ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2022-2025: Προκλήσεις – προτάσεις για ένα Σύλλογο που θα δημιουργεί τις εξελίξεις και δεν θα τρέχει ασθμαίνοντας πίσω από αυτές

Κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι έρχονται μεγάλες αλλαγές στο χώρο της Δικαιοσύνης δείγματα των οποίων βιώσαμε ακόμα και μέσα στην πανδημία. Έχουμε  λοιπόν μπροστά μας τρία χρόνια ορόσημο για τον Κλάδο μας και από την επιλογή μας στις επερχόμενες εκλογές,  εξαρτάται αν τα χρόνια αυτά θα βάλουμε τα θεμέλια προκειμένου με σταθερά και σίγουρα βήματα, να χτίσουμε  ένα γερό οικοδόμημα, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών.

Μια παρέα συναδέλφων που βούλησή μας είναι να είμαστε Δικαστικοί Επιμελητές και το 2032 και το 2042 κι οι νεότεροι και το 2052, εκπονήσαμε ένα σχέδιο δράσεως που κατά την άποψη μας θα οδηγήσει τον Κλάδο στη νέα εποχή, την ψηφιακή, με όραμα ένα Κλάδο που θα προσφέρει στην Πολιτεία, στην κοινωνία και στην οικονομία υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας.

Δεν διεκδικούμε ούτε το Παπικό αλάθητο, ούτε τη γνώση της μοναδικής αλήθειας, απλά αναλύσαμε τις προκλήσεις και τα προβλήματα, μελετήσαμε το θεσμικό πλαίσιο και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος μας, αναζητήσαμε τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό και  μπορούν να έχουν εφαρμογή στη χώρα μας, προκειμένου δε να είναι πιο εύκολα κατανοητό, το έχουμε χωρίσει σε θεματικές ενότητες που θα σας παρουσιάζουμε κατά τμήματα.  

Σας παρουσιάζουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας για την επόμενη τριετία και το θέτουμε στη κρίση σας, θεωρώντας πως χρέος μας είναι να σας ενημερώσουμε γιατί εκτός από το απόλυτα σεβαστό δικαίωμα της επιλογής σας, έχετε και την πλήρη ευθύνη της.

  • Εποπτεία & Έλεγχος – Πάταξη αθέμιτου ανταγωνισμού

α) Υιοθέτηση και ενσωμάτωση στη λειτουργία μας, μίας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας, ενός συστήματος διαχείρισης υποθέσεων όμοιο με αυτά που χρησιμοποιεί το σύνολο σχεδόν των Ευρωπαίων συναδέλφων μας.

β) Χρήση κωδικών QR Code για γρήγορη επαλήθευση της γνησιότητας και μοναδικότητας των εκθέσεων μας από τους δικαστές και τους διαδίκους, με στόχο την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού και την αύξηση της ασφάλειας δικαίου.

γ) Νομοθετική ρύθμιση για τη θέσπιση του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων, με πρόβλεψη αντίστοιχη με αυτή των Δικηγόρων σύμφωνα με την οποία το αποδεικτικό προείσπραξης θα πρέπει να συνοδεύει το έγγραφο του Επιμελητή.

δ) Μέσω αυτής της πλατφόρμας θα μπορούμε να κάνουμε και απομακρυσμένη διεκπεραίωση των υποθέσεων μας  και  θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο εφαρμογής των άρθρων 51 και 139 του Κώδικα μας.

  • Νέο οργανόγραμμα για την Διοίκηση του Συλλόγου και της ΟΔΕΕ:

α) Θέση υπευθύνου επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων,

β) Θέση υπευθύνου ηλεκτρονικών μέσων και τεχνικών ζητημάτων

γ) Ηλεκτρονική καταγραφή  των πρακτικών των Δ.Σ. και των Ε.Γ., με  απομαγνητοφώνηση και ενσωμάτωσή  τους  στο βιβλίο πρακτικών  εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Ανάρτηση των θεμάτων ημερησίων διατάξεων του Δ.Σ. του Συλλόγου στην ιστοσελίδα του.

Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. των θέσεων και απόψεων των εισηγητών  τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

δ)  Καταβολή παραβόλου υπέρ του συλλόγου για κάθε καταγγελία και για κάθε σύσταση ή τροποποίηση καταστατικού αστικής εταιρείας.

ε) Τεχνολογική αναβάθμιση του Συλλόγου, με νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φωτοτυπικό πολυμηχάνημα και κάθε άλλο απαραίτητο εξοπλισμό, διαθέσιμα σε όλους τους συναδέλφους.

στ) Περαιτέρω αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Συλλόγου ούτως ώστε να καταστεί ένα έγκυρο εργαλείο επικοινωνίας & ενημέρωσης προς όφελος των Συναδέλφων.

ζ)  Ψηφιακή ταυτότητα. Έλεγχος/επαναβεβαίωση  μητρώου από το ΔΣ  ανά εξάμηνο για εξάλειψη  φαινομένων αντιποίησης.

  • Αμοιβές

α) Νέο ΦΕΚ αμοιβών, διαπραγμάτευση για αυξήσεις, διορθώσεις (μείωση των χιλιομετρικών αποστάσεων ανά Ζώνη, ολόκληρη αμοιβή ματαίωσης, αμοιβή μάρτυρα, αύξηση της αμοιβής για την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα στην τιμή της Α’ Ζώνης κλπ.) ή νέες χρεώσεις (εισαγωγή Ε Ζώνης, αμοιβή για την σύνταξη της περίληψης και την δημοσίευση αγνώστου διαμονής κατ’ άρθρο 135 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ κ.α.), προείσπραξη στο 100% και έξοδος της Ένωσης Τραπεζών από την διαβούλευση.

β) ΚΕΔΕ: Αύξηση αμοιβών. Ρητή πρόβλεψη αμοιβής για έλεγχο/περιγραφή ακινήτου και επίδοση υποθήκης. 

γ)  Ένταξή μας στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 4596/2019 (νομική βοήθεια) παράλληλα με τους δικηγόρους για έκδοση του φορολογικού μας στοιχείου με την εκκαθάριση. Ένταξη και προκαταβολή των πάσης φύσεως εξόδων για τη μετακίνηση μας προς τα νησιά και της αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας (υποθηκοφυλακείο, δημοσιεύσεις, εκτιμητής, συμβολαιογράφος κλπ).

  • Άρθρο 51

Η πρόσφατη υγειονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο κατέδειξε την ανάγκη ενός εύρωστου οικονομικά Συλλόγου που θα μπορεί να είναι δίπλα στα μέλη του, σε οποιεσδήποτε συνθήκες, αλλά και να παρέχει σε αυτά σε τακτικά διαστήματα ένα ικανοποιητικό μέρισμα.

Πέραν αυτού, θέση μας είναι ότι το άρθρο 51 πρέπει και μπορεί να καταστεί το αναπτυξιακό εργαλείο του Κλάδου μας και αυτή η τριετία είναι η ευκαιρία για να γίνει πράξη η υλοποίηση του.

Η ανάληψη νέας ύλης όπως τα ποινικά δικόγραφα, οι επιδόσεις του εξωτερικού αλλά και η εφαρμογή του άρθρου 139, απαιτούν κεντρική διαχείριση από το Σύλλογο, που με τη σειρά του για να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά, χρειάζεται πρόσληψη ικανού αριθμού προσωπικού με πόρους που το άρθρο 51 μπορεί να προσδώσει.

Η επένδυση σε υποδομές υψηλής τεχνολογίας που θα εξυπηρετούν την καθημερινότητα μας και θα καταστήσουν ανταγωνιστικό τον Κλάδο μας σε ένα μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον Δικαίου, έχουν σημαντικό κόστος για το μικρό και μεσαίο γραφείο Δικαστικών Επιμελητών. Το άρθρο 51 μπορεί να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό αυτή την επιβάρυνση των συναδέλφων.

