Αυτόματες κατασχέσεις προ των πυλών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ευχόμαστε σε όλους καλή κι ευλογημένη χρονιά.

Η ζωή όμως, δεν σταματά να προχωρά σταθερά προς τα εμπρός, έχοντας τους δικούς της ρυθμούς και επιβάλλοντας σε εμάς όλους τους δικούς της κανόνες.

Ένας από αυτούς τους κανόνες είναι η απόφαση της Πολιτείας να αντικαταστήσει τον τρόπο διακυβέρνησής της σε ηλεκτρονικό ταυτόχρονα δε, προσδιορίζοντας τις ακριβείς μεθόδους υλοποίησης και τα πρόσωπα εκείνα που θα της χρειασθούν προς τούτο.  

Βρήκαμε την παρακάτω είδηση – εξαιρετικά αναλυτική – δυστυχώς όμως, εξαιρετικά ακριβής και ανησυχητική για τους δικαστικούς επιμελητές. Σας την παραθέτουμε αυτούσια [τονίζοντας απλά κάποια καίρια σημεία προς δική σας ενημέρωση και εγρήγορση]. 

 

Αυτόματες κατασχέσεις προ των πυλών

ΑΑΔΕ: Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την ανάπτυξη εργαλείων με στόχο την αποδοτικότερη είσπραξη οφειλών

Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2017 08:55

Του Γιώργου Κούρου

gkouros@naftemporiki.gr

«Μεγάλο αδελφό» για την παρακολούθηση όλων των οφειλετών με χρέη σε Εφορίες και Ασφαλιστικά Ταμεία στήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο των ενεργειών που έχουν δρομολογηθεί για ταχύτερη είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και την επίσπευση κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής προκήρυξε ηλεκτρονικό, ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την «Αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών», με προϋπολογισμό ύψους 768.051 ευρώ και με τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών τις 15 Ιανουαρίου 2018.

Στόχος είναι στις αρχές του επόμενου έτους να τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα που θα δίνει άμεσα τη δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό από τη στιγμή που μια οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη, να αποκτά πλήρη εικόνα του οφειλέτη για πληρωμές, ρυθμίσεις ή άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές του, και μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών να ενεργοποιεί τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών ή και αυτεπάγγελτων συμψηφισμών.

Δεν είναι τυχαίο ότι για την επίτευξη του σκοπού αυτού οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να συγκεντρώνουν ανά πάσα στιγμή όλα τα στοιχεία των οφειλετών, από το Taxis, τον ΕΦΚΑ, το Κτηματολόγιο, την Εργάνη, τις Τράπεζες, το Χρηματιστήριο, το ΓΕΜΗ, τον Τειρεσία κ.α., προκειμένου να είναι σε θέση να προχωρούν σε ταχύτερες και αυτοματοποιημένες κατασχέσεις και πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εν λόγω προκήρυξη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος οι φορολογικές αρχές θα έχουν άμεση εικόνα για το πότε μία οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη, αλλά και για την πορεία των ρυθμίσεων με στόχο την αύξηση της εισπραξιμότητας.

Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με την προκήρυξη, είναι:

 • η μοντελοποίηση των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης οφειλών της ΑΑΔΕ
 • η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία σχετικού πληροφοριακού συστήματος υποθέσεων (case management system) για την παρακολούθηση και διαχείριση των διαδικασιών είσπραξης οφειλών με στόχο την αυτοματοποίησή τους
 • η εκπαίδευση επιλεγμένων χρηστών της ΑΑΔΕ στο ως άνω σύστημα.

Επισημαίνεται ότι τα υφιστάμενα συστήματα της αναθέτουσας αρχής που επηρεάζουν το έργο είναι τα εξής:

 1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας – Taxis
  2. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογουμένων – Taxisnet
  3. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων – ICISNET
  4. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών – ELENXIS
  5. Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης – MIS
 2. Πληροφoριακό Σύστημα – Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ)
  7. Πληροφοριακό Σύστημα Ακίνητης Περιουσίας
 3. Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ & ΛΠ)

Παρακολούθηση
Οι βασικές λειτουργίες-υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ηλεκτρονικά και κατά περίπτωση αυτοματοποιημένα και μαζικά ανά εφαρμογή είναι οι εξής:

Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης οφειλέτη και οφειλών.
Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών και ρυθμίσεων.

