Ν. 356/1974 – ΚΕΔΕ Τροποποιήσεις σύμφωνα με τον Ν. 4512/2017 & ΠΟΛ 1011/2018 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ν. 356/1974 – ΚΕΔΕ Τροποποιήσεις σύμφωνα με τον Ν. 4512/2017 & ΠΟΛ 1011/2018

Ν. 356/1974 – ΚΕΔΕ Τροποποιήσεις σύμφωνα με τον Ν. 4512/2017 & ΠΟΛ 1011/2018Αρθρο 405 Ν. 4512/2018. Μεταβατικές διατάξεις Κ.Ε.Δ.Ε

Αρθρο 405 Ν. 4512/2018. Μεταβατικές διατάξεις Κ.Ε.Δ.ΕΕπισημάνσεις σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/1974) και των μεταβατικών διατάξεων καθώς και την δημοσίευση της ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚ Β΄63/2018)

Επισημάνσεις σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/1974) και των μεταβατικών διατάξεων καθώς και την δημοσίευση της ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚ Β΄63/2018)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ : ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ σε περίπτωση που από τη ΑΑΔΕ εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος (για τα τροποποιηθέντα άρθρα του ΚΕΔΕ) θα αναπροσαρμοστούν ανάλογα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ : ΑΙΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ σε περίπτωση που από τη ΑΑΔΕ εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος (για τα τροποποιηθέντα άρθρα του ΚΕΔΕ) θα αναπροσαρμοστούν ανάλογα 

Επιμέλεια Ελένη Καπότου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γνωστοποιείται στους κ. συναδέλφους ότι  λόγω αλλαγής της επωνυμίας, της τράπεζας  “HSBC BANK PLC”   οι επιδόσεις που απευθύνονται προς αυτή πρέπει να αναγράφουν το εξής κείμενο  :

….ήρθα για να επιδώσω προς την τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “HSBC France Υποκατάστημα Αθηνών”  με Α.Φ.Μ. 997011129, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 109-111) και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδική διάδοχο της Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «HSBC BANK PLC»….

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Κ.κ συνάδελφοι,

Παλεύουμε χρόνια τώρα να ενεργοποιήσουμε την σκέψη των διοικούντων να κατανοήσουν την νέα εποχή και να ανταποκριθούν στις συνεχείς μεταβαλλόμενες συνθήκες, τη στιγμή που η άρνησή τους  και η «ανικανότητα» να διαβλέψουν το μέλλον και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, μας φέρνει ως κλάδο κάθε μέρα σε δεινότερη θέση.

Σταδιακά χάνουμε τον ρόλο μας στην κοινωνία, το σύστημα μας καταργεί, «δεν είστε πια απαραίτητοι» μας λένε και δεν χρειάζεστε….. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση του κλάδου, παρ’ όλες τις προσπάθειες μελών αυτής της παράταξης με αποφάσεις που κρατούν ακόμη ζωντανό τον κλάδο (κλειστό επάγγελμα, εφετειακή αρμοδιότητα,  πτυχίο νομικής κ.α.λ)

 Κ.κ  συνάδελφοι,

Η σημερινή οικονομική συγκυρία έφερε χρόνια μιζέριας και εσωστρέφειας, τη στιγμή που ο κλάδος έχει ανάγκη από ένα δημιουργικό σοκ, που θα βγάλει μπροστά νέους συναδέλφους, απαλλαγμένους από τα συμφέροντα και τα γραμμάτια.

Έχει ανάγκη να βγουν μπροστά οι νέοι συνάδελφοι για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, οι οποίοι δεν θα είναι όμως φορείς της κουλτούρας του πελατειακού συνδικαλισμού και της δημαγωγίας.

Το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς πλέον να σκεφθεί τον σύγχρονο κόσμο δίχως την τεχνολογία και τα δίκτυα πληροφοριών υποδηλώνει τη βαρύνουσα σημασία τους στην κοινωνική πραγματικότητα.

Υπό συνθήκες έκρηξης σε τοπική, περιφερειακή, εθνική και διεθνή κλίμακα, οι οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές λειτουργίες των τεχνολογικών μέσων αυξάνονται και συμβάλλουν καίρια στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνιών.

Αλλάζουν οι παραδοσιακοί τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το χρόνο, τον εαυτό τους, την ιστορία, τη δημοσιότητα και την εξουσία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

Ένας κλάδος σε μια σύγχρονη κοινωνία που αυτο-οργανώνεται γύρω από την τεχνολογία και τα δίκτυα πληροφοριών χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς, λειτουργεί ως φορέας οικονομικής ανάπτυξης για κάθε δραστηριότητα, συμβάλλοντας στην εξέλιξη.

Η απόκτηση τεχνολογικής γνώσης δεν είναι όμως σημαντική μόνο για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη όλων των τομέων του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο διαμόρφωσης του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού.

Ένας κλάδος πρέπει να είναι ικανός να (επί)μορφώνει υπεύθυνα και δημοκρατικά τα μέλη του.

Να συλλαμβάνει τη δυναμική της νέας εποχής και της οικονομίας. Continue reading ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Επισημάνσεις σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Πολ.Δ. και των μεταβατικών διατάξεων

 • Οι πλειστηριασμοί γίνονται από τις 21-2-2018 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο επίδοσης της επιταγής και επιβολής της κατάσχεσης.
 • Ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα διενεργείται ενώπιον συμβολαιογράφου του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου της εκτέλεσης ή αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.
 • Η ανακοπή για τη διόρθωση της έκθεσης (περιγραφή κατασχεθέντος, εκτίμηση, τιμή πρώτης προσφοράς) κατατίθεται το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. (Η απόφαση με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου αναρτάται στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμού 8 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό).
 • Καταργείται το άρθρο 959Α του Κ.Πολ.Δ.
 • Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μπορεί, αν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, να ζητεί κατά τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού, την επιβαλλόμενη από τις περιστάσεις συνδρομή και προστασία αστυνομικού οργάνου, στο οποίο παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες και υποβάλλει αυτόματα για την τήρηση της τάξης και την αποκατάστασης της ομαλής διενέργειας και συνέχισης του πλειστηριασμού.
 • Η αναγγελία επιδίδεται 15 ημέρες μετά τον πλειστηριασμό (αντί 5 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό).
 • Καταργείται η παρ. 6 του άρθρου 995 του Κ.Πολ.Δ. και κατά συνέπεια δεν γίνεται επίσκεψη από υποψήφιους πλειοδότες με συνοδεία δικαστικού επιμελητή, ούτε καταθέτουμε στο συμβολαιογράφο έγγραφο σημείωμα πλέον.
 • Καταργείται το άρθρο 998Α.
 • Για τους πλειστηριασμούς που έχει ήδη ορισθεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο αποτεδήποτε μετά τις 21-2-2018 και έχει ήδη συντελεστεί η σχετική προδικασία του πλειστηριασμού αυτοί διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα από τις 14.00 έως 18.00 εφ’ όσον δεν αλλάζει η ημερομηνία διενέργειας και ο υπάλληλος του πλειστηριασμού. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ανάρτηση της αναγγελίας από τον συμβολαιογράφο στο ηλεκτρονικό σύστημα 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού, χωρίς άλλη διατύπωση.
 • Εφ’ όσον όμως αλλάζει η ημερομηνία διενέργειας ή ο υπάλληλος του πλειστηριασμού (περίπτωση που αφορά κυρίως συναδέλφους της περιφέρειας και συμβολαιογράφους που δεν έχουν πιστοποιηθεί) ο επισπεύδων είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειάς τους με σχετική εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή για την έκδοση νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης. Στο νέο απόσπασμα γίνεται μνεία μόνο της αρχικής κατασχετήριας έκθεσης και της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Επαναλαμβάνουμε την προδικασία κατά τα άρθρα 955 (κινητά) και 995 (ακίνητα) μόνο ως προς τις επιδόσεις και δημοσιεύσεις του νέου αποσπάσματος. Σημειώνουμε ότι πρέπει να επιδώσουμε ακόμη και προς του λοιπούς κατασχόντες ή απλώς αναγγελθέντες (αν υπάρχουν). Ο πλειστηριασμός θα είναι άκυρος αν δεν τηρηθούν οι πιο πάνω διατυπώσεις το αργότερο 10 ή 20 εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα αρχικά ημερομηνία διενέργειας του φυσικού πλειστηριασμού.
 • Ο πλειστηριασμός διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και σε κάθε άλλη περίπτωση δήλωσης συνέχισης ή υποκατάστασης, κατά το άρθρο 973, ή ορισμού νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού, κατά το άρθρο 966 παρ. 3 και 4 και στον αναπλειστηριασμό κατά το άρθρο 965 παρ. 5.
 • Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί που έχουν ήδη ορισθεί πριν την ψήφιση του τελευταίου νόμου διενεργούνται κανονικά (και πριν και μετά τις 21-2-2018) σύμφωνα με τους όρους τους, χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΕΔΕ

Σύμφωνα με την  ΠΟΛ.1011/18-01-2018 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 63/18-01-2018 αλλάζει ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), με καθορισμό του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος.

Αναλυτικότερα:

ΠΟΛ 1011/2018

Θέμα : «Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 404 του ν. 4512/2018 (Α’ 5),
β) των παραγράφων 3, 6 και 7 του άρθρου 36, της παραγράφου 7 του άρθρου 39 και του άρθρου 76 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν,
γ) της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΚΕΔΕ και της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013,
δ) του άρθρου 95 του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’6/1989),
ε) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016,
στ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 (Α’94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
ζ) των άρθρων 65, 66, 71, 91, 92 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
η) της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
θ) του π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116),
ι) το Π.Δ.142/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181).
ια) Της Υ29/8-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ Β΄ 2168/9-10-2015).

2.α) Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων καθώς εξαρτάται από τον αριθμό των πραγματοποιούμενων κατασχέσεων και πλειστηριασμών και την κατά περίπτωση αμοιβή των πιστοποιημένων εκτιμητών.
β) Το γεγονός ότι δεν έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον Προϋπολογισμό Εξόδων της Α.Α.Δ.Ε. για τη συγκεκριμένη δαπάνη αμοιβής των πιστοποιημένων εκτιμητών, για την οποία απαιτούνται επιπλέον πιστώσεις σε ετήσια βάση από τον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β’ 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1014408 ΕΞ 2017/30.1.2017 (ΦΕΚ 271/Β/3-2-2017) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

6. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου

Αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, για το σκοπό αυτό, δύναται κατά την κρίση του να υποβάλλει αίτημα στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, για το διορισμό πιστοποιημένου εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου. Σε περίπτωση που η συνολική βασική οφειλή για την οποία επιβάλλεται η κατάσχεση υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ, η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι υποχρεωτική.
Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν ή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η εμπορική αξία του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται προσδιορίζεται υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως ορίου οφειλής από πιστοποιημένο εκτιμητή, μετά από διορισμό του από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας. Σε περίπτωση όμως που έχει διοριστεί πιστοποιημένος εκτιμητής για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτου που εκπλειστηριάζεται, δεν απαιτείται εκ νέου διορισμός του για την έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού.

Άρθρο 2
Τρόπος προσδιορισμού εμπορικής αξίας ακινήτου

Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επομένη του διορισμού του από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας να συντάξει εγγράφως και να παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή ή στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, δεσμευόμενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θεσπίστηκε με τη με αριθμ. 19928/292/10.5.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΕΓ 1147).

Άρθρο 3
Καθορισμός αμοιβής του πιστοποιημένου εκτιμητή και τρόπος πληρωμής

1. Για την ενέργεια αναγκαστικής κατάσχεσης ή πλειστηριασμού ακινήτων υπέρ του Δημοσίου, η αμοιβή του πιστοποιημένου εκτιμητή ορίζεται ως ακολούθως:
Α. Για κάθε εκτίμηση κτίσματος μετά του αναλογούντος σε αυτό γηπέδου, ορίζεται πάγια αμοιβή στο ποσό των εκατό ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (100,00 €+ ΦΠΑ). Για κτίσματα επιφανείας μεγαλύτερης των διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων η ανωτέρω αμοιβή προσαυξάνεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε εκατό τετραγωνικά μέτρα και όχι πέραν των διακοσίων ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (200,00 €+ ΦΠΑ).
Η αμοιβή των προηγούμενων εδαφίων δεν προσαυξάνεται για την επιφάνεια του γηπέδου επί του οποίου βρίσκονται τα κτίσματα.
Β. Για κάθε εκτίμηση ακάλυπτου γηπέδου, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ορίζεται πάγια αμοιβή στο ποσό των πενήντα ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (50,00 €+ ΦΠΑ).
Γ. Σε περίπτωση εκτίμησης περισσοτέρων του ενός ακινήτων του ιδίου οφειλέτη, συντάσσεται μία έκθεση εκτίμησης και ο πιστοποιημένος εκτιμητής δικαιούται για κάθε επί πλέον δικαίωμα επί ακινήτου την πάγια αμοιβή των πενήντα ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (50,00 €+ ΦΠΑ).

