ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ – Μέρος Α

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

   Το τελευταίο διάστημα είναι διάχυτη η ανησυχία και ανασφάλεια όλων μας για την επαγγελματική μας υπόσταση και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο μέλλον. Έχοντας ως δεδομένο πως βασική αρχή για την αντιμετώπιση των απειλών είναι να τις γνωρίζουμε και να κατανοούμε το αντίκτυπο τους, με το παρόν άρθρο εγκαινιάζουμε μια σειρά δημοσιεύσεων που έχουν ως στόχο την εξοικείωση των συναδέλφων με τις προκλήσεις του μέλλοντος και σκοπό: α) την ενημέρωση τους, β) την επαγρύπνηση τους και γ) να καταστούν κοινωνοί του προβλήματος και ει δυνατόν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του.

  Κύριος παράγοντας για την επιλογή του θέματος του παρόντος άρθρου είναι το γεγονός ότι ο νέος Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων ( εφεξής ΓΚΠΔ ) ή αλλιώς Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 ( ευρύτερα γνωστός ως G.D.P.R. – General Data Protection Regulation ) , τίθεται σε εφαρμογή την 25η Μαΐου του 2018, ως εκ τούτου είναι η εγγύτερη χρονικά πρόκληση που θα κληθεί ν΄ αντιμετωπίσει ο Κλάδος μας.

Γιατί ένας νέος κανονισμός;

   Οι λόγοι θέσπισης του νέου Κανονισμού ουσιαστικά είναι δύο:

Α) Την προστασία Προσωπικών Δεδομένων έως σήμερα ρύθμιζε η οδηγία 95/46/ΕΚ. Στο Κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο όρος “οδηγία” υποδηλώνει σύσταση προς τα κράτη μέλη στα οποία επαφίεται ο τρόπος και ο βαθμός ενσωμάτωσης της στο Εθνικό τους Δίκαιο. Αντίθετα ο όρος “κανονισμός” υποδηλώνει υποχρέωση συμμόρφωσης των κρατών μελών, είναι δεσμευτικός σε όλα τα μέρη του, υπερισχύει του Εθνικού Δικαίου και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Υπήρξε λοιπόν η ανάγκη ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου, κοινά και καθολικά εφαρμοστέου στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε.

Β) Το 1995 που θεσπίστηκε η οδηγία 95/46/ΕΚ,  οι τεχνολογίες πληροφορίας κι επικοινωνίας ( εφεξής ΤΠΕ ) ήταν σε πρώιμο στάδιο, το διαδίκτυο δεν είχε εισχωρήσει τόσο έντονα στη ζωή μας, δεν υπήρχαν έξυπνα κινητά, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ και το ηλεκτρονικό έγκλημα ήταν ακόμα σε νηπιακή μορφή. Ως εκ τούτου κατέστη αναγκαία η διαμόρφωση ενός Κανονισμού που θα ενσωματώνει τις εξελίξεις στις ΤΠΕ.

Μας αφορά ο νέος κανονισμός;

   Θα μπορούσε κάποιος ν’ αναρωτηθεί για ποιο λόγο ο ΓΚΠΔ ενδιαφέρει τον κλάδο μας αφού εμείς δεν χρησιμοποιούμε ΤΠΕ στη δουλειά μας; Στους δε σκεπτικιστές – αρνητές των νέων τεχνολογιών θα μπορούσε να δοθεί ένα “πάτημα” ενάντια στην ψηφιοποίηση του επαγγέλματος. Δυστυχώς για όλους τους παραπάνω, το άρθρο 2,παρ. 1 του ΓΚΠΔ δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο παρερμηνείας υπέρ των σκέψεων τους και το παραθέτουμε αυτούσιο ( όπου στο κείμενο χρησιμοποιείται πλάγια γραφή, σημαίνει ότι το συγκεκριμένο σημείο έχει ληφθεί αυτούσιο από τον ΓΚΠΔ )

Άρθρο 2 Ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής 1.Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Όποιες δε εξαιρέσεις απ’ την εφαρμογή του κανονισμού περιγράφονται με σαφήνεια στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, την οποία επίσης παραθέτουμε:

2.Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

α) στο πλαίσιο δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης,

 β) από τα κράτη μέλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου 2 του τίτλου V της ΣΕΕ, ( σ.σ. Αναφέρεται στις πολιτικές για τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση )

γ) από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας,

δ) από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και πρόληψης έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.