Η πάγια δική μας θέση – πρόταση για την εφαρμογή του, είναι:

α) η παρακράτηση εφ’ όλης της ύλης ενός μικρού ποσοστού ή ποσού για κάθε πράξη, το ακριβές ύψος του οποίου θα προκύψει ύστερα από εμπεριστατωμένη οικονομοτεχνική μελέτη,

β) η πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού, για να μην πληρώνουν οι ευσυνείδητοι και να καρπώνονται οι ασυνείδητοι,

γ) η εξασφάλιση της προείσπραξης για να μην γεμίσει ο κλάδος μας οφειλέτες.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι συνάδελφοι αποδεδειγμένα (με την έκδοση διαταγής πληρωμής ή απόφασης) δεν έχουν εισπράξει τα χρήματα τους, να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής μερίσματος για το ποσό της απαίτησης.

  • Ηλεκτρονικότητα

α) Ηλεκτρονική διαβούλευση με την δημιουργία ειδικού Forum για όλες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

β) Δυνατότητα υβριδικού (δια ζώσης και ψηφιακά) τρόπου συνεδρίασης Διοικητικών Συμβουλίων,  Γενικών Συνελεύσεων Συλλόγου,  Εκτελεστικών Γραμματειών Ομοσπονδίας, Γενικών Συνελεύσεων Ομοσπονδίας και  αρχαιρεσιών.

γ) Ζωντανή κάλυψη μέσω live streaming από τις ιστοσελίδες του Συλλόγου ή της Ομοσπονδίας αντίστοιχα των Διοικητικών Συμβουλίων όπου θα έχουν πρόσβαση μόνο οι κατά τόπον αρμόδιοι  Δικαστικοί Επιμελητές με αποκλειστικούς μοναδικούς κωδικούς . Αντίστοιχη κάλυψη Εκτελεστικών Γραμματειών Ομοσπονδίας όπου θα έχουν πρόσβαση όλοι οι αντιπρόσωποι.

δ) Υλοποίηση της διασύνδεσης με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που μας δίνει, όπως: 1. Εύρεση στοιχείων οχημάτων, 2. Εύρεση ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη με βάση το Περιουσιολόγιο, 3. Εύρεση από το Μητρώο Πολιτών πληροφοριών για τους οφειλέτες, 4. Επιβεβαίωση στοιχείων ταυτοτήτων οφειλετών, επιβεβαίωση στοιχείων φορολογικού μητρώου των οφειλετών ή και αναζήτηση διεύθυνσης κατοικίας μέσω taxisnet κλπ.

(την κατατεθειμένη πρόταση μας στην ΟΔΕΕ μπορείτε να την δείτε εδώ)

ε) Έγκαιρη προετοιμασία του κλάδου για τις νέες προκλήσεις στο χώρο της ψηφιακής Δικαιοσύνης (τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία blockchain, έξυπνα συμβόλαια, διαδίκτυο των πραγμάτων) με βάση τα πορίσματα του 24ου Συνεδρίου της Δ.Ε.Δ.Ε. και τον Παγκόσμιο Κώδικα Ψηφιακής Εκτέλεσης.

στ) Αναζήτηση και διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα Justice της Ε.Ε. και τις δράσεις για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα Δικαιοσύνης του Ταμείου Ανάκαμψης.

  • Νέα ύλη

α) Επέκταση της εφαρμογής των Διαπιστωτικών εκθέσεων με δυνατότητα παραγγελίας/εντολής απευθείας από τον διάδικο/εντολέα.

β) Διεκδίκηση των ποινικών επιδόσεων υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης ικανοποιητικής αμοιβής από τον κρατικό προϋπολογισμό.

γ) Διεκδίκηση και ανάληψη των επιδόσεων του εξωτερικού στα πλαίσια της επικείμενης εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1784/2021 και παράλληλα τροποποίηση του ΦΕΚ Α’ 263/2020 (Δήλωση της χώρας μας σχετικά με τη Σύμβαση της Χάγης) ούτως ώστε να είναι πλέον εφικτή η επίδοση με Δικαστικό Επιμελητή κατ’ άρθρο 10 ΣτΧ (σήμερα δεν επιτρέπεται). Τροποποίηση του ΦΕΚ 1399/2013 για τις αμοιβές επίδοσης δικαστικής ή εξώδικης πράξης σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, που προέρχεται από χώρες του εξωτερικού.

