσιο της συνεχόμενης ενημέρωσής σας, αναρτήσαμε και θα συνεχίσουμε να αναρτούμε νέα υποδείγματα σύμφωνα με τις αλλαγές του ΚΠΟΛΔ αλλά και του ΚΕΔΕ.Τα υποδείγματα μπορείετε να τα βρείτε σε σύνδεσμο στο δεξίο μέρος της σελίδας μας.

Επισημάνσεις σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/1974) και των μεταβατικών διατάξεων όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην ημερίδα ενημέρωσης της ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ. στις 12-02- 2018.

Επισημάνσεις σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/1974) και των μεταβατικών διατάξεων όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην ημερίδα ενημέρωσης της ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ. στις 12-02- 2018.

Σε συνέχεια του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5/2018) και της ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚ Β΄ 63/2018) εκδόθηκε η ΠΟΛ 1017/2018 με την οποία γνωστοποιούνται οι μεταβολές που επήλθαν στο δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης και παρέχονται οδηγίες κατά περίπτωση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Δ.Ο.Υ. Ως προς τον τρόπο εφαρμογής των διαλαμβανομένων σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, τον καθορισμό του αρμοδίου οργάνου και ως προς την διαδικασία μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς στους κατά ΚΕΔΕ διενεργούντες πλειστηριασμούς.

Αρχικά σύμφωνα με τον ως άνω Νόμο (Ν. 4512/2018) ορίζεται ότι οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται από το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., ΚΕΑΟ, ΔΗΜΟΥΣ κ.λ.π.) διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο (όπως δηλαδή διενεργούνται και οι
πλειστηριασμοί κατά τον ΚΠολΔ).
Σαν χρονικό όριο της διενέργειας αυτών αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα ορίζεται η 01-05- 2018.
Όσοι πλειστηριασμοί έχουν οριστεί μέχρι 31-04- 2018 διενεργούνται με φυσικό τρόπο (ειρηνοδικείο) και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΕΔΕ όπως αυτές ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του ως άνω Νόμου δηλ. μέχρι την ημέρα δημοσίευσης αυτού στο ΦΕΚ (17-01- 2018), για δε τις προθεσμίες των κοινοποιήσεων του προγράμματος, τον τρόπο δημοσιεύσεως, τοιχοκολλήσεως και τον χρόνο αποστολής του φακέλλου του πλειστηριασμού στην Συμβολαιογράφο ισχύουν οι παλιές προθεσμίες.
Για όσους πλειστηριασμούς έχουν οριστεί να διενεργηθούν μετά τις 01-05- 2018 αλλά έχει ολοκληρωθεί η σχετική προδικασία (επιδόσεις, δημοσιεύσεις κ.λ.π.) τότε θα πρέπει να εκδοθεί νέα περίληψη του προγράμματος από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία θα γίνεται μνεία του εκδοθέντος κατά τα ανωτέρω προγράμματος πλειστηριασμού, της μεταβολής του τρόπου πλειστηριασμού από φυσικό σε πλειστηριασμό ο οποίος θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού (ΗΛ. ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.) και μέσω του διαδικτυακού τόπου www.eauction.gr, του χρόνου διενέργειας πλειστηριασμού καθώς και της τυχόν αντικατάστασης του συμβολαιογράφου που είχε οριστεί αρχικά ως υπάλληλος του πλειστηριασμού εφόσον ο συμβολαιογράφος που είχε οριστεί στο εκδοθέν πρόγραμμα δεν έχει πιστοποιηθεί ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο. Η δημοσίευση αυτή της νέας περίληψης, η οποία είναι ηλεκτρονική, γίνεται αποκλειστικά από τον Δικαστικό Επιμελήτή που έχει οριστεί για τις κοινοποιήσεις του προγράμματος στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης
Νομικών του ΕΦΚΑ (www.deltiotnomik.gr) και για την δημοσίευση αυτή το κόστοςείναι μηδενικό (δεν καταβάλεται χρηματικό ποσό – αδαπάνως). Ο δικαστικός επιμελητής κατά την είσοδό του στην σελίδα του Ταμείου Νομικών για την δημοσίευση της περίληψης του προγράμματος χρησιμοποιεί τους κωδικούς που έχει λάβει από το Ταμείο Νομικών. Η δημοσίευση αυτή θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τον αρχικά διενεργηθέντα πλειστηριασμό (αρχικά ορισθέντα με φυσικό τρόπο).
Τέλος από 17-01- 2018 και μετά είναι δυνατή η διενέργεια πλειστηριασμού παράλληλα με την διαδικασία των φυσικών πλειστηριασμών εφόσον η έκδοσή τους έχει γίνει μετά την ημερομηνία αυτή (17-01- 2018).
Στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ισχύουν οι εξής όροι :
1. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή και από τις 10.00 έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως ις 18.00.
2. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1 η Αυγούστου εως 31η Αυγούστου καθώς και την προηγούμενη και την επόμενη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη και για πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά. Η απαγόρευση διενέργειας του πλειστηριασμού από 1η έως 31η Αυγούστου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για πλοία και αεροσκάφη.
3. Σε περίπτωση πάντως που τα κατασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην περιφέρεια περισσότερων ειρηνοδικείων, ο πλειστηριασμός διενεργείται, κατ’ επιλογή του επισπεύδοντος, στην περιφέρεια οποιουδήποτε εκ των άνω ειρηνοδικείων. Εάν ο πλειστηριασμός μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά σε μία μόνο από αυτές, επιλέγεται υποχρεωτικά η περιφέρεια του συγκεκριμένου ειρηνοδικείου, και, αν για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να διενεργηθεί σε καμία από αυτές, τότε επιλέγεται η περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Λρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο του τόπου εκτέλεσης.

