ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. - Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

Επισημάνσεις σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Πολ.Δ. και των μεταβατικών διατάξεων

 • Οι πλειστηριασμοί γίνονται από τις 21-2-2018 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο επίδοσης της επιταγής και επιβολής της κατάσχεσης.
 • Ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα διενεργείται ενώπιον συμβολαιογράφου του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου της εκτέλεσης ή αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.
 • Η ανακοπή για τη διόρθωση της έκθεσης (περιγραφή κατασχεθέντος, εκτίμηση, τιμή πρώτης προσφοράς) κατατίθεται το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. (Η απόφαση με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου αναρτάται στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμού 8 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό).
 • Καταργείται το άρθρο 959Α του Κ.Πολ.Δ.
 • Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μπορεί, αν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, να ζητεί κατά τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού, την επιβαλλόμενη από τις περιστάσεις συνδρομή και προστασία αστυνομικού οργάνου, στο οποίο παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες και υποβάλλει αυτόματα για την τήρηση της τάξης και την αποκατάστασης της ομαλής διενέργειας και συνέχισης του πλειστηριασμού.
 • Η αναγγελία επιδίδεται 15 ημέρες μετά τον πλειστηριασμό (αντί 5 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό).
 • Καταργείται η παρ. 6 του άρθρου 995 του Κ.Πολ.Δ. και κατά συνέπεια δεν γίνεται επίσκεψη από υποψήφιους πλειοδότες με συνοδεία δικαστικού επιμελητή, ούτε καταθέτουμε στο συμβολαιογράφο έγγραφο σημείωμα πλέον.
 • Καταργείται το άρθρο 998Α.
 • Για τους πλειστηριασμούς που έχει ήδη ορισθεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο αποτεδήποτε μετά τις 21-2-2018 και έχει ήδη συντελεστεί η σχετική προδικασία του πλειστηριασμού αυτοί διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα από τις 14.00 έως 18.00 εφ’ όσον δεν αλλάζει η ημερομηνία διενέργειας και ο υπάλληλος του πλειστηριασμού. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ανάρτηση της αναγγελίας από τον συμβολαιογράφο στο ηλεκτρονικό σύστημα 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού, χωρίς άλλη διατύπωση.
 • Εφ’ όσον όμως αλλάζει η ημερομηνία διενέργειας ή ο υπάλληλος του πλειστηριασμού (περίπτωση που αφορά κυρίως συναδέλφους της περιφέρειας και συμβολαιογράφους που δεν έχουν πιστοποιηθεί) ο επισπεύδων είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειάς τους με σχετική εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή για την έκδοση νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης. Στο νέο απόσπασμα γίνεται μνεία μόνο της αρχικής κατασχετήριας έκθεσης και της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Επαναλαμβάνουμε την προδικασία κατά τα άρθρα 955 (κινητά) και 995 (ακίνητα) μόνο ως προς τις επιδόσεις και δημοσιεύσεις του νέου αποσπάσματος. Σημειώνουμε ότι πρέπει να επιδώσουμε ακόμη και προς του λοιπούς κατασχόντες ή απλώς αναγγελθέντες (αν υπάρχουν). Ο πλειστηριασμός θα είναι άκυρος αν δεν τηρηθούν οι πιο πάνω διατυπώσεις το αργότερο 10 ή 20 εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα αρχικά ημερομηνία διενέργειας του φυσικού πλειστηριασμού.
 • Ο πλειστηριασμός διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και σε κάθε άλλη περίπτωση δήλωσης συνέχισης ή υποκατάστασης, κατά το άρθρο 973, ή ορισμού νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού, κατά το άρθρο 966 παρ. 3 και 4 και στον αναπλειστηριασμό κατά το άρθρο 965 παρ. 5.
 • Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί που έχουν ήδη ορισθεί πριν την ψήφιση του τελευταίου νόμου διενεργούνται κανονικά (και πριν και μετά τις 21-2-2018) σύμφωνα με τους όρους τους, χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή.
Κατηγορία: Ειδήσεις - Νέα

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Optionally add an image (JPEG only)