2. Η ανωτέρω αμοιβή θεωρείται έξοδο διοικητικής εκτέλεσης, βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Α.Α.Δ.Ε. και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 (Αμοιβές φυσικών προσώπων) και τον ΚΑΕ 0873 (Αμοιβές νομικών προσώπων), ανάλογα με τη νομική μορφή του εκάστοτε πιστοποιημένου εκτιμητή και βεβαιώνεται σε βάρος του καθού η εκτέλεση οφειλέτη από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία.

3. Ως δικαιολογητικά της αμοιβής του πιστοποιημένου εκτιμητή ορίζονται τα κατωτέρω:
α) αντίγραφο πράξης διορισμού του,
β) βεβαίωση ότι ο εκτιμητής κατέθεσε την έκθεση στο όργανο διορισμού,
γ) αντίγραφο απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης,
δ) τιμολόγιο ή άλλο παραστατικό,
ε) αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού,
στ) διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον Διατάκτη,
ζ) κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις διπλούν θεωρημένη από το όργανο διορισμού και υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Διατάκτη που θα περιλαμβάνει τα εξής:
i) τον φορέα / ειδικό φορέα / Κ.Α.Ε.,
ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.),
iv) το δικαιούμενο ποσό,
v) τις σχετικές κρατήσεις,
vi) το καθαρό πληρωτέο ποσό

Άρθρο 4
Λοιπά Θέματα

1. Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο πλειστηριασμός, νοείται και ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.ΠΟΛ.Δ Ν. 4512 ΦΕΚ Α’ /17-01-2018

Κ.κ Συνάδελφοι:
Με το πολυνομοσχέδιο έχουμε σημαντικές τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ.
Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας σας παραθέτουμε τις τροποποιήσεις όπως αυτές ψηφίστηκαν.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.ΠΟΛ.Δ.

1. Το άρθρο 927 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

Η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με επιμέλεια εκείνου που έχει δικαίωμα να την ενεργήσει, ο οποίος δίνει, επάνω στο απόγραφο, τη σχετική εντολή σε ορισμένο δικαστικό επιμελητή και ορίζει τον τρόπο και αν είναι δυνατό και τα αντικείμενα επάνω στα οποία θα γίνει η εκτέλεση. Αν πρόκειται για κατάσχεση κινητού ή ακινήτου, ορίζει ως υπάλληλο, ενώπιον του οποίου θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά ο πλειστηριασμός, συμβολαιογράφο της περιφέρειας του τόπου όπου θα γίνει η κατάσχεση. Εάν, για οποίονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης, τότε ο επισπεύδων περιλαμβάνει στην εντολή τη δήλωση να οριστεί συμβολαιογράφος διορισμένος στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Η εντολή πρέπει να χρονολογείται και να υπογράφεται από το δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο του και δίνει την εξουσία να ενεργηθούν όλες οι πράξεις της εκτέλεσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτήν.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αρμόδιο κατά τόπο είναι πάντοτε το δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης εφόσον μετά την επίδοση της επιταγής ακολούθησαν και άλλες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλιώς αρμόδιο είναι το δικαστήριο του άρθρου 584. Αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, τόπος εκτέλεσης είναι ο τόπος κατάσχεσης, ακόμη και εάν έχει οριστεί υπάλληλος του πλειστηριασμού συμβολαιογράφος που έχει την έδρα του σε άλλη περιφέρεια.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 943 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν δεν υπάρχουν τα πρόσωπα της παραγράφου 2 ή αν αρνούνται να παραλάβουν τα κινητά πράγματα, ο δικαστικός επιμελητής τα παραδίδει σε μεσεγγυούχο τον οποίο διορίζει ο ίδιος και, ύστερα από άδεια του ειρηνοδίκη της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης που δικάζει κατά τις διατάξεις των άρθρων 686 επ. πλειστηριάζει τα κινητά πράγματα. Ο ειρηνοδίκης που δίνει την άδεια ορίζει συνάμα τον τόπο, τον υπάλληλο, την ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού. Εάν, για οποίονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου όπου βρίσκονται τα κινητά, ως υπάλληλος του πλειστηριασμού μπορεί να οριστεί συμβολαιογράφος διορισμένος στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να οριστεί πριν περάσουν δέκα (10) ημέρες αφότου προσκληθεί εγγράφως εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση να παραλάβει τα πράγματα. Το πλειστηρίασμα κατατίθεται δημόσια, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα.» Continue reading ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.ΠΟΛ.Δ Ν. 4512 ΦΕΚ Α’ /17-01-2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Δ 356/1974 «ΚΕΔΕ»

Κ.κ συνάδελφοι:

 Το πολυνομοσχέδιο όπως αυτό ψηφίστηκε έφερε σημαντικές αλλαγές στον Κ.Πολ.Δ. και στον ΚΕΔΕ τις οποίες θα αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή .

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ  Ν.Δ 356/1974 «ΚΕΔΕ»

1α. Στο στοιχείο (στ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) διαγράφεται η λέξη «και» και  προστίθεται (,) και μετά το στοιχείο (ζ) προστίθεται στοιχείο (η) ως εξής: «και η) τη διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα».

β. Στο τέλος του άρθρου 19 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«5.Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 41 και της παρ. 3 του άρθρου 43 του παρόντος εφαρμόζονται και στον πλειστηριασμό κινητών.».

Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το πρόγραμμα πλειστηριασμού κοινοποιείται στον οφειλέτη τουλάχιστον σαράντα ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό. Εντός της ίδιας προθεσμίας, περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού, η οποία περιλαμβάνει Ιδίως το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτού και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, περιγραφή των κατασχεθέντων κινητών, την τιμή της πρώτης προσφοράς, το ποσό για το οποίο εκδίδεται το πρόγραμμα, το όνομα του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόποι την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού δημοσιεύεται, αδαπάνως γιο το Δημόσιο, επιμελεία του δικαστικού επιμελητή, στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α,Α.Δ.Ε.) δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου.».

οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 του ν.δ. 356/1974 αντικαθίστανται ως εξής:

«2.Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και στην προκείμενη περίπτωση. Εάν τα κατασχεθέντα πράγματα υπόκεινται σε φθορά κατά την κρίση του επισπεύδοντος προϊσταμένου της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας πλειστηριάζονται αμέσως ή εντός βραχείας προθεσμίας, αναλόγως του κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή τηρείται υποχρεωτικά η δημοσιότητα της παρ. 6 του άρθρου 41 του παρόντος μία ημέρα τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια του πλειστηριασμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.

3.Υπάλληλος ενώπιον του οποίου διενεργείται ο πλειστηριασμός ορίζεται συμβολαιογράφος στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται o ορισθείς τόπος πλειστηριασμού και προς τον οποίο αποστέλλονται τα σχετικά έγγραφα του πλειστηριασμού τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη διενέργειά του, εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οπότε δεν απαιτείται η τήρηση της προθεσμίας αυτής. Continue reading ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Δ 356/1974 «ΚΕΔΕ»

Πρόταση πρόσβασης σε δημόσια αρχεία

Μοναδική ευκαιρία θέσπισης διάταξης για ελεύθερη πρόσβαση του Δικαστικού Επιμελητή σε δημόσια αρχεία (Ε-9)

Συνάδελφοι,

Εν όψει της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου όπου, μεταξύ των άλλων, ψηφίζονται διατάξεις για τους πλειστηριασμούς, οι οποίοι θα πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά, μας δίδεται μοναδική ευκαιρία να προτείνουμε παλαιότερη πρότασή μας που είχαμε κάνει από την Ομοσπονδία, για πρόσβαση του δικαστικού επιμελητή σε δημόσια αρχεία και κυρίως στο Ε-9.