  Continue reading ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ – Μέρος Α

ΑΥΤΗ Η ΜΟΙΡΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ….

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Χάρηκα ιδιαίτερα που η σημερινή διοίκηση, μετά την πρόσφατη ανάρτησή μας σε σχέση με την αδράνεια του κλάδου (‘ΠΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ’’) έσπευσε να απαντήσει σε κάποια εκ των ερωτημάτων και να ενημερώσει τους συναδέλφους για τις εξελίξεις.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ….

Βέβαια, και οι απαντήσεις αυτές είναι μισές, λειψές, μίζερες και δεν δίδουν ολοκληρωμένη εικόνα των πράξεων αλλα κυρίως αναδεικνύουν τις παραλείψεις της σημερινής διοίκησης.

Επιπλέον, η ανακοίνωση του Προέδρου θέτει νέα σειρά ερωτημάτων για την πρακτική που ακολουθεί η διοίκηση της ΟΔΕΕ και συγκεκριμένα:

-Γιατί δεν ενημερώθηκε το σύνολο των μελών της Ε.Γ της ΟΔΕΕ για την συνάντηση με τον κ. Βερβεσό που αναφέρει στην ανακοίνωσή του ?

– Γιατί υπήρξε τόσο μεγάλη χρονική καθυστέρηση για την πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης?

– Γιατί δεν δίδει το ακριβές χρονοδιάγραμμα των υπολοίπων συναντήσεων που δήθεν έχουν δρομολογηθεί με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και τον αρμόδιο Υπουργό?

– Οι συναντήσεις αυτές έχουν συμφωνηθεί προφορικά, καθώς δεν υπάρχει σχετικό κατατεθειμένο εξερχόμενο έγγραφο στην ΟΔΕΕ ?

– Γιατί δεν υπάρχει σχετικό εξερχόμενο έγγραφο της ΟΔΕΕ με την ατζέντα των θεμάτων που θα συζητηθούν με τους αρμόδιους φορείς στις προσεχείς συναντήσεις ?

– Μας ενημερώνει ο Πρόεδρος ότι «μετά και από νέες επαφές μας στο αρμόδιο Υπουργείο για ζητήματα του ΚΕΔΕ, σας ενημερώνουμε, ότι όλα τα έντυπα που αφορούν κατασχέσεις, προγράμματα πλειστηριασμών κ.λ.π έγγραφα, έως την Παρασκευή, όπως μας διαβεβαίωσαν οι αρμόδιοι θα αναρτηθούν στο ΤΑΧΙS και ακολούθως θα μας αποσταλούν και στην Ομοσπονδία». Αλήθεια, γιατί άραγε τόσο καιρό η ίδια η ΟΔΕΕ δεν ήταν σε θέση να αναρτήσει σχετικά υποδείγματα που αφορούν τη δική μας δουλειά και έπρεπε να γίνει αυτό με πρωτοβουλία του Υπουργείου ? Και να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό στη διοίκησή ότι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί δεν πρόκειται να ξεκινήσουν στο μέλλον, καθώς ήδη εδώ και καιρό πραγματοποιούνται κατασχέσεις και πλειστηριασμοί.

– Ποιες ακριβώς είναι οι παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικηγόρων και στην Ευρωπαϊκή  Ένωση Δικαστικών Επιμελητών, πότε και με ποιο τρόπο αυτές πραγματοποιήθηκαν ?

 Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Για ακόμη μία φορά ο κλάδος μας βρίσκεται στη θέση του ουραγού των εξελίξεων, απλός παρατηρητής και όχι πρωταγωνιστής.

Ο κλάδος απαξιώνεται συνεχώς, με αποκλειστική ευθύνη της σημερινής διοίκησης και του Προέδρου της και έχει καταστεί παράκλητος, αντί να πρωτοπορεί στις δράσεις που τον αφορούν.

Δεν είναι ισότιμος φορέας μαζί με τους λοιπούς κλάδους (όπως οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λ.π), αλλά με τεράστια καθυστέρηση η σημερινή διοίκησή του «παρακαλάει» για συναντήσεις που έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί εδώ και καιρό.

Δυστυχώς, με ευθύνη της διοίκησης και προσωπικά του Προέδρου, φαίνεται πια καθαρά ότι τόσο οι κυβερνητικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες όσο και οι εκπρόσωποι των λοιπών κλάδων, δεν αντιμετωπίζουν τους δικαστικούς επιμελητές ως ισότιμους συνομιλητές αλλά ως «παρίες» στο χώρο της δικαιοσύνης.

Αυτή η μοίρα δεν μας αξίζει….

Με εκτίμηση

Μιχάλης Κανέλλος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ο συνάδελφος Θωμάς Στάιος απο τη Θεσσαλονίκη, μας έστειλε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού που βασίζεται στον Κανονισμό 655/2015 της Ε.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την  υποχρέωση διορισμού πιστοποιημένου εκτιμητή για την εκτίμηση  της εμπορικής αξίας των κατασχεθέντων  ακινήτων κατά τις διαδικασίες του ΚΕΔΕ, επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που στην παραγγελία αναγκαστικής κατάσχεσης  το ποσό της βασικής οφειλής (δηλαδή το ποσό του κεφαλαίου χωρίς τις προσαυξήσεις)  υπερβαίνει τις 250.000,00 ευρώ τότε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ προσλαμβάνεται πιστοποιημένος εκτιμητής  για τον προσδιορισμό της αξίας αυτής και ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης αυτής (της παραγγελίας) δηλ. είτε αυτή  έχει εκδοθεί μετά την δημοσίευση της ΠΟΛ 1011/2018  (ΦΕΚ Β΄68/18-01-2018) είτε  σε προγενέστερο χρόνο  (αυτό αφορά τις παραγγελίες που έχουν εκδοθεί πριν τις 17-01-2018 δηλαδή την ημέρα δημοσίευσης του Ν. 4512/2018, ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

«ΠΟΛ. 1011/2018

Άρθρο 1
Αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου

Αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, για το σκοπό αυτό, δύναται κατά την κρίση του να υποβάλλει αίτημα στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, για το διορισμό πιστοποιημένου εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου. Σε περίπτωση που η συνολική βασική οφειλή για την οποία επιβάλλεται η κατάσχεση υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ, η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι υποχρεωτική.
Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν ή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η εμπορική αξία του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται προσδιορίζεται υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως ορίου οφειλής από πιστοποιημένο εκτιμητή, μετά από διορισμό του από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας. Σε περίπτωση όμως που έχει διοριστεί πιστοποιημένος εκτιμητής για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτου που εκπλειστηριάζεται, δεν απαιτείται εκ νέου διορισμός του για την έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού.».

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΔΕ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή μας όταν μας ανατίθεται να αναρτήσουμε πρόγραμμα διεξαγωγής πλειστηριασμού που επισπεύδει η Α.Α.Δ.Ε. είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

  1. ΠΡΩΤΑ Θα αποστέλλει η επισπεύδουσα Δημόσια Υπηρεσία στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων (fax:210-5296188 υπ’ όψιν κ. Ζαμάνογλου), επιστολή-εντολή επίσπευσης με τα στοιχεία του/της Δικαστικού/ής Επιμελητή/τριας στον/ην οποίο/α έχει ανατεθεί η δημοσίευση (έχει εκδοθεί από την Α.Α.Δ.Ε. υπόδειγμα), όπου θα αναφέρεται ρητά ότι η ανάρτηση γίνεται ΑΔΑΠΑΝΩΣ για το Δημόσιο.
  2. Αφού λάβει το fax η κ. Ζαμάνογλου, συνδεόμαστε στην ιστοσελίδα deltio.tnomik.gr  με τους προσωπικούς κωδικούς που έχουμε λάβει από το Τ.Ν. και συμπληρώνουμε τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Να επισημάνω ότι όταν εκπλειστηριάζονται περισσότερα ακίνητα με το ίδιο πρόγραμμα είναι προτιμότερο να μην συμπληρώνουμε το πεδίο «τιμή πρώτης προσφοράς» γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να καταχωρηθεί πάνω από μία,  άλλωστε το πεδίο είναι προαιρετικό. Aφού συμπληρώσουμε την πλατφόρμα, πατάμε την ένδειξη «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» και αφού το ελέγξουμε για μια ακόμη φορά, πατάμε την ένδειξη «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ».
  3. Τέλος, καλούμε την κ. Ζαμάνογλου, η οποία είναι αρμόδια για τις δημοσιεύσεις κατά ΚΕΔΕ, στο τηλ. 210-5296197 και την ενημερώνουμε για την οριστικοποίηση της δημοσίευσής μας, οπότε αυτή κάνει έναν τελευταίο έλεγχο και «ανεβάζει» στην ιστοσελίδα το κείμενο της δημοσίευσής μας.

