«ENABLE»

Το Νοέμβριο του 2015 το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, απευθύνθηκε στην Ο.Δ.Ε.Ε. για να εξετάσει το ενδεχόμενο κοινής δράσης σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. Ύστερα από συζητήσεις με το Κέντρο για τη μορφή των προγραμμάτων, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας πρότασης που θα αφορά το περιβάλλον της αναγκαστικής εκτέλεσης στην Ευρώπη, την δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία και τις ψηφιακές εφαρμογές σε αυτό το πεδίο στα κράτη μέλη. Για το λόγο αυτό προτάθηκε από μέρους μας η συμμετοχή της Διεθνούς Ενώσεως Δικαστικών Επιμελητών και από το Κ.Ε.Σ.Δ. η συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Δεκέμβριο του 2015 η Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Δ.Ε.Ε. αποφάσισε τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας στο πρόγραμμα και όρισε υπεύθυνο για την εκπροσώπηση της στην ομάδα εργασίας τον Γιώργο Γρηγόρη. Ύστερα από ένα μήνα γόνιμης συνεργασίας, στις 6 Ιανουαρίου του 2016, υποβλήθηκε προς έγκριση στην Ευρωπαική Επιτροπή η τελική πρόταση με τίτλο “ENABLE Ενθαρρύνση της αποϋλοποιημένης πρόσβασης στην πληροφορία και τα περιουσιακά στοιχεία για την αναγκαστική εκτέλεση στην Ε.Ε.” η οποία εγκρίθηκε το Μάϊο του 2016 και εντάχθηκε στο πρόγραμμα “Δικαιοσύνη” της Ε.Ε.

Με την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που προβλέπονται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, το έργο ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2016 και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2018.

Στο πρόγραμμα εκτός της Ελλάδος μετέχουν : το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πορτογαλία και η Ολλανδία. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια κάλυψη όλων των τάσεων και γεωγραφικών περιοχών στην Ευρώπη.

Ο σκοπός του προγράμματος Enable ήταν να ερευνήσει την εξέλιξη της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων στον κοινό χώρο δικαιοσύνης και ασφάλειας στην ΕΕ με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων (https://access2just.eu/).

Η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου πραγματοποιήθηκε σε ημερίδα με τίτλο “Η αναγκαστική εκτέλεση στην ψηφιακή εποχή. Παρόν και μέλλον” που έλαβε χώρα την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας και η εκδήλωση αποσκοπούσε στην παρουσίαση των ευρημάτων του έργου και στη συζήτηση γύρω από καλές πρακτικές και την εφαρμοσιμότητά τους στην Ελληνική πραγματικότητα.

Την αξιόλογη και πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση έκανε ο συνάδελφος Γιώργος Γρηγόρης ο οποίος είχε ορισθεί από την Ο.Δ.Ε.Ε. ως υπεύθυνος και  Εμπειρογνώμονας, στην οποία συμμετείχαν μέλη της Ε.Γ. της Ομοσπονδίας, ο Πρόεδρος, η κ. Βεατρίκη Γιαννόγλου, Επιστημονική Συνεργάτιδα, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, η Δρ. Μαρία Μουσμούτη, εκτελεστική διευθύντρια του Κ.Ε.Σ.Δ. και ο  Δρ. Χάρης Μεϊδάνης, Εμπειρογνώμονας, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος, FCIArb, Μεϊδάνης Σερεμετάκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία.

Δυστυχώς, ήταν πολύ λίγοι οι συνάδελφοι (έλειπαν ακόμη και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και αντιπρόσωποι της Ο.Δ.Ε.Ε.) που παρακολούθησαν αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ημερίδα, τη διοργάνωση της οποίας είχαν αναλάβει το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας.

ΚΡΙΜΑ που η Ο.Δ.Ε.Ε. δεν παρείχε διαδικτυακή κάλυψη μέσω “live streaming”, ώστε να έχουν όλοι οι συνάδελφοι τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την αξιόλογη δουλειά που έγινε και το μέλλον που έρχεται και μας αφορά άμεσα.

