ΠΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ

Κ.κ Συνάδελφοι, θέλω να τονίσω ότι οι εξελίξεις στον Κλάδο μας τρέχουνε με την ταχύτητα του φωτός και ηh Διοίκηση δεν κάνει καμία προσπάθεια σοβαρή να τις προφτάσει.

 Και επειδή μιλάμε για την ευθύνη της σημερινής  διοίκησης και τον κ. Μήτση  θα θέσω μερικά ερωτήματα προς γνώσιν σας για να καταλάβετε….

Που ήταν ο κλάδος όταν έγινε η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα ψηφιακής Πολιτικής και πως προχωράει ο διαγωνισμός με θέμα «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών Εφαρμογών για τους Δικηγόρους », ο οποίος υπάγεται στην «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα»΄; Δεν μας αφορά η σύνδεση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών επιδόσεων με την ηλεκτρονική  κατάθεση δικογράφων , με την προείσπραξη κ.λ.π  ;;

Που ήταν ο κλάδος όταν έγινε η συνάντηση για την Ρύθμιση οφειλών ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που οι ασφαλισμένοι θα έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από 19.3.2018 ; Από όμορο κλάδο ζητήθηκε να εκδοθεί εγκύκλιος, με στην οποία θα αποσαφηνίζεται ότι από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την υπαγωγή στην ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι θα διαθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα και δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις.

Που ήταν ο κλάδος όταν συζητήθηκε το θέμα της επιβεβλημένης κατάργησης, άλλως της δραστικής μείωσης του ΦΠΑ,   και σε κάθε περίπτωση της υπαγωγής των νομικών υπηρεσιών στη χαμηλή κλίμακα με κατώτατο συντελεστή το 5 % ;

Που ήταν ο κλάδος όταν συζητήθηκε η πρόταση Κατευθυντήριων Οδηγιών της αρμόδιας επιτροπής (Access to Justice) για ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο στη νομική βοήθεια ;

Που ήταν ο κλάδος όταν έκαναν κοινή παρέμβαση επιστημονικοί φορείς , σχετικά με τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα μέλη τους στις συναλλαγές τους με τον Ε .Φ.Κ.Α ;

Που ήταν ο κλάδος όταν εστάλη επιστολή προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ για τον εσφαλμένο υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ; Συγκεκριμένα, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 58 ν. 4472/2017 και την ΥΑ 25599/1453/2017 η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών το 2018 προσαυξάνεται με το 85% των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους, δηλ. του 2017 υπολογίζουν το 2016 .

Που ήταν ο κλάδος όταν στην κοινή ημερίδα για το επίκαιρο θέμα «Ανεξαρτησία Δικαιοσύνης και κράτος δικαίου», o οποίος θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 28/4/2018, με την συμμετοχή εκπροσώπων της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών και του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE), καθώς και Ελλήνων νομικών και την εκπόνηση ενιαίου κώδικα δεοντολογίας για τις σχέσεις δικαστικού και δικηγορικού σώματος, ως συλλειτουργών της δικαιοσύνης και δημιουργίας διαρκούς κοινής επιτροπής  με συμμετοχή και  των Ενώσεων Δικαστικών Υπαλλήλων προκειμένου να καταγράφονται τα προβλήματα καθημερινής λειτουργίας των δικαστηρίων ;

Που ήταν ο κλάδος όταν ετοιμάζονται να σταλούν τα ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ του έτους 2018 στα οποία συμπεριλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού καταβληθείσες εισφορές κατά το έτος 2016, αντί των καταβλητέων εισφορών του έτους 2017, που είναι το ορθό κατ’ άρθρο 39 παρ.2 του Ν.4387/2016 ; Την στιγμή μάλιστα που ο Διοικητής του ΕΦΚΑ αναγνώρισε το πρόβλημα.

Που ήταν ο κλάδος όταν ετοιμάζονται να σταλούν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών του ταμείου πρόνοιας και μάλιστα αναδρομικά από 1.1.2017 ;

Που ήταν ο κλάδος όταν ενόψει της τεράστιας επιβάρυνσης με εισφορές οι επιστημονικοί φορείς ζήτησαν την άμεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους ασφαλισμένους και την άμεση παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής αναζήτησης ασφαλιστικής ενημερότητας στα πρότυπα του taxis ;

Που ήταν ο κλάδος όταν σε κάθε πληρωμή ασφαλισμένων απαιτείται προμήθεια από τις Τράπεζες, ακόμη και σε ηλεκτρονική πληρωμή (πλην Εθνικής Τράπεζας) ; Σημειωτέον ότι οι επιστημονικοί φορείς ζήτησαν την πλήρη απαλλαγή των ασφαλισμένων από προμήθειες για πληρωμή εισφορών, σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής.

Που ήταν ο κλάδος όταν ο Διοικητής του ΕΦΚΑ ενημέρωσε ότι με δεδομένο ότι η ενημέρωση των ασφαλισμένων θα γίνεται ηλεκτρονικά είναι σημαντικό να δηλώνουν οι ασφαλισμένοι την προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό τους στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ ; Αραγε σημαίνει κάτι αυτό ;;

Που ήταν ο κλάδος όταν έγινε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ; Με αντικείμενο συνάντησης την  εφαρμογή, από την 25η Μαϊου 2018,  του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/79 (ΓΚΠΔ).

Που ήταν ο κλάδος όταν άνοιξε η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου «αρχικά για τις δηλώσεις» με καταχώριση στοιχείων δικαιούχου – ακινήτου (στοιχεία δηλούντων, στοιχεία ακινήτων, στοιχεία δικαιωμάτων και στοιχεία συνοδευτικών εγγράφων) και επιπλέον ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ των ακινήτων στα οποία αντιστοιχούν τα δηλούμενα δικαιώματα μέσω σύγχρονης εφαρμογής GIS σε ψηφιακές αεροφωτογραφίες του 2008 ;;;  (Πληρωμή τέλους κτηματογράφησης μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας Visa και Mastercard και αποστολή συννημένων εγγράφων είτε ταχυδρομικώς  στο κατά τόπο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης, είτε με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές σάρωσης και  αποστολής ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής).

Που ήταν ο κλάδος όταν σύμφωνα με τον ν.4512/2018, το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας. είναι αρμόδιος Φορέας μεταξύ των άλλων για την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα ;;  Tα οποία θα συσταθούν σταδιακά, βάσει των αποφάσεων της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν.4512/2018.

Που ήταν ο κλάδος όταν στις Υπηρεσίες για επαγγελματίες του κτηματολογίου δεν υπάρχει καμία αναφορά για Δικαστικούς Επιμελητές  αλλά μόνο για Συμβολαιογράφους και μηχανικούς ;;

Με απλή ανάγνωση αντιλαμβανόμαστε ότι έρχονται με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανατροπές όπως και οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις την στιγμή μάλιστα που έχει υπογραφεί ήδη η σχετική ανάθεση για πρόγραμμα διασταύρωσης στοιχείων του Ε9 με τον ΟΚΧΕ και την Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε .         

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ;;; !!!   

 

Με εκτίμηση

Μιχάλης Κανέλλος

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)