Επισημάνσεις σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Πολ.Δ. και των μεταβατικών διατάξεων

 • Οι πλειστηριασμοί γίνονται από τις 21-2-2018 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο επίδοσης της επιταγής και επιβολής της κατάσχεσης.
 • Ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα διενεργείται ενώπιον συμβολαιογράφου του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου της εκτέλεσης ή αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.
 • Η ανακοπή για τη διόρθωση της έκθεσης (περιγραφή κατασχεθέντος, εκτίμηση, τιμή πρώτης προσφοράς) κατατίθεται το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. (Η απόφαση με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου αναρτάται στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμού 8 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό).
 • Καταργείται το άρθρο 959Α του Κ.Πολ.Δ.
 • Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μπορεί, αν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, να ζητεί κατά τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού, την επιβαλλόμενη από τις περιστάσεις συνδρομή και προστασία αστυνομικού οργάνου, στο οποίο παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες και υποβάλλει αυτόματα για την τήρηση της τάξης και την αποκατάστασης της ομαλής διενέργειας και συνέχισης του πλειστηριασμού.
 • Η αναγγελία επιδίδεται 15 ημέρες μετά τον πλειστηριασμό (αντί 5 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό).
 • Καταργείται η παρ. 6 του άρθρου 995 του Κ.Πολ.Δ. και κατά συνέπεια δεν γίνεται επίσκεψη από υποψήφιους πλειοδότες με συνοδεία δικαστικού επιμελητή, ούτε καταθέτουμε στο συμβολαιογράφο έγγραφο σημείωμα πλέον.
 • Καταργείται το άρθρο 998Α.
 • Για τους πλειστηριασμούς που έχει ήδη ορισθεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο αποτεδήποτε μετά τις 21-2-2018 και έχει ήδη συντελεστεί η σχετική προδικασία του πλειστηριασμού αυτοί διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα από τις 14.00 έως 18.00 εφ’ όσον δεν αλλάζει η ημερομηνία διενέργειας και ο υπάλληλος του πλειστηριασμού. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ανάρτηση της αναγγελίας από τον συμβολαιογράφο στο ηλεκτρονικό σύστημα 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού, χωρίς άλλη διατύπωση.
 • Εφ’ όσον όμως αλλάζει η ημερομηνία διενέργειας ή ο υπάλληλος του πλειστηριασμού (περίπτωση που αφορά κυρίως συναδέλφους της περιφέρειας και συμβολαιογράφους που δεν έχουν πιστοποιηθεί) ο επισπεύδων είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειάς τους με σχετική εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή για την έκδοση νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης. Στο νέο απόσπασμα γίνεται μνεία μόνο της αρχικής κατασχετήριας έκθεσης και της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Επαναλαμβάνουμε την προδικασία κατά τα άρθρα 955 (κινητά) και 995 (ακίνητα) μόνο ως προς τις επιδόσεις και δημοσιεύσεις του νέου αποσπάσματος. Σημειώνουμε ότι πρέπει να επιδώσουμε ακόμη και προς του λοιπούς κατασχόντες ή απλώς αναγγελθέντες (αν υπάρχουν). Ο πλειστηριασμός θα είναι άκυρος αν δεν τηρηθούν οι πιο πάνω διατυπώσεις το αργότερο 10 ή 20 εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα αρχικά ημερομηνία διενέργειας του φυσικού πλειστηριασμού.
 • Ο πλειστηριασμός διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και σε κάθε άλλη περίπτωση δήλωσης συνέχισης ή υποκατάστασης, κατά το άρθρο 973, ή ορισμού νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού, κατά το άρθρο 966 παρ. 3 και 4 και στον αναπλειστηριασμό κατά το άρθρο 965 παρ. 5.
 • Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί που έχουν ήδη ορισθεί πριν την ψήφιση του τελευταίου νόμου διενεργούνται κανονικά (και πριν και μετά τις 21-2-2018) σύμφωνα με τους όρους τους, χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

Συγνώμη αλλά δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε, αφού ο Νόμος προβλέπει σε κάποιες περιπτώσεις την έκδοση αποσπάσματος και μάλιστα ρητά. Σε κάθε περίπτωση επειδή επιμένετε να μην διακρίνετε τις διαφορετικές περιπτώσεις και επειδή είμαστε επαγγελματίες, ας επιλέξει ο καθένας αυτό που νομίζει ότι είναι το ορθό. Τονίζω πάντως ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Ας κάνετε εσείς αυτό που θεωρείτε σωστό και ο χρόνος θα δείξει και οι πιθανές ανακοπές βέβαια, ποιος είχε δίκιο.
Για να είμαι πάντως σαφής, θεωρώ ότι για τις εκτελέσεις όπου η επιταγή επιδόθηκε πριν από 1-1-2016, η μετατροπή και η συνέχιση γίνεται με εντολή και απόσπασμα. Στις νέες εκτελέσεις που ματαιώθηκαν λόγω αποχής, χρειάζεται δήλωση του 973 για το κομμάτι της ματαίωσης και εντολή και απόσπασμα για το κομμάτι της μετατροπής. Μπορεί η εντολή να περιλαμβάνεται στην δήλωση.

Διονύσης Κριάρης

Αγαπητέ Στέλιο καλημέρα.
Σε κάθε καινούργιο νόμο – πάντα- μπορεί να υπάρχουν (αν η διατύπωση του νόμου δεν είναι πεντακάθαρη) διαφορετικές προσεγγίσεις και ερμηνείες.
Σε αυτό μπορεί να εμπεριέχεται και το συμφέρον. ( Και εμάς όλους αφού ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ” συμφέρει η έκδοση αποσπάσματος ….
Αυτό που δεν πρέπει να υπάρχει είναι η απολυτότητα και ο φανατισμός στη μία άποψη.
Συμφωνώ πως πρέπει η κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά… Ας δούμε λοιπόν τα δύο παραδείγματα που εσύ χρησιμοποιείς.
Ας τα πάρουμε [χρονικά] ανάποδα.
Αν διαβάσεις προσεκτικά αυτό που ΕΣΥ γράφεις θα δεις πως σε περιπτώσεις που η πρώτη πράξη εκτέλεσης έλαβε χώρα μετά 1-1-2016 τότε η ματαίωση (αδιάφορο για ποιο λόγο) παραπέμπει αποκλειστικά και μόνο στο άρθρο 973 – ΑΝ Ο ΣΥΜΒ/ΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ. Το άρθρο αυτό δεν προβλέπει απόσπασμα ούτε τώρα ούτε και από πριν. Προέβλεπε δήλωση του επισπεύδοντα στον συμβ/φο, πράξη συνέχισης του τελευταίου, ανάρτησή της πράξης στο ΔΔΔ του ΤΝ και επίδοση αυτής της πράξης όπου το 54 του ΚΕΔΕ προβλέπει ή όσες διατάξεις συνδέονται με αυτό το άρθρο. Η εντολή μετατροπής περιέχεται στη δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού. Αν Ο ΣΥΜΒ/ΦΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ τότε με δήλωση του επισπεύδοντα [η οποία επιδίδεται στον παλαιό συμβολαιογράφο ] αντικαθίσταται αυτός με νέο πιστοποιημένο και τότε λαμβάνει χώρα στον νέο υπάλληλο του πλειστηριασμού ότι είπαμε παραπάνω (δήλωση-εντολή 973 ΚΠολΔικ). Η τροποποίηση αυτή υπάρχει στο Ι ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 208 παρ. 7 του ν. 4512/2018
Στο άλλο παράδειγμα που φέρεις , δηλαδή όλα έλαβαν χώρα πριν την 1-1-2016 …. έλα να το συζητήσουμε……..
Α) Αν ο αρχικός συμβολαιογράφος είναι πιστοποιημένος – και σύμφωνα με τη διατύπωση του ν.4512 “….όποτε κι αν έγινε η πρώτη πράξη εκτέλεσης] τότε έχεις πάλι 973. Η άποψη πως πρέπει να συσχετισθεί με προηγούμενη ανάρτηση δεν προβλέπεται πουθενά. Αναρτά την πράξη του πρωτοτύπως. Αν δεν είναι πιστοποιημένος πάλι εφαρμογή έχει τη ίδια πιο πάνω παράγραφος σε συνδυασμό με την παράγραφο 8.

