Ώρα να κάνουμε την κρίση ευκαιρία

      “Για πόσο καιρό μπορούμε να εθελοτυφλούμε ατιμώρητοι” αναρωτιόταν η ηρωίδα της Μάρως Βαμβουνάκη στο βιβλίο της “Τανγκό στον καθρέφτη” και – άθελα της φαντάζομαι – περιγράφει απόλυτα το αίσθημα πολλών από εμάς, όταν σήμερα το πρωί διαβάσαμε για τη δυνατότητα ηλεκτρονικών επιδόσεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

    Βλέπετε μέχρι και πρόσφατα, παρά τις πολλές ενδείξεις πως οδεύουμε σε ολοένα και περισσότερο ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας, η κρατούσα άποψη στον Κλάδο μας να το καθυστερήσουμε όσο μπορούμε, όσοι δε υποστηρίζαμε την ανάγκη ψηφιοποίησης του επαγγέλματος μας, χαρακτηριζόμασταν κινδυνολόγοι, πως διασπείρουμε σενάρια καταστροφολογίας κι ότι βιαζόμαστε… Και να που η έλευση της πανδημίας ήρθε και τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα του μικρόκοσμου μας, κλεισμένοι στα σπίτια μας δίχως να μπορούμε να διεκπεραιώσουμε τη δουλειά μας πλην ελαχίστων υποθέσεων, να παρακολουθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο εκτός από την εξάπλωση του ιού, την μεταβολή του εργασιακού περιβάλλοντος από την παραδοσιακή του μορφή σε αυτό που ονομάζουμε τηλε-εργασία ανήμποροι κι ανέτοιμοι.

Continue reading Ώρα να κάνουμε την κρίση ευκαιρία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ – Μέρος Α

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

   Το τελευταίο διάστημα είναι διάχυτη η ανησυχία και ανασφάλεια όλων μας για την επαγγελματική μας υπόσταση και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο μέλλον. Έχοντας ως δεδομένο πως βασική αρχή για την αντιμετώπιση των απειλών είναι να τις γνωρίζουμε και να κατανοούμε το αντίκτυπο τους, με το παρόν άρθρο εγκαινιάζουμε μια σειρά δημοσιεύσεων που έχουν ως στόχο την εξοικείωση των συναδέλφων με τις προκλήσεις του μέλλοντος και σκοπό: α) την ενημέρωση τους, β) την επαγρύπνηση τους και γ) να καταστούν κοινωνοί του προβλήματος και ει δυνατόν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του.

  Κύριος παράγοντας για την επιλογή του θέματος του παρόντος άρθρου είναι το γεγονός ότι ο νέος Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων ( εφεξής ΓΚΠΔ ) ή αλλιώς Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 ( ευρύτερα γνωστός ως G.D.P.R. – General Data Protection Regulation ) , τίθεται σε εφαρμογή την 25η Μαΐου του 2018, ως εκ τούτου είναι η εγγύτερη χρονικά πρόκληση που θα κληθεί ν΄ αντιμετωπίσει ο Κλάδος μας.

Γιατί ένας νέος κανονισμός;

   Οι λόγοι θέσπισης του νέου Κανονισμού ουσιαστικά είναι δύο:

Α) Την προστασία Προσωπικών Δεδομένων έως σήμερα ρύθμιζε η οδηγία 95/46/ΕΚ. Στο Κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο όρος “οδηγία” υποδηλώνει σύσταση προς τα κράτη μέλη στα οποία επαφίεται ο τρόπος και ο βαθμός ενσωμάτωσης της στο Εθνικό τους Δίκαιο. Αντίθετα ο όρος “κανονισμός” υποδηλώνει υποχρέωση συμμόρφωσης των κρατών μελών, είναι δεσμευτικός σε όλα τα μέρη του, υπερισχύει του Εθνικού Δικαίου και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Υπήρξε λοιπόν η ανάγκη ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου, κοινά και καθολικά εφαρμοστέου στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε.

