Πρόταση πρόσβασης σε δημόσια αρχεία

Μοναδική ευκαιρία θέσπισης διάταξης για ελεύθερη πρόσβαση του Δικαστικού Επιμελητή σε δημόσια αρχεία (Ε-9)

Συνάδελφοι,

Εν όψει της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου όπου, μεταξύ των άλλων, ψηφίζονται διατάξεις για τους πλειστηριασμούς, οι οποίοι θα πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά, μας δίδεται μοναδική ευκαιρία να προτείνουμε παλαιότερη πρότασή μας που είχαμε κάνει από την Ομοσπονδία, για πρόσβαση του δικαστικού επιμελητή σε δημόσια αρχεία και κυρίως στο Ε-9.

Γράφαμε τότε σε επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης:

«… Ενας σημαντικός παράγοντας καθυστέρησης στην αναγκαστική εκτέλεση και ανάκτηση απαιτήσεων είναι το «φορολογικό απόρρητο», το οποίο δημιουργεί στους δικαστικούς επιμελητές, πολλές φορές, ανυπέρβλητα εμπόδια στην ανεύρεση περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

Ο δικαστικός επιμελητής, εφόσον κέκτηται νόμιμο εκτελεστό τίτλο με εντολή εκτέλεσης έχει, εκ του νόμου, δικαίωμα να εισέρχεται και ελέγχει τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων της χώρας, προκειμένου να ανεύρει περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.

Σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 2001, πρέπει να είναι ελεύθερη η πρόσβαση δικαστικού επιμελητή, υπό προϋποθέσεις, σε δημόσια αρχεία. Παρόλα αυτά η ίδια Αρχή, αργότερα, απεφάνθη πως δεν επιτρέπεται η χορήγηση αυτών των στοιχείων. Στηριζόμενες στις αποφάσεις της Αρχής, οι φορολογικές αρχές αρνούνται να παρέχουν τη συνδρομή τους με τη γνωστοποίηση του περιεχομένου της δήλωσης Ε9.

Η προσέγγιση αυτή πρακτικά οδηγεί στην «οιονεί» προστασία των οφειλετών και ταυτόχρονα στην αδυναμία των δανειστών, που έχουν έννομο συμφέρον και τίτλο εκτελεστό να ικανοποιήσουν το δικαστικώς κριθέν νόμιμο δικαίωμά τους. Λόγω αυτής της κατάστασης καθίσταται, σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη η ανάκτηση των οφειλομένων, αφού δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν όλα τα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας. Είναι αντιφατικό το γεγονός της υφιστάμενης κατάστασης, από τη μία τα δημόσια αρχεία των Υποθηκοφυλακείων να είναι προσβάσιμα σε δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους και από την άλλη να αρνούνται οι φορολογικές αρχές τη γνωστοποίηση των στοιχείων που περιέχονται στις δηλώσεις Ε9, επικαλούμενες το φορολογικό απόρρητο.

… Επίσης στις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η CEPEJ υπογραμμίζεται ότι τα Κράτη – μέλη πρέπει να επιτρέπουν στο δικαστικό επιμελητή έγκαιρη και κατά προτίμηση πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία του καθ’ ου.

Ακόμη ενθαρρύνει τα Κράτη – μέλη να εξετάσουν τη διάθεση τέτοιων πληροφοριών στο δικαστικό επιμελητή μέσω Ηλεκτρονικού Δικτύου μέσω ασφαλούς πρόσβασης, αν είναι δυνατή (σημείο 40).

Γι’ αυτό πρέπει να θεσπιστεί νομοθετική διάταξη στην οποία θα προβλέπεται η ελεύθερη πρόσβαση του δικαστικού επιμελητή σε όλα τα δημόσια αρχεία. Μεταξύ των άλλων που προβλέπονται στο άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 2318/1995, να προστεθεί και τις αρμόδιες φορολογικές αρχές Δ.Ο.Υ. αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη αρχή, υπό την προϋπόθεση της κατάθεσης σχετικής αίτησης στην αρμόδια φορολογική αρχή (Δ.Ο.Υ.) συνοδευόμενη από απλό αντίγραφο του εκτελεστού τίτλου με την εντολή προς εκτέλεση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 2318/1995 προστίθεται περίπτωση που έχει ως εξής:

Επίσης δικαιούται να έχει ελεύθερη πρόσβαση στις αρμόδιες φορολογικές αρχές αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη αρχή οι οποίες τους παρέχουν την συνδρομή τους με την γνωστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών υπό την προϋπόθεση κατάθεσης σχετικής αίτησης, συνοδευόμενη από απλό αντίγραφο του εκτελεστού τίτλου».

