EKTIMHΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  & ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ (Α΄) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ κατά Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ)

Σημείωση: Για να δείτε τους συνδέσμους που παραπέμπουν σε δημοσιεύσεις της ιστοσελίδας tetravivlos.com, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με τους κωδικούς για το συγκεκριμένο site που έχετε λάβει από την ΟΔΕΕ.

Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87/Α/2015) 

Με τον Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87/Α/2015)  τροποποιήθηκαν τα άρθρο 993 και 995 ως προς την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου που κατάσχεται  και πλέον  για την εκτίμηση του ακινήτου και την τιμή πρώτης προσφοράς λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία αυτού όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της κατάσχεσης.   Σύμφωνα δε με τις μεταβατικές διατάξεις του ως άνω Νόμου (άρθρο 9ο, παρ. 12) η διάταξη αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί ύστερα  από κοινή πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο και θα εκδοθεί  το αργότερο μέχρι 01-06-2016 και με το οποίο θα καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, η τιμή πρώτης προσφοράς καθώς το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Σε συνέχεια του άνω Νόμου εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με αρ. 59/27-05-2016   (ΦΕΚ 95/Α/2016) με το οποίο  ορίστηκε ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κ.Πολ.Δ. καθώς και καθορίστηκε το όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής  και συγκεκριμένα αρμόδιος για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας ορίστηκε πιστοποιημένος εκτιμητής  φυσικό ή νομικό πρόσωπο  το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, που τηρείται στην Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ίδιου Υπουργείου.

Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) 

Με το άρθρο 78 του  Ν. 4472/2017  (ΦΕΚ 74/Α/2017) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 36 και 39 του Ν.354/1976 (ΚΕΔΕ),  προστέθηκαν νέοι παράγραφοι  στα άρθρα αυτά και συγκεκριμένα:

α) στο άρθρο 36 προστέθηκαν δύο  παράγραφοι με αρ. 6 και 7 στις οποίες αναφέρεται η διαδικασία εκτίμησης του ακινήτου που κατάσχεται  με εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του  άρθρου 993 του Κ.Πολ.δ.

β) στο άρθρο 39 προστέθηκε μία παράγραφος με αρ. 7  στην οποία αναφέρεται η διαδικασία προσδιορισμού της τιμής πρώτης προσφοράς με εφαρμογή των διατάξεων του 4ου εδαφίου της παρ. 1 του  άρθρου  995 του Κ.Πολ.Δ.

Στο άρθρο 36 του ν.δ. 356/1974 (Α΄90) προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:
«6. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 993 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»

2. Στο άρθρο 39 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«7. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 36 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.»

Άρθρο 993 : Τρόπος κατάσχεσης  κατά ΚΠολΔ.

2…Για την εκτίμηση της αξία του ακινήτου που κατάσχεται λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται  κατά το χρόνο της κατάσχεσης (όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4335/2005 ΦΕΚ Α΄87/2012) ….

Άρθρο 995 : Επιδόσεις της έκθεσης κατάσχεσης  κατά ΚΠολΔ.

1…Ως τιμή  πρώτης προσφοράς  για τον πλειστηριασμό  ακινήτου ορίζεται η εμπορική αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης. (Ν. 4335/2005 ΦΕΚ Α΄87/2012)…

Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) 

Με τον Ν.  4512/2018  (ΦΕΚ 5/Α/2018) εναρμονίζεται  η αξία και ο καθορισμός τιμής πρώτης προσφοράς στην εμπορική αξία των ακινήτων για κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την 18-01-2018. Επίσης επαναπροσδιορίζεται η τιμή πρώτης προσφοράς σε προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων που εκδίδονται μετά την 17-01-2018 και καθορίζεται αυτή στην βάση της εμπορικής αξίας του.  Σε συνέχεια  δε του Νόμου αυτού εκδόθηκε η ΠΟΛ 1011/2018    (ΦΕΚ Β΄63/18-01-2018) του κ. Υπουργού Οικονομικών και του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξία του ακινήτου στην  κατάσχεση αλλά και στο εκδοθέν πρόγραμμα καθώς και το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξία αυτής. 