H εφαρμογή αφορά την υλοποίηση και διαχείριση συμψηφισμών, μεταξύ οφειλών-επιστροφών του κάθε οφειλέτη τόσο εντός της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης όσο, και αν αυτό προβλέπεται από σχετική νομοθεσία, με οφειλές άλλων δημόσιων φορέων.

 1. Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.

Η εφαρμογή αφορά τη δυνατότητα αυτόματης σύνταξης και αποστολής μαζικών ειδοποιήσεων για τις οφειλές τόσο κατά το στάδιο προ της προθεσμίας καταβολής τους (ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις) όσο και μετά (ειδοποιήσεις και επιδόσεις), προκειμένου αφενός να επιδοθούν στους φορολογούμενους και αφετέρου αυτοί να ενημερωθούν για τις κυρώσεις που συνεπάγεται η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

 1. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης.


H εφαρμογή αφορά την αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης μέτρων, μετά την εφαρμογή πολλαπλών κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου στη βάση του συστήματος όπως αυτά προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία αφού εξαιρεθούν οι υποθέσεις (οφειλές/ οφειλέτες) στις οποίες απαγορεύεται η λήψη μέτρων βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.
 

Μέσω της εφαρμογής πρέπει να προτείνονται τα βέλτιστα μέτρα ανά οφειλή όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και, μετά την αποδοχή τους από τον χρήστη στον οποίο είναι χρεωμένη η κάθε οφειλή να ενημερώνεται μέσω διαλειτουργικότητας η σχετική λειτουργικότητα του συστήματος Taxis, ICISNET.

Το νέο σύστημα θα αλληλεπιδρά με το τμήμα της βάσης δεδομένων του TAXIS για την ανάκτηση δεδομένων, καθώς και την τροποποίησή τους ή την εισαγωγή νέων.

Μέσω της εφαρμογής αυτής και σε ενιαίο περιβάλλον εργασίας με πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία και τις πληροφορίες της εφαρμογής διαχείρισης οφειλής/οφειλέτη (case management), θα είναι δυνατή η διαχείριση οφειλής (ληξιπρόθεσμης ή μη) και οφειλέτη καθώς και η διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου οφειλών. Επίσης, απαιτείται να ενεργείται η διαχείριση του χαρτοφυλακίου οφειλών σε κάθε επίπεδο (δηλαδή από ελεγκτή είσπραξης ή ομάδα ελεγκτών είσπραξης, οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος, Δ/νσης, Περιφέρειας, Κεντρικά) με πλήρη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων και των εκκρεμοτήτων περιλαμβανομένης της χρέωσης υποθέσεων και τη λήψη μέτρων είσπραξης ή το χαρακτηρισμό οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης, σε υπαλλήλους καθώς και την παρακολούθηση των ενεργειών ή των μέτρων που λαμβάνουν και την απόδοση αυτών.
Επιπλέον, θα είναι δυνατή, όπου απαιτείται, η αποστολή ειδοποιήσεων, από τους χρήστες, μέσω της εφαρμογής αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις λήψης μέτρων απαιτείται δυνατότητα μαζικών ψηφιακών υπογραφών (bulk signing, σε κάθε επίπεδο).