 

Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, εξυπηρετείται καλύτερα και η αρμόδια υπάλληλος, οπότε η ανάρτησή μας πραγματοποιείται άμεσα και σίγουρα.

 

Σας επισυνάπτω υπόδειγμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ κατά ΚΕΔΕ σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, προκειμένου να διευκολυνθείτε αν σας ανατεθεί η σύνταξή του.

Μαρία Μπρουζούκη

Το δίκαιον ουκ άλλο τι ή του κρείττονος ξυμφέρον

Το δίκαιον ουκ άλλο τι ή του κρείττονος ξυμφέρον.

Πλάτων, 427-347 π.Χ.

K.κ. συνάδελφοι,

Είναι απαραίτητο για την επιβίωσή μας να διαφυλάξουμε τα κεκτημένα και να δώσουμε σύγχρονη μορφή στον κλάδο.

Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, η παράταξη που εκπροσωπώ έχει έγκαιρα ξεκαθαρίσει τους στόχους της και έχει προσαρμόσει την στρατηγική της στην νέα εποχή.

Ενδεικτικά:

1. Ανάγκη διαφύλαξης τοπικής αρμοδιότητας ως παράγοντα επιβίωσης μας και ιδίως των συναδέλφων της περιφέρειας.

2. Τροποποίηση του κώδικά μας με τέσσερις βασικούς άξονες.

α. Επέκταση αρμοδιοτήτων δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαικής Επιτροπής αλλα και τις ανάγκες μείωσης του φόρτου των Δικαστηρίων (να καταστεί ο δικαστικός επιμελητής, αναγκάιο, χρήσιμο και απαραίτητο “εργαλείο” του εθνικού δικαιϊκού συστήματος).

β. Εποπτεία και έλεγχος του κλάδου με χρήση σύγχρονων μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών που ισχύουν στην Ευρώπη.

γ. Διαρκής επιμόρφωση και αναβάθμιση του γνωσιακού υποβάθρου των συναδέλφων.

δ. Θεσμική αναβάθμιση της λειτουργίας του κλάδου (σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο).
Αργά ή γρήγορα οι εξελίξεις θα μας οδηγήσουν προς αυτή τη κατεύθυνση.

Ο κλάδος χρειάζεται συγκεκριμένες προτάσεις για να έχει μέλλον.

Εχουμε κουραστεί με τις ορολογίες και τις υπεραναλύσεις.

Εάν δεν ξεκινήσουμε θα ανήκουμε στο παρελθόν.

Με εκτίμηση
Μιχάλης Κανέλλος

ΠΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ

Κ.κ Συνάδελφοι, θέλω να τονίσω ότι οι εξελίξεις στον Κλάδο μας τρέχουνε με την ταχύτητα του φωτός και ηh Διοίκηση δεν κάνει καμία προσπάθεια σοβαρή να τις προφτάσει.

 Και επειδή μιλάμε για την ευθύνη της σημερινής  διοίκησης και τον κ. Μήτση  θα θέσω μερικά ερωτήματα προς γνώσιν σας για να καταλάβετε….

Που ήταν ο κλάδος όταν έγινε η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα ψηφιακής Πολιτικής και πως προχωράει ο διαγωνισμός με θέμα «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών Εφαρμογών για τους Δικηγόρους », ο οποίος υπάγεται στην «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα»΄; Δεν μας αφορά η σύνδεση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών επιδόσεων με την ηλεκτρονική  κατάθεση δικογράφων , με την προείσπραξη κ.λ.π  ;;

Που ήταν ο κλάδος όταν έγινε η συνάντηση για την Ρύθμιση οφειλών ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που οι ασφαλισμένοι θα έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από 19.3.2018 ; Από όμορο κλάδο ζητήθηκε να εκδοθεί εγκύκλιος, με στην οποία θα αποσαφηνίζεται ότι από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την υπαγωγή στην ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι θα διαθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα και δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις.

Που ήταν ο κλάδος όταν συζητήθηκε το θέμα της επιβεβλημένης κατάργησης, άλλως της δραστικής μείωσης του ΦΠΑ,   και σε κάθε περίπτωση της υπαγωγής των νομικών υπηρεσιών στη χαμηλή κλίμακα με κατώτατο συντελεστή το 5 % ;

Που ήταν ο κλάδος όταν συζητήθηκε η πρόταση Κατευθυντήριων Οδηγιών της αρμόδιας επιτροπής (Access to Justice) για ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο στη νομική βοήθεια ;

Που ήταν ο κλάδος όταν έκαναν κοινή παρέμβαση επιστημονικοί φορείς , σχετικά με τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα μέλη τους στις συναλλαγές τους με τον Ε .Φ.Κ.Α ;

Που ήταν ο κλάδος όταν εστάλη επιστολή προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ για τον εσφαλμένο υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ; Συγκεκριμένα, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 58 ν. 4472/2017 και την ΥΑ 25599/1453/2017 η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών το 2018 προσαυξάνεται με το 85% των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους, δηλ. του 2017 υπολογίζουν το 2016 .

