Εκτέλεση απόφασης επιδείξεως εγγράφων

Κάθε διάδικος ή τρίτος, σύμφωνα με το άρθρο 450 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., έχει υποχρέωση να επιδείξει τα έγγραφα που κατέχει και που μπορούν να χρησιμεύσουν ως απόδειξη.

Η εκτέλεση της απόφασης που διατάζει την επίδειξη, σύμφωνα με το άρθρο 452 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., γίνεται κατά τις διατάξεις που αφορούν την εκτέλεση για την ικανοποίηση απαιτήσεων που συνίστανται στην απόδοση και στην παράδοση πράγματος ή την ενέργεια πράξης.

Κατά συνέπεια το άρθρο αυτό μας παραπέμπει στο άρθρο 941 Κ.Πολ.Δ. κατά το οποίο: αν υπάρχει υποχρέωση να παραδοθεί ή να αποδοθεί ορισμένο κινητό πράγμα ή ποσότητα από ορισμένα κινητά πράγματα, ο δικαστικός επιμελητής αφαιρεί από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση το πράγμα ή την ποσότητα των πραγμάτων που οφείλεται και τα παραδίδει σε εκείνον προς όφελος του οποίου γίνεται η εκτέλεση.

Ως ορισμένα κινητά πράγματα πρέπει να θεωρηθούν και τα προς επίδειξη έγγραφα, που όμως αφαιρούνται, αν αυτό κριθεί απαραίτητο και κατά την ευχέρεια του δανειστή που παρέχεται σ’ αυτόν κατ’ άρθρο 452 παρ. 1 (άμεση ή έμμεση εκτέλεση) από την κατοχή του οφειλέτη για να χρησιμεύσουν ως απόδειξη (450 παρ. 2) και όχι για να παραδοθούν στον δανειστή.

Στην περίπτωση της άμεσης εκτέλεσης, μετά την επίδοση της επιταγής και την πάροδο της τριήμερης προθεσμίας (924, 926 παρ. 1), ο δικαστικός επιμελητής που έχει λάβει, κατ’ άρθρ. 927 Κ.Πολ.Δ., τη σχετική εντολή προβαίνει στην άμεση εκτέλεση, η οποία συνίσταται στην αφαίρεση του ορισμένου κινητού πράγματος ή της ποσότητας από ορισμένα κινητά πράγματα από την κατοχή του καθού, με τη βία, και την παράδοση ή απόδοση αυτών, κατά περίπτωση, στον υπερού η εκτέλεση, δηλαδή σ’ αυτόν που φέρεται στον εκτελεστό τίτλο ως δικαιούχος ή σ’ αυτόν που κατά νόμο υπεισήλθε στη θέση του. Αν όμως διατάσσεται η παράδοση κατασχεθέντων πραγμάτων σε ορισμένο μεσεγγυούχο, η παράδοση θα γίνει στο μεσεγγυούχο.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΕΚΕΤΕΣ

Είμαστε αποφασισμένοι να βρούμε τη λύση χωρίς αυτούς;

Αν πιστέψεις ότι θα σε πατήσουν, θα σε κάνουν λιώμα

 Κ. κ Συνάδελφοι,

 Ούτε λεπτό της ώρας δεν περισσεύει πια για χάσιμο! Η αποδοκιμασία, η οποία εξελίσσεται σε πλειοψηφική στάση, αποζητά έκφραση στην ενημέρωση και την βρίσκει στην ΠΡΟΣΥΔΕ.

 Δεν είναι μόνον ότι -αποδεδειγμένα πια- μία σύμβαση που ήρθε στα χέρια μας και μία καταγγελία που την συνόδευσε, πήρε τον δρόμο της προς την Εισαγγελία. Είναι κυρίως η επανάληψη της αθλιότητας των εταιρειών διαχείρισης, των αστικών εταιρειών και των επικεφαλής τους να ζητούν να μονοπωλήσουν την δουλειά και να περιορίσουν τον κλάδο στο γραφεία τους υπαλληλοποιώντας συναδέλφους∙ και, αφού πάρουν το πακέτο, να απολαμβάνουν την εξουσία του ‘εγώ’ τους (όχι όμως και τις ευθύνες της). Και μόλις δουν ότι πλησιάζει η καταστροφή, στην οποία έχουν οδηγήσει οι ίδιοι, να προκαλούν και να θέλουν να «πετάξουν το μπαλάκι» στην εξέδρα .