Ειλικρινά, όσο καλόπιστοι και να είμαστε, δεν μπορούμε  να μη βρεθούμε ανάμεσα στο εξής δίλημμα: i) να πιστέψουμε ότι η «χαλαρή» αυτή αντιμετώπιση οφείλεται στην προεκλογική περίοδο που διανύουμε και στο γεγονός ότι κύριος ομιλητής ήταν ο συνάδελφος Γιώργος Γληγόρης-Γρηγόρης, ο οποίος τυγχάνει Αντιπρόεδρος της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.;;; ή ii) δεν έχουν επίγνωση του διακυβεύματος που συζητήθηκε και ποιο είναι το μέλλον του επαγγέλματος;;;

Το μέλλον θα δείξει !!!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στη σελίδα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών και ειδικότερα στις ανακοινώσεις προς τα μέλη του, έχει αναρτηθεί το παρακάτω κείμενο, το οποίο δημοσιεύουμε αυτούσιο προς ενημέρωσή σας, γιατί όπως θα διαβάσετε είναι ιδιαιτέρως σοβαρό και μας αφορά άμεσα.

« Ανακοίνωση Συντονιστικής – Έλεγχοι τραπεζικών λογαριασμών

3 Δεκεμβρίου 2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, έχουν αρχίσει νέου είδους έλεγχοι, οι οποίοι αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς ελευθέρων επαγγελματιών και στη ρευστότητα αυτών.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Στον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. αναζητά την αιτιολογία για κάθε ένα ποσό που εμφανίζεται στο Ηλεκτρονικό Αρχείο. Ζητά το ποσό αυτό να “συσχετιστεί” με συγκεκριμένη πράξη των Βιβλίων (π.χ. Σύμβαση και τιμολόγιο), ή του Εισοδήματος (π.χ. Είσπραξη Ενοικίου). Οι αόριστες και μη τεκμηριωμένες απαντήσεις δεν κρίνονται ικανοποιητικές.

Ο Συγκεκριμένος Έλεγχος, αφορά σε όλους τους φορολογικούς κατοίκους της Χώρας, αλλά προς το παρόν έχει βρει πρόσφορο έδαφος σε Επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες όπως π.χ. Μηχανικοί, Δικαστικοί Επιμελητές, Οικονομολόγοι, Λογιστές, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι κ.λπ. Σήμερα τα σημειώματα ελέγχου αφορούν το έτος 2012, το οποίο παραγράφεται στις 31-12-2018. Σημειώνεται ότι το ποσοστό των συμβολαιογράφων που ελέγχονται για το έτος 2012 ανέρχεται σε 2% επί του συνόλου των ελεγχομένων. Αναμένουμε στη αρχή του 2019 την ενεργοποίηση των ελέγχων του 2013.

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι, στους προσωπικούς λογαριασμούς που εξετάζονται, Δικηγόροι, Μεσίτες, Λογιστές, Δικαστικοί Επιμελητές, Μηχανικοί, Συμβολαιογράφοι αλλά και όσοι διέθεταν ατομικές επιχειρήσεις, επέτρεπαν την κατάθεση χρημάτων πελατών τους, ως ενδιάμεσοι για την πληρωμή υποχρεώσεων ή την εξόφληση αγοράς αγαθών, κι αυτή η πρακτική μεγαλώνει το πρόβλημα. Αλλά και οι υπόλοιποι, όλοι δηλαδή, ανεξάρτητα από το επάγγελμά τους, έχουν «περίεργες» κινήσεις στους λογαριασμούς τους.

Για παράδειγμα, πολλοί από εμάς έχουμε λάβει στο λογαριασμό μας χρήματα από τους γονείς μας σαν δώρο, ή δανεικά, και φυσικά δεν τα εμφανίσαμε ως εισόδημα για να φορολογηθεί, ούτε ως Δωρεά για να πληρωθεί ο φόρος.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Όσον αφορά στον έλεγχο ρευστότητας, πρόκειται για τα Έσοδα και τα Έξοδα του φυσικού προσώπου που πραγματοποιήθηκαν κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι συμπληρώνονται ό,τι εισοδήματα και κινητές αξίες έχει κανείς και επιπλέον όλα τα μετρητά που βρίσκονται στο σπίτι, πριν ξεκινήσει ο Έλεγχος και τα μετρητά που υπήρχαν όταν τελείωσε.

