Ενημέρωση από τον Σύλλογο για το πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ (ΕΣΠΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παραμείνει σε ισχύ έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ενίσχυση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο σύνολο της επικράτειας, μέσω της παροχής vouchers που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι ατομικές επιχειρήσεις και ο Κ.Α.Δ. μας (κωδικός αριθμός δραστηριότητας) ανήκει στους επιλέξιμους κωδικούς.

Το ύψος της ενίσχυσης για την κατηγορία 1 (1Α: 1-5 εργαζόμενοι και 1Β: 6-10 εργαζόμενοι) ανέρχεται στο ποσό των 900 € και 1.800 € για δαπάνες 1.000 € και 2.000 € αντίστοιχα και όπως προαναφέρθηκε, παρέχεται με τη μορφή voucher.

Η υποβολή της αίτησης σας είναι πολύ απλή, μέσω των κωδικών σας taxisnet, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/applications  Θα χρειαστεί να έχετε το έντυπο Ε3 για να συμπληρώσετε τον κύκλο εργασιών των φορολογικών ετών 2019, 2020 και 2021, τον οποίο θα βρείτε στην πρώτη σελίδα του εντύπου στον πίνακα Β (πληροφοριακά στοιχεία επιχείρησης) στη στήλη κριτήρια μεγέθους οντοτήτων, όπου περιλαμβάνει τον κύκλο εργασιών σας των τελευταίων τριών ετών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ψηφιακά εργαλεία που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος και είναι χρήσιμα στη δουλειά μας όπως τελευταίες εκδόσεις λογισμικού για τον υπολογιστή σας, ψηφιακά POS και συστήματα τιμολόγησης εν κινήσει, επαγγελματικές εκδόσεις antivirus προγραμμάτων, εφαρμογές cloud για τη διαχείριση του αρχείου σας κ.α.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο https://digitalsme.gov.gr/programma-i-psifiaka-ergaleia-mme και στον οδηγό του προγράμματος που μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ.

Ο Πρόεδρος

 Νικόλαος Ι.  Αντωνίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια επικοινωνίας μας με το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης Αθηνών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Κ.Π.Α. 2 Αθηνών/Δ.ΥΠ.Α. – Σολωμού 60, 1ος όροφος), σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 – 29 ετών στην Περιφέρεια Αττικής, εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ έως την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων ή εξάντλησης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 13 της δημόσιας πρόσκλησης του προγράμματος, το πλήρες κείμενο της οποίας σας επισυνάπτουμε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dypa.gov.gr/storage/dhmosia-prosklhsh-proergasia-me-diaugia.pdf

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα απαιτείται η αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kpaath@dypa.gov.gr των παρακάτω εγγράφων, υπ’ όψιν του τμήματος εργασιακών συμβούλων εργοδοτών:

  1. Στοιχεία μητρώου επιχείρησης (τα εκδίδετε από το taxis)
  2. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας και
  3. Υπεύθυνη δήλωση (μέσω gov.gr) με την οποία ζητάτε: α) εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. και β) έκδοση κλειδάριθμων

ΠΡΟΣΟΧΗ Η αποστολή στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ισχύει μόνο για όσες και όσους συναδέλφους έχουν έδρα εντός της τοπικής αρμοδιότητας του Κ.Π.Α. 2 Αθηνών. Για να βρείτε το Κ.Π.Α. 2 που υπάγεστε με βάση τη διεύθυνση της έδρας σας (τα έγγραφα που απαιτούνται, παραμένουν ίδια), μπορείτε να ακολουθήσετε τον  σύνδεσμο: https://www.dypa.gov.gr/poy-aniko?belong-to=

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. στη στήλη ανοικτά προγράμματα (https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta) ή στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης που υπάγεστε, ανάλογα με τη διεύθυνση της έδρα σας, στο τμήμα εργασιακών συμβούλων εργοδοτών.

Ο Πρόεδρος

 Νικόλαος Ι.  Αντωνίου