Στην  ίδια ως άνω ΠΟΛ 1011/2018   ορίζεται ότι αρμόδιο όργανο για τη  εκτίμηση της εμπορικής αξία του ακινήτου είναι ο Δικαστικός Επιμελητής ο οποίος συντάσσει την  έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης  σε περίπτωση που η συνολική βασική οφειλή του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις 250.00,00 ευρώ στην δε περίπτωση που υπερβαίνει το ποσό αυτό τότε υποχρεωτικά ο Δικαστικός Επιμελητής υποβάλλει αίτημα προς τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας  που  έχει εκδώσει την παραγγελία αναγκαστικής κατάσχεσης   με σκοπό τον διορισμό πιστοποιημένου εκτιμητή από την κατάσταση των εκτιμητών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών. Η συνταχθείσα από τον εκτιμητή έκθεση με την οποία ορίζεται η  εμπορική αξία του ακινήτου μνημονεύεται στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης.

Γίνεται μνεία ότι για τον ανωτέρω Νόμο 4512/2018 εκδόθηκε και η ΠΟΛ 1017/2018 ερμηνευτική εγκύκλιος του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με  τις τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ  και των διατάξεων του ΝΔ 356/1974 (ΚΕΔΕ).

Τέλος στην παρ. 7 του  άρθρου 39 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) προστέθηκε  με τον Ν. 4512/2018 η εξής παράγραφος:

«Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 36 του παρόντος, η τιμή πρώτης προσφοράς επαναπροσδιορίζεται και ορίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου, όπως αυτή καθορίζεται εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του ιδίου άρθρου.»

 Στην παράγραφο αυτή  που προστέθηκε  γίνεται η διευκρίνιση ως προς τα  προγράμματα που θα εκδοθούν   με βάση τις κατασχέσεις που έχουν συνταχθεί πριν από την ημερομηνία  έκδοσης της ως  άνω ΠΟΛ (18-01-2018)  δηλαδή για κατασχέσεις που  η τιμή εκτίμησης  και η τιμή πρώτης προσφοράς δεν έχει γίνει με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου αλλά με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου  όπως αυτή σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 6 του ΚΕΔΕ ίσχυε  και προστέθηκε με τον Ν. 3842/23-10-2010 (ΦΕΚ Α΄58/2010).

Στην ως άνω προστεθείσα παράγραφο  διευκρινίζεται ότι επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 36 (ΠΟΛ 1001/2018) η τιμή πρώτης προσφοράς επαναπροσδιορίζεται και ορίζεται η εμπορική αξία του ακίνητου όπως αυτή καθορίζεται εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις των παρ. 6 και 7  του ιδίου άρθρου  δηλαδή του άρθρου 36 το οποίο αναφέρει ότι :

«6. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 993 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»

Κατά συνέπεια μετά την έκδοση της ανωτέρω ΠΟΛ (1011/2018) εφαρμόζονται οι  διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας  και συγκεκριμένα των άρθρο 993 και 995 ως προς την τιμή εκτίμησης του ακινήτου και ως προς την τιμή πρώτης προσφοράς.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι :

– Τιμή  εκτίμησης  του κατασχεθέντος ακινήτου για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την  ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚΒ΄63/18-01-2018) σε συνδυασμό και με την ΠΟΛ 1017/2018 ερμηνευτική εγκύκλιο του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ  είτε κατά την περίπτωση που αυτό εκτιμάται από τον Δικαστικό Επιμελητή είτε κατά την περίπτωση που αυτό εκτιμάται από τον πιστοποιημένο εκτιμητή δεν μπορεί να είναι άλλη από την εμπορική αξία του ακινήτου σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 993 ΚΠολΔ. (εδαφ. 3ο  παρ. 2)

– Τιμή πρώτης  (α΄) προσφοράς κατά τον χρόνο της κατάσχεσης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου  39 για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την  ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚΒ΄63/18-01-2018)  σε συνδυασμό και με την ΠΟΛ 1017/2018 ερμηνευτική εγκύκλιο του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ είτε κατά την περίπτωση που αυτό εκτιμάται από τον Δικαστικό Επιμελητή είτε κατά την περίπτωση που αυτό εκτιμάται από τον πιστοποιημένο εκτιμητή, δεν μπορεί να είναι άλλη από την εμπορική αξία του ακινήτου σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 995 ΚΠολΔ. (εδαφ. 4ο  παρ 1).

