ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Επισημάνσεις σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Πολ.Δ. και των μεταβατικών διατάξεων

 • Οι πλειστηριασμοί γίνονται από τις 21-2-2018 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο επίδοσης της επιταγής και επιβολής της κατάσχεσης.
 • Ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα διενεργείται ενώπιον συμβολαιογράφου του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου της εκτέλεσης ή αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.
 • Η ανακοπή για τη διόρθωση της έκθεσης (περιγραφή κατασχεθέντος, εκτίμηση, τιμή πρώτης προσφοράς) κατατίθεται το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. (Η απόφαση με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου αναρτάται στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμού 8 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό).
 • Καταργείται το άρθρο 959Α του Κ.Πολ.Δ.
 • Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μπορεί, αν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, να ζητεί κατά τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού, την επιβαλλόμενη από τις περιστάσεις συνδρομή και προστασία αστυνομικού οργάνου, στο οποίο παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες και υποβάλλει αυτόματα για την τήρηση της τάξης και την αποκατάστασης της ομαλής διενέργειας και συνέχισης του πλειστηριασμού.
 • Η αναγγελία επιδίδεται 15 ημέρες μετά τον πλειστηριασμό (αντί 5 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό).
 • Καταργείται η παρ. 6 του άρθρου 995 του Κ.Πολ.Δ. και κατά συνέπεια δεν γίνεται επίσκεψη από υποψήφιους πλειοδότες με συνοδεία δικαστικού επιμελητή, ούτε καταθέτουμε στο συμβολαιογράφο έγγραφο σημείωμα πλέον.
 • Καταργείται το άρθρο 998Α.
 • Για τους πλειστηριασμούς που έχει ήδη ορισθεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο αποτεδήποτε μετά τις 21-2-2018 και έχει ήδη συντελεστεί η σχετική προδικασία του πλειστηριασμού αυτοί διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα από τις 14.00 έως 18.00 εφ’ όσον δεν αλλάζει η ημερομηνία διενέργειας και ο υπάλληλος του πλειστηριασμού. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ανάρτηση της αναγγελίας από τον συμβολαιογράφο στο ηλεκτρονικό σύστημα 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού, χωρίς άλλη διατύπωση.
 • Εφ’ όσον όμως αλλάζει η ημερομηνία διενέργειας ή ο υπάλληλος του πλειστηριασμού (περίπτωση που αφορά κυρίως συναδέλφους της περιφέρειας και συμβολαιογράφους που δεν έχουν πιστοποιηθεί) ο επισπεύδων είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειάς τους με σχετική εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή για την έκδοση νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης. Στο νέο απόσπασμα γίνεται μνεία μόνο της αρχικής κατασχετήριας έκθεσης και της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Επαναλαμβάνουμε την προδικασία κατά τα άρθρα 955 (κινητά) και 995 (ακίνητα) μόνο ως προς τις επιδόσεις και δημοσιεύσεις του νέου αποσπάσματος. Σημειώνουμε ότι πρέπει να επιδώσουμε ακόμη και προς του λοιπούς κατασχόντες ή απλώς αναγγελθέντες (αν υπάρχουν). Ο πλειστηριασμός θα είναι άκυρος αν δεν τηρηθούν οι πιο πάνω διατυπώσεις το αργότερο 10 ή 20 εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα αρχικά ημερομηνία διενέργειας του φυσικού πλειστηριασμού.
 • Ο πλειστηριασμός διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και σε κάθε άλλη περίπτωση δήλωσης συνέχισης ή υποκατάστασης, κατά το άρθρο 973, ή ορισμού νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού, κατά το άρθρο 966 παρ. 3 και 4 και στον αναπλειστηριασμό κατά το άρθρο 965 παρ. 5.
 • Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί που έχουν ήδη ορισθεί πριν την ψήφιση του τελευταίου νόμου διενεργούνται κανονικά (και πριν και μετά τις 21-2-2018) σύμφωνα με τους όρους τους, χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή.
Κατηγορία: Ειδήσεις - Νέα
 • Μιχάλης Παούρης :

  Εάν ορίστηκαν, φυσικός πλειστηριασμός ακινήτου για την 21/2/2018 και επίσκεψη από υποψήφιους πλειοδότες στις 1 & 2 του ίδιου μήνα, η επίσκεψη αυτή διενεργείται;

  • Μαρία Καραγεωργιάδου :

   Η απάντηση είναι ναι.Διεξάγετε κανονικά όλη τη διαδικασία για το λόγο ότι ισχύει η παράγραφος 11 του άρθρου 207 του πολυνομοσχεδίου η οποία αναφέρει ότι για εξώδικες πράξεις συναφείς με τον πλειστηριασμό η οποία διεξάγεται έως και τις 21-2-2018 πάει με το παλιό σύστημα… εδώ η επίσκεψη και η βεβαίωση περί πραγματοποίησης αυτής ή όχι θεωρείται κατά το δίκαιο εξώδικη πράξη.

 • Μιχάλης Παούρης :

  Και εγώ αυτής της άποψης είμαι…

 • ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ :

  Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν πλειστηριασμούς που ορίστηκαν να γίνουν με φυσικό τρόπο μετά τις 21-2, είτε αλλάζει ο υπάλληλος και ο χρόνος πλειστηριασμού είτε όχι. Για αυτούς που ματαιώθηκαν όμως λόγω αποχής των συμβολαιογράφων, πως θα κάνουμε την μεταβολή; Κατά τη γνώμη μου δεν ισχύουν οι ανωτέρω διατάξεις για αυτές τις περιπτώσεις αλλά οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του Ν 4472. Τουλάχιστον έτσι αναφέρει στην παράγραφο 2 του άρθρου 60 του Ν 4512. Το περίεργο είναι πως ενώ στην παράγραφο 1 λέει ότι αντικαθίσταται το άρθρο 60, στην παρ. 2 λέει ότι οι εκκρεμείς διαδικασίες μετατροπής ή για τις περιπτώσεις ματαίωσης, θα εφαρμόζεται η προδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του Ν 4472. Και ΠΡΟΣΟΧΗ! Η δημοσίευση σε αυτή τη περίπτωση και όλες οι επιδοσεις κτλ πρέπει να έχουν γίνει 2 μήνες πριν τον πλειστηριασμό. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Ευχαριστώ

 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΜΠΡΑΣ :

  Σε περίπτωση μή διενέργειας του πλειστηριασμού για ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ λόγο το άρθρο 973 ορίζει τον τρόπο και σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του άρθρου 208 του νέου νόμου νομίζω ότι έχετε την απάντησή σας.

 • ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ :

  Σας ευχαριστώ, αλλά η απάντηση που δίνετε καλύπτει μόνο ένα μέρος του ζητήματος γιατί το 973 δεν προβλέπει έκδοση αποσπάσματος, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Εκτός αυτού, αν κάποιος είχε πλειστηριασμό με τις παλιές διατάξεις όπου το 973 δεν ίσχυε; Επομένως πρέπει να τα ξεχωρίσουμε λίγο και η λέξη ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ δεν λύνει όλα τα θέματα. ΔΙΟΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΛΛΑ ΡΩΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ. Η τελευταία παράγραφος του Ν που γράφω παραπάνω έχει κάποιες προθεσμίες στις οποίες δεν αναφέρεστε, οπότε δυστυχώς δεν έχω την απάντηση μου από τις διατάξεις που περιγράφετε. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ και πάλι.

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Optionally add an image (JPEG only)