ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

Ένα δύσκολο για τον Δικαστικό Επιμελητή – και όχι μόνο – ζήτημα εκτέλεσης, είναι η κατάσχεση αξιογράφων στα χέρια τρίτου.

Στο άρθρο 983 § 3 του Κ.Πολ.Δ., ενόψει της παραπομπής από το άρθρο αυτό στο 954 § 1, με τη διαδικασία που ακολουθείται, απαιτείται η ουσιαστική παρεμβολή του δικαστικού επιμελητή. Είναι αλήθεια ότι το ζήτημα αυτό μας έχει απασχολήσει και προβληματίσει, διότι είναι από τις περιπτώσεις όπου υφίσταται κενό θα έλεγα, στην ερμηνεία της διάταξης.

Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου, των απαιτήσεων από τίτλους εις διαταγήν (δηλαδή τους πιστωτικούς τίτλους, που ενσωματώνουν ορισμένη απαίτηση, η οποία πρέπει να πληρωθεί στον νόμιμο κομιστή του τίτλου, όπως είναι οι συναλλαγματικές, τα γραμμάτια εις διαταγή, οι επιταγές κ.λ.π., δηλαδή τα υπό στενή έννοια αξιόγραφα) συντελείται με την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο και σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και με την αφαίρεση κατ’ άρθρον 954 § 1, του Κ.Πολ.Δ. του τίτλου από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και την παράδοση του τίτλου σε εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται.

Προκύπτει, λοιπόν, από τη διάταξη αυτή, ότι για τις απαιτήσεις από τίτλους εις διαταγή, συστατικό στοιχείο του πραγματικού της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου συνιστά προσθέτως και η αφαίρεση του τίτλου από τον καθού η εκτέλεση, η έλλειψη του οποίου καθιστά την κατάσχεση ανυπόστατη και κατά συνέπεια μη δεσμευτική για τον τρίτο, ο οποίος δεν υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να προβεί στην κατά άρθρο 985 δήλωση.

Σημειώνεται ότι για την αφαίρεση του τίτλου εις διαταγή δεν απαιτείται ιδιαίτερος τίτλος, αφού αυτή γίνεται κατ’ επιταγήν του άρθρου 983 § 3 Κ.Πολ.Δ., και συνεπώς αρκεί γι’ αυτή, ο εκτελεστός τίτλος για τη χρηματική απαίτηση και η βάσει αυτού έκθεση επίδοσης με επιταγή.

Ο δικαστικός επιμελητής, συνεπώς, θα αφαιρέσει τον τίτλο εις διαταγή από την κατοχή του καθού η εκτέλεση οφειλέτη, και δικαιούχου της απαίτησης αυτής και θα παραδώσει αυτόν στον υπερού η εκτέλεση, συντάσσοντας την κατά άρθρο 954 § 2 του Κ.Πολ.Δ. έκθεση, η οποία πρέπει να περιέχει τα στοιχεία των άρθρων 117 και 954 § 1. Συστατικό στοιχείο της κατάσχεσης είναι και η επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο, ενώ η επίδοση του ιδίου κατασχετηρίου στον καθού η εκτέλεση αποτελεί στοιχείο του κύρους της κατάσχεσης.

Η αφαίρεση, όμως, κατά την § 3 του 983 του Κ.Πολ.Δ., πρέπει να προηγείται έναντι των επιδόσεων, αφού οι συνέπειες της κατάσχεσης τοποθετούνται, σύμφωνα με το 984 του Κ.Πολ.Δ., στις επιδόσεις του κατασχετηρίου. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ, ότι με την παράδοση του τίτλου από τον δικαστικό επιμελητή στον υπερού η εκτέλεση, δεν υπάρχει χρονική οριοθέτηση από τον νόμο για την ολοκλήρωση της κατάσχεσης με την κοινοποίηση του κατασχετηρίου.

Με την αφαίρεση του τίτλου και τη συντέλεση της κατάσχεσης, ο κατασχών δεν καθίσταται νόμιμος κομιστής του τίτλου, ούτε και δικαίωμα οπισθογράφησης έχει, γιατί η αφαίρεση του τίτλου και η κατάσχεση της ενσωματωμένης σε αυτό απαίτησης, δεν επέχει θέση οπισθογράφησης, αλλά ο σκοπός της είναι η αποτροπή της περαιτέρω κυκλοφορίας, γι’ αυτό ο κατασχών με την κατάσχεση, απλώς για την είσπραξη της απαίτησης νομιμοποιείται.