Επομένως, για κάθε ελεγχόμενο έτος υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Εάν αυτό είναι θετικό, μεταφέρεται στο επόμενο και συνεχίζουμε. Εάν είναι όμως αρνητικό, σημαίνει ότι ξοδεύτηκαν περισσότερα χρήματα από αυτά που υπήρχαν. Επομένως, γι’ αυτή την διαφορά, οφείλεται φόρος.

Τα οικονομικά δεδομένα θα συμπληρώνονται κάθε χρόνο και σύντομα το Κράτος θα δύναται να έχει ανά Α.Φ.Μ. και ανά έτος Αποτέλεσμα βάσει του οποίου θα γίνεται η Φορολογία.

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές, ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία άλλη διαδικασία ελέγχου, πολύ σοβαρότερη και πολύ νέα, που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας    »

ΠΗΓΗ: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, εορτή του Αγ. Σπυρίδωνος, πολιούχου του Πειραιά, σας υπενθυμίζουμε ότι στην πόλη του Πειραιά δεν γίνονται επιδόσεις και εκτελέσεις διότι είναι επίσημη αργία για την πόλη αυτή.

Με την ευκαιρία, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης των Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας ορίζεται ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει το αργότερο εντός ενός μήνα από την έναρξη εργασιών του ή τριών μηνών από την δημοσίευση της απόφασης να δηλώσουν στο taxisnet επαγγελματικό λογαριασμό. Σε αντίθετη περίπτωση θα τους επιβληθεί πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. (ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018 ΦΕΚ Β’ 3965/12-09-2018).

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει ότι:

– Οι δικαιούχοι πληρωμής με ηλεκτρονικά μέσα υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας με υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω POS. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών  μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.

– Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

– Συναλλαγές που αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου, μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 ανεξαρτήτως του μέσου συναλλαγής, διενεργούνται μέσω Επαγγελματικού Λογαριασμού.

– Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί δηλώνονται με χρήση του Αριθμού Λογαριασμού Πληρωμών. Εφόσον υπάρχει ΙΒΑΝ, δηλώνονται υποχρεωτικά με τη μορφή αυτή και επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση του.

– Δήλωση ίδιου Επαγγελματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των Λογαριασμών.

–  Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των Επαγγελματικών Λογαριασμών τους, σε περίπτωση που οι συναλλαγές της παρ. 2 διενεργούνται σε πλέον του ενός Επαγγελματικούς Λογαριασμούς.

– Οι δικαιούχοι πληρωμής δύνανται να διαγράφουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προβαίνουν σε προσθήκη Επαγγελματικού λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίησης. Οι μεταβολές που επέρχονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών  μηνών από τη δημοσίευση της νέας απόφασης.

–  Η ΑΑΔΕ δύναται να αξιοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς για την υλοποίηση του άρθρου 16 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους Υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους 1000 ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους Υπόχρεους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού, νοείται ως μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει το ίδιο  πρόστιμο. Για την υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. πέραν των προθεσμιών που ορίζονται επιβάλλεται στους Υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. Τα πρόστιμα της επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την παραλαβή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του Υπόχρεου, κοινοποιούνται στον Υπόχρεο κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. 

– Πως θα δηλώσετε επαγγελματικό λογαριασμό, οδηγίες χρήσης:  https://www.aade.gr/sites/default/files/2018-10/odigies_xrisis_el_v2.0.pdf    

– Απαραίτητα Δικαιολογητικά για το άνοιγμα  επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού

Στοιχεία ταυτότητας * Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή
* Διαβατήριο σε ισχύ
Παρούσα διεύθυνση κατοικίας * Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας ή
* Μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί στην Εφορία ή
* Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση * Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή
* Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος ή
* Επαγγελματική ταυτότητα ή
* Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) * Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας