ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Κ.κ συνάδελφοι,

Παλεύουμε χρόνια τώρα να ενεργοποιήσουμε την σκέψη των διοικούντων να κατανοήσουν την νέα εποχή και να ανταποκριθούν στις συνεχείς μεταβαλλόμενες συνθήκες, τη στιγμή που η άρνησή τους  και η «ανικανότητα» να διαβλέψουν το μέλλον και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, μας φέρνει ως κλάδο κάθε μέρα σε δεινότερη θέση.

Σταδιακά χάνουμε τον ρόλο μας στην κοινωνία, το σύστημα μας καταργεί, «δεν είστε πια απαραίτητοι» μας λένε και δεν χρειάζεστε….. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση του κλάδου, παρ’ όλες τις προσπάθειες μελών αυτής της παράταξης με αποφάσεις που κρατούν ακόμη ζωντανό τον κλάδο (κλειστό επάγγελμα, εφετειακή αρμοδιότητα,  πτυχίο νομικής κ.α.λ)

 Κ.κ  συνάδελφοι,

Η σημερινή οικονομική συγκυρία έφερε χρόνια μιζέριας και εσωστρέφειας, τη στιγμή που ο κλάδος έχει ανάγκη από ένα δημιουργικό σοκ, που θα βγάλει μπροστά νέους συναδέλφους, απαλλαγμένους από τα συμφέροντα και τα γραμμάτια.

Έχει ανάγκη να βγουν μπροστά οι νέοι συνάδελφοι για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, οι οποίοι δεν θα είναι όμως φορείς της κουλτούρας του πελατειακού συνδικαλισμού και της δημαγωγίας.

Το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς πλέον να σκεφθεί τον σύγχρονο κόσμο δίχως την τεχνολογία και τα δίκτυα πληροφοριών υποδηλώνει τη βαρύνουσα σημασία τους στην κοινωνική πραγματικότητα.

Υπό συνθήκες έκρηξης σε τοπική, περιφερειακή, εθνική και διεθνή κλίμακα, οι οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές λειτουργίες των τεχνολογικών μέσων αυξάνονται και συμβάλλουν καίρια στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνιών.

Αλλάζουν οι παραδοσιακοί τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το χρόνο, τον εαυτό τους, την ιστορία, τη δημοσιότητα και την εξουσία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

Ένας κλάδος σε μια σύγχρονη κοινωνία που αυτο-οργανώνεται γύρω από την τεχνολογία και τα δίκτυα πληροφοριών χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς, λειτουργεί ως φορέας οικονομικής ανάπτυξης για κάθε δραστηριότητα, συμβάλλοντας στην εξέλιξη.

Η απόκτηση τεχνολογικής γνώσης δεν είναι όμως σημαντική μόνο για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη όλων των τομέων του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο διαμόρφωσης του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού.

Ένας κλάδος πρέπει να είναι ικανός να (επί)μορφώνει υπεύθυνα και δημοκρατικά τα μέλη του.

Να συλλαμβάνει τη δυναμική της νέας εποχής και της οικονομίας.

Να ανταποκρίνεται στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και να τις χρησιμοποιεί έγκαιρα και άμεσα, ώστε να διασφαλίζει το μέλλον της νέας γενιάς αλλά και την επαγγελματική επιβίωση του κλάδου και των μελών του.

Το παράδειγμα των εκτελωνιστών στοιχειώνει τα όνειρά μας και αποτελεί οδηγό προς αποφυγή.

Οι ραγδαίες μεταβλητές και οι ανατρεπτικές διαδικασίες της τεχνολογίας και της επιστήμης διατρέχουν όλα τα πεδία των δραστηριοτήτων και μας επηρεάζουν δραστικά. Κυρίαρχο αίτημα και στόχος της νέας εποχής αναδεικνύεται η τεχνολογική γνώση. Η οποία είναι πλέον η δύναμη που καθορίζει την οικονομία στην εποχή μας.

Τα νέα δεδομένα τόσο στον κοινωνικό τομέα, όσο και στον οικονομικό καταδεικνύουν τον πρωτεύοντα ρόλο της ως βασικού συστατικού στοιχείου της προσωπικής, ατομικής εξέλιξης και κοινωνικής ανάπτυξης.

Ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας, προσαρμοστικότητας, ανεκτικότητας με την έννοια της ευρύτητας πνεύματος και αποδοχής της διαφοράς, συνεργασίας, ταχείας αντίδρασης σε προκλήσεις, ευρηματικότητας, ανάληψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης επιλογών. Ανάπτυξης που συλλαμβάνει τη δυναμική της οικονομίας, που ανταποκρίνεται στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και που τις χρησιμοποιεί έγκαιρα και άμεσα, ώστε να διασφαλίζει το μέλλον του κλάδου και της νέας γενιάς.

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στο χώρο της πληροφόρησης, των επικοινωνιών και της παραγωγής οδηγούν σε ταχύτατες οργανωτικές και παραγωγικές αλλαγές, και σε αλλαγές στις αγορές εργασίας.

Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι για να επιβιώσουμε θα πρέπει να ενισχυθούν και να αξιολογηθούν οι δυνατότητες, τα μειονεκτήματα και προτερήματα όλων των διαθέσιμων πτυχών του ενεργητικού μας ανεξάρτητα από το χαμηλό ή μεσαίο ή υψηλό επίπεδο σε εκπαίδευση.

Η προσαρμογή  και η εξοικείωση όσο δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μελών του κλάδου στην χρήση των νέων τεχνολογιών θα διαφυλάξει εργασιακή ύλη και θα παρέχει ταυτόχρονα σημαντικές δυνατότητες επέκτασής της.

Οι νέες τεχνολογίες θεωρούνται ότι είναι οι μόνες που μπορούν να δημιουργήσουν εργασιακή ύλη στο μέλλον. Από το παρελθόν προκύπτουν μετατοπίσεις όπως είναι η μετατόπιση από το «επάγγελμα» στην «απασχόληση», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να υποδηλωθεί η κατάργηση της εργασίας και δη της σταθερής εργασίας.

Χρειάζεται συνεχής, δια βίου, επικαιροποίηση των απαραίτητων δεξιοτήτων μας που θα μας καθιστούν εν δυνάμει τον δικαστικό επιμελητή ικανό να εξυπηρετήσει ανά πάσα στιγμή τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες στην αγορά εργασίας.

Με άλλα λόγια, απαιτείται  ενίσχυση της γνώσης, εκπαίδευση, έρευνα αγοράς και τεχνολογία, μεγαλύτερη συμμέτοχή και καλύτερη ενοποίηση των υποδομών, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση και αφομοίωση των συνεχών αλλαγών που εμφανίζονται στον κλάδο με τις νέες τεχνολογίες να θεωρούνται ότι είναι οι μόνες που μπορούν να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και εργασία.

Με εκτίμηση

Μιχαήλ Ν. Κανέλλος

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)