Υπόδειγμα εντολής για αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός)

Συνάδελφοι,

Η κατασχετήρια έκθεση, εκτός από τα ουσιώδη που απαιτούνται από το άρθρο 117 Κ.Πολ.Δ., περιέχει όσα αναφέρονται στο άρθρο 954 Κ.Πολ.Δ. (όπου παραπέμπει και το άρθρο 993, παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 954 Κ.Πολ.Δ. διαβάζουμε: «Στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι όροι που τυχόν έθεσε, σχετικά με τον πλειστηριασμό, ο υπέρ ου η εκτέλεση με την κατά το άρθρο 927 εντολή, καθώς και την τυχόν διενέργειά του με ηλεκτρονικά μέσα».

Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να τεθούν υποχρεωτικά όροι στην εντολή σχετικά με τον πλειστηριασμό, οι οποίοι αν τεθούν στη συνέχεια, θα πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά στην έκθεση και στο απόσπασμα.

Η αναφορά στο υπόδειγμα που προτείνουμε: «Κατά τα λοιπά ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Κ.Πολ.Δ. και κάθε σχετικού νόμου» καλύπτει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον πλειστηριασμό.

Ο λόγος που δεν είναι απαραίτητο να αναγράφονται τυχόν όροι είναι ακόμη και ο εξής: Στο απόσπασμα που εκδίδουμε είμαστε υποχρεωμένοι (άρθρο 995 παρ. 4, εδ. β΄ Κ.Πολ.Δ.) να συμπεριλάβουμε και τους όρους του πλειστηριασμού που τυχόν θέτει ο υπέρ ου η εκτέλεση και που γνωστοποιήθηκαν στο δικαστικό επιμελητή με την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927. Τούτο σημαίνει ότι η δημοσίευση που θα γίνει (μαζί με τους όρους υποχρεωτικά) θα έχει αρκετά μεγάλο κόστος, αφού το απόσπασμα πρέπει να δημοσιευθεί αυτούσιο.

Επίσης, άποψή μας είναι ότι δεν είναι απαραίτητο να αναγράφονται στην εντολή συγκεκριμένα άρθρα του Κ.Πολ.Δ. και αν αυτό γίνει θα πρέπει να γίνεται με αναφορά των συγκεκριμένων παραγράφων ή εδαφίων, που έχουν σχέση με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. π.χ. Στο άρθρο 959 (που μνημονεύεται σε υποδείγματα), στην παρ. 2 αναφέρεται ότι ο πλειστηριασμός γίνεται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου κ.ο.κ. (Σημειώνουμε ότι ο πλειστηριασμός μπορεί να γίνει είτε στο Ειρηνοδικείο είτε με ηλεκτρονικά μέσα. Η επιλογή είναι του επισπεύδοντος). Επίσης, το άρθρο 998Α (που μνημονεύεται επίσης σε υποδείγματα) παραπέμπει στο δεύτερο και τέταρτο (!) εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 959. Παρατηρούμε εδώ ότι τέταρτο εδάφιο στο άρθρο 959 δεν υπάρχει. Τέσσερα εδάφια υπήρχαν στο άρθρο 959, πρίν αυτό τροποποιηθεί.

Η άποψή μας, λοιπόν, είναι ξεκάθαρη και σας προτείνουμε για το ακίνητο την παρακάτω εντολή. Continue reading Υπόδειγμα εντολής για αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός)

Προσοχή στα υποδείγματα με τους όρους πλειστηριασμού

Σας εφιστούμε την προσοχή, διότι στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας «ΝΕΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ» στους όρους του πλειστηριασμού, έχουν αναγραφεί λανθασμένα ως όροι του πλειστηριασμού, παράγραφοι του άρθρου 959Α του ΚΠολΔ, οι οποίοι, όμως, έχουν αντικατασταθεί με μεταγενέστερο Νόμο.

Συγκεκριμένα με το νόμο 4475 (ΦΕΚ Α΄ 83/12-6-2017) έχουν αντικατασταθεί παράγραφοι του άρθρου 959Α ΚΠολΔ. (Έχουν επίσης, με τον ίδιο νόμο, αντικατασταθεί εδάφια παραγράφων των άρθρων 965 και 1005 του ΚΠολΔ).

