ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. - Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

Πρόταση πρόσβασης σε δημόσια αρχεία

Μοναδική ευκαιρία θέσπισης διάταξης για ελεύθερη πρόσβαση του Δικαστικού Επιμελητή σε δημόσια αρχεία (Ε-9)

Συνάδελφοι,

Εν όψει της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου όπου, μεταξύ των άλλων, ψηφίζονται διατάξεις για τους πλειστηριασμούς, οι οποίοι θα πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά, μας δίδεται μοναδική ευκαιρία να προτείνουμε παλαιότερη πρότασή μας που είχαμε κάνει από την Ομοσπονδία, για πρόσβαση του δικαστικού επιμελητή σε δημόσια αρχεία και κυρίως στο Ε-9.

Γράφαμε τότε σε επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης:

«… Ενας σημαντικός παράγοντας καθυστέρησης στην αναγκαστική εκτέλεση και ανάκτηση απαιτήσεων είναι το «φορολογικό απόρρητο», το οποίο δημιουργεί στους δικαστικούς επιμελητές, πολλές φορές, ανυπέρβλητα εμπόδια στην ανεύρεση περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

Ο δικαστικός επιμελητής, εφόσον κέκτηται νόμιμο εκτελεστό τίτλο με εντολή εκτέλεσης έχει, εκ του νόμου, δικαίωμα να εισέρχεται και ελέγχει τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων της χώρας, προκειμένου να ανεύρει περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.

Σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 2001, πρέπει να είναι ελεύθερη η πρόσβαση δικαστικού επιμελητή, υπό προϋποθέσεις, σε δημόσια αρχεία. Παρόλα αυτά η ίδια Αρχή, αργότερα, απεφάνθη πως δεν επιτρέπεται η χορήγηση αυτών των στοιχείων. Στηριζόμενες στις αποφάσεις της Αρχής, οι φορολογικές αρχές αρνούνται να παρέχουν τη συνδρομή τους με τη γνωστοποίηση του περιεχομένου της δήλωσης Ε9.

Η προσέγγιση αυτή πρακτικά οδηγεί στην «οιονεί» προστασία των οφειλετών και ταυτόχρονα στην αδυναμία των δανειστών, που έχουν έννομο συμφέρον και τίτλο εκτελεστό να ικανοποιήσουν το δικαστικώς κριθέν νόμιμο δικαίωμά τους. Λόγω αυτής της κατάστασης καθίσταται, σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη η ανάκτηση των οφειλομένων, αφού δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν όλα τα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας. Είναι αντιφατικό το γεγονός της υφιστάμενης κατάστασης, από τη μία τα δημόσια αρχεία των Υποθηκοφυλακείων να είναι προσβάσιμα σε δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους και από την άλλη να αρνούνται οι φορολογικές αρχές τη γνωστοποίηση των στοιχείων που περιέχονται στις δηλώσεις Ε9, επικαλούμενες το φορολογικό απόρρητο.

… Επίσης στις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η CEPEJ υπογραμμίζεται ότι τα Κράτη – μέλη πρέπει να επιτρέπουν στο δικαστικό επιμελητή έγκαιρη και κατά προτίμηση πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία του καθ’ ου.

Ακόμη ενθαρρύνει τα Κράτη – μέλη να εξετάσουν τη διάθεση τέτοιων πληροφοριών στο δικαστικό επιμελητή μέσω Ηλεκτρονικού Δικτύου μέσω ασφαλούς πρόσβασης, αν είναι δυνατή (σημείο 40).

Γι’ αυτό πρέπει να θεσπιστεί νομοθετική διάταξη στην οποία θα προβλέπεται η ελεύθερη πρόσβαση του δικαστικού επιμελητή σε όλα τα δημόσια αρχεία. Μεταξύ των άλλων που προβλέπονται στο άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 2318/1995, να προστεθεί και τις αρμόδιες φορολογικές αρχές Δ.Ο.Υ. αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη αρχή, υπό την προϋπόθεση της κατάθεσης σχετικής αίτησης στην αρμόδια φορολογική αρχή (Δ.Ο.Υ.) συνοδευόμενη από απλό αντίγραφο του εκτελεστού τίτλου με την εντολή προς εκτέλεση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 2318/1995 προστίθεται περίπτωση που έχει ως εξής:

Επίσης δικαιούται να έχει ελεύθερη πρόσβαση στις αρμόδιες φορολογικές αρχές αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη αρχή οι οποίες τους παρέχουν την συνδρομή τους με την γνωστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών υπό την προϋπόθεση κατάθεσης σχετικής αίτησης, συνοδευόμενη από απλό αντίγραφο του εκτελεστού τίτλου».

Η ΠΡΟΣΥΔΕ δια των αντιπροσώπων της (και όχι μόνο σε επιτροπές), των συμβούλων της αλλά και των μελών της, θα καταβάλει όλες εκείνες τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να ευοδωθεί αυτή η πρόταση. Χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση. Διότι, όπως έχουμε πει, τέτοιου είδους ενέργειες έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και ενάμισι χρόνο. Εξάλλου και αυτό το είχε δεχθεί η Tρόϊκα όταν είχαμε συναντηθεί μαζί της τον Αύγουστο του 2015.

Συντακτική Επιτροπή

Κατηγορία: Ειδήσεις - Νέα

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Optionally add an image (JPEG only)