– Τιμή πρώτης  (α΄) προσφοράς για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν ή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚ 63Β/18-01-2018) ορίζεται η εμπορική αξία του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται και προσδιορίζεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και ανεξαρτήτως ορίου οφειλής από πιστοποιημένο εκτιμητή, μετά από διορισμό  του από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας. Στην περίπτωση όμως που έχει διοριστεί πιστοποιημένος εκτιμητής (όπως σε κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μετά της 18-01-2018 για ποσό οφειλής άνω των  250.000 ευρώ) δεν απαιτείται  εκ νέου διορισμός του για την έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού. 

ΑΡΘΡΟ 36 Ν.Δ. 356/1974.- Επιβολή κατασχέσεως.

 1. Η κατάσχεσις ακινήτων ενεργείται τη εγγράφω παραγγελία του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου υπό δικαστικού κλητήρος, ή υπαλλήλου του Δημοσίου Ταμείου, επί παρουσία ενός ενηλίκου μάρτυρος. Εν αρνήσει του προσκληθέντος μάρτυρος, ο εντεταλμένος δια την κατάσχεσιν ενεργεί μόνος, διώκεται δε ο αρνούμενος κατά το άρθρον 169 του Ποινικού Κώδικος.

  2. Ο ενεργών την κατάσχεσιν, μεταβαίνων εις τον τόπον εν ω κείται το ακίνητον, συντάσσει έκθεσιν περιέχουσαν τον χρόνον της κατασχέσεως, τον αριθμόν και την χρονολογίαν της παραγγελίας της κατασχέσεως, το ονοματεπώνυμον του παραγγέλλοντος Διευθυντού του Ταμείου, του οφειλέτου, το πατρώνυμον τούτου, το επάγγελμα και την κατοικίαν του, το ονοματεπώνυμον του συμπράττοντος μάρτυρος και το συνολικόν ποσόν του χρέους, ως τούτο αναγράφεται εν τη παραγγελία κατασχέσεως. Εν τη εκθέσει ορίζεται η θέσις και η περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας ένθα κείται το ακίνητον, το είδος του ακινήτου, προκειμένου δε περί οικοδομής ο αριθμός των ορόφων αυτής, τα όρια, η κατά προσέγγισιν έκτασις αυτού, συνοπτικώς τα συστατικά και τα κατασχόμενα παραρτήματα, και η συνολική αξία των κατασχομένων κατ’ εκτίμησιν του κατασχόντος.


3. Εάν η εκτίμησις της αξίας των κατασχομένων απαιτή ειδικάς γνώσεις, δύναται ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου να διορίση πραγματογνώμονα, όστις χρησιμεύει και ως μάρτυς.

4. Η έκθεσις υπογράφεται υπό του κατασχόντος του μετ’ αυτού συμπράξαντος και του οφειλέτου ή του τρίτου κυρίου εάν είναι παρόντες, γινομένης μνείας περί της αδυναμίας ή αρνήσεως αυτών να υπογράψουν. Η παρουσία του οφειλέτου έστω και κατά την έναρξιν της κατασχέσεως επέχει θέσιν κοινοποιήσεως αυτώ ταύτης ως προς τας συνεπείας του άρθρου 38 παράγρ.1 του παρόντος Ν.Διατάγματος.


5. Τα εν άρθρω 12 του παρόντος Ν.Διατάγματος οριζόμενα ισχύουν και εν προκειμένω.

6. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 993 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.


7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισμού
της αμοιβής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Σχόλια:

– Οι παρ. 6 και 7 τίθενται όπως προστέθηκαν με το άρθρο 78 παρ. 1 Ν. 4472/19-5-2017, ΦΕΚ 74Α.

ΠΟΛ. 1011 / Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974),  καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος/ΦΕΚ 63 Β/18-1-2018.

ΑΡΘΡΟ 993 Κ.ΠΟΛ.Δ.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ.

1. Η κατάσχεση γίνεται με τη σύνταξη έκθεσης από το δικαστικό επιμελητή μπροστά σ’ έναν ενήλικο μάρτυρα. Η κατάσχεση του ενυπόθηκου κτήματος μπορεί να γίνει είτε κατά του οφειλέτη είτε κατά του τρίτου κυρίου είτε κατά εκείνου που νέμεται με νόμιμο τίτλο το ενυπόθηκο κτήμα, αφού κοινοποιηθεί η επιταγή στον οφειλέτη και στον τρίτο. Η προθεσμία του άρθρου 926 αρχίζει από την τελευταία κοινοποίηση.