Η ΠΡΟΣΥΔΕ δια των αντιπροσώπων της (και όχι μόνο σε επιτροπές), των συμβούλων της αλλά και των μελών της, θα καταβάλει όλες εκείνες τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να ευοδωθεί αυτή η πρόταση. Χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση. Διότι, όπως έχουμε πει, τέτοιου είδους ενέργειες έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και ενάμισι χρόνο. Εξάλλου και αυτό το είχε δεχθεί η Tρόϊκα όταν είχαμε συναντηθεί μαζί της τον Αύγουστο του 2015.

Συντακτική Επιτροπή

Γιώργος Γρηγόρης

Βεβαίως και συμφωνούμε συνάδελφε ειδικά στο θέμα του ύστατου των στιγμών. Η διαφωνία μου στο θέμα της υπαλληλοποίησης μας, είναι οτι ούτε και αυτή είναι δεδομένη ως λύση. Ειδικά με τις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες πόσο εφικτό θεωρείς ως σενάριο, την απορρόφηση 1000-1500 εξ ημών στο δημόσιο τομέα και μάλιστα με καλό μισθό κι οδοιπορικά όπως προτείνεις; Δεν είμαστε 30-40 όπως οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες. Επίσης θα επαναλάβω ότι αυτό που σήμερα ονομάζουμε “Δικαστικός Επιμελητής” όπως το γνωρίζουμε, σύντομα δε θα υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού (ήδη δε στη Γαλλία η αλλαγή αυτή έχει θεσμοθετηθεί, οι Ολλανδοί δουλεύουν πυρετωδώς προς αυτή την κατεύθυνση κ.ο.κ.) πράγμα το οποίο κατά την άποψη μου σημαίνει ότι ακόμα κι αν επιτυγχάνετο μια έστω σταδιακή, έστω περιορισμένη, έστω με κοινό μισθολόγιο μετάταξη μας στο Δημόσιο, πάλι η επαγγελματική μας υπόσταση είναι αβέβαιη. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν υπάρξει σενάρια για κατάργηση των Επιμελητών των Δικαστηρίων και μεταφοράς της ύλης τους σ’ εμάς. Ας μη χαρούμε με το ενδεχόμενο νέας ύλης, για κάποιο διάστημα ίσως ναι, μια προσεκτική όμως ανάγνωση του νόμου 4440/2016, άρθρο 24, θα εξηγήσει το γιατί.
Δευτερόν, ολοκληρωμένες προτάσεις ειδικά επι της ψηφιοποίησης και της θεσμικής αναδιάρθρωσης ο κλάδος έχει απο το 2014, ενώ όπως σωστά αναφέρεις υπάρχουν ήδη συμφωνημένα θέματα με τη Τρόικα απο το 2015. Τωρα γιατί ο κλάδος χρειάζεται δύο χρόνια για να συναντήσει τον Υπουργό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο, ας μην το συζητήσουμε τώρα.
Ο χρόνος είναι όντως πιεστικός, αλλά φρονώ οτι μπορούμε να τα καταφέρουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτές τις μέρες ξεκίνησε η λειτουργία της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τις ηλεκτρονικές επιδόσεις και την τροποποίηση του Κώδικα μας. Είναι ίσως η τελευταία, αλλά σίγουρα η χρυσή μας ευκαιρία σε σχετικά σύντομο διάστημα, να έχουμε το θεσμικό πλαίσιο που θα μας επιτρέψει τα βήματα που περιγράφω στο προηγούμενο μου σχόλιο. Αν την αφήσουμε να χαθεί, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
Εντός του μήνα θα ξεκινήσει η διαδικασία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, αν την αγνοήσουμε είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
Καλέ μου συνάδελφε, όχι δεν χρειάστηκε ποτέ να δω το ψυγείο μου άδειο, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι μεγάλωσα μες τα σαλόνια κι έμαθα στο πάρκο με τα περιστέρια που έλεγε κι ο Παύλος (Σιδηρόπουλος) κι αυτό γιατί είχα κι έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου και δεν δίστασα αλλά ούτε και θα διστάσω ακόμα και να μαζεύω τα υπολείματα απ’ την λαχαναγορά για να επιβιώσω.
Αυτά που προτείνω δεν αποτελούν την ανακάλυψη του ηλεκτρικού ρεύματος, ούτε είναι ένα βερμπαλιστικό ευχολόγιο, είναι πράγματα που βιώνω στην πράξη, μέσα απο την ενασχόληση μου με τα της Διεθνούς Ενώσεως Δικαστικών Επιμελητών και ακριβώς επειδή αποτελούν Ευρωπαικό κεκτημένο, η εφαρμογή τους στη χώρα μας είναι εφικτή σε ρεαλιστικό χρόνο με υψηλά ποσοστά επιτυχίας, γι αυτό άλλωστε και τα συμφώνησε και η Τρόικα. Χρειάζεται όμως να τα προωθήσουμε, να τα διεκδικήσουμε κι αυτό δε θα γίνει παραμυθιάζοντας τον κλάδο μ’ αυτά που θα ήθελε ν’ ακούσει κι όχι αυτά που πρέπει.