Που ήταν ο κλάδος όταν στην κοινή ημερίδα για το επίκαιρο θέμα «Ανεξαρτησία Δικαιοσύνης και κράτος δικαίου», o οποίος θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 28/4/2018, με την συμμετοχή εκπροσώπων της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών και του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE), καθώς και Ελλήνων νομικών και την εκπόνηση ενιαίου κώδικα δεοντολογίας για τις σχέσεις δικαστικού και δικηγορικού σώματος, ως συλλειτουργών της δικαιοσύνης και δημιουργίας διαρκούς κοινής επιτροπής  με συμμετοχή και  των Ενώσεων Δικαστικών Υπαλλήλων προκειμένου να καταγράφονται τα προβλήματα καθημερινής λειτουργίας των δικαστηρίων ;

Που ήταν ο κλάδος όταν ετοιμάζονται να σταλούν τα ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ του έτους 2018 στα οποία συμπεριλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού καταβληθείσες εισφορές κατά το έτος 2016, αντί των καταβλητέων εισφορών του έτους 2017, που είναι το ορθό κατ’ άρθρο 39 παρ.2 του Ν.4387/2016 ; Την στιγμή μάλιστα που ο Διοικητής του ΕΦΚΑ αναγνώρισε το πρόβλημα.

Που ήταν ο κλάδος όταν ετοιμάζονται να σταλούν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών του ταμείου πρόνοιας και μάλιστα αναδρομικά από 1.1.2017 ;

Που ήταν ο κλάδος όταν ενόψει της τεράστιας επιβάρυνσης με εισφορές οι επιστημονικοί φορείς ζήτησαν την άμεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους ασφαλισμένους και την άμεση παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής αναζήτησης ασφαλιστικής ενημερότητας στα πρότυπα του taxis ;

Που ήταν ο κλάδος όταν σε κάθε πληρωμή ασφαλισμένων απαιτείται προμήθεια από τις Τράπεζες, ακόμη και σε ηλεκτρονική πληρωμή (πλην Εθνικής Τράπεζας) ; Σημειωτέον ότι οι επιστημονικοί φορείς ζήτησαν την πλήρη απαλλαγή των ασφαλισμένων από προμήθειες για πληρωμή εισφορών, σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής.

Που ήταν ο κλάδος όταν ο Διοικητής του ΕΦΚΑ ενημέρωσε ότι με δεδομένο ότι η ενημέρωση των ασφαλισμένων θα γίνεται ηλεκτρονικά είναι σημαντικό να δηλώνουν οι ασφαλισμένοι την προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό τους στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ ; Αραγε σημαίνει κάτι αυτό ;;

Που ήταν ο κλάδος όταν έγινε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ; Με αντικείμενο συνάντησης την  εφαρμογή, από την 25η Μαϊου 2018,  του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/79 (ΓΚΠΔ).

Που ήταν ο κλάδος όταν άνοιξε η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου «αρχικά για τις δηλώσεις» με καταχώριση στοιχείων δικαιούχου – ακινήτου (στοιχεία δηλούντων, στοιχεία ακινήτων, στοιχεία δικαιωμάτων και στοιχεία συνοδευτικών εγγράφων) και επιπλέον ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ των ακινήτων στα οποία αντιστοιχούν τα δηλούμενα δικαιώματα μέσω σύγχρονης εφαρμογής GIS σε ψηφιακές αεροφωτογραφίες του 2008 ;;;  (Πληρωμή τέλους κτηματογράφησης μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας Visa και Mastercard και αποστολή συννημένων εγγράφων είτε ταχυδρομικώς  στο κατά τόπο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης, είτε με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές σάρωσης και  αποστολής ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής).

Που ήταν ο κλάδος όταν σύμφωνα με τον ν.4512/2018, το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας. είναι αρμόδιος Φορέας μεταξύ των άλλων για την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα ;;  Tα οποία θα συσταθούν σταδιακά, βάσει των αποφάσεων της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν.4512/2018.