Σχετική είναι και η διάταξη του άρθρου 30 § 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, που αναφέρεται στην κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου και σύμφωνα με την οποία η κατάσχεση τίτλων εις διαταγή διενεργείται κατά τα άρθρα 983 § 3 και 954 § 1 του Κ.Πολ.Δ.

(από παρέμβαση του Ευθυμίου Πρεκετέ, που έγινε σε συνέδριο της Ένωσης Δικονομολόγων Ελλάδας, με θέμα «Κατάσχεση στα χέρια τρίτου»).

ΑΡΧΗ ΑΝΔΡΑ ΔΕΙΚΝΥΣΙ

Το άρθρο αυτό θα μπορούσε να το «υπογράψει» η Συντακτική Επιτροπή της ΠΡΟΣΥΔΕ, της οποίας τα πρόσωπα είναι γνωστά με διευθύνσεις και τηλέφωνα.

Να θυμίσω όμως ότι η ΠΡΟΣΥΔΕ είναι γνωστή στο Πανελλήνιο με το όνομά της και όχι με το όνομα του εκάστοτε επικεφαλής της ή τα ονόματα της Γραμματείας ή των μελών της ή της Συντακτικής Επιτροπής.

Είναι λοιπόν γνωστό το πρόσωπό της και οι αρχές της, αφού είναι αυτή που εδώ και πολλά χρόνια έβαλε τις υγιείς βάσεις για τη λειτουργία με κανόνες μιας συνδικαλιστικής παράταξης.

Είναι, επίσης, γνωστή η αταλάντευτη προσήλωσή της στην αλήθεια και το ρεαλισμό.

Το άρθρο αυτό όμως, το υπογράφει ο μέχρι σήμερα Πρόεδρος αυτής της παράταξης (ο οποίος στο τέλος του χρόνου αποχωρεί), αφού απευθύνεται κυρίως στον Αντιπρόεδρο της ΟΔΕΕ και Πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά.

Αρθρογράφησε ο Αντιπρόεδρος της ΟΔΕΕ και Πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην Ισηγορία. Να δεχθώ ότι το έκανε με καλή προαίρεση. Ερωτώ. Πότε στην Ισηγορία – που είναι κλαδικό όργανο – όταν ήταν και ο ίδιος στην προηγούμενη Γραμματεία, δημοσιεύθηκε άρθρο που έχει αιχμές για συνδικαλιστική ιστοσελίδα και εμφανώς εδώ φωτογραφίζει την ΠΡΟΣΥΔΕ;

Πάμε πιο κάτω και θα ρωτήσω πάλι. Πότε στην Ισηγορία – μέχρι την προηγούμενη διοίκηση – δημοσιεύθηκε άρθρο που υπογράφει αντιπρόσωπος και αρθρογραφεί λέγοντας ότι «στις πρόσφατες αρχαιρεσίες, με τιμήσατε με την ψήφο σας και εμένα και εξελέγην συνεργαζόμενος με την παράταξη του νυν Προέδρου μας του κ. Γεωργίου Μήτση»;

Πότε στην Ισηγορία – μέχρι και την προηγούμενη διοίκηση – δημοσιεύθηκε άρθρο αναφερόμενο σε «κόκκινο στρατό» σε κυβέρνηση «αριστεράς» σε «αριστερό δάκρυ» που σε κάθε περίπτωση πολλοί θα προσυπέγραφαν;

Ερώτημα μεγάλο. Θα έπρεπε να δημοσιεύονται άρθρα με τέτοιου είδους αναφορές ή «αιχμές» σε κλαδικό έντυπο;

Τί θα γινόταν αν ερχόταν έτερος αντιπρόσωπος και θα αρθρογραφούσε λέγοντας ότι εγώ έχω εκλεγεί με την Α ή Β παράταξη του τάδε Συλλόγου και στη συνέχεια άλλος θα έκανε αναφορές περί «δεξιάς» ή «ναζισμού» ή «φασισμού»;

Θα έλθω όμως, στο δικό σου άρθρο και τις επικρίσεις σου στα συνδικαλιστικά site. (Είμαι βέβαιος ότι σίγουρα δεν εννοείς εκείνα τα site όπου κάποιος μπαίνει σήμερα και διαβάζει «Καλά Χριστούγεννα» και «Καλό Πάσχα»!!).