Δημήτρης Ζάμπρας

Επομένως αγαπητέ συνάδελφε συμφωνούμε απόλυτα. Αυτή είναι η ύστατη στιγμή και καμιά από τις τρεις προϋποθέσεις που θέτεις δεν έχει ξεκινήσει και για την ακρίβεια δεν είναι ούτε καν προς συζήτηση. Και επιπλέον απαιτείται και χρόνος τόσο για την επιμόρφωση όσο και για την θεσμική αναδιάρθρωση. Κι ο χρόνος είναι αμείλικτος. Αυτά που δεν έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια που εγώ είμαι Επιμελητής θα γίνουν σε δύο? Το γνώρισμα του ηγέτη είναι να προβλέπει και να δρα πριν τη φουρτούνα. Και να είναι ρεαλιστής. Και λαμβάνει σκληρές αποφάσεις. Δεν αντιμετωπίζεται το σήμερα με Έκθεση Ιδεών. Εδώ μιλάμε για πρακτικά πράγματα, άμεσα εφαρμόσιμα και αν θέλεις να σώσεις κάποιους συναδέλφους από την απόγνωση πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει και μπορείς κι όχι αυτό που θα ήθελες… Και μου αναφέρεις ότι αν αποτύχουμε σε μία από τις τρεις παραμέτρους τελειώσαμε. Άρα ρισκάρεις? Τί ποσοστά επιτυχίας θεωρείς ότι έχουμε? Ποιος είναι αυτός που θα τα επιτύχει όλα αυτά σε 2 χρόνια και δεν τον γνωρίζουμε? Δύο χρόνια θα μας πάρει να κλείσουμε ραντεβού με τον Υπουργό. Εδώ η Τρόικα συμφώνησε με τα παραπάνω και δεν έγινε τίποτα. Αγαπητέ συνάδελφε, γνωρίζω ότι οι προθέσεις σου είναι αγνές και θεωρητικά σωστές αλλά εδώ μιλάμε για ΕΠΙΒΙΩΣΗ! Αν είσαι από τους τυχερούς της ζωής που δεν έχουν δει το ψυγείο τους άδειο ΠΟΤΕ τότε ευχαρίστως να σε ενημερώσω, αν και αυτό πρέπει να το πάθεις για να δεις πώς θα διαχειριστείς το γενετήσιο ένστικτο. Αυτό της επιβίωσης…

Γιώργος Γρηγόρης

Αγαπητέ συνάδελφε, την καλημέρα μου και τα χρόνια μου πολλά,
Η επιβιωσιμότητα του κλάδου σε καμμία περίπτωση δεν θα προέλθει απο την υπαλληλοποίηση μας αλλά απο τρία πολύ απλά άλλά συνάμα εξόχως σοβαρά βήματα: α) την ψηφιοποίηση (ψηφιακό θα είναι το περιβάλλον εργασίας μας), β) την επιμόρφωση (μέσω αυτής θα επιτευχθεί η διεκδίκηση νέων δραστηριοτήτων για την αναπλήρωση εργασιάκής ύλης που θ’ απωλεσθεί απ’ την έλευση των νέων τεχνολογιών) και γ) τη θεσμική αναδιάρθρωση του (με κανονισμούς, διαδικασίες και νοοτροπίες περιόδου 1985-1995 το μέλλον είναι δυσοίωνο). Εαν έστω κι ένα απο τα τρία αποτύχουμε να το υλοποιήσουμε, αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως επάγγελμα-λειτούργημα “Δικαστικός Επιμελητής” σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα – προσωπική μου εκτίμηση όχι μεγαλύτερο της πενταετίας – θα πάψει να υπάρχει. Τα επόμενα δύο χρόνια είναι εξαιρετικά κρίσιμα για την επιβίωση μας και μέλημα κάθε συναδέλφου αλλά κυρίως της ηγεσίας του κλάδου επιβάλλεται να είναι η προσαρμογή μας στη νέα εποχή και το πως θα κάνουμε τα σωστά πράγματα σωστά, προς αυτή την κατευθυνση