 Από αυτό το κατεστημένο που παίζει στη πλάτη μας, χρειαζόμαστε μια και μόνη πληροφορία: είσαστε κ. Μήτση διατεθειμένος να το φτάσετε μέχρι το τέλος το θέμα της εταιρείας CONVENTUS του μεγαλομετόχου κ. Καραμάνογλου, με τους παράλογους, όσο και ταπεινωτικούς όρους σύμβασης ;;;

 Τους όρους που εξανεμίζουν την ανεξαρτησία του Δικαστικού Επιμελητή και τον καθιστούν εκτελεστή συγκεκριμένων εντολών. Τους όρους που την προμήθεια την βαφτίζουν έξοδα διαχείρισης, με σκοπό το κέρδος !     
Στη πραγματικότητα, δεν περιμένουμε ούτε αυτή την απάντηση.

 Επειδή δεν την έχουν και για αυτό ακριβώς δεν θέτουν καν ο ένας στον άλλο αυτό το καίριο ερώτημα ! Χρωστάμε λοιπόν εμείς μια απάντηση στο εαυτό μας. Είμαστε αποφασισμένοι να βρούμε τη λύση χωρίς αυτούς;

 Να πάρουμε δηλαδή την τύχη στα χέρια μας, πριν η παράταση της σιωπής μας, μας κάνει συμπαίκτες τους!

Υ.Γ για την ιστορία:

Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «Ν.Σ.Κ. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 008789301000.

Σκοπός της ως άνω εταιρίας, μεταξύ άλλων, είναι η αγορά, πώληση, εκμετάλλευση ακινήτων, μεσιτεία, έκδοση ημερήσιου τύπου, διοργάνωση εκδηλώσεων, διανομή εφημερίδων, διαχείριση ξενοδοχείων, ντίσκο, καφέ, κέντρων διασκέδασης, όπως επίσης και η αγορά και εκμετάλλευση δρομώνων ίππων κ.λ.π.

Στην ως άνω εταιρία ο κ. Καραμάνογλου κατέχει τις 1231 από το σύνολο των 1251 μετοχών.

Προς γνώση και προβληματισμό……

Με εκτίμηση

Ο Γραμματέας

Μιχάλης Κανέλλος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Ανακοινώθηκαν από το Ταμείο Νομικών οι ασφαλιστικές εισφορές των ∆ικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, ∆ικαστικών Επιµελητών και Συµβολαιογράφων για το έτος 2016.


Για τις εισφορές Άμισθων Ασφαλισμένων για το 2016 πατήστε εδώ.

eisfores2016

 

Για μητέρες ασφαλισμένες για το 2016 πατήστε εδώ.

miteres2016

ΕΝΑΣ ΩΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΙΣΤΗΣ

Κ.κ συνάδελφοι,

Είναι η πρώτη φορά που ο κλάδος έχει στα χέρια του έγγραφα που αφορούν εταιρεία (εκμετάλλευσης συναδέλφων), η οποία στην προσπάθεια της να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο στις συναλλαγές, να διατηρήσει τη θέση της στην αγορά και να επιτύχει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος με το μικρότερο δυνατό κόστος, υιοθετεί επιλογές εκμετάλλευσης των συνάδελφων.
Συγκεκριμένα, προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί πολύ μεγάλο όγκο εργασιακής ύλης, «προσπαθεί να συνεργαστεί» με μεγάλο αριθμό συναδέλφων, οι οποίοι προκειμένου να επιβιώσουν, οδηγούνται στην καταβολή ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ που αφαιρούνται από τη νόμιμη αμοιβή τους.
Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό, πολλοί άλλοι συνάδελφοι αποκλείονται από επαγγελματική ύλη.
Ο κ. Μήτσης ως ένας ωμός τακτικιστής αντιλαμβάνεται την σχέση της εταιρείας και τα συμφωνητικά ‘συνεργασίας’ με τους συναδέλφους κοντόφθαλμα χωρίς μακροπρόθεσμη στόχευση και χωρίς στρατηγική.
Το σύνολο των ενεργειών και των (συνδικαλιστικών) συμπεριφορών του βασίζονται στην ‘τακτική’, με ‘τακτικούς’ ελιγμούς για την επίτευξη κάποιων επιμέρους στόχων.
Καταθέσαμε ως παράταξη εγγράφως την καταγγελία μας την 2-12-2016, ζητώντας έκτακτο διοικητικό συμβούλιο για το θέμα αυτό, δεδομένης της σοβαρότητάς του. Continue reading ΕΝΑΣ ΩΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ….ΣΥΝΕΧΕΙΑ !!!