Επίσης σχετικά με την διενέργεια των πλειστηριασμών μεταβάλλονται και οι εξής όροι:

1) Μεταβάλλεται ο χρόνος κοινοποίησης και δημοσίευσης του προγράμματος πλειστηριασμού σε τουλάχιστον σαράντα ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό αντί των τριών ημερών (επί κινητών) ή είκοσι ημερών (επί ακινήτων), που ίσχυε κατά περίπτωση.
2) Θέσπιση ελάχιστου/υποχρεωτικού περιεχομένου της περίληψης προγράμματος πλειστηριασμού και συγκεκριμένα :
α) επί πλειστηριασμού κινητών, η περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού περιλαμβάνει ιδίως το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτού και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, περιγραφή των κατασχεθέντων κινητών, την τιμή της πρώτης προσφοράς, το ποσό για το οποίο εκδίδεται το πρόγραμμα, το όνομα του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού και
β) επί πλειστηριασμού ακινήτων, η περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού περιλαμβάνει ιδίως το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτού και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, μνεία των υποθηκών ή προσημειώσεων που υπάρχουν επάνω στο ακίνητο, την τιμή της πρώτης προσφοράς, το ποσό για το οποίο εκδίδεται το πρόγραμμα, το όνομα του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού.
3) Με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 45 και μόνο για τους διενεργούμενους κατά ΚΕΔΕ με ηλεκτρονικά μέσα πλειστηριασμούς θεσπίζεται ειδική προθεσμία απόδοσης του εκπλειστηριάσματος, κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 959 του ΚΠολΔ. Ειδικότερα προβλέπεται ότι ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεση του πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 44 και επ. του ΚΕΔΕ, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
4) Μεταβάλλεται ο χρόνος αποστολής των σχετικών εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό.
5) Ανατίθεται η σύνταξη του προγράμματος πλειστηριασμού ακινήτων σε δικαστικό επιμελητή όπως άλλωστε τούτο ισχύει ήδη και στο πρόγραμμα πλειστηριασμού κινητών (βλ. σχετικά άρθρο 19 ΚΕΔΕ).
6) Δυνατότητα επιλογής υπαλλήλου του πλειστηριασμού πέραν της περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο ορισθείς τόπος του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα.
7) Με την αντικατάσταση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 21, της παραγράφου 1 του άρθρου 42 και την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 49 και της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του ΚΕΔΕ παρέχεται πλέον και στους διενεργούμενους κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμούς κινητών, ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών, όπως ισχύει και στο δίκαιο της κοινής αναγκαστικής εκτέλεσης, η δυνατότητα διενέργειας πλειστηριασμού ενώπιον συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης, ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης).

ΤΙΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ (Α΄) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Με τον άνω νόμο (Ν. 4512/2018) εναρμονίζεται η αξία και ο καθορισμού τιμής πρώτης προσφοράς στην εμπορική αξία των ακινήτων, για κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την 18.1.2018.
Επαναπροσδιορίζεται η τιμή πρώτης προσφοράς σε προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων που εκδίδονται μετά την 17.1.2018 και καθορίζεται αυτή στην βάσει της εμπορικής αξίας τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι παράγραφοι 2,3 και 6 του άρθρου 39 του ΚΕΔΕ παύουν να εφαρμόζονται, δηλαδή :
«2. Το ως πρώτη προσφορά οριζόμενον ποσόν δεν δύναται να είναι μικρότερον του οφειλομένου χρέους ηυξημένου κατά τα προϋπολογιζόμενα δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως, και τον φόρον μεταβιβάσεως ακινήτων, πάντως δε ουχί μικρότερον του ημίσεος της εν τη εκθέσει κατασχέσεως εκτιμηθείσης αξίας του ακινήτου, ουδέ ανώτερον των 4/5 αυτής.
3. Εάν η κατά την εν τη εκθέσει εκτίμησιν αξία του ακινήτου είναι μικροτέρα του προς το Δημόσιον χρέους του οφειλέτου, ως πρώτη προσφορά ορίζεται ποσόν ίσον προς τα 4/5 της ως άνω αξίας του ακινήτου.
6. Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή, όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, η τιμή πρώτης προσφοράς των παραγράφων 2 και 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας αυτής, όπως ισχύει κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή κατά το χρόνο έκδοσης του προγράμματος πλειστηριασμού αντίστοιχα.»

Με την τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του ΚΕΔΕ ορίζεται πλέον ότι για τα προγράμματα πλειστηριασμών που εκδίδονται μετά τη δημοσίευση του ν. 4512/2018 ήτοι μετά την 17.1.2018, επί κατασχέσεων ακινήτων που έχουν ήδη επιβληθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 36 του ΚΕΔΕ ήτοι μέχρι την 18.1.2018 (ημερομηνία έκδοσης της Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων ΠΟΛ 1011/2018, ΦΕΚ Β 63/18.1.2018) επαναπροσδιορίζεται, χωρίς την τήρηση άλλων διατυπώσεων, η τιμή της πρώτης προσφοράς και σαφώς ορίζεται ότι αυτή είναι η εμπορική αξία των ακινήτων.
Άλλωστε, με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α 74/2017) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του ΚΕΔΕ, και σαφώς ορίζεται πλέον ότι, για κατασχέσεις ακινήτων που επιβάλλονται μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 7 του άρθρου 36 του ΚΕΔΕ Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων ήτοι μετά την
18.1.2018, η εκτίμηση της αξίας και ο καθορισμός της τιμής πρώτης προσφοράς γίνεται στην εμπορική αξία τους.

Μετά τα παραπάνω επισημαίνεται ότι :