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΜΠΡΑΣ

Συνέχεια από το Σχόλιο 1. Και εξηγούμε. Τα άμισθα υποθηκοφυλακεία 12 στην Αθήνα, 20 στην Ελλάδα έγιναν με ένα ΦΕΚ ΕΜΜΙΣΘΑ! Τώρα με το πολυνομοσχέδιο θέλουν να κάνουν και τα υπόλοιπα. Αν αληθεύει (τα νούμερα δεν μπορώ να τα γνωρίζω) αυτό που διάβασα σε εσάς πρόσφατα ότι το 80% των συναδέλφων ασχολούνται με το Δημόσιο σε οποιαδήποτε μορφή, ΤΩΡΑ είναι η ευκαιρία να υπάρξει τροποποίηση. Όσοι συνάδελφοι θέλουν, να γίνουν Επιμελητές Δημοσίου, όπως οι διορισμένοι στις ΔΟΥ με αυξημένες όμως αρμοδιότητες. Ποιές? Αποσφραγίσεις κατοικιών, συμμετοχή σε κλιμάκια με ΣΔΟΕ και Αγορανομία, επιδόσεις αστυνομίας, και γενικά όπου ανόητα χρειάζεται Εισαγγελέας ή Ειρηνοδίκης. Ο “μικρός” Εισαγγελέας λοιπόν παντού. Με έναν καλό μισθό και αποζημίωση οδοιπορικών. Χωρίς όμως να μπορεί να κάνει πράξεις ιδιωτικές. Για να μην ανησυχούν και οι συνάδελφοι που θα παραμείνουν στην μαχόμενη δικηγορία. Ίσως ΑΥΤΗ είναι η τελευταία μας ΕΥΚΑΙΡΙΑ προκειμένου να πάρουμε κάποια σύνταξη και να παραμείνουμε σ’ αυτή τη χώρα χωρίς να βλέπουμε τον υπέροχο ήλιο πίσω από κάποια φορολογική φυλακή… Έστω και την ύστατη στιγμή λοιπόν δείξτε μου, όχι μόνο εσείς, σε όλους τους συνδικαλιστές απευθύνομαι, ότι θέλετε να κάνετε κάτι για τον Κλάδο…

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΜΠΡΑΣ

Αγαπητή Συντακτική Επιτροπή, Χρόνια Πολλά και καλή Χρονιά! Είναι άκρως ενθαρρυντικό πως κάποιοι συνάδελφοι επαγρυπνούν και προσπαθούν να δράξουν κάθε ευκαιρία προκειμένου το λειτούργημά μας να γίνει πιο εύκολο και πιο αποδοτικό. Η απραξία, η στασιμότητα είναι ο πραγματικός θάνατος. Θα μου επιτρέψετε όμως την ακόλουθη συμβουλή. Το φορολογικό απόρρητο είναι βράχος αμετακίνητος και ίσως το μόνο πράγμα που δεν θα αλλάξει μέχρι να βγούμε από τα μνημόνια και ίσως και μετά το 2022. Όλα τα άλλα όμως αλλάζουν. Είναι ανόητο λοιπόν να δαπανούμε δυνάμεις και πόρους προς λάθος κατ’ εμέ κατεύθυνση. Η λύση? Αφού είναι τώρα ευκαιρία με τις αλλαγές που γίνονται, μπορούμε να πιέσουμε την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ για να έχουμε τερματικό στο γραφείο. Όπως ίσως (έτσι έχω ακούσει, δεν έχω δει) συνάδελφοι του εξωτερικού, Σουηδοί κλπ. Εκεί δεν έχουμε να μετακινήσουμε βράχους και ίσως ξεπερνιούνται διάφορα εμπόδια ανυπέρβλητα συνυφασμένα με την φορολογική Αρχή. Όμως, μέσα στην τρέλα που ζούμε αυτό θεωρείτε το σημερινό μείζον θέμα του Κλάδου? Ποιός είναι αυτός που κόπτεται τόσο για να βρει ένα ακίνητο που θα το κατασχέσει, ΑΝ τον πληρώσουν, και θα το πλειστηριάσει ΑΝ βρεθεί πλειοδότης και ΑΝ βρεθεί Συμβολαιογράφος που ΔΕΝ θα απεργεί και ΔΕΝ θα φοβάται να τον διενεργήσει. Αν θέλουμε να αδράξουμε κάποια ευκαιρία θα πρέπει να είναι το πραγματικό, αντικειμενικό μέλλον όλων μας. Θα ακολουθήσει έτερο σχόλιο λόγω χώρου.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)