 1. Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.
  H εφαρμογή αφορά τη δημιουργία προσωπικής θυρίδας στο σύστημα για κάθε φορολογούμενο στην οποία θα έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τις οφειλές του και τις επιστροφές του καθώς και σε επιλεγμένες πληροφορίες που αφορούν την αντιμετώπισή τους (ειδοποιήσεις που έχουν σταλεί, μέτρα που έχουν ληφθεί, συμψηφισμοί, πιστώσεις και ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί) από τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Η εφαρμογή θα εμπεριέχει αναλυτικό ημερολόγιο υποχρεώσεων πληρωμής ανά φορολογούμενο και θα συνδέεται με την εφαρμογή ειδοποιήσεων προκειμένου οι φορολογούμενοι να καθίστανται πλήρως ενήμεροι γι’ αυτές. Η εφαρμογή δύναται να υποστηρίζει επίσης μοντέλο προτεινόμενης βέλτιστης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου χρεών από την πλευρά του κάθε φορολογουμένου του βάσει προβλέψεων με πολλαπλά κριτήρια ανάλυσης (πλήθος χρεών, ποσά χρεών, χρόνος δημιουργίας και λήξης χρεών, ύψος προσαυξήσεων κ.λπ.). Η θυρίδα αυτή θα είναι προσβάσιμη στον φορολογούμενο μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος προσωποποιημένης πληροφόρησης φορολογουμένων του TAXISnet.
 2. Εφαρμογή εκτυπώσεων και αναφορών.

Διαλειτουργικότητα
Τo προς ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης οφειλών πρέπει να διαλειτουργεί με όσα Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων φορέων κριθεί απαραίτητο προκειμένου να καθίσταται δυνατή η υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών και μέτρων που αφορούν τόσο την εκούσια όσο και την αναγκαστική είσπραξη.

Ενδεικτικοί τρίτοι φορείς/συστήματα με τους οποίους εκτιμάται ότι είναι απαραίτητη η διαλειτουργικότητα είναι οι ακόλουθοι:

 • Εθνικό Ληξιαρχείο/Δημοτολόγιο
 • Εθνικό Κτηματολόγιο (ΕΚΧΑΕ Α.Ε.)
 • Δικαστικές Αρχές και Ταμείο Νομικών (ηλεκτρονικές αναρτήσεις πλειστηριασμών)
 • Γενικό Εμπορικό Μητρώο ΓΕΜΗ
 • Πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος
 • Συμβολαιογράφοι
 • Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και λοιποί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί διαχείρισης αξιών
 • Ασφαλιστικοί οργανισμοί, ΚΕΑΟ, ΕΦΚΑ και Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 • Πληροφοριακό σύστημα οχημάτων υπουργείου Μεταφορών
 • Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
 • Λοιπά πληροφοριακά συστήματα ή στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα στη Φορολογική Διοίκηση

Διαχείριση χρεών

Ο σκοπός του έργου είναι η ελληνική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση να αναπτύξει έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό για τη διαχείριση των οφειλών, ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη βέλτιστη συλλογή αυτών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι εκτός της οικονομικής δυσχέρειας και της συνακόλουθης αδυναμίας κάποιων φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σημαντικές αιτίες αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες σχετίζονται με την επιχειρησιακή επάρκεια της φορολογικής διοίκησης, είναι:

 • Μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες ως προς τη διαχείριση των οφειλών γενικά.
 • Έλλειψη κεντρικοποιημένης και συνολικής πληροφόρησης και διάχυσης της πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής/οφειλέτη.
 • Έλλειψη στοχευμένης, έγκαιρης & ακριβούς πληροφορίας.
 • Μη επαρκής αξιοποίηση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Κρίνονται επομένως σκόπιμες, μέσω της υλοποίησης του έργου, οι ακόλουθες δράσεις:

 • Άμεση παροχή κεντρικοποιημένης πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής (Προφίλ Οφειλέτη), συνδυάζοντας τις πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα της ΑΑΔΕ, όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, Πληροφοριακό Σύστημα Αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας, Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη-μέλη της Ε.Ε., πληροφορίες από τρίτους (όπως ΕΚΧΑ, ΓΕΜΗ, ΣΑΤ κ.τ.λ.).
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών πίστωσης, συμψηφισμού & συστήματος ρυθμίσεων.
 • Ενσωμάτωση και αξιοποίηση όλων των παρεχόμενων εκ του νόμου δυνατοτήτων για τη συλλογή πληροφοριών από τρίτους (ασφάλειες, τράπεζες, συμβολαιογράφους, μητρώο Α.Ε. & ΕΠΕ).
 • Άμεση έναρξη αυτοματοποίησης διαδικασιών με στόχο ένα πλήρες και ενιαίο μοντέλο διαχείρισης οφειλών.
 • Εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστοί στη δέσμευσή μας να σας ενημερώνουμε για όλα, όσο ανησυχητικά ή δυσοίωνα αυτά κι αν είναι σας παραθέτουμε την παραπάνω είδηση.