Γράφαμε τότε σε επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης:

«… Ενας σημαντικός παράγοντας καθυστέρησης στην αναγκαστική εκτέλεση και ανάκτηση απαιτήσεων είναι το «φορολογικό απόρρητο», το οποίο δημιουργεί στους δικαστικούς επιμελητές, πολλές φορές, ανυπέρβλητα εμπόδια στην ανεύρεση περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

Ο δικαστικός επιμελητής, εφόσον κέκτηται νόμιμο εκτελεστό τίτλο με εντολή εκτέλεσης έχει, εκ του νόμου, δικαίωμα να εισέρχεται και ελέγχει τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων της χώρας, προκειμένου να ανεύρει περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.

Σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 2001, πρέπει να είναι ελεύθερη η πρόσβαση δικαστικού επιμελητή, υπό προϋποθέσεις, σε δημόσια αρχεία. Παρόλα αυτά η ίδια Αρχή, αργότερα, απεφάνθη πως δεν επιτρέπεται η χορήγηση αυτών των στοιχείων. Στηριζόμενες στις αποφάσεις της Αρχής, οι φορολογικές αρχές αρνούνται να παρέχουν τη συνδρομή τους με τη γνωστοποίηση του περιεχομένου της δήλωσης Ε9. Continue reading Πρόταση πρόσβασης σε δημόσια αρχεία

Αποχή διαρκείας των υποθηκοφυλάκων από τα καθήκοντά τους

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος αποφάσισε όπως ο κλάδος προχωρήσει σε αποχή διαρκείας, ως αντίδραση στην επιχειρούμενη αντισυνταγματική κατάλυση του θεσμού, με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη σύσταση του Κτηματολογίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος:

“Όπως πληροφορηθήκαμε από τον έγγραφο και ηλεκτρονικό τύπο, το νομοσχέδιο  του ΥΠΕΝ σχετικά με την σύσταση Οργανισμού Κτηματολογίου, περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο το οποίο πρόκειται αύριο, 9.1.2018, να κατατεθεί στη Βουλή προς άμεση ψήφιση με την διαδικασία του κατεπείγοντος. Οφείλουμε εξαρχής να επισημάνουμε ότι με έκπληξη διαπιστώνουμε το γεγονός ότι κατατίθεται προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο για τους σχεδιασμούς το οποίου για πρώτη φορά δηλώθηκε μηδενική συναίνεση από όλους τους επιστημονικούς φορείς των εμπλεκομένων – ενδιαφερομένων μερών της χώρας μας. 

Η Ένωσή μας, έχοντας εκθέσει στους αρμόδιους φορείς, στο σύνολο του νομικού κόσμου και στην κοινή γνώμη αναλυτικά και στοιχειοθετημένα τις αντιρρήσεις, ενστάσεις και απόψεις της, τόσο επί της αρχής  του νομοσχεδίου όσο και επί της πρόδηλης αντισυνταγματικότητας πλείστων διατάξεών του, είναι θεσμικά και ηθικά υποχρεωμένη να βροντοφωνάξει πως το μόνο βέβαιο είναι ότι με τη σχεδιαζόμενη «μεταρρύθμιση» – απορρύθμιση, θα χαθεί ανεπιστρεπτί η βεβαιότητα, η ασφάλεια, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα με την οποία τα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία εξυπηρετούν το κοινό και εξασφαλίζουν τις εμπράγματες συναλλαγές στα πλαίσια της δικαστικής εξουσίας και θα γκρεμιστεί μια στέρεη και λειτουργική δομή προς χάριν μιας υδροκέφαλης, γραφειοκρατικής και με πολλά και δικαιολογημένα ερωτηματικά αξιοπιστίας νέας δομής, η οποία υποβαθμίζει πλήρως τον νομικό χαρακτήρα του Κτηματολογίου με τρόπο πρωτόγνωρο για τον νομικό μας πολιτισμό και οπωσδήποτε εκτός των βέλτιστων πρακτικών των λοιπών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία μας, οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες, δια του Δ.Σ. της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, απευθυνόμενοι στην συνείδηση κάθε ενός ξεχωριστά από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τα κόμματα, της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, ιδιαιτέρως του επισπεύδοντος Υπουργού ΥΠΕΝ και του συμπράττοντος Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και καλώντας σε συστράτευση το σύνολο του νομικού κόσμου και τις Επιστημονικές Ενώσεις, αποφασίσαμε τη συνέχιση της αποχής από τα καθήκοντά μας επ αόριστον.” 

Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για οποιαδήποτε εξέλιξη του θέματος.

Αυτόματες κατασχέσεις προ των πυλών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ευχόμαστε σε όλους καλή κι ευλογημένη χρονιά.

Η ζωή όμως, δεν σταματά να προχωρά σταθερά προς τα εμπρός, έχοντας τους δικούς της ρυθμούς και επιβάλλοντας σε εμάς όλους τους δικούς της κανόνες.

Ένας από αυτούς τους κανόνες είναι η απόφαση της Πολιτείας να αντικαταστήσει τον τρόπο διακυβέρνησής της σε ηλεκτρονικό ταυτόχρονα δε, προσδιορίζοντας τις ακριβείς μεθόδους υλοποίησης και τα πρόσωπα εκείνα που θα της χρειασθούν προς τούτο.  

Βρήκαμε την παρακάτω είδηση – εξαιρετικά αναλυτική – δυστυχώς όμως, εξαιρετικά ακριβής και ανησυχητική για τους δικαστικούς επιμελητές. Σας την παραθέτουμε αυτούσια [τονίζοντας απλά κάποια καίρια σημεία προς δική σας ενημέρωση και εγρήγορση]. 

 

Αυτόματες κατασχέσεις προ των πυλών

ΑΑΔΕ: Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την ανάπτυξη εργαλείων με στόχο την αποδοτικότερη είσπραξη οφειλών

Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2017 08:55

Του Γιώργου Κούρου

gkouros@naftemporiki.gr

«Μεγάλο αδελφό» για την παρακολούθηση όλων των οφειλετών με χρέη σε Εφορίες και Ασφαλιστικά Ταμεία στήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο των ενεργειών που έχουν δρομολογηθεί για ταχύτερη είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και την επίσπευση κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής προκήρυξε ηλεκτρονικό, ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την «Αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών», με προϋπολογισμό ύψους 768.051 ευρώ και με τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών τις 15 Ιανουαρίου 2018.

Στόχος είναι στις αρχές του επόμενου έτους να τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα που θα δίνει άμεσα τη δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό από τη στιγμή που μια οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη, να αποκτά πλήρη εικόνα του οφειλέτη για πληρωμές, ρυθμίσεις ή άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές του, και μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών να ενεργοποιεί τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών ή και αυτεπάγγελτων συμψηφισμών.

Δεν είναι τυχαίο ότι για την επίτευξη του σκοπού αυτού οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να συγκεντρώνουν ανά πάσα στιγμή όλα τα στοιχεία των οφειλετών, από το Taxis, τον ΕΦΚΑ, το Κτηματολόγιο, την Εργάνη, τις Τράπεζες, το Χρηματιστήριο, το ΓΕΜΗ, τον Τειρεσία κ.α., προκειμένου να είναι σε θέση να προχωρούν σε ταχύτερες και αυτοματοποιημένες κατασχέσεις και πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εν λόγω προκήρυξη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος οι φορολογικές αρχές θα έχουν άμεση εικόνα για το πότε μία οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη, αλλά και για την πορεία των ρυθμίσεων με στόχο την αύξηση της εισπραξιμότητας.

Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με την προκήρυξη, είναι:

 • η μοντελοποίηση των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης οφειλών της ΑΑΔΕ
 • η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία σχετικού πληροφοριακού συστήματος υποθέσεων (case management system) για την παρακολούθηση και διαχείριση των διαδικασιών είσπραξης οφειλών με στόχο την αυτοματοποίησή τους
 • η εκπαίδευση επιλεγμένων χρηστών της ΑΑΔΕ στο ως άνω σύστημα.

Επισημαίνεται ότι τα υφιστάμενα συστήματα της αναθέτουσας αρχής που επηρεάζουν το έργο είναι τα εξής:

 1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας – Taxis
  2. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογουμένων – Taxisnet
  3. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων – ICISNET
  4. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών – ELENXIS
  5. Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης – MIS
 2. Πληροφoριακό Σύστημα – Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ)
  7. Πληροφοριακό Σύστημα Ακίνητης Περιουσίας
 3. Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ & ΛΠ)

Continue reading Αυτόματες κατασχέσεις προ των πυλών