ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ή ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ….!!!!

QMΚαι πριν το μέτρημα των ψήφων τελειώσει άρχισε η αποκάλυψη της αλήθειας.

Ο αγγελιαφόρος του κ. Μήτση (και των συμμάχων του) έπιασε δουλειά και άρχισε τα μαθήματα. Ποιά μαθήματα;;; Αυτά της κωλοτούμπας, της διαστρέβλωσης, της αποκαθήλωσης προσώπων και παρατάξεων (όχι ότι είχαν ποτέ…) .

Τι έλεγε ο κ. Μήτσης (και οι σύμμαχοί του) προεκλογικά;;; Επαναφορά του παλιού ΦΕΚ αμοιβών και προστασία του ΜΕ ΚΑΘΕ ΘΥΣΙΑ!!!! Τι λέει σήμερα ο κ. Μήτσης (και οι σύμμαχοί του) δια του αγγελιοφόρου τους;;; : «Το ΦΕΚ ορίζει μία ελάχιστη τιμή, όχι με ακαμψία – όπως συμβαίνει με κάθε Νόμο»………….. «Διότι εάν λάβεις ταυτόχρονα, πολλές επιδόσεις από τον ίδιο εντολέα, στην ίδια μάλιστα περιοχή, για ευνόητους λόγους δεν θα τον χρεώσεις με τον «άκαμπτο» τρόπο του ΦΕΚ. Θα είσαι περισσότερο ευέλικτος και κατά την γνώμη μου λογικός στο θέμα της συνολικής αμοιβής! Αυτό λέγεται μειοδοσία;»

Τι άλλο θα μπορούσε να λέγεται ;;;; Αγαθοεργία ή φιλευσπλαχνία;;

Πέρασαν ήδη δυο ολόκληρες εβδομάδες από την ανάρτηση αυτού του (κατά το ήμισυ τουλάχιστον) κατάπτυστου κειμένου από τον κ. Μήτση (και τους συμμάχους τους) δια του αγγελιοφόρου τους και ουδείς “εκ των επισήμως οργανωμένων στελεχών της παράταξής τους” είχε την στοιχειώδη ευθιξία να βγει {εξαπατώντας σας πάλι} να διαψεύσουν ή να δηλώσουν «απηχεί προσωπικές του απόψεις».

Τι άλλο περισπούδαστο και καινούργιο μ(σ)ας είπε ο κ. Μήτσης (και οι σύμμαχοί του) δια του αγγελιοφόρου τους…….για δείτε και θαυμάστε: «Τα ανακατεύουμε όλα επικινδύνως! Και βγάζουμε απίθανες σούπες! Κάνουμε το ΦΕΚ σημαία του συντηρητισμού και της καθυστέρησής μας! Αφού η διατεταγμένη αμοιβή μας στην πιο απλή επίδοση είναι π.χ. 25 ευρώ, όποιος δεχτεί να πάρει κάτω από 25 ευρώ είναι …μειοδότης! Τι λέ?»

Απορία 1η:- Γιατί χρησιμοποιεί ποσόν 25 € ενώ η κατώτερη τιμή ζώνης είναι 35 €;;

Τυχαίο;; δεν νομίζω…. Continue reading ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ή ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ….!!!!

Προσδιορισμός της Εμπορικής Αξίας του Ακινήτου από 1-6-2016

SPITI Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε -επειδή ρωτάτε- ότι από 1-6-2016 με Προεδρικό διάταγμα που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις επόμενες ημέρες, ύστερα και από την υπ’ αριθμ.98/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με το άρθρο 993 παρ. 2 του νέου ΚπολΔ. Από τη ημερομηνία αυτή παύει πλέον η ισχύς των άρθρων 14 και 15 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 των μεταβατικών διατάξεων του ΚπολΔ (δηλαδή δεν προσδιορίζεται η εκτίμηση του ακινήτου σύμφωνα με την αντικειμενική του αξία και δεν βάζουμε επίσης στην έκθεση κατάσχεσης τις επί πλέον ημερομηνίες πλειστηριασμού όπως υπάρχουν στα υποδείγματα στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ).

Τα σχετικά άρθρα έχουν ως εξής:

Άρθρο 1

Αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου

Αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής ο οποίος, για τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να προσλάβει, κατά την κρίση του, πιστοποιημένο εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου.

  Άρθρο 2

 Τρόπος υπολογισμού εμπορικής αξίας ακινήτου

Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός της προθεσμίας που του τίθεται, να συντάξει εγγράφως και να παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, δεσμευόμενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θεσπίστηκε με την με αριθμ.19928/292/10-5-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1147).

  Άρθρο 3

 Καθορισμό αμοιβής εκτιμήσεως

Η αμοιβή για τη διενέργεια της εκτιμήσεως καθορίζεται εκ των προτέρων ελεύθερα μετά από έγγραφη συμφωνία για την ανάθεση του έργου. Υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής είναι ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση. Το ποσό αυτό βαρύνει, τελικώς, εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

Άρθρο 4

 Έναρξη Ισχύος

 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2016.