Η ΠΡΟΣΥΔΕ, σε κάθε περίπτωση, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας θα σας έχει έτοιμο υπόδειγμα εντολής τις επόμενες ημέρες.

Συντακτική Επιτροπή

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Παραίτηση μέλους του Δ.Σ. για λόγους ευθιξίας – Αποχώρηση αντιπροσώπου και Προέδρου Συλλόγου της περιφέρειας από τη συνεδρίαση της ΟΔΕΕ

Σίγουρα δεν τα μάθατε. Δεν σας έγινε γνωστό ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου μας παραιτήθηκε μέλος του Δ.Σ. για λόγους ευθιξίας.

Είχε προηγηθεί υβριστικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της παράταξης του Προέδρου του Συλλόγου για την συνάδελφο Μαρία Μπρουζούκη, μέλος του Δ.Σ. Η Μαρία Μπρουζούκη στην επιστολή της παραίτησής της, δηλώνει ότι δεν μπορεί να κάθεται στο τραπέζι των συνεδριάσεων με ανθρώπους που, στην ιστοσελίδα τους, υβρίζουν και σπιλώνουν υπολήψεις.

Αφήνει δε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής της στη Δικαιοσύνη για την προστασία της τιμής και της υπόληψής της.

Προφανώς, μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας τί σημαίνει μία μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και αποζημίωση, λόγω ηθικής βλάβης όχι μόνο στον γράφοντα αλλά και σ’ αυτούς που είναι διαχειριστές και υπεύθυνοι για την ιστοσελίδα.

Σημειώνουμε, ότι άλλο πράγμα είναι να απευθύνεσαι στο συνδικαλιστή για συνδικαλιστικά του ατοπήματα και να είσαι οξύς στην κριτική σου και άλλο να προσβάλεις τον άλλον προσωπικά ως άνθρωπο.

Δεν σας έγινε επίσης γνωστό, ότι αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας και Πρόεδρος Συλλόγου της περιφέρειας στην πρόσφατη ολομέλεια του Οκτωβρίου, σηκώθηκε και αποχώρησε αγανακτισμένος από τη συνεδρίαση, για τον τρόπο που συζητούνταν (και μεθοδεύονται κατά συνέπεια) σοβαρά ζητήματα του κλάδου δηλώνοντας ότι κάτι παρόμοιο δεν έχει ξανασυναντήσει στα 25 χρόνια παρουσίας του στην Ομοσπονδία.

Χρειάζονται, λέτε, περισσότερα λόγια για να καταλάβετε που οδηγούμαστε;

Συντακτική Επιτροπή

Δ.Ο.Υ. Αττικής

Συνάδελφοι, σε συνέχεια της προσπάθειάς μας για να διευκολύνουμε όσο μπορούμε την καθημερινότητα όλων μας, σας παραθέτουμε λίστα με τις αρμοδιότητες, διευθύνσεις και τηλέφωνα των Δ.Ο.Υ Αττικής.

[wpdatatable id=5 table_view=regular]

[wpdatatable id=4 table_view=regular]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χωρική αρμοδιότητα για τις Δ.Ο.Υ. (Διεύθυνση -ονομασία οδού- ανά Δ.Ο.Υ.) είναι ορατή στην ηλεκτρονική σελίδα της Α.Α.Δ.Ε : www.gsis.gr

ΒΗΜΑΤΑ για εύρεση : www.gsis.gr / ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δ.Ο.Υ. / ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ο.Υ. τόσο για τον Νομό Αττικής όσο και για τους νομούς Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας καθώς και των Δήμων όπως αυτοί έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).