Όταν αυτή πραγματοποιηθεί, αντιλαμβάνεται ο καθένας μας τις συνέπειές του.

Έχει, ιστορικά, παρατηρηθεί πως η ζωή και οι κοινωνίες παίρνουν τις δικές τους στροφές και αποφάσεις, αφήνοντας δυστυχώς πίσω από τις γωνίες επαγγέλματα και ανθρώπους και δημιουργώντας, ευτυχώς, άλλα επαγγέλματα. Ζούμε μία από αυτές τις ιστορικές καμπές της κοινωνίας μας;;;

Δύσκολο να απαντηθεί !!!

Είναι η ηγεσία μας αυτή που προστάζουν οι απαιτήσεις των εποχών;;;   Μάλλον η απάντηση είναι εύκολη !!!  Ο Χ Ι !!!

Ας απαιτήσουμε πλέον όλοι από αυτούς που διαχειρίζονται τη μοίρα μας αλλά και ενός επαγγέλματος – λειτουργήματος 2.600 ετών να πράξουν άμεσα χωρίς λαϊκίστικες [και μόνιμα ψηφοθηρικές] προσεγγίσεις όσα, δύσκολα ή ακόμα ακόμα και απάνθρωπα ή άδικα για κάποιους, απαιτούνται για να σωθεί το επάγγελμα.  

Σας το έχουμε γράψει κι άλλες φορές είτε σαν συντακτική ομάδα είτε σαν άτομα προσωπικά πως, μόνο αν διασωθεί ο Κλάδος υπάρχει ελπίδα να διασωθούν οι επιμελητές. Αν μόνιμα χαϊδεύονται (από προέδρους και τους περί αυτών ιδιοτελείς αυλοκόλακες) τα αυτιά των ψηφοφόρων τους θα πνιγεί και ο Κλάδος και τα αυτιά που χαϊδεύονται…. Βεβαίως μαζί με τα κεφάλια στα οποία βρίσκονται τα αυτιά αυτά. 

Γιώργος Γρηγόρης

Αγαπητοί συνάδελφοι την καλημέρα μου,
Στο ήδη εκρηκτικό κοκτέηλ που περιγράφεται στο άρθρο αλλά και τα εύστοχα σχόλια του Νίκου, επιτρέψτε μου να προσθέσω ένα ακόμα συστατικό, αυτο του άρθρου 24 του νόμου 4440/2016 (Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα) κι ιδίως τα τρία πρώτα εδάφια τα οποία σας παραθέτω αυτούσια:
1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων όλες οι διαδικασίες για την έκδοση διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων από τους φορείς του Δημοσίου, όπως η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση υπογραφής, η χρέωση προς ενέργεια εισερχομένων εγγράφων, η εσωτερική διακίνηση, καθώς και η αρχειοθέτησή τους πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και εγκεκριμένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού δύναται να οριστούν εξαιρέσεις από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα μεριμνά για την προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών του προς το σκοπό της βέλτιστης εφαρμογής της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων.

2. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση διοικητικών πράξεων και εγγράφων κάθε είδους μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση Τ.Π.Ε..

3. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση διοικητικών πράξεων και εγγράφων κάθε είδους μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων, επιτρέπεται να πραγματοποιείται με χρήση Τ.Π.Ε.
Με την Κοινή Υπουργική Απόφσση 21156 της 30ης Ιουνίου 2017 η έναρξη ισχύος των παραπάνω διατάξεων παρατάθηκε για το σύνολο των Υπουργείων για την 1η Ιανουαρίου του 2018.
Καλή χρονιά κι ο νοών νοείτω…

Νίκος Αντωνίου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά με υγεία!!!
Θα ξεκινήσω βάζοντας ένα τίτλο: «Η Αρχή του Τέλους…»!!!
Δυστυχώς αγαπητοί συνάδελφοι άρχισαν και για εμάς να κρούουν τα τύμπανα του πολέμου, διαβάζοντας το πιο πάνω δημοσίευμα, μου έρχονται στο μυαλό διάφορες σκέψεις, η κυριότερη: «Το Σύστημα μας βγάζει από το παιχνίδι…», δεν καταφέραμε να του γίνουμε χρήσιμοι, μπορούν και χωρίς εμάς!
Ο ΚΕΔΕ αλλάζει και προσπαθεί να τρέξει με τους σύγχρονους ρυθμούς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να είστε σίγουροι, θα τα καταφέρει, κι εμείς ως μη απαραίτητοι δε θα καταργηθούμε (προς θεού ποιος είπε κάτι τέτοιο) αλλά θα περισσεύουμε αρκετοί, δεδομένου ότι, σήμερα, σχεδόν το 80% του Κλάδου επιβιώνει από τη συνεργασία του με το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Κάποιοι, κάποτε, «φίλοι», μας είπαν κινδυνολόγους, βέβαια δεν στόχευαν τους πάντες (γιατί τότε ήμασταν ομάδα), στόχευαν το Κριάρη!!! Ο οποίος από κάτι τέτοια απανωτά δημοσιεύματα, Αύγουστο μήνα, κατάφερε να πάρει το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ!! Από αυτό σήμερα υπάρχουμε και λειτουργούμε!!
Δε θέλω όμως να κατηγορήσω κανένα, γιατί απ’ ότι διαπίστωσα στην Έκτακτη Ολομέλεια της ΟΔΕΕ στο τέλος Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, η ηγεσία μας, τα ξέρει αυτά και προσπαθεί να βρει τη λύση στο πρόβλημα. Βέβαια, μην ανησυχείτε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι άνθρωποι κάνουν ότι μπορούν, έχουν δοθεί ολοκληρωτικά σε αυτό που τους έχει επιλέξει ο Κλάδος να κάνουν!
Η Εκτελεστική Γραμματεία με απόφασή της, πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη την Έκτακτη Ολομέλεια και ένα από τα δύο θέματά της ήταν: «Διοικητική Εκτέλεση – Ζητήματα διαδικασίας ΚΕΔΕ στην Ηλεκτρονική εποχή. Εισηγητές: Χρήστος Βλάχος, Αντιπρόεδρος Ο.Δ.Ε.Ε. και Σταυρούλα Δοβανά, Αντιπρόσωπος Ο.Δ.Ε.Ε.». Σωστά κύριες και κύριοι ένα τόσο σοβαρό θέμα, θέλει δύο εισηγητές!
Οι Εισηγητές διάβασαν εκ περιτροπής την κοινή εισήγησή τους, κατέληξαν κι αυτοί στο αυτονόητο, ότι δηλαδή θα πρέπει να τους κάνουμε τη δουλειά σωστά, για να τους είμαστε χρήσιμοι….. πρόταση όμως καμία!!
Ζήτησα και έλαβα το λόγο από το Προεδρείο, τους είπα τα εξής: Ωραία η εισήγηση των συναδέλφων, απλή και βγαλμένη από τη καθημερινότητα μας. Κατά τη γνώμη μου όμως, εφόσον εισηγήθηκαν κάτι, θα πρέπει να το ψηφίσουμε! Άλαλο το ακροατήριο! Τους είπα λοιπόν, «όπως οι Συμβολαιογράφοι κατάφεραν να είναι το μοναδικό λειτούργημα, αρμόδιο αποκλειστικά για το πλειστηριασμό και δημιούργησαν την πλατφόρμα τους, την οποία παρέχουν με ανταλλάγματα στο κράτος, έτσι κι εμείς θα πρέπει να γίνουμε το μοναδικό λειτούργημα σε ότι αφορά την εκτέλεση και εν προκειμένω του