Η ιστοσελίδα της ΠΡΟΣΥΔΕ που έχει αντικαταστήσει σε πανελλαδικό επίπεδο το κενό της ενημέρωσης του κλάδου – και αυτό πρέπει πολλούς να προβληματίσει – και διαβάζεται από εκατοντάδες συναδέλφους κάθε ημέρα, -οι οποίοι μας τηλεφωνούν οποιαδήποτε ώρα και ημέρα επίσης – στο μεγαλύτερο ποσοστό της είναι ενημερωτική και με αναφορές σε νομικά θέματα, τα οποία «υπογράφει» πολλές φορές η Συντακτική Επιτροπή. Βεβαίως, ως παραταξιακή ιστοσελίδα προφανώς και θα πρέπει να καυτηριάζει τα κακώς κείμενα και δεν θα πρέπει να διστάζει να βάζει το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων.

Και αυτό έκανε και κάνει, έντιμα όμως. Continue reading ΑΡΧΗ ΑΝΔΡΑ ΔΕΙΚΝΥΣΙ

Εκτέλεση απόφασης επιδείξεως εγγράφων

Κάθε διάδικος ή τρίτος, σύμφωνα με το άρθρο 450 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., έχει υποχρέωση να επιδείξει τα έγγραφα που κατέχει και που μπορούν να χρησιμεύσουν ως απόδειξη.

Η εκτέλεση της απόφασης που διατάζει την επίδειξη, σύμφωνα με το άρθρο 452 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., γίνεται κατά τις διατάξεις που αφορούν την εκτέλεση για την ικανοποίηση απαιτήσεων που συνίστανται στην απόδοση και στην παράδοση πράγματος ή την ενέργεια πράξης.

Κατά συνέπεια το άρθρο αυτό μας παραπέμπει στο άρθρο 941 Κ.Πολ.Δ. κατά το οποίο: αν υπάρχει υποχρέωση να παραδοθεί ή να αποδοθεί ορισμένο κινητό πράγμα ή ποσότητα από ορισμένα κινητά πράγματα, ο δικαστικός επιμελητής αφαιρεί από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση το πράγμα ή την ποσότητα των πραγμάτων που οφείλεται και τα παραδίδει σε εκείνον προς όφελος του οποίου γίνεται η εκτέλεση.

Ως ορισμένα κινητά πράγματα πρέπει να θεωρηθούν και τα προς επίδειξη έγγραφα, που όμως αφαιρούνται, αν αυτό κριθεί απαραίτητο και κατά την ευχέρεια του δανειστή που παρέχεται σ’ αυτόν κατ’ άρθρο 452 παρ. 1 (άμεση ή έμμεση εκτέλεση) από την κατοχή του οφειλέτη για να χρησιμεύσουν ως απόδειξη (450 παρ. 2) και όχι για να παραδοθούν στον δανειστή.

Στην περίπτωση της άμεσης εκτέλεσης, μετά την επίδοση της επιταγής και την πάροδο της τριήμερης προθεσμίας (924, 926 παρ. 1), ο δικαστικός επιμελητής που έχει λάβει, κατ’ άρθρ. 927 Κ.Πολ.Δ., τη σχετική εντολή προβαίνει στην άμεση εκτέλεση, η οποία συνίσταται στην αφαίρεση του ορισμένου κινητού πράγματος ή της ποσότητας από ορισμένα κινητά πράγματα από την κατοχή του καθού, με τη βία, και την παράδοση ή απόδοση αυτών, κατά περίπτωση, στον υπερού η εκτέλεση, δηλαδή σ’ αυτόν που φέρεται στον εκτελεστό τίτλο ως δικαιούχος ή σ’ αυτόν που κατά νόμο υπεισήλθε στη θέση του. Αν όμως διατάσσεται η παράδοση κατασχεθέντων πραγμάτων σε ορισμένο μεσεγγυούχο, η παράδοση θα γίνει στο μεσεγγυούχο.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΕΚΕΤΕΣ

Νέες προοπτικές και καθήκοντα – Υπάρχει συνέχεια;