Αστυνομικά τμήματα Αττικής

Συνάδελφοι,  το Προεδρικό Διάταγμα 7/2017 – ΦΕΚ 14/Α/9-2-2017 , το οποίο αφορά την αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών της  Ελληνικής Αστυνομίας,  δεν ήταν και πολύ διαφωτιστικό ως προς τις νέες έδρες των Αστυνομικών Τμημάτων. Προκειμένου να διευκολύνουμε όσο μπορούμε την καθημερινότητα όλων μας,   παραθέτουμε τις  έδρες καθώς  και τα τηλέφωνα  των νέων Α.Τ.  Αττικής προκειμένου σε περίπτωση αμφιβολίας των αρμοδιοτήτων να επικοινωνείτε με τους αντίστοιχους  αξιωματικούς υπηρεσίας .


Αστυνομικά Τμήματα Αθηνών :

 

– Αγίου Δημητρίου (Αργοστολίου 39Α Αγίος Δημήτριος)   τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 9856080

– Αγίου Παντελεήμονα (Μιχ. Βόδα 85 Αθήνα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 8258903 & 4

– Ακροπόλεως  (Βεϊκου 43-45 Αθήνα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 9200703-5

– Αμπελοκήπων (Σεβαστουπόλεως 14 Αθήνα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 7473240

– Βύρωνα (Αγίου Δημητρίου 25Α Βύρωνας) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 7608956

– Γαλατσίου (Ήρας 2Α Γαλάτσι)  τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 2934243

– Δάφνης – Υμηττού ( Λυσίππου 20 και Κανακάκη  Δάφνη) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 9769831

– Εξαρχείων (Καλλιδρομίου 12 Αθήνα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 3392021

– Ζωγράφου (Ηρώων Πολυτεχνείου 14  Ζωγράφου) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 7472406

– Καισαριανής (Σιβρισσαρίου 4 Καισαριανη) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 7400101

– Καλλιθέας (Λασκαρίδου 44 Καλλιθέα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 9542002

– Κολωνού (Λαοδάμαντος 1-3 Αθήνα ) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 5156418

– Κυψέλης (Θήρας 14 Αθήνα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 8695501

– Νέας Σμύρνης (Ν. Πλαστήρα 99  Νέα Σμύρνη) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 9374611

– Ομονοίας (Βερανζέρου 24 Αθήνα)  τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 5202290

– Παγκρατίου (Πρατίνου 49 Αθήνα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 7297451

– Παλαιού Φαλήρου (Αίαντος 8 Παλ. Φάληρο) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 9828028

– Πατησίων (Αγίας Λαύρας 17 Αθήνα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 2117965

– Συντάγματος (Μιμνέρμου 6-8 Αθήνα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 7257001

 

Αστυνομικά Τμήματα Βορειοανατολικής Αττικής:

 

– Αγίας Παρασκευής (Πεντέλης 10 Αγία Παρασκευή) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 6391250

– Αμαρουσίου (Αγίου Όρους 9 Μαρούσι) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 6875100

– Αυλώνος  (Λεωφ. Αθηνών – Χαλκίδας 45 Αυλώνας) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   22950 41356

– Βριλησσίων (Κονίτσης 35 Βριλήσσια) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 8105630

– Διονύσου (Ηρώων Πολυτεχνείου 5 Αγ. Στέφανος) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 8145200

– Ηρακλείου (Χαρ. Τρικούπη 8 και Ελ. Βενιζέλου  Ηράκλειο) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 2854900

– Κηφισιάς (Όθωνος 94 Κηφισιά)  τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 6234450

– Μαραθώνος (Λεωφ. Διονυσίου 3 Νέα Μάκρη) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   22940 69400

– Μεταμόρφωσης (Παπαδιαμάντη 50 Μεταμόρφωση) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 2801808

– Νέας Ιωνίας (Κ. Βάρναλη 12 Νέα Ιωνία) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 2790144

– Φιλαδέλφειας–Νέας Χαλκηδόνος (Πίνδου 37 Ν.Φιλαδέλφεια) τηλ. ΑΞ.ΥΠ. 2102589630

– ΟΑΚΑ (Λ. Κηφισίας 37 εντός εγκατ/σεων ΟΑΚΑ Μαρούσι)  τηλ. ΑΞ.ΥΠ. 210 6849280

– Παιανίας (Καραολή & Δημητρίου 25 Παιανία) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 6642390