Κατά την άποψή μου ο μεγάλος διαχωρισμός είναι ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΜΕΛΛΟΝ (πότε ήταν ή είναι προσδιορισμένος ο πλειστηριασμός).
Δηλαδή οτιδήποτε παρελθόν έχουμε 973 και τέλος……. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ως “επαγγελματίες” αλλά……. τέλος. Εντολή 973 και επιδόσεις κατά ΚΕΔΕ.
Αν μιλάμε για μέλλον τότε πάλι έχουμε διάφορες περιπτώσεις υ και αυτές προβλέπονται…..
Είδα και εγώ την άποψη κάποιας – μίας – τράπεζας αλλά διαφωνώ καθέτως…. Προφανώς όλα θα κριθούν από τις ανακοπές περί του ορθού ή όχι των προβλέψεων – ημών και υμών – αλλά όσα πληρωθείς από αυτά τα αποσπάσματα κράτα τα στην άκρη μήπως – λέω μήπως – κληθείς να τα επιστρέψεις…..
Καλό είναι αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι στις απόψεις μας να μην απεμπολούμε – τη νομική μας ταυτότητα -κατά την προσέγγιση στους νόμους και στην ερμηνεία τους (όποια μπορεί ο καθένας μας να έχει) στη βάση του νόμου και των γραφομένων και να μην στεκόμαστε κυρίως και πρωτίστως στο στην επαγγελματική μας διάσταση. Σοβαρότατη και απαραίτητη δεν λέω αλλά …..
Διονύσης Κριάρης

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

Σας ευχαριστώ, αλλά η απάντηση που δίνετε καλύπτει μόνο ένα μέρος του ζητήματος γιατί το 973 δεν προβλέπει έκδοση αποσπάσματος, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Εκτός αυτού, αν κάποιος είχε πλειστηριασμό με τις παλιές διατάξεις όπου το 973 δεν ίσχυε; Επομένως πρέπει να τα ξεχωρίσουμε λίγο και η λέξη ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ δεν λύνει όλα τα θέματα. ΔΙΟΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΛΛΑ ΡΩΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ. Η τελευταία παράγραφος του Ν που γράφω παραπάνω έχει κάποιες προθεσμίες στις οποίες δεν αναφέρεστε, οπότε δυστυχώς δεν έχω την απάντηση μου από τις διατάξεις που περιγράφετε. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ και πάλι.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

Οι περιπτώσεις που αναφέρω παραπάνω ισχύουν προφανώς όταν ο Συμβολαιογράφος είναι ο ίδιος. Αλλά και όταν αλλάζει, πάλι σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται έκδοση αποσπάσματος. Για αυτό σας είπα ότι πρέπει κανείς να διακρίνει περιπτώσεις. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου αλλά εννοείται ότι σέβομαι και ακούω τη γνώμη και των άλλων συναδέλφων. Ευχαριστώ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΜΠΡΑΣ

Σε περίπτωση μή διενέργειας του πλειστηριασμού για ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ λόγο το άρθρο 973 ορίζει τον τρόπο και σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του άρθρου 208 του νέου νόμου νομίζω ότι έχετε την απάντησή σας.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν πλειστηριασμούς που ορίστηκαν να γίνουν με φυσικό τρόπο μετά τις 21-2, είτε αλλάζει ο υπάλληλος και ο χρόνος πλειστηριασμού είτε όχι. Για αυτούς που ματαιώθηκαν όμως λόγω αποχής των συμβολαιογράφων, πως θα κάνουμε την μεταβολή; Κατά τη γνώμη μου δεν ισχύουν οι ανωτέρω διατάξεις για αυτές τις περιπτώσεις αλλά οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του Ν 4472. Τουλάχιστον έτσι αναφέρει στην παράγραφο 2 του άρθρου 60 του Ν 4512. Το περίεργο είναι πως ενώ στην παράγραφο 1 λέει ότι αντικαθίσταται το άρθρο 60, στην παρ. 2 λέει ότι οι εκκρεμείς διαδικασίες μετατροπής ή για τις περιπτώσεις ματαίωσης, θα εφαρμόζεται η προδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του Ν 4472. Και ΠΡΟΣΟΧΗ! Η δημοσίευση σε αυτή τη περίπτωση και όλες οι επιδοσεις κτλ πρέπει να έχουν γίνει 2 μήνες πριν τον πλειστηριασμό. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Ευχαριστώ

Μιχάλης Παούρης

Εάν ορίστηκαν, φυσικός πλειστηριασμός ακινήτου για την 21/2/2018 και επίσκεψη από υποψήφιους πλειοδότες στις 1 & 2 του ίδιου μήνα, η επίσκεψη αυτή διενεργείται;

Μαρία Καραγεωργιάδου

Η απάντηση είναι ναι.Διεξάγετε κανονικά όλη τη διαδικασία για το λόγο ότι ισχύει η παράγραφος 11 του άρθρου 207 του πολυνομοσχεδίου η οποία αναφέρει ότι για εξώδικες πράξεις συναφείς με τον πλειστηριασμό η οποία διεξάγεται έως και τις 21-2-2018 πάει με το παλιό σύστημα… εδώ η επίσκεψη και η βεβαίωση περί πραγματοποίησης αυτής ή όχι θεωρείται κατά το δίκαιο εξώδικη πράξη.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)