2. Οι διατάξεις των παρ. 1 εδάφιο β’ και 2 έως 4 του άρθρου 954 εφαρμόζονται και εδώ, με εξαίρεση τον χρόνο διενέργειας του πλειστηριασμού, ο οποίος ορίζεται υποχρεωτικά σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία περάτωσης της κατάσχεσης και πάντως όχι μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία αυτή. Εάν η παραπάνω προθεσμία συμπληρώνεται τον μήνα Αύγουστο, τότε για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη ο επόμενος μήνας. Το κατασχεμένο ακίνητο πρέπει, ύστερα από επιτόπια μετάβαση του δικαστικού επιμελητή, να περιγράφεται με ακρίβεια ως προς το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, με τα συστατικά και τα παραρτήματα που κατασχέθηκαν, ώστε να μη χωρεί αμφιβολία για την ταυτότητά του. Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται, λαμβάνεται υπ’ όψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της κατάσχεσης.

3. Για την επιβολή της κατάσχεσης και την περιγραφή του ακινήτου ο δικαστικός επιμελητής έχει το δικαίωμα να εισέρχεται σε αυτό έστω και αν κατέχεται από τρίτο.

Σχόλια:

– Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 Ν. 4842/13-10-2021 ΦΕΚ 190Α. Σύμφωνα με το άρθρο 120 εδ. β΄ ιδίου νόμου, ισχύει από 1-1-2022. 

– Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο όγδοο, παρ. 2, Ν. 4335/23-7-2015, ΦΕΚ 87Α. Ισχύει για τις εκτελέσεις στις οποίες η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1-1-2016 και για πτωχεύσεις που κηρύσσονται από 1-1-2016. (άρθρο ένατο παρ. 3 και 4 Ν. 4335/2015).

–  Το άρθρο ένατο παρ. 12 Ν. 4335/2015 όριζε ότι η  διάταξη του άρθρου 993 παράγραφος 2 εδάφιο γ’ θα τεθεί  σε εφαρμογή με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι 1.6.2016. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, αν για το ακίνητο που κατάσχεται προβλέπεται αντικειμενική αξία για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, η εκτίμηση δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας αυτής, όπως ισχύει κατά το χρόνο της κατάσχεσης. Επίσης το ίδιο άρθρο ένατο παρ. 15 Ν. 4335/2015 καθόριζε τις ειδικές ρυθμίσεις που θα εφαρμόζοντο στην διαδικασία του πλειστηριασμού ακινήτων μέχρι την έκδοση του Π.Δ. που προβλέπει η παρ. 12 του ίδιου νόμου (4335/2015).

 Π.Δ. 59/27-5-2016 / Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας, (ΦΕΚ 95Α).

 ΑΡΘΡΟ 39 Ν.Δ. 356/1974.- Πρώτη προσφορά.