Στην ιστοσελίδα: https://www1.gsis.gr/ektimites/Nomika, θα μπορείτε να βρείτε τους Πιστοποιημένους Εκτιμητές.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ι. ΠΡΕΚΕΤΕΣ

ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΝΟΜΟΙ

JusticeΤα πράγματα είναι σοβαρά.

Ετσιθελικά φερόμενοι, κάποιοι αυθαιρετούχοι λογοτέχνες άνευ λόγου που μάλλον δεν είχαν ονειρευτεί ποτέ πως μια μέρα θα ξυπνήσουν και θα δουν τη δουλειά που, νόμιζαν ότι, είχαν εξασφαλίσει με την «ευελιξία» και την «προοδευτικότητα» τους στον τρόπο τιμολόγησης (αφού κατ’ αυτούς το ΦΕΚ ορίζει μια ελάχιστη αμοιβή, όχι με ακαμψία και αποτελεί σημαία του συντηρητισμού) θα έχει χαθεί, πιθανότατα από κάποιον που έχει την ίδια αντίληψη για το ΦΕΚ, αλλά “έτυχε ή πέτυχε” να είναι πιο «ευέλικτος» και πιο «προοδευτικός», προσπαθούν τώρα με όπλο την πένα τους και όχημα την ιστοσελίδα της πλειοψηφούσας στις πρόσφατες εκλογές παράταξης (τυχαίο;) να εντρυφήσουν στους συναδέλφους μια αντίληψη δήθεν εκσυγχρονισμού, προοδευτικότητας και λαϊκότητας για τους μειοδότες σε αντίθεση με τους αναχρονιστικούς, μίζερους και λαϊκιστές συναδέλφους που έχουν πάθει «αγκύλωση» και δεν δουλεύουν με ενιαίες αμοιβές, κατά τι διαφοροποιημένες (λογικώς!) από το ισχύον ΦΕΚ, με αποκλειστικό σκοπό την αποδοχή τέτοιων πρακτικών και αντιλήψεων από το σύνολο των συναδέλφων .

Ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους

Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών έχουν καθορισθεί με την υπ’ αριθμ. 21798/11.3.2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 709/16-03-2016) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 49-50 ν. 2318/1995 (Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών) και συνιστούν «νόμιμες» και όχι ελάχιστες αμοιβές δεδομένου ότι δεν υφίσταται δυνατότητα σχετικής διαπραγμάτευσης μεταξύ εντολέων και εντολοδόχων. Είναι αμοιβές πάγια καθοριζόμενες με κανονιστική διοικητική πράξη, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου και δεν καταλείπεται περιθώριο καταστρατήγησης του νόμου μέσω συμφωνιών, που παρακάμπτουν την αυτοτέλεια των νόμιμων αμοιβών για κάθε επιμέρους εργασία και προσφέρουν αμοιβές υπό όρους διεκπεραίωσης πακέτου εντολών ή διάρκειας αναθέσεων. Κάθε συμφωνία -ακόμα και η αβίαστη- μεταξύ των μερών, περί διαφορετικής αμοιβής, αντίκειται προφανώς στο νόμο και μπορεί να προσβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του ΑΚ. Δημιουργείται επιπλέον θέμα αισχροκερδούς συμπεριφοράς (αισχροκέρδεια) (ΑΚ 178, 179 και ΠΚ 405) για το μέρος, που εκμεταλλευόμενο την ανάγκη του άλλου, συμφωνεί ή λαμβάνει αμοιβές διαφορετικές από τις νόμιμες. Επιπροσθέτως τίθενται θέματα της διάπραξης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος καθώς και συμπεριφοράς αντίθετης στο νόμο τόσον των εντολέων, όσο και των ίδιων των δικαστικών επιμελητών (ν. 146/1914). Continue reading ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΝΟΜΟΙ

Γιορτή της Μητέρας

wp_ss_20160508_0001 (3)Η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. εύχεται σε όλες τις μανούλες ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ειδικότερα στις μητέρες Δικαστικές Επιμελήτριες για να συνεχίσουν να έχουν δύναμη και κουράγιο να ανταπεξέλθουν στον πιο ιδιαίτερο αλλά και δύσκολο ρόλο τους που γίνεται ακόμη δυσκολότερος λόγω των συνθηκών και της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματός μας. Καθημερινά λοιπόν και όχι μόνο λόγω της ημέρας, ευχόμαστε να είστε ΠΟΛΥΧΡΟΝΕΣ, ΥΓΙΕΙΣ & ΔΥΝΑΤΕΣ γιατί σας έχουμε ανάγκη!

Κάλεσμα στη συγκέντρωση

PANO_20160114_124955Συνάδελφοι την Κυριακή 8 Μαΐου και ώρα 6.00 μ.μ η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. σας καλεί σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση ενάντια στην ψήφιση του ασφαλιστικού – φορολογικού νομοσχεδίου (Καρ. Σερβίας και Σταδίου – Σύνταγμα).

Η παρουσία όλων κρίνεται αναγκαία ως επισφράγιση του τετράμηνου αγώνα του κλάδου μας.