1) Στα προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων που εκδίδονται μετά την 17.1.2018 και αφορούν κατασχέσεις που είτε έχουν επιβληθεί πριν από την 18.1.2018, είτε επιβάλλονται μετά την 18.1.2018 η τιμή πρώτης προσφοράς επαναπροσδιορίζεται ή προσδιορίζεται στην εμπορική αξία αυτών αντίστοιχα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1011/2018 και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται πλέον οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 6 του άρθρου 39 του ΚΕΔΕ. Η δε εμπορική τιμή του ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως πρώτη προσφορά καθορίζεται κατόπιν εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή για την οποία εκτίμηση συντάσσεται σχετική έκθεση που συνοδεύει το πρόγραμμα πλειστηριασμού.
Εδώ αναφέρεται με σαφήνεια ότι η αξία του ακινήτου είναι η εμπορική και ότι τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου είναι η εμπορική του αξία δηλαδή η τιμή
εκτίμησής του. Οι διατάξεις των παρ. 2,3, 6 του άρθρου 39 του ΚΕΔΕ (1/2 της αξίας, ή 4/5 της αξία του ακινήτου ως τιμή πρώτης προσφοράς κλπ) δεν εφαρμόζονται.
2) Στις κατασχέσεις ακινήτων που επιβάλλονται μετά την 18.1.2018, η εκτίμηση της αξίας καθώς και η τιμή πρώτης προσφοράς αυτών ορίζεται στην εμπορική αξία τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1011/2018, και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται πλέον οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 6 του άρθρου 39 του ΚΕΔΕ.
Εδώ αναφέρεται με σαφήνεια ότι η αξία του ακινήτου είναι η εμπορική και ότι τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου είναι η εμπορική του αξία δηλαδή η τιμή
εκτίμησής του. Οι διατάξεις των παρ. 2,3,6 του άρθρου 39 του ΚΕΔΕ (1/2 της αξίας, ή 4/5 της αξία του ακινήτου ως τιμή πρώτης προσφοράς κλπ) δεν εφαρμόζονται.
3) Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η σύνταξη έκθεσης περί προσδιορισμού εμπορικής αξίας από πιστοποιημένο εκτιμητή, αυτή θα πρέπει να φυλάσσεται στο σχετικό κατά περίπτωση φάκελο (κατάσχεσης ή πλειστηριασμού).
Η σχετική έκθεσης εκτίμησης που συντάσσεται από τον εκτιμητή ως προς τον προσδιορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς του ακινήτου φυλάσσεται και συνοδεύει τον φάκελο κατάσχεσης και πλειστηριασμού.
4) Προς αποφυγή άσκησης ανακοπών, επιβάλλεται ο έλεγχος των εκδιδόμενων προγραμμάτων πλειστηριασμών / περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμών και εκθέσεων κατάσχεσης, προκειμένου ορθά πλέον να αναγράφεται η εμπορική αξία ως τιμή πρώτης προσφοράς και αξίας εκτίμησης, όπου απαιτείται.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται με σαφήνεια ότι η εμπορική αξία του ακινήτου ως τιμή εκτίμησης είναι και η τιμή πρώτης προσφοράς.
5) Οι αναγγελίες απαιτήσεων του Δημοσίου δεν γίνονται ηλεκτρονικά αλλά ακολουθείται η διαδικασία επίδοσης ως έχει μέχρι σήμερα δηλαδή με επίδοση της αναγγελίας από τον Δικαστικό Επιμελητή προς τον Συμβολαιογράφο και μάλιστα μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την διενέργεια του πλειστηριασμού. Κατ΄ εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο (1-31/8) δεν επιτρέπεται η άσκηση της αναγγελίας και το χρονικό αυτό διάστημα δεν υπολογίζεται στην δεκαπενθημερη προθεσμια επιδόσεως τη αναγγελίας. Στο δε έντυπο της αναγγελίας θα πρέπει στο εξής να αναφέρονται και τυχόν γενικά προνόμια, δηλαδή τυχόν εγγραφείσεις υποθήκες υπερ της Δ.Ο.Υ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ της ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚ Β 63/2018).

Μετά την έκδοση της ως άνω ΠΟΛ 1011/2018 καθορίστηκε ο νέος τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας των κατασχεθέντων ή εκπλειστηριαζομένων ακινήτων κατά τον ΚΕΔΕ.
Αρμόδιο όργανο για την εκτίμηση του ακινήτου είναι ο Δικαστικός Επιμελητής ο οποίος εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1011/2018 (δηλ. όταν η συνολική βασική οφειλή της παραγγελίας κατάσχεσης είναι άνω των 250.000,00 ευρώ) τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιος υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.Α.Ο / ΔΗΜΟΣ κ.λ.π.) μετά από έρευνα στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου (htttp://www.minfin.gr/web/g.g.-oikonomikes- politikes/metro-pistopoiemenon-ektimeton) προβαίνει σε τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την κρίση του, με πιστοποιημένους εκτιμητές της περιφέρειας του τόπου όπου βρίσκεται το προς κατάσχεση ή προς πλειστηριασμό ακίνητο ή και άλλης περιφέρειας, διερευνώντας τη δυνατότητα συνεργασίας για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου. Προς τούτο γνωστοποιεί στον εκτιμητή τα στοιχεία του ακινήτου, την προβλεπόμενη αμοιβή καθώς και τις εκ του νόμου ή της ανωτέρω ΠΟΛ απορρέουσες υποχρεώσεις. Εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιον εκτιμητή, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Μετά τη λήψη γραπτής αποδοχής της ανωτέρω Πρόσκλησης (η οποία δυνατόν να αποστέλλεται και με ηλεκτρονικά μέσα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας), ο προϊστάμενος αποστέλλει το έντυπο διορισμού στον πιστοποιημένο εκτιμητή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε κάθε περίπτωση πάντως, απαιτείται η υπογραφή του τελικού εντύπου διορισμού εκ μέρους του πιστοποιημένου εκτιμητή. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στην ΠΟΛ.1011/2018.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Σύμφωνα με τον ΚΠολΔ στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 954 καθώς και του άρθρου 966 προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς μέσω άσκησης ανακοπής κατά της έκθεσης κατάσχεσης είτε από τον επισπεύδοντα είτε από τον καθ΄ ού είτε από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
«4. Ύστερα από ανακοπή του επισπεύδοντος ή του καθ’ ου η εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί να διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης, ιδίως ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς. Η ανακοπή είναι απαράδεκτη αν δεν κατατεθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται έως τις 12:00 το μεσημέρι της όγδοης πριν από τον πλειστηριασμό ημέρας και αναρτάται την ίδια ημέρα με επιμέλεια της γραμματείας στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστη- ριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.»
Με την ανακοπή δύναται να διορθωθεί η κατασχετήρια έκθεση ή το πρόγραμμα πλειστηριασμού ως προς την περιγραφή του ακινήτου ή την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς.
Η απόφαση επί της ανακοπής πρέπει να δημοσιεύεται μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της όγδοης ημέρας πριν από τον πλειστηριασμό και να αναρτάται την ίδια ημέρα με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου στην ιστοσελίδα Πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (www.deltiotnomik.gr).
Επίσης δύναται να υποβληθεί αίτηση, υπό προϋποθέσεις, στο αρμόδιο δικαστήριο περί μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στις περιπτώσεις που, αν και διενεργήθηκε πλειστηριασμός, δεν εμφανίζονται εντούτοις πλειοδότες (βλ. σχετικά παρ. 2 έως 4 άρθρου 966 ΚΠολΔ).
Aντικείμενο της αίτησης είναι η μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς, εφόσον έχουν διενεργηθεί δύο τουλάχιστον άγονοι πλειστηριασμοί από το Δημόσιο, η δε διαδικασία αυτή διενεργείται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ.