Μετά τις σεισμικές δονήσεις που προκάλεσε η αποκάλυψη της ΠΡΟΣΥΔΕ για τις αντιδεοντολογικές ενέργειες και πρακτικές «συναδέλφου» συνεδρίασε χθες (7-12-2016) το Δ.Σ. του Συλλόγου της Αθήνας, για να συζητήσει, μεταξύ άλλων θεμάτων, και την καταγγελία μας.

Το πρώτο πράγμα που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι η μεθόδευση του Προέδρου κ. Μήτση, ο οποίος κάλεσε τον «συνάδελφο» για να δώσει … τάχα … εξηγήσεις για τις ενέργειές του.  Οι “υποτιθέμενες” εξηγήσεις του κυρίου αυτού μπορούν να χαρακτηρισθούν μόνο με μια λέξη: «ΑΠΟΘΡΑΣΥΝΣΗ».

 Έφτασε μάλιστα στο έσχατο σημείο πρόκλησης και θράσους λέγοντας προκλητικά προς τον κ. Παπακωνσταντίνου «δεν θα σας τιμήσω κ. Παπακωνσταντίνου» (εκλεγμένος συνάδελφος με το ψηφοδέλτιό μας), στη περίπτωση που ανατεθεί σ’ αυτόν η διερεύνηση της (ενδεχόμενης) πειθαρχικής παράβασης.

Ο κ. Μήτσης, πρόεδρος του Συλλόγου, έμενε ατάραχος σε τέτοια κατάφορη προσβολή του Οργάνου του οποίου προεδρεύει…. και το οποίο οφείλει να υπερασπίζεται και να προστατεύει. Αλλά σιγά μη στεναχωρηθεί ο φίλος….

Τέτοια κατάντια και ξεπεσμός της συνδικαλιστικής συμπεριφοράς!!! Continue reading ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ….ΣΥΝΕΧΕΙΑ !!!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ…

Πληροφορηθήκαμε από αγανακτισμένους συναδέλφους της Περιφέρειας για ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας που τους αποστέλλεται τις τελευταίες ημέρες από «συνάδελφο» της Αθήνας ο οποίος έχει συστήσει πρόσφατα Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και τους ζητάει προμήθεια(!!!!) για κάθε πράξη επίδοσης 3,50 ευρώ και για κάθε πράξη εκτέλεσης 5% επί του καθαρού ποσού!!! Αφού βρήκαμε και το νόμιμα δημοσιευμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. έγγραφο σύστασης της εταιρίας αυτής, η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. που θεωρεί καθήκον της να υπερασπίζει τα συμφέροντα όλων των συναδέλφων, με την εντιμότητα που πάντα τη διέκρινε και χωρίς δεύτερες σκέψεις, κατέθεσε σήμερα ΑΙΤΗΣΗ και στα δύο θεσμικά μας όργανα δια των εκλεγμένων της σ’ αυτά, τα οποία σας παραθέτουμε κατωτέρω μαζί με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό και τη σύσταση της εταιρίας, για να λάβετε γνώση για το σοβαρό αυτό ζήτημα που ανέκυψε. Η Παράταξή μας δεν εκμαυλίζεται, δεν ξεπουλιέται και πάντα λειτουργεί αστραπιαία, με κύρος, αξιοπρέπεια και απόλυτη γνώση της ευθύνης που έχει απέναντι στον Κλάδο, κάτι το οποίο απέδειξε όλα τα προηγούμενα χρόνια κι έτσι θα συνεχίσει να πορεύεται. Διαβάστε, λοιπόν, την αίτησή μας και τα επισυναπτόμενα έγγραφα και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. …


Κατεβάστε το PDF πατώντας εδώ

skmbt_c55216120216100


Κατεβάστε το PDF πατώντας εδώ

skmbt_c55216120216090