Στην επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε πέρυσι στις 7 Δεκεμβρίου 2015 η Ομοσπονδία μας για τα 20 χρόνια λειτουργίας της, μεταξύ των άλλων ομιλητών ήταν και η κ. Αθανασία Διονυσοπούλου, Δικηγόρος – Λέκτορας της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το θέμα της ομιλίας της ήταν: «Η ποινική ευθύνη του δικαστικού επιμελητή. Ισχύον δίκαιο και προοπτικές», που αναρτήθηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Μία ομιλία, που και αυτή οδηγούσε στον στόχο της Ομοσπονδίας μας, που ήταν η ανάληψη νέων δραστηριοτήτων από τους δικαστικούς επιμελητές. Θέμα το οποίο είχαμε ήδη θέσει από τον Αύγουστο του 2015 στο ξενοδοχείο Χίλτον στην Τρόϊκα και η οποία είχε αποδεχθεί την ανάληψη των νέων δραστηριοτήτων όπως την σύνταξη διαπιστωτικών πράξεων, την φιλική είσπραξη απαιτήσεων χωρίς εκτελεστό τίτλο, την διαμεσολάβηση κ.λ.π..

Από την ομιλία της κ. Διονυσοπούλου αξίζει τον κόπο να σταθούμε στον επίλογό της, όπου μιλά για τις νέες προοπτικές και τα καθήκοντα που ο νόμος θα αναθέσει στους δικαστικούς επιμελητές, για την αναβάθμισή τους και την διεύρυνση του ρόλου τους.

«Τέλος, οι νέες προοπτικές και τα καθήκοντα που ο νόμος θα αναθέσει στους δικαστικούς επιμελητές, όπως είναι η βεβαίωση πραγματικών περιστατικών με τη σύνταξη έκθεσης ή η είσπραξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων διευρύνουν τον ρόλο τους και συνακόλουθα τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Αυτά εν τέλει, λοιπόν, όχι μόνο αυξάνονται αλλά γίνονται και πιο σύνθετα. Προκειμένου, όμως, να εξασφαλιστεί η  τήρησή τους και να γνωρίζουν κάθε φορά και οι ίδιοι οι επιμελητές τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν και ποια είναι τα περιθώρια ενέργειας τους, ώστε να μην προβαίνουν σε παραβάσεις αυτών, οι οποίες με τους λοιπούς παράγοντες του αρ.259 ΠΚ μπορούν να τους καταστήσουν αξιόποινους,  θα ήταν σημαντικό και χρήσιμο να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές εκτέλεσης αυτών των καθηκόντων καθώς και παράθεση των λεγόμενων καλών πρακτικών. Εν τέλει, η όλη προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου των δικαστικών επιμελητών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην οριοθέτηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ώστε να διασφαλίζεται η δικαιοκρατικώς απρόσκοπτη εκτέλεση τους που θα συμβάλλει στην αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης».

Ευθύμιος Πρεκετές

Ο Φώτης Κοτρωνιάς έφυγε

αρχείο λήψης (1)Ένας αγωνιστής του κλάδου μας – της χρυσής 20ετίας που πέρασε από την ίδρυση της Ομοσπονδίας μας – έφυγε. Τον πρόδωσε η καρδιά του την περασμένη Τετάρτη στις 12 Οκτωβρίου, σε ηλικία 60 ετών.

Ο Φώτης Κοτρωνιάς υπήρξε αντιπρόσωπος του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Λάρισας – Δυτικής Μακεδονίας, και συνέχισε μαζί με τον – συνταξιούχο πλέον – Γιάννη Φλώρο τον αγώνα για την αναβάθμιση του κλάδου μας, με τη δυναμική και δημιουργική τους παρουσία, μετά την συνταξιοδότηση του Δημήτρη Κολτσίδα. Και έφυγε γνωρίζοντας ότι ο αγώνας και με τη δική του συνδρομή για την αναβάθμιση των δικαστικών επιμελητών είχε αίσιο τέλος. Ευτύχησε να δεί τον κλάδο να στελεχώνεται με πτυχιούχους Νομικών Σχολών.

Θα τον θυμόμαστε.