Που ήταν ο κλάδος όταν στις Υπηρεσίες για επαγγελματίες του κτηματολογίου δεν υπάρχει καμία αναφορά για Δικαστικούς Επιμελητές  αλλά μόνο για Συμβολαιογράφους και μηχανικούς ;;

Με απλή ανάγνωση αντιλαμβανόμαστε ότι έρχονται με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανατροπές όπως και οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις την στιγμή μάλιστα που έχει υπογραφεί ήδη η σχετική ανάθεση για πρόγραμμα διασταύρωσης στοιχείων του Ε9 με τον ΟΚΧΕ και την Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε .         

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ;;; !!!   

 

Με εκτίμηση

Μιχάλης Κανέλλος

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Κ.κ συνάδελφοι

Σας φαίνεται περίεργο που λέμε ότι με ευθύνη της σημερινής  διοίκησης ο κλάδος έχασε την αξιοπιστία του, και δεν θεωρείται από του όμορους επιστημονικούς φορείς άξιος συνομιλητής ;;

Ηρθε σε γνώση μας η από 8 Μαρτίου του τρέχοντος έτους και με αριθμό πρωτ. 127/2018  επιστολή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας κ. Δημητρίου Βερβεσού προς το διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με την οποία θέτει πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία θίγουν και εμάς τους Δικαστικούς Επιμελητές έντονα και άμεσα.

Διαβάζοντας την επιστολή δημιουργούνται τα εξής πολύ σοβαρά ερωτήματα.  Γιατί ο κ. Βερβεσός δεν μας κάλεσε ποτέ να πάμε από κοινού στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσουμε τα ίδια καυτά θέματα;;;   Γιατί ο Κλάδος έφτασε στο κατώτατο σημείο αναγνώρισης από τους όμορους χώρους (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστές…) και δεν μας θέλουν δίπλα τους ενώ στο παρελθόν πάντα από κοινού ενεργούσαμε;;;    Δεν έχει αντιληφθεί η Διοίκησή μας , ο κ. Μήτσης και οι γύρω από αυτόν φωστήρες ότι ο όγκος της ύλης των δικογράφων νομικής βοήθειας είναι μεγάλος και στις παρούσες συνθήκες φαντάζει τεράστιος ;;;  Τόσο πολύ τυφλώθηκαν από τις πολλές δουλειές που έχουν και δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο ;;;

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:


 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 8.3.2018
 Αρ. Πρωτ.: 127

Προς:
Tον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Σε συνέχεια πλειόνων εγγράφων επισημάνσεων και δια ζώσης συναντήσεων για τα φλέγοντα, εκκρεμή φορολογικά ζητήματα, που απασχολούν το δικηγορικό σώμα, επανερχόμαστε με τα κάτωθι:

Είναι αυτονόητο ότι το δικηγορικό σώμα στηρίζει ενεργά και διαχρονικά τον θεσμό της νομικής βοήθειας, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με το συνταγματικό δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τους πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Παρά το γεγονός ότι η Πολιτεία, και ειδικώς το ΤΑΧΔΙΚ, έχουν υποχρέωση να εξοφλούν έγκαιρα τις οφειλόμενες αμοιβές, οι συμμετέχοντες δικηγόροι καταγγέλλουν στον ΔΣΑ ότι η καθυστέρηση εξόφλησης ξεπερνά το έτος και σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει ακόμη και τα δύο έτη.

Όπως γνωρίζετε, η καθυστέρηση αυτή, προκαλεί επιπλοκές φορολογικής φύσης στους δικαιούχους σε ό,τι αφορά τόσο την υποχρέωση άμεσης απόδοσης του ΦΠΑ εκ μέρους του δικηγόρου, όσο και την μη έγκαιρη απόδοση του παρακρατούμενου φόρου στη φορολογική αρχή.

Ανάλογες καθυστερήσεις και προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλους φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΕΦΚΑ, Νοσοκομεία, Δήμοι, κ.λπ.).

Για τον λόγο αυτόν, όπως έχουμε επανειλημμένως ζητήσει, θεωρούμε αναγκαίο να οριστεί ως χρόνος εκδόσεως φορολογικών στοιχείων, ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής, στις περιπτώσεις παροχής νομικών υπηρεσιών μέσω του θεσμού της νομικής βοήθειας, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών προς φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, που η αμοιβή δεν καταβάλλεται κατά τον χρόνο διενέργειας της δικηγορικής πράξης.