– Παλλήνης (Θεσσαλονίκης 30 και Βοιωτίας  Γέρακας) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 6615900

– Παπάγου –Χολαργού (Υμηττού 54 Χολαργός) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 6511257 & 657

– Πεντέλης (25ης Μαρτίου 32Α  Μελίσσια) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 8104750

– Πεύκης –Λυκόβρυσης (Κονίτσης 18 Πεύκη)  τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 6147630

– Ραφήνας Πικερμίου (Προποντίδος 6 Ραφήνα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   22940 29410

– Σπάτων – Αρτέμιδος (Σπύρου Μάρκου 3 Σπάτα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 6632771

– Φιλοθέης – Ψυχικού (Πασχαλιάς 14 Ψυχικό) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 6754240

– Χαλανδρίου (Φιλίππου Λίτσα 35 Χαλάνδρι ) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 6899780

– Ωρωπού (1ο χλμ. Λ. Σκάλας Ωρωπού – Χαλκουτσίου Σκάλα ) τηλ. ΑΞ.ΥΠ. 22950 32100

 

Αστυνομικά Τμήματα Νότιοανατολικής Αττικής:

 

– Αλίμου (Κιλκίς 50 & Θεομήτορος  Άλιμος)  τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 9856151

– Αναβύσσου (28ης Οκτωβρίου 1 Ανάβυσσος) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   22910 36966

– Αργυρούπολης (Κύπρου 14 Αργυρούπολη) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 9948560

– Βάρης –Βούλας – Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 5 Βουλιαγμένη)  τηλ. ΑΞ.ΥΠ. 210 9673350

– Α΄ Γλυφάδας (Δούσμανη 22  Γλυφάδα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 8986870

– Β΄ Γλυφάδας (Βορ. Ηπείρου 50 Γλυφάδα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 9692916

– Ελληνικού (Ελευθερίου Βενιζέλου και 25ΗΣ  Ελληνικό) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 9690860

– Ηλιούπολης (Αγίου Κωνσταντίνου 60  Ηλιούπολη)  τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 9769850

– Καλυβίων (Σπ. Μαλτέζου & Αντ. Λαδά  Καλύβια) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   22990 47100

* Αν και στο Π.Δ. προβλέπεται Α.Τ. Σαρωνικού και αστυνομικός σταθμός Καλυβίων .

– Κερατέας ( Δημ. Λιούμη Κερατέα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   2299 43030

– Κρωπίας (Αντ. Κιούση 11-13 Κορωπί) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 6623707

– Λαυρεωτικής (Αγίας Παρασκευής 20 Λαύριο) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   22990 22100

Συνεχίζει να λειτουργεί ο Αστυνομικός Σταθμός Σουνίου , ο οποίος εδρεύει στον οικισμό Κάτω Σουνίου της δημοτικής ενότητας Λαυρεωτικής του δήμου Λαυρεωτικής και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτική.

– Μαρκοπούλου – Μεσογαίας (Λ. Πόρτο Ράφτη 72 Μαρκόπουλο τηλ. ΑΞ.ΥΠ. 22990 22100

Συνεχίζει να λειτουργεί ο Αστυνομικός Σταθμός Πόρτο – Ράφτη, ο οποίος εδρεύει στον οικισμό Πόρτο – Ράφτη του δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μαρκοπούλου – Μεσογαίας.

 

Αστυνομικά Τμήματα Δυτικής Αττικής:

 

– Αγ. Αναργύρων – Καματερού (Λ. Δημοκρατίας 49 Αγ. Ανάργυροι) τηλ. ΑΞ.ΥΠ. 2102693900

– Αγίας Βαρβάρας ( Στ. Σαράφη 10 Αγία Βαρβάρα ) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 5612103

– Αιγάλεω ( Κοραή 42 & Παπαναστασίου Αιγάλεω) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 5626000

– Ασπροπύργου (Θρασυβούλου 1 Ασπρόπυργος) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 5581070

– Α΄ Αχαρνών  (Πλήθωνος Γεμιστού 52-54 Αχαρνές) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 2478000