δ) Επαναφορά της συντηρητικής κατάσχεσης ακινήτου στον Δικαστικό Επιμελητή.

ε) Επιστροφή της επαναληπτικής προδικασίας των πλειστηριασμών στους Δικαστικούς Επιμελητές.

στ) Διεκδίκηση της σύνταξης των κατασχετηρίων εις χείρας τρίτου από τους Δικαστικούς Επιμελητές ως πράξη εκτέλεσης.

ζ) ΚΕΔΕ: Επιδόσεις των ατομικών ειδοποιήσεων και ένταξη των διαπιστωτικών εκθέσεων στην διαδικασία του ΚΕΔΕ.

η) Διορισμός Δικαστικών Επιμελητών που είναι πτυχιούχοι Νομικής ή έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη άσκησης των καθηκόντων τους, ως Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής με παράλληλη σαφή ονομαστική αναφορά στην παρ.3 εδάφιο ιβ του άρθρου 68 του ΠΔ 96/2007  

  • Καθημερινότητα

α) Διεκδίκηση εξασφάλισης ολιγόλεπτων καρτών στάθμευσης σε συνεργασία με  δήμους που ισχύει η διαδικασία της ελεγχόμενης στάθμευσης και  επαφές με την Τροχαία και την Εισαγγελία για έκδοση ειδικού σήματος προσωρινής στάθμευσης για υπηρεσιακούς λόγους.

β) Σύγχρονα εργαλεία όπως η μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων και εξοπλισμού για την ανανέωση της υποδομής του Δικαστικού Επιμελητή.

γ) Ιδιωτική ασφάλιση Υγείας, Αστικής ευθύνης, Νομικής προστασίας & απώλειας εισοδήματος για κάθε μέλος του Συλλόγου.

δ) Δημιουργία προγράμματος προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών για τα μέλη του Συλλόγου, με  λίστα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων/επαγγελματιών. 

  • Όμοροι Κλάδοι – Όργανο Επιστημονικών φορέων – Θεσμική αναβάθμιση του κλάδου

 α) Νέος Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών, σύγχρονος και αναθεωρημένος με όλες τις προτεινόμενες αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό του επαγγέλματος και της λειτουργίας των συλλογικών μας οργάνων (Αποτελεσματική εποπτεία & έλεγχος, Υβριδικές Γενικές Συνελεύσεις, Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες κλπ).

β) Τροποποίηση του ΚΕΔΕ με στόχο την διεκδίκηση νέας ύλης, ενίσχυσης του ρόλου του Δικαστικού Επιμελητή σε αυτόν και εναρμόνιση του με τον Κ.Πολ.Δ.

γ) Η  επιδίωξη διαρκούς και μόνιμης συνεργασίας με όμορους χώρους (Δικηγορικούς και Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, Ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων, Ένωση Δικονομολόγων), με στόχο την ουσιαστική και έγκαιρη συμμετοχή του κλάδου σε κάθε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που επεξεργάζεται νομοθετικές ρυθμίσεις και άπτονται των καθηκόντων μας.

δ) Η θεσμοθέτηση ενός οργάνου  επιστημονικών φορέων που ουσιαστικά θα εκπροσωπεί 350.000 αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κοινών Ασφαλιστικών και Φορολογικών  διεκδικήσεων/ζητημάτων  που αφορούν το σύνολο του επιστημονικού κόσμου.  

ε) Συνεργασία με τη Νομική Σχολή με σκοπό αφ’ ενός τη διοργάνωση ημερίδων για την εκπαίδευση των συναδέλφων, αφ’ ετέρου την ενημέρωση των φοιτητών για το επάγγελμα του Δικαστικού Επιμελητή με στόχο την αύξηση της προσέλευσης στο Διαγωνισμό για την πλήρωση των κενών θέσεων στον κλάδο μας.

Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών

Ο υποψήφιος Πρόεδρος για το Σύλλογο

Νικόλαος Ι. Αντωνίου

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

Η Εκτελεστική Γραμματεία

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)