Προσδιορισμός της Εμπορικής Αξίας του Ακινήτου από 1-6-2016

SPITI Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε -επειδή ρωτάτε- ότι από 1-6-2016 με Προεδρικό διάταγμα που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις επόμενες ημέρες, ύστερα και από την υπ’ αριθμ.98/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με το άρθρο 993 παρ. 2 του νέου ΚπολΔ. Από τη ημερομηνία αυτή παύει πλέον η ισχύς των άρθρων 14 και 15 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 των μεταβατικών διατάξεων του ΚπολΔ (δηλαδή δεν προσδιορίζεται η εκτίμηση του ακινήτου σύμφωνα με την αντικειμενική του αξία και δεν βάζουμε επίσης στην έκθεση κατάσχεσης τις επί πλέον ημερομηνίες πλειστηριασμού όπως υπάρχουν στα υποδείγματα στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ).

Τα σχετικά άρθρα έχουν ως εξής:

Άρθρο 1

Αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου

Αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής ο οποίος, για τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να προσλάβει, κατά την κρίση του, πιστοποιημένο εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου.

  Άρθρο 2

 Τρόπος υπολογισμού εμπορικής αξίας ακινήτου

Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός της προθεσμίας που του τίθεται, να συντάξει εγγράφως και να παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, δεσμευόμενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θεσπίστηκε με την με αριθμ.19928/292/10-5-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1147).

  Άρθρο 3

 Καθορισμό αμοιβής εκτιμήσεως

Η αμοιβή για τη διενέργεια της εκτιμήσεως καθορίζεται εκ των προτέρων ελεύθερα μετά από έγγραφη συμφωνία για την ανάθεση του έργου. Υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής είναι ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση. Το ποσό αυτό βαρύνει, τελικώς, εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

Άρθρο 4

 Έναρξη Ισχύος

 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2016.

Στην ιστοσελίδα: https://www1.gsis.gr/ektimites/Nomika, θα μπορείτε να βρείτε τους Πιστοποιημένους Εκτιμητές.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ι. ΠΡΕΚΕΤΕΣ

Σταυρακάκη Χρύσα

Σωστά όλα αυτά, όμως πρέπει να τονιστεί τι και πως θα γίνεται με τις νέες κατασχέσεις που θα στηρίζονται στο παλιό σύστημα. Όλες δηλαδή οι κατασχέσεις που θα γίνουν από 01-06-2016 αλλά η επιταγή έχει κοινοποιηθεί μέχρι 31-12-2015. Σ’ αυτές τις κατασχέσεις τα πάντα θα προσδιοριζονται σύμφωνα με τον παλαιό Κ.Πολ.Δ…..δηλαδή η Τιμή Α’ προσφοράς σύμφωνα με την αντικειμενική αξία. Ο προσδιορισμός πλειστηριασμου την πρώτη Τετάρτη μετά τις 40 ημέρες, έκδοση και επαναληπτικών περιλήψεων, συμμετοχή στον πλειστηριασμου με κατάθεση ολοκληρου του ποσού της τιμής της Α’ προσφοράς, δημοσίευση αποσπασματος στην εφημερίδα και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ και όχι στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ, η αναγγελία εως 15 ημέρες μετά τον πλειστηριασμο…κλπ. Όλες αυτες οι λεπτομέριες πρέπει να διευκρινιστουν επ’ ακριβώς για να μην μπερδέψουν τους συναδέλφους σε σχέση με τα νέα δεδομένα,(νέος Κ.Πολ.Δ. που αφορά τις κατασχέσεις μόνο εκείνων των υποθέσεων που η κοινοποίηση της επιταγής έγινε μετά την 01-01-2016).

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ 2011 .ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ 25/5/2016.
Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ Η ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ?

ΓΙΑΛΕΛΗ Μαρία

Ευχαριστώ τη ΠΡΟΣΥΔΕ για την ενημέρωση.Ευχομαι να συνεχίσει τη παρουσία της στο κλάδο με σοβαρότητα Και με τις γνώσεις που διαθέτε.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)