Ευθύμιος Πρεκετές

Προσδιορισμός της Εμπορικής Αξίας του Ακινήτου από 1-6-2016

SPITI Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε -επειδή ρωτάτε- ότι από 1-6-2016 με Προεδρικό διάταγμα που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις επόμενες ημέρες, ύστερα και από την υπ’ αριθμ.98/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με το άρθρο 993 παρ. 2 του νέου ΚπολΔ. Από τη ημερομηνία αυτή παύει πλέον η ισχύς των άρθρων 14 και 15 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 των μεταβατικών διατάξεων του ΚπολΔ (δηλαδή δεν προσδιορίζεται η εκτίμηση του ακινήτου σύμφωνα με την αντικειμενική του αξία και δεν βάζουμε επίσης στην έκθεση κατάσχεσης τις επί πλέον ημερομηνίες πλειστηριασμού όπως υπάρχουν στα υποδείγματα στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ).

Τα σχετικά άρθρα έχουν ως εξής:

Άρθρο 1

Αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου

Αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής ο οποίος, για τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να προσλάβει, κατά την κρίση του, πιστοποιημένο εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου.

  Άρθρο 2

 Τρόπος υπολογισμού εμπορικής αξίας ακινήτου

Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός της προθεσμίας που του τίθεται, να συντάξει εγγράφως και να παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, δεσμευόμενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θεσπίστηκε με την με αριθμ.19928/292/10-5-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1147).

  Άρθρο 3

 Καθορισμό αμοιβής εκτιμήσεως

Η αμοιβή για τη διενέργεια της εκτιμήσεως καθορίζεται εκ των προτέρων ελεύθερα μετά από έγγραφη συμφωνία για την ανάθεση του έργου. Υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής είναι ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση. Το ποσό αυτό βαρύνει, τελικώς, εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

Άρθρο 4

 Έναρξη Ισχύος

 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2016.

Στην ιστοσελίδα: https://www1.gsis.gr/ektimites/Nomika, θα μπορείτε να βρείτε τους Πιστοποιημένους Εκτιμητές.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ι. ΠΡΕΚΕΤΕΣ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (16-3-2016) η διορθωτική ΚΥΑ των αμοιβών μας. Θα σας πω δύο μόνο λόγια, γιατί θεωρώ πως όλοι θέλουμε το καλό του κλάδου.

Κάποιοι όμως κάνουν πως δεν γνωρίζουν τί αγώνας χρειάζεται σε αυτές τις περιόδους, που πολλά γκρεμίζονται, για να πετύχουμε το καλύτερο (όχι μόνο με επιχειρήματα, πειθώ, σοβαρότητα και πολλή προσοχή) και να κρατήσουμε τον κλάδο μας όρθιο. Τονίζουμε για άλλη μία φορά. Τον κρατήσαμε ΟΡΘΙΟ.

Λεπτομέρειες για προτάσεις τροϊκανών που πρότειναν μέχρι την τελευταία στιγμή διαπραγμάτευση των αμοιβών μας και άνοιγμα και άλλης Εφετειακής αρμοδιότητας στα νησιά του Αιγαίου καθώς και υπονόμευση «δικών μας» για να είναι η αμοιβή μας 25 ευρώ, θα σας πούμε μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα και βεβαίως μετά τις εκλογές. Δεν είναι της παρούσης.

Σταματώ εδώ και θα πω για άλλη μία φορά ότι το ζήτημα των αμοιβών μας δεν προσφέρεται για σπέκουλα σε προεκλογική περίοδο. Είναι επικίνδυνο. Και αυτό για έναν μόνο λόγο, για όποιον δεν θέλει ή δεν μπορεί να καταλάβει.

Και θα το πω πολύ απλά για να γίνει κατανοητό.

Για τον κλάδο … «ανόητε».

Ο Πρόεδρος της ΠΡΟΣΥΔΕ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΕΚΕΤΕΣ

Ο συνδικαλισμός δεν είναι επάγγελμα, είναι αποστολή

kalpi_ekloges_454x280– Νέοι συνάδελφοι και σε άλλους Συλλόγους –

Το βλέπουμε κάθε ημέρα στα πρόσωπα των συναδέλφων μετά την ανακοίνωση των υποψηφίων της ΠΡΟΣΥΔΕ για τις εκλογές της 19ης Μαρτίου.