 1. Ο επισπεύδων Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου και ο Ελεγκτής Εσόδων δια κοινής πράξεως αυτών κάτωθι της εκθέσεως κατασχέσεως αναγράφουν πάντα τα βεβαιωμένα εις το Δημόσιον Ταμείον χρέη του οφειλέτου, περιλαμβανόμενα ή μη εις την παραγγελίαν κατασχέσεως και ορίζουν την πρώτην προσφοράν. Ωσαύτως αποφαίνονται εάν ως μεσεγγυούχος δέον να διορισθή έτερον πρόσωπον του εν άρθρω 40 του παρόντος Ν.Διατάγματος οριζομένου ότε και διορίζουν τούτο. 
 2. Το ως πρώτη προσφορά οριζόμενον ποσόν δεν δύναται να είναι μικρότερον του οφειλομένου χρέους ηυξημένου κατά τα προϋπολογιζόμενα δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως, και τον φόρον μεταβιβάσεως ακινήτων, πάντως δε ουχί μικρότερον του ημίσεος της εν τη εκθέσει κατασχέσεως εκτιμηθείσης αξίας του ακινήτου, ουδέ ανώτερον των 4/5 αυτής.
 3. Εάν η κατά την εν τη εκθέσει εκτίμησιν αξία του ακινήτου είναι μικροτέρα του προς το Δημόσιον χρέους του οφειλέτου, ως πρώτη ποσφορά ορίζεται ποσόν ίσον προς τα 4/5 της ως άνω αξίας του ακινήτου.  
 4. Η έκθεσις της κατασχέσεως συμπληρωμένη δια της κατά τα ανωτέρω πράξεως πρώτης προσφοράς επιδίδεται εν αντιγράφω αμελλητί εντολή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου εις τον αρμόδιον Υποθηκοφύλακα, παρ’ ου και εγγράφεται πάραυτα εις το υπ’ αυτού τηρούμενον βιβλίον κατασχέσεων. Προκειμένου περί πλοίων νηολογημένων εν Ελλάδι η επίδοσις γίνεται προς τον τηρούντα το νηολόγιον εις ο είναι εγγεγραμμένον το πλοίον, προκειμένου δε περί αεροσκαφών εγγεγραμμένων εις μητρώον τηρούμενον εν Ελλάδι, η επίδοσις γίνεται προς τον τηρούντα το μητρώον τούτο.
 5. Το ποσόν της πρώτης προσφοράς συντρεχόντων προς τούτο λόγων κατά την κρίσιν του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου δύναται να τροποποιηθεί εις το εκδοθησόμενον πρόγραμμα πλειστηριασμού. Κατά τον ούτω καθορισμόν της πρώτης προσφοράς λαμβάνονται υπ’ όψιν άπαντα τα προς το Δημόσιον χρέη, ληξιπρόθεσμα και μη, τα βεβαιωμένα εις το Δημόσιον Ταμείον μέχρι της χρονολογίας εκδόσεως του προγράμματος πλειστηριασμού.
 6.  Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή, όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, η τιμή πρώτης προσφοράς των παραγράφων 2 και 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας αυτής, όπως ισχύει κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή κατά το χρόνο έκδοσης του προγράμματος πλειστηριασμού αντίστοιχα.
 7. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της    παραγράφου 7 του άρθρου 36 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 36 του παρόντος, η τιμή πρώτης προσφοράς επαναπροσδιορίζεται και ορίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου, όπως αυτή καθορίζεται εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του ιδίου άρθρου.

Σχόλια:

– Η παρ. 6 τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 67 Ν. 3842/2010. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο η τροποποίηση ισχύει και για τα προγράμματα πλειστηριασμού που εκδίδονται βάσει προγενέστερων της δημοσίευσης του νόμου αυτού κατασχέσεων.

– Η παρ. 7 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 Ν. 4472/19-5-2017, ΦΕΚ 74Α.

– Το δεύτερο εδ. της παρ. 7 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 404 παρ. 6 Ν. 4512/17-1-2018 ΦΕΚ 5Α.

–  Για την διενέργεια των κατά Κ.Ε.Δ.Ε πλειστηριασμών αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και για σχετικές μεταβατικές διατάξεις βλ. άρθρο 405 Ν. 4512/17-1-2018 ΦΕΚ 5Α.

ΠΟΛ. 1011 / Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος/ΦΕΚ 63 Β/18-1-2018.

ΑΡΘΡΟ 995 Κ.ΠΟΛ.Δ..- Επιδόσεις αντιγράφου ή περίληψης έκθεσης κατάσχεσης.

1. Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται μόλις περατωθεί η κατάσχεση στον καθ’ ου η εκτέλεση, αν ήταν παρών, και, αν αυτός αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο που του επιδίδεται, ο επιμελητής συντάσσει έκθεση για την άρνησή του. Αν είναι απών ή δεν είναι δυνατή η άμεση κατάρτιση του αντιγράφου, η επίδοση γίνεται το αργότερο την επομένη της ημέρας που έγινε η κατάσχεση, εφόσον εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του δήμου όπου έγινε η κατάσχεση, διαφορετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάσχεση. Η παράλειψη των διατυπώσεων αυτών επιφέρει ακυρότητα. Ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της κατάσχεσης κατά το π.δ. 59/2016 (Α’ 95).

Σχόλια:

– Το άρθρο 995 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο όγδοο, παρ. 2, Ν. 4335/23-7-2015, ΦΕΚ 87Α. Ισχύει για τις εκτελέσεις στις οποίες η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1-1-2016 και για πτωχεύσεις που κηρύσσονται την 1-1-2016. (άρθρο ένατο παρ. 3 και 4 Ν. 4335/2015).

– Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4842/13-10-2021 ΦΕΚ 190Α. Σύμφωνα με το άρθρο 120 εδ. β΄ ιδίου νόμου, ισχύει από 1-1-2022. Προσοχή: Σύμφωνα με το μεταβατικό άρθρο 116 παρ. 6ιβ ιδίου Ν. 4842/13-10-2021, εφαρμόζεται για επιδόσεις που πρόκειται να γίνουν μετά από την έναρξη ισχύος του και  για τις τροποποιήσεις του Ν. 4512/2018 βλ. και μεταβατικό άρθρο 60 Ν. 4472/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 208 παρ. 1 Ν. 4512/17-1-2018 ΦΕΚ 5Α.

 – Το  άρθρο ένατο παρ. 13 Ν. 4335/2015, όριζε ότι η διάταξη του άρθρου 995 παράγραφος 1 εδάφιο δ’ θα τεθεί σε εφαρμογή με το οριζόμενο στην παράγραφο 12 (του ίδιου άρθρου ενάτου) προεδρικό διάταγμα. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η αξία που προκύπτει από τον προσδιορισμό της αξίας του με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982.

  Π.Δ. 59/27-5-2016 / Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας, ΦΕΚ 95Α.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

 1. ΦΕΚ 87/Α/2015 (Ν. 4335/2015)
 2. ΦΕΚ 95/Α/2016 (Π.Δ.59/2016)
 3. ΦΕΚ 74/Α/2017 (Ν.4472/2017)
 4. ΦΕΚ 5/Α/2018 (Ν. 4512/2018)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΦΕΚ

 1. ΠΟΛ 1011/2018 ΑΑΔΕ
 2. ΠΟΛ 1017/2018 (Ερμηνευτική Εγκύκλιος) ΑΑΔΕ

Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών

Ελένη Κ. Καπότου

Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΠΟΛΔ ΜΕ ΤΟ Ν. 4855/2021 (ΦΕΚ 215Α/12-11-2021)

Συνάδελφοι, 

Οι τροποποιήσεις  του ΚΠΟΛΔ που επήλθαν με το ν. 4855/2021  (ΦΕΚ 215Α/12-11-2021), οι οποίες ισχύουν από 12- 11- 2021 είναι οι κάτωθι:

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 959 ΚΠΟΛΔ προστίθεται η λέξη «εφετειακής» ως προς τον αρμόδιο συμβολαιογράφο διενέργειας του πλειστηριασμού και η πρώτη παράγραφος του άρθρου διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 959

1. Τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον συμβολαιογράφου της εφετειακής περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Ο πλειστηριασμός των κατασχεμένων διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού από τον πιστοποιημένο, για το σκοπό αυτόν, υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων.

Το άρθρο 982 ΚΠΟΛΔ διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 982.

1. Μπορούν να κατασχεθούν α) χρηματικές απαιτήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση κατά τρίτων μη εξαρτώμενες από αντιπαροχή ή απαιτήσεις του κατά τρίτων για μεταβίβαση της κυριότητας κινητών μη εξαρτώμενη από αντιπαροχή, β) κινητά πράγματά του που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.

2. Εξαιρούνται από την κατάσχεση α) πράγματα που μπορούν να υποστούν άμεση φθορά, β) η εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες, γ) απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης, καθώς και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας, δ) απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή που στηρίζεται στο νόμο ή σε διάταξη τελευταίας βούλησης ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας, οπότε επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση έως το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που εισπράττει ο υπόχρεος, το μέγεθος των υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος του για αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων, ε) κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως τρίτου, μέχρι την κατάθεσή τους στον τραπεζικό λογαριασμό  των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς, στ) απαιτήσεις που επιδικάζονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41   της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, λόγω διαπίστωσης παραβάσεων της Σύμβασης αυτής ή των Πρωτοκόλλων της, εξαιρουμένων των απαιτήσεων που επιδικάζονται για την παραπάνω αιτία προς αποκατάσταση υλικής ζημίας. Το εν λόγω ακατάσχετο ισχύει όταν η κατάσχεση επισπεύδεται για την ικανοποίηση απαίτησης δανειστή, που ανήκει στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στην περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143). ζ) απαιτήσεις που προβλέπονται σε ειδικότερους νόμους ως ακατάσχετες.