Τέλος με την ως άνω ερμηνευτική εγκύκλιο αναλύεται ο τρόπος κατάταξης του Δημοσίου στον πίνακα που συντάσσει ο Συμβολαιογράφος ως επί του πλειστηριασμού υπάλληλος καθώς και τα προνόμια του Δημοσίου σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η πράξη καθορισμού χρεών σύμφωνα με το άρθρο 39 του ΚΕΔΕ δεν καταργείται αλλά αδρανοποιούν (δεν εφαρμόζονται) τα εδάφια 2,3 και 6 του άρθρου αυτού ως ανωτέρω και κατά συνέπεια συνεχίζεται να συντάσσεται και να υπογράφεται από τους κ.κ. Προϊσταμένους της Δ.Ο.Υ. / ΚΕΑΟ / ΔΗΜΟ, στην πράξη δε αυτή ορίζεται και η τιμή πρώτης (α΄) προσφοράς του ακινήτου από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας.

ΤΙΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ (Α΄) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (προτεινόμενο υπόδειγμα
κειμένου)

1.- ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ όταν η συνολική βασική οφειλή (συνολικό ποσό κεφαλαίου χωρίς τις προσαυξήσεις) δεν υπερβαίνει το ποσό των 250.000,00 ευρώ.

Το ακίνητο αυτό εκτιμήθηκε αμέσως από εμένα, αρμόδιο προς τούτο κατ’ άρθρο 36 του ΚΕΔΕ όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 78 του Ν. 4472/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚ Β΄ 63/2018) στο ποσό των …………………… (………..) Ευρώ.

2.- ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ όταν η συνολική βασική οφειλή (συνολικό ποσό κεφαλαίου χωρίς τις προσαυξήσεις) υπερβαίνει το ποσό των 250.000,00 ευρώ.

Το ακίνητο αυτό εκτιμήθηκε αμέσως από εμένα, αρμόδιο προς τούτο κατ’ άρθρο 36 του ΚΕΔΕ όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 78 του Ν. 4472/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της ΠΟΛ 1011/2018 και κατόπιν της από ……-….- 201… έγγραφης εκτίμησης που μου παρέδωσε … προσληφθ…. από την Δ.Ο.Υ. (ΚΕΑΟ, ΔΗΜΟ, κ.λ.π.) εκτιμητ… κ. ………………… ο οποίος περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου με Α.Μ. ……, αντί του ποσού των ……………….. (………) ευρώ.

3.- ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ (Α) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ όταν η συνολική βασική οφειλή (συνολικό ποσό κεφαλαίου χωρίς τις προσαυξήσεις) δεν υπερβαίνει το ποσό των 250.000,00 ευρώ και δεν έχει προσληφθεί εκτιμητής.