– Β΄ Αχαρνών – Ολυμπιακού Χωριού (Πατουλίδου 1 Αχαρνές εντός Ολυμπιακού Χωριού) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 2476500

– Ελευσίνας (Δήμητρος 26Α & Εθν. Αντιστάσεως Ελευσίνα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 5546482

– Ζεφυρίου ( Εθν. Αντιστάσεως 14 Ζεφύρι) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 2474126

– Ιλίου (Κωστή Παλαμά 27 Ίλιον) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 2696220

– Μάνδρας –Ειδυλλίας  (Β. Δούκα & Σκουφά Μάνδρα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 210 5552720

Συνεχίζει να λειτουργεί ο Αστυνομικός Σταθμός Βιλίων, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Βιλίων του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας – Ειδυλλίας.

– Μεγαρέων (Κολοκοτρώνη 4 Μέγαρα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   22960 22100

Συνεχίζει να λειτουργεί ο Αστυνομικός Σταθμός Νέας Περάμου, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Νέας Περάμου του δήμου Μεγαρέων και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μεγαρέων.

– Α΄ Περιστερίου (Καλλιδρόμου 6-8 Περιστέρι)  τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 5788200

– Β΄ Περιστερίου (Αμύντορος 77 Περιστέρι) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 5719170

– Πετρούπολης (Αγίας Γλυκερίας 74Α  Πετρούπολη) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 5065530

– Φυλής (Μπελογιάννη και Άρη Βελουχιώτη Άνω Λιόσια) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 2486220

– Χαϊδαρίου (Αγ. Γρηγορούσης 3 Χαϊδάρι) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 5819226

 

Αστυνομικά Τμήματα Πειραιά:

 

– Δημοτικού Θεάτρου (Ηρώων Πολυτεχνείου 37 Πειραιάς) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 4174757

– Καμινίων – Νέου Φαλήρου (Χίου 22 Πειραιάς – Καμίνια) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 4837281

– Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Κύπρου 11 Άγιος Ιωάννης Ρέντης) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 4839631

– Κερατσινίου – Δραπετσώνας (Σωκράτους 12 Δραπετσώνα)  τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 4014740

– Κορυδαλλού (Θερμοπυλών 1 Κορυδαλλός) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 4949671

– Μοσχάτου –Ταύρου (Αράχθου 15 Μοσχάτο) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 4839742

– Νίκαιας (Αμυραδάκη 61 Νίκαια) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 4254351

– Περάματος (Λ. Ειρήνης 170 Πέραμα)  τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 4023140

– Σαλαμίνας  (Δ. Σολομού 4 Σαλαμίνα)  τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 4651100

– Αίγινας  (Λ. Λαδά 12 Αίγινα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   22970 22100

Συνεχίζουν να λειτουργούν οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αγκιστρίου και Μεσαγρού, οι οποίοι εδρεύουν στον ομώνυμο  δήμο και στη δημοτική κοινότητα Μεσαγρού του δήμου Αίγινας, αντίστοιχα και υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας.

– Πόρου (Πόρος)  τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   22980 22256

– Τροιζήνας (Γαλατάς Τροιζήνας) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   22980 42206

Συνεχίζει να λειτουργεί ο Αστυνομικός Σταθμός Μεθάνων, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Μεθάνων του δήμου Τροιζηνίας και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας

– Ύδρας (Δ. Κιοσσέ Ύδρα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   22980 52205

– Σπετσών ( Σάντους 1 Σπέτσες) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   22980 73100

– Κυθήρων (Χώρα Κυθήρων) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   27360 31203

Συνεχίζουν να λειτουργούν οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αντικυθήρων και Ποταμού, οι οποίοι εδρεύουν στις δημοτικές ενότητες Αντικυθήρων και Κυθήρων του δήμου Κυθήρων και υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Κυθήρων

 

 

* Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος διαπιστώσει λάθη ή παραλήψεις , παρακαλούμε να μας ενημερώσει με σχόλιο ή mail , προκειμένου να γίνει άμεσα η διόρθωση.