Νέα Υποδείγματα

ΝΕΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Κ.ΠΟΛ.Δ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 973 Κ.ΠΟΛ.Δ

ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΝΕΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

 ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΝΕΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΔΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΔΟΥ ΚΕΝΟ (ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)