Επιπροσθέτως, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προς επίλυση των κατωτέρω ουσιωδών ζητημάτων φορολογικής φύσης, που συναρτώνται με τις συνθήκες της καθημερινής ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος:

Να υπάρξει σαφής απαρίθμηση των περιπτώσεων, που αποτελούν εκπιπτόμενες επαγγελματικές δαπάνες των Δικηγόρων (ιδίως σε ό,τι αφορά τον βαθμό αναγνωρίσεως ως εκπιπτομένων των δαπανών αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας, τις δαπάνες ένδυσης και παράστασης ενώπιον δικαστηρίου).

Να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λογιστικής απεικόνισης και να διευκολυνθεί η απόδειξη, στις περιπτώσεις διαχείρισης χρημάτων του εντολέως από τον Δικηγόρο (π.χ. για εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων του εντολέως, έξοδα για λογαριασμό του εντολέως, είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό του εντολέως και απόδοση σε αυτόν), ιδίως στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων.

Να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λογιστικής απεικόνισης και η απόδειξη της εισπράξεως προκαταβολής και φορολογική μεταχείριση αυτής.

Να διευκρινιστεί ότι στους κατά πλάσμα μισθωτούς οι προϋποθέσεις φορολογήσεώς τους ως μισθωτών συντρέχουν και επί εκπρόθεσμης θεωρήσεως των οικείων εγγράφων συμβάσεων.

Να κωδικοποιηθούν όλες οι διοικητικές λύσεις, που αφορούν σε φορολογικά ζητήματα Δικηγόρων, από 01.01.2014 και εντεύθεν.

Ο παρών κατάλογος θεμάτων ασφαλώς δεν είναι περιοριστικός, αλλά ενδεικτικός. Είναι προφανές ότι θα επανέλθουμε, στο πλαίσιο νεότερης συνάντησης τόσο με εσάς, όσο και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, με αντικείμενο άλλα μείζονος σημασίας θέματα του κλάδου, όπως ο ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες και το ύψος των φορολογικών συντελεστών.

 Μετιμή
Ο Πρόεδρος       
Δημήτρης Κ. Βερβεσός


 

Είναι βέβαιο ότι το ζήτημα αυτό για την διοίκηση και τον κ. Μήτση είναι δευτερεύον, ΔΕΝ αφορά τους δικαστικούς επιμελητές αλλά κάποιον άλλο όμορο κλάδο, εμείς συμμετέχουμε στην νομική βοήθεια αφιλοκερδώς, οπότε δεν κρίθηκε απαραίτητο να συμμετέχουν σε κοινή παρέμβαση με τους Δικηγόρους, “αλλωστε δεν τους το ζήτησαν” .

Κ.κ συνάδελφοι , ο κλάδος μας δεν επιβιώνει πλέον ούτε με όμορφα λόγια, ούτε με υποσχέσεις, χρειάζεται  συγκεκριμένες, υλοποιήσιμες ιδέες και πράξεις .

Ιδέες και πράξεις οι οποίες δυστυχώς είναι άγνωστες λέξεις για την σημερινή Διοίκηση!!!

Να μην ξεχνάμε όμως ότι είμαστε υπεύθυνοι των πράξεών μας και άξιοι της μοίρας μας.

Με εκτίμηση

Μιχάλης Κανέλλος

Ο κλάδος σε ανυποληψία ;

    Θα μπορούσε να ήταν και χωρίς ερωτηματικό ο τίτλος. Το ότι δεν «υπάρχει» διοίκηση στον κλάδο είναι βέβαιο. Το σύνολο των δικαστικών επιμελητών που αγαπάνε το λειτούργημα που υπηρετούν και βιοπορίζονται απ’ αυτό, το καταλαβαίνει. Αλλά να γίνει ανυπόληπτος ο κλάδος των δικαστικών επιμελητών στην κοινωνία και στους όμορους χώρους πάει πολύ.

    Διαβάσατε τις προηγούμενες ημέρες, άρθρα του συναδέλφου Βασίλη Χρήστου για την παντελή απουσία της διοίκησης για σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιβίωση των δικαστικών επιμελητών.

    Πρώτον.