Μας δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι αφού το ψηφοδέλτιο της παράταξής μας απαρτίζεται, στη μεγάλη του πλειοψηφία, από νέους και άφθαρτους δικαστικούς επιμελητές. Έντιμους, τίμιους συνδικαλιστές. Δίχως συνδικαλιστική μυρωδιά που αποπνέει σήψη και δυσοσμία.

Μπορεί να έχει κάποιος όποια γνώμη θέλει για τις απόψεις ή ικανότητές τους, αλλά δεν μπορεί να τους προσάψει ότι φέρουν το παραμικρό μερίδιο ευθύνης για μία άσχημη κατάσταση που θα παραλάβουν από το Σύλλογο.

Με την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε ότι μετά την κατάθεση των υποψηφιοτήτων και στους υπόλοιπους Συλλόγους της χώρας, με χαρά διαπιστώνουμε ότι νέοι συνάδελφοι είναι υποψήφιοι είτε ως Πρόεδροι, είτε ως σύμβουλοι και αντιπρόσωποι.

Για πρώτη φορά επίσης στα χρονικά του κλάδου μας θα είναι Πρόεδρος Συλλόγου γυναίκα, αφού δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα Προέδρου στο Σύλλογο αυτό. Continue reading Ο συνδικαλισμός δεν είναι επάγγελμα, είναι αποστολή

Ισχυρή Διοίκηση σημαίνει Δυνατό Επάγγελμα

grothia3 Συνάδελφοι,

Θα επαναλάβω μία φράση που έχω αναφέρει και στο παρελθόν. Πετυχημένοι συνδικαλιστές είναι εκείνοι οι πραγματιστές που σε συνθήκες δύσκολες, προσπαθούν να φτιάξουν ένα καλύτερο περιβάλλον για τον κλάδο τους και αγωνίζονται να περιφρουρήσουν την οργανωτική δομή και το κύρος του λειτουργήματός τους.

Στις δύσκολες αυτές συνθήκες όπου οι οικονομικές εξελίξεις έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στην κοινωνία αλλά προκαλούν και αλλαγές στα δικαστικά συστήματα, η ηγεσία του κλάδου στάθηκε όρθια και ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει – και αντιμετώπισε – χωρίς αμφιβολία με επιτυχία τις νέες μεγάλες προκλήσεις.

Συνειδητοποίησε κάτω και από το κράτος ασφυκτικής πίεσης, την αναγκαιότητα ριζικών μεταρρυθμίσεων στον κλάδο μας και ταυτόχρονα δρομολογεί σύγχρονες μεθόδους προσαρμογής στην ψηφιακή πραγματικότητα που βιώνουμε.

Αυτονόητο είναι ότι, όταν ο κόσμος μας εξελίσσεται συνεχώς, θα ήμασταν απροστάτευτοι αν επιμέναμε στη διατήρηση του επαγγέλματός μας στην παρούσα κατάσταση, δίχως αλλαγές.

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας, η ηγεσία του κλάδου ανέπτυξε με γρήγορα αντανακλαστικά και συνεχή έργο, ισχυρό πλέγμα προστασίας του επαγγέλματός μας ακόμη και μέσα και από τη διεθνή μας ένωση. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό τους τελευταίους μήνες. Continue reading Ισχυρή Διοίκηση σημαίνει Δυνατό Επάγγελμα

Πορεία προς τα εμπρός

dmfull5 Συνάδελφοι,

Σας έγινε γνωστό μέσα από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και της ΠΡΟΣΥΔΕ ότι δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 2346/30-10-2015) οι νέες αμοιβές μας.

Αμοιβές που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή πρακτική που ακολουθείται στον τομέα της Δικαιοσύνης και την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 50 του Κώδικά μας, με βάση πάντα τις ιδιαιτερότητες άσκησης του επαγγέλματός μας, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας, το βαθμό δυσκολίας πρόσβασης στις πράξεις αυτές και ακόμη περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της διαφάνειας και της απλότητας.

Ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας θα πω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, παρ’ ότι η επιτυχία της προσπάθειάς μας είναι αναμφισβήτητα μεγάλη και θα καθορίσει με θετικό πρόσημο τις εξελίξεις και το μέλλον του κλάδου μας για αρκετά χρόνια. Δεν είναι της παρούσης να αναφερθούμε με λεπτομέρειες στις ενέργειες που έγιναν ώστε να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία η πρόταση που καταθέσαμε. Continue reading Πορεία προς τα εμπρός