Ως πρώτη (α΄) προσφορά ορίζεται η εμπορική αξία του ακινήτου όπως αυτή ορίστηκε στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης από τον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή σύμφωνα με το άρθρο 39 του ΚΕΔΕ όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 78 του Ν. 4472/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚ Β΄ 63/2018) δηλαδή το ποσό των #…………..,00# Ευρώ

4.- ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ (Α) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ όταν η συνολική βασική οφειλή (συνολικό ποσό κεφαλαίου χωρίς τις προσαυξήσεις) υπερβαίνει το ποσό των 250.000,00 ευρώ και έχει προσληφθεί εκτιμητής.

Ως πρώτη (α΄) προσφορά ορίζεται η εμπορική αξία του ακινήτου όπως αυτή ορίστηκε στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης από τον αρμόδιο Δικαστικό Επιμελητή κατόπιν και της από …………..20…. έγγραφης εκτίμησης από τον πιστοποιημένο εκτιμητή κ……………. σύμφωνα με το άρθρο 39 του ΚΕΔΕ όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 78 του Ν. 4472/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚ Β΄ 63/2018) δηλαδή το ποσό των #…………..,00# Ευρώ.

Ημερίδα ενημέρωσης

Κ.κ συνάδελφοι,
Ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ. ευχαριστούν όσους συναδέλφους παρευρέθηκαν στην ενημέρωση για τις νέες αλλαγές τόσο στον Κ.Πολ.Δ. όσο και στον ΚΕΔΕ, καθώς και τα νέα δεδομένα στις διεθνείς εξελίξεις σε ό,τι αφορά τους Δικαστικούς Επιμελητές. Μετά τον χαιρετισμό του Προέδρου κ. Μιχαήλ Κανέλλου και μία σύντομη ανάλυση της γενικής κατάστασης που επικρατεί στον κλάδο, τονίζοντας μεταξύ των άλλων και την απουσία της διοίκησης στα νέα δεδομένα, ανέπτυξε την ανάγκη μετάβασης του κλάδου στην Ηλεκτρονική εποχή. Στην συνέχεια μέλη της παράταξης μίλησαν και ανέλυσαν τα θέματα που αφορούν τον κλάδο μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και συγκεκριμένα :
Α) ο κ. Διονύσιος Κριάρης ενημέρωσε ως προς τις τελευταίες τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ. (αναλυτική αναφορά για τον νέο τρόπο διενέργειας πλειστηριασμών με ηλεκτρονικό τρόπο, ανάλυση των νέων υποδειγμάτων),
Β) η κ. Ελένη Καπότου ενημέρωσε για τις τροποποιήσεις του ΚΕΔΕ καθώς και για τις νέες αλλαγές που φέρουν οι τροποποιήσεις αυτές (αλλαγή της διενέργειας πλειστηριασμών και τον τρόπο εκτίμησης των κατασχεθέντων ακινήτων, καθώς και υποδείγματα των πράξεων ΚΕΔΕ),
Γ) ο κ. Γεώργιος Γρηγόρης ενημέρωσε σχετικά με τις εξελίξεις στην Διεθνή Ένωση Δικαστικών Επιμελητών,
Δ) ο κ. Νικόλαος Αντωνίου ενημέρωσε σχετικά με τις εξελίξεις της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ως προς τις ηλεκτρονικές επιδόσεις.
Η ενημέρωση των συναδέλφων είναι πρωτίστης σημασίας για την παράταξή μας και θεωρούμε δεδομένο ότι προσφέροντας τις υπηρεσίες μας προς όλους τους συναδέλφους – είτε διαδικτυακά είτε οργανώνοντας ημερίδες πληροφόρησης και ανάλυσης θεμάτων που μας αφορούν -προσφέρουμε ώστε να πράττουμε τα ορθά και σύννομα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας.

Σε όσους συναδέλφους δεν μπόρεσαν να παραυρεθούν στην ημερίδα , τους ενημερώνουμε ότι στην σελίδα της ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ βρίσκονται αναρτημένα κείμενα και σχόλια ως προς τις τελευταίες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ και του ΚΕΔΕ, καθώς και υποδείγματα που συντάχθηκαν από τους συναδέλφους της παράταξης προς διευκόλυνση όλων μας.

Τέλος ευχαριστούμε όσους συναδέλφους παρευρέθηκαν στην κοπή πίτας της
παράταξής μας.