    Οι επιστημονικοί φορείς επισκέφθηκαν τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και συζήτησαν για το ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών και ακόμα τη μείωσή τους. Οι δικαστικοί επιμελητές δεν ήταν παρόντες στη σημαντική αυτή συνάντηση που μας αφορά, όταν τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι μπροστάρηδες στις συναντήσεις, τις επαφές και συσκέψεις των επιστημονικών φορέων, για οποιοδήποτε ζήτημα μας αφορούσε από κοινού και όχι μόνο.

    Δεύτερον.

    Οι δικηγόροι επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για κατάργηση ή την ουσιαστική μείωση του ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες.

    Το ζήτημα αυτό αφορά πρωτίστως τους δικαστικούς επιμελητές και έχουμε ισχυρά επιχειρήματα να το υποστηρίξουμε, περισσότερο από κάθε άλλο νομικό κλάδο. Πόσο μάλλον αυτή την εποχή που θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η μείωση του ΦΠΑ θα μείωνε το κόστος της εκτέλεσης, και θα ήταν πιο εύκολη για τους οφειλέτες η ρύθμιση των οφειλών τους. Θα μπορούσαμε να το «επιβάλλουμε» έχοντας και συγκριτικά στοιχεία από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι προωθείται σχέδιο οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – στην οποία συμμετέχουν και δικαστικοί επιμελητές από την Διεθνή Ένωση – με σκοπό την ομογενοποίηση των καθεστώτων ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, προβλέπει δύο μόνο κλίμακες για όλα τα κράτη – μέλη, με κατώτατο συντελεστή το 5%, ενώ παράλληλα, αφήνει, κατά τα λοιπά, στη διακριτική ευχέρεια των κρατών – μελών να καθορίσουν το ύψος των συντελεστών κάθε κλίμακας.

    Οι δικαστικοί επιμελητές λοιπόν, και εδώ εκκωφαντικά απόντες. Προφανώς, κανένας δεν έλαβε σοβαρά υπόψη από τους άλλους φορείς να προσκαλέσει και τον Πρόεδρο της ΟΔΕΕ. Γιατί; Θα αναρωτηθούμε. Μήπως έχουν πειστεί πλέον ότι και να τον καλέσουν δεν έχει κανένα νόημα η παρουσία του; Ή μήπως η παρουσία του ενδεχομένως να είναι και αρνητική στο τραπέζι των συζητήσεων;

    Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ο ίδιος δεν ήθελε με την παρουσία του να προσδώσει κύρος (!) στους άλλους επιστημονικούς φορείς και γι’ αυτό απουσίαζε. Όλα είναι πιθανά εδώ που έχουν φθάσει τον κλάδο. Ή μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι αφού θα τα καταφέρουν οι άλλοι νομικοί φορείς ούτως ή άλλως, θα συμπεριλάβουν και εμάς στις μειώσεις. Γιατί λοιπόν να κουραζόμαστε;

    Θα μοιράσουμε, ενδεχομένως – θα μπορούσε να σκεφθεί κανείς – και λίγο σανό στους συναδέλφους και θα τους πείσουμε ότι δώσαμε σκληρές μάχες για να πετύχουμε. Αν δεν θέλουν σκέτο σανό θα τους σερβίρουμε σανό σούπα (!), σανό φρικασέ (!), σανό ραγού (!) … ότι επιθυμεί ο καθένας. Με τέτοιες συμπεριφορές όμως ο κλάδος δεν έχει μέλλον.

    Για να γίνεις πρόεδρος ή συνδικαλιστής, πρέπει να διαπνέεσαι από ανιδιοτελή κίνητρα για συνεχή προσφορά και από ειλικρινές όραμα για τον κλάδο σου. Να έχεις ακόμη, τέτοια αυτοπεποίθηση που να πιστεύεις ότι υπηρετώντας τον κλάδο σου θα αφήσεις το θετικό ίχνος σου. Θα αλλάξεις προς το καλύτερο λίγα έστω πράγματα. Και να αποδέχεσαι – δυστυχώς – και τον κίνδυνο ότι ο επόμενος στη διοίκηση του κλάδου μπορεί να γκρεμίσει, μόλις αναλάβει, ό,τι εσύ έχτιζες καθ’ όλη τη θητεία σου.

    Από τους δικαστικούς επιμελητές όμως, εκείνους που έχουν ειλικρινή οράματα, εξαρτάται αν θα οδηγηθεί οριστικά ο κλάδος στην ανυποληψία και κατά συνέπεια θα γκρεμιστούν όλα όσα είχαν κτιστεί τα προηγούμενα χρόνια.

    Οι καιροί ου μενετοί.