Β) Το 1995 που θεσπίστηκε η οδηγία 95/46/ΕΚ,  οι τεχνολογίες πληροφορίας κι επικοινωνίας ( εφεξής ΤΠΕ ) ήταν σε πρώιμο στάδιο, το διαδίκτυο δεν είχε εισχωρήσει τόσο έντονα στη ζωή μας, δεν υπήρχαν έξυπνα κινητά, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ και το ηλεκτρονικό έγκλημα ήταν ακόμα σε νηπιακή μορφή. Ως εκ τούτου κατέστη αναγκαία η διαμόρφωση ενός Κανονισμού που θα ενσωματώνει τις εξελίξεις στις ΤΠΕ.

Μας αφορά ο νέος κανονισμός;

   Θα μπορούσε κάποιος ν’ αναρωτηθεί για ποιο λόγο ο ΓΚΠΔ ενδιαφέρει τον κλάδο μας αφού εμείς δεν χρησιμοποιούμε ΤΠΕ στη δουλειά μας; Στους δε σκεπτικιστές – αρνητές των νέων τεχνολογιών θα μπορούσε να δοθεί ένα “πάτημα” ενάντια στην ψηφιοποίηση του επαγγέλματος. Δυστυχώς για όλους τους παραπάνω, το άρθρο 2,παρ. 1 του ΓΚΠΔ δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο παρερμηνείας υπέρ των σκέψεων τους και το παραθέτουμε αυτούσιο ( όπου στο κείμενο χρησιμοποιείται πλάγια γραφή, σημαίνει ότι το συγκεκριμένο σημείο έχει ληφθεί αυτούσιο από τον ΓΚΠΔ )

Άρθρο 2 Ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής 1.Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Όποιες δε εξαιρέσεις απ’ την εφαρμογή του κανονισμού περιγράφονται με σαφήνεια στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, την οποία επίσης παραθέτουμε:

2.Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

α) στο πλαίσιο δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης,

 β) από τα κράτη μέλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου 2 του τίτλου V της ΣΕΕ, ( σ.σ. Αναφέρεται στις πολιτικές για τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση )

γ) από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας,

δ) από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και πρόληψης έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.

  Continue reading ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ – Μέρος Α

ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ

educationΈχει αναφερθεί κατά κόρον η σπουδαιότητα της θέσπισης του πτυχίου Νομικής ως απαραίτητο προσόν για να γίνει πλέον κάποιος Δικαστικός Επιμελητής, καθώς και τα πολλαπλά οφέλη αυτής της σημαντικής για τον κλάδο μας κατάκτησης, ως εκ τούτου δεν θα επεκταθώ περαιτέρω σε αυτό το θέμα.

Θα ήθελα όμως να θίξω το ζήτημα της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού επίπεδου των υφιστάμενων Δικαστικών Επιμελητών, που κατά την άποψή μου είναι αντίστοιχα υψίστης σημασίας για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση στον κλάδο μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν μια προσέγγιση – πρόταση στον τρόπο που θα μπορούσε αυτή η διαδικασία να υλοποιηθεί, σταχυολογώντας ορισμένα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει:

1. Να βασίζεται – στο μέτρο του δυνατού πάντα – σε υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ίσως να ακούγεται παράξενο, αλλά το «γραφειοκρατικό» κομμάτι είναι το πλέον δύσκολο του εγχειρήματός μας, αφού θα πρέπει να αναλωθεί αρκετός χρόνος σε συζητήσεις με την πολιτεία (Υπουργεία, Πανεπιστήμια κλπ) μέχρι τη λήψη της τελικής απόφασης. Η ύπαρξη μιας ήδη θεσμοθετημένης διαδικασίας αποτελεί τον οδικό χάρτη που θα επιταχύνει την προσπάθειά μας. Continue reading ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