3. Η εξαίρεση των περ.  δ και ζ’ της παρ. 2 ισχύει και όταν η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα. Η εξαίρεση ισχύει μόνο στην έκταση που ο λογαριασμός παρουσιάζει υπόλοιπο που δεν υπερβαίνει, κατά το χρονικό διάστημα από την επιβολή της κατάσχεσης έως  και ένα μήνα μετά την καταβολή,  το ποσό της εξαιρούμενης από την κατάσχεση απαίτησης.

Το άρθρο 985 ΚΠΟΛΔ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 985

1. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αφότου του επιδοθεί το κατασχετήριο, ο τρίτος οφείλει να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε, αν έχει στα χέρια του το κατασχεμένο πράγμα και αν επιβλήθηκε στα χέρια του άλλη κατάσχεση και συνάμα να αναφέρει ποιος την επέβαλε και για ποιο ποσό. Όταν η κατάσχεση επιβάλλεται στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος, αυτό θα πρέπει να δηλώσει, αν υφίσταται στα χέρια του ακατάσχετη απαίτηση κατά την έννοια των περ. γ’, δ’ και ζ’ της παρ.2 του άρθρου 982.

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 998 κπολδ προστίθεται η λέξη «εφετειακής» ως προς τον αρμόδιο συμβολαιογράφο διενέργειας του πλειστηριασμού και η πρώτη παράγραφος του άρθρου διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 998

1. Το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον του συμβολαιογράφου της  εφετειακής περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται ενώπιον συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Το άρθρο 959 εφαρμόζεται και στον πλειστηριασμό ακινήτων.

Πηγή: ΟΔΕΕ

Γνωμοδότηση Άννας Πλεύρη, για την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων Κ.Πολ.Δικ.

Συνάδελφοι, 

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, εκ του γεγονότος της ασάφειας ως προς την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του Κ.Πολ.Δικ. ζήτησε και έλαβε από την Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, δικηγόρο Αννα Πλεύρη, σχετική γνωμοδότηση, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ στο πεδίο Νομική Επικαιρότητα / Γνωμοδοτήσεις. 

Συμπερασματικά και σύμφωνα με την γνωμοδότηση, η έναρξη ισχύος: 

1) των τροποποιήσεων που επήλθαν με τον Ν. 4842/2021 είναι η 1η Ιανουαρίου 2022 και

2) των τροποποιήσεων που επήλθαν με το άρθρο 175 του Ν. 4855/2021 είναι η 12η Νοεμβρίου 2021.

Γνωμοδότηση-Αννας-Πλεύρη-15.11.2021

Πηγή: ΟΔΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το πρώην ΤΑΝ ήδη e-ΕΦΚΑ

Τα γραφεία του πρώην ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ήδη e-ΕΦΚΑ,  μεταφέρθηκαν από την οδό Σωκράτους 53 & Ζήνωνος, Αθήνα,   σε νέα διεύθυνση  στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αθήνα.

Η επικοινωνία είναι καθημερινή  και ώρες 09.00 – 13.00 και τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας  είναι τα εξής :

 1. Για  θέματα Μητρώου :  210 – 5215231
 2. Για οικονομικά θέματα, εκκρεμότητες, ενημερότητες : 210 – 5215219
 3. Για θέματα δημοσίευσης πλειστηριασμών : 210 – 5215306

Ειδικά για την δημοσίευση πλειστηριασμών του ΔΗΜΟΣΙΟΥ λόγω της ατέλειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), θα πρέπει ο Δικαστικός Επιμελητής που έχει οριστεί για την διαδικασία του πλειστηριασμού (επιδόσεις, δημοσίευση)  να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

1) Ανάρτηση από τον Δικαστικό Επιμελητή, με τους προσωπικούς του κωδικούς, στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του πρώην ΤΑΝ του e-ΕΦΚΑ της περίληψης του προγράμματος πλειστηριασμού.

