Σε περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ

Μέχρι τις 15 Απριλίου η υποβολή δηλώσεων στην πλατφόρμα του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Διευρύνεται ο αριθμός των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων που καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ.  Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη και του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, τροποποιείται η ΚΥΑ με αριθμό 5629/22 της 4ης Φεβρουαρίου 2021 (Β’ 450/2021) με τίτλο «Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων».

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται είναι οι εξής:

 1. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες που έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014  θα πρέπει για να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης αφενός να εμφανίζουν μείωση  κύκλου εργασιών ή ακαθάριστων εσόδων την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 και αφετέρου το οικογενειακό τους εισόδημα για το 2020  να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ (κάτι που θα επαληθευθεί από τη φορολογική δήλωση του έτους, όταν υποβληθεί).
 2. Για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που έκαναν έναρξη επαγγέλματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 και έως την 5η Φεβρουαρίου 2021 η μόνη προϋπόθεση που τίθεται είναι να μην εμφανίζουν οικογενειακό εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ.
 3. Δεν ισχύει κανένα εισοδηματικό κριτήριο για τους ασκούμενους δικηγόρους που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 ή είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο δικηγορικό σύλλογο μετά την ημερομηνία αυτή.

Για τη λήψη της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»  έως τις 15 Απριλίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η «ΕΡΓΑΝΗ» είναι ανοιχτή από τις 19 Μαρτίου, για  καταχώρηση διορθώσεων κατά τον πρώτο κύκλο της υποβολής αιτήσεων (π.χ. σε περιπτώσεις που έγινε λάθος στο ΙΒΑΝ).  Στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ στην ίδια προθεσμία μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι δεν το έπραξαν για οποιονδήποτε λόγο την προηγούμενη φορά.

Διευκρινίζεται ότι όσοι καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τη με την νέα ΚΥΑ και είχαν ήδη υποβάλει αίτηση, δεν χρειάζεται να το πράξουν εκ νέου. 

Για να γίνει αποδεκτή   η αίτηση θα πρέπει πρώτα οι δυνητικά δικαιούχοι να έχουν υποβάλλει δήλωση για τα έσοδά τους κατά την περίοδο αναφοράς του 2020 στην πλατφόρμα  myBusinessSupport της  ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις υπεύθυνες δηλώσεις διασταυρώνονται με τα διαθέσιμα στοιχεία στις πλατφόρμες της ΕΡΓΑΝΗΣ, της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης. Το αρχείο με την αναλυτική κατάσταση των δικαιούχων που θα προκύψει θα διαβιβαστεί κατόπιν στον ΟΑΕΔ που θα προχωρήσει στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης  30  ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ – ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, η έκτακτη Ολομέλεια της παράταξης για την ανάδειξη νέου Προέδρου και μελών Γραμματείας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Η παράταξη συνέχισε να πρωτοπορεί και σε αυτή τη διαδικασία, κάνοντας χρήση προηγμένων τεχνολογιών στις διαδικασίες της αφού αυτή τη φορά έγινε χρήση διπλής κάλπης. Στην πρώτη εγκρίθηκε παμψηφεί για τη θέση του Προέδρου της παράταξης, η υποψηφιότητα του Γεώργιου Γρηγόρη. Στη δεύτερη κάλπη επελέγησαν τα εννιά τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη της Γραμματείας μας. Κατά σειρά ψήφων εξελέγησαν (εντός παρενθέσεως ο αριθμός ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος):

Τακτικά μέλη:

 1. Δανιγγέλη Κυριακή (48)
 2. Μούστος Ηλίας (48)
 3. Γέμελος Δημήτριος (46)
 4. Δεμίρη Χριστίνα (44)
 5. Χρήστου Βασίλειος (41)
 6. Κοττικιάς Κωνσταντίνος (39)
 7. Καρυτινού Βασιλική (35)
 8. Παναγόπουλος Στυλιανός (27)
 9. Κοττικιάς Χαράλαμπος (27)

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Ανδρόνικος Πέτρος (27)
 2. Κορδαλής Δημήτριος (26)
 3. Προύντζος Κωνσταντίνος (22)

Επιλαχόντες:

 • Μακαριάδης Πέτρος (18)
 • Χάμπας Ιωάννης (18)

Αξίζει να αναφερθεί πως αν και είχε προβλεφθεί η χρήση ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, δεν απαιτήθηκε να διενεργηθεί κλήρωση για τους ισοψηφίσαντες στις θέσεις 8,9 και 10 αφού ο συνάδελφος Ανδρόνικος Πέτρος με τις υψηλές αρχές και αξίες που τον διακατέχουν, παραιτήθηκε υπέρ των δύο νεωτέρων συναδέλφων, γεγονός που αναγνωρίστηκε και χαιρετίστηκε από το σύνολο της Ολομέλειας.

Τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 συνήλθε σε Σώμα η νέα Γραμματεία, στην οποία ομόφωνα αποφασίστηκε να μετέχουν εφεξής με δικαίωμα λόγου και τα αναπληρωματικά μέλη και οι επιλαχόντες. Ύστερα από την εισήγηση του Προέδρου και τις κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν ανά τομέα δράσης, η σύνθεση της νέας Γραμματείας είναι η εξής:

 • Πρόεδρος: Γεώργιος Γρηγόρης
 • Αντιπρόεδρος: Ηλίας Μούστος (με ευθύνη τα θέματα οργάνωσης & λειτουργίας)
 • Αντιπρόεδρος: Βασίλης Χρήστου (με ευθύνη τα θέματα επικοινωνίας)
 • Γραμματέας: Κυριακή Δανιγγέλη
 • Αναπληρώτρια Γραμματέας: Χριστίνα Δεμίρη
 • Ταμίας: Βασιλική Καρυτινού
 • Υπεύθυνος εφαρμογών Τ.Ε.Π. (Τεχνολογιών Επικοινωνίας & Πληροφορικής): Χαράλαμπος Κοττικιάς
 • Μέλη: Δημήτρης Γέμελος, Κωνσταντίνος Κοττικιάς, Στυλιανός Παναγόπουλος

Συγκροτήθηκε επίσης ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση του καταστατικού της παράταξης που απαρτίζεται από τους: Πέτρο Ανδρόνικο, Δημήτρη Γέμελο, Κωνσταντίνο Κοττικιά και Δημήτρη Κορδαλή. Αποφασίστηκε δε, οι Πέτρος Μακαριάδης και Κωνσταντίνος Προύντζος να συνδράμουν στα οργανωτικά θέματα και οι Στυλιανός Παναγόπουλος και Γιάννης Χάμπας στην επικοινωνία.

 Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία σε όλες και όλους.

 

Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

 

Υποδείγματα βεβαιώσεων μετακίνησης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Για την καλύτερη διευκόλυνση σας, σας αποστέλουμε υποδείγματα βεβαιώσεων μετακίνησης ελεύθερου επαγγελματία και εργαζομένου/συμπράττοντος μάρτυρα, που μπορείτε να εκτυπώσετε.

Θα υπάρξει άμεση αναθεώρηση τους, εαν αυτό απαιτηθεί από μέτρα που πρόκειται να ληφθούν μελλοντικά.

 

Η Συντακτική ομάδα.