2) Αποστολή  από τον Δικαστικό Επιμελητή  της εντολής που έχει λάβει  από την υπηρεσία  που επισπεύδει τον πλειστηριασμό, ως αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του  πρώην ΤΑΝ του e-ΕΦΚΑ της περίληψης του προγράμματος πλειστηριασμού στο email : deltio@efka.gov.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ  η αποστολή της εντολής με FAX  που ίσχυε παλαιότερα,  δεν γίνεται πλέον  δεκτή.

3) Επικοινωνία με την υπεύθυνη του τμήματος για θέματα δημοσίευσης πλειστηριασμού κ. Ευαγγελία Αρζαμάνογλου, τηλ. 210-5215306, για ενημέρωση της αποστολής  και επιβεβαίωση της παραλαβής της εντολής για δημοσίευση.

Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών

Ελένη Κ. Καπότου

Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών.

Οδηγίες/Κωδικοί Συμμετοχής στην 2η Διαδικτυακή Ημερίδα για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση & την εφαρμογή myData

Η Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών, ανταποκρινόμενη στους προβληματισμούς πολλών συναδέλφων στη νέα αυτή πραγματικότητα, σας προσκαλεί στη 2η διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης στην οποία εξειδικευμένο προσωπικό τόσο από το χώρο των φοροτεχνικών, όσο και από το χώρο της επιστήμης των πληροφοριακών συστημάτων, θα μας αποσαφηνίσουν τα μυστικά της πλατφόρμας myData και θα αποκωδικοποιήσουν τις διαδικασίες παραμετροποίησης των προγραμμάτων τιμολόγησης.

H διαδικτυακή ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:00

Εισηγητές:

Για την αρτιότερη ενημέρωση σας έχουν προσκληθεί: Α) η κ. Ισμήνη Γκούμα, Λογίστρια Α’ Τάξης, Διευθύντρια της Λογιστικής Εταιρείας CompuTax Α.Ε. και B) ο Κωνσταντίνος Στεργίδης, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός υπολογιστών ΑΠΘ, MSc αναλυτής – προγραμματιστής λογισμικού & υπεύθυνος της εταιρείας CLOUDMATE WEB SERVICES.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση με δύο τρόπους:

Α) μέσω της πλατφόρμας ZOOM, πατώντας εδώ

Β) μέσω του καναλιού της Παράταξης στο YouTube

Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν μέχρι την έναρξη της εκδήλωσης και καθ’ όλη τη διάρκεια της να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους με τους εξής τρόπους:

Α) Με σχόλιο στην σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. (www.prosyde.gr) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@prosyde.gr

Β) Στη σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook.

Γ) Στο χώρο σχολίων (chat) της πλατφόρμας ZOOM.

Δ) Στο χώρο σχολίων (chat) του YouTube.

Με την υποστήριξη:

Ενημέρωση για τη 2η Διαδικτυακή Ημερίδα για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση & την εφαρμογή myData

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

    Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης για την διαδικτυακή ημερίδα για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση & την εφαρμογή myData που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:00, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Τρόποι παρακολούθησηςΜπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση με δύο τρόπους:

Α) μέσω της πλατφόρμας zoom. Οι κωδικοί για την πρόσβαση σας, θα αναρτηθούν την Τετάρτη 10/11/2021.

Β) μέσω του καναλιού της Παράταξης στο YouTube. Ο σχετικός σύνδεσμος θα αναρτηθεί επίσης την Τετάρτη 10/11/2021. Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στο κανάλι μας.

Εισηγητές: Για την αρτιότερη ενημέρωση σας έχουν προσκληθεί οι κ.κ. Ευάγγελος Καπρανάς, Λογιστής και Κωνσταντίνος Στεργίδης, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός υπολογιστών ΑΠΘ, MSc αναλυτής – προγραμματιστής λογισμικού & υπεύθυνος της εταιρείας CLOUDMATE WEB SERVICES.

Ερωτήσεις κοινού:  Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους με τους εξής τρόπους:

 • Μέχρι την έναρξη της εκδήλωσης και καθ’ όλη τη διάρκεια της, στον ιστότοπο της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@prosyde.gr
 • Στη σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook, καθ’ όλη τη διάρκεια της
 • Στο χώρο σχολίων (chat) της πλατφόρμας zoom, καθ’ όλη τη διάρκεια της
 • Στο χώρο σχολίων (chat) του YouTube, καθ’ όλη τη διάρκεια της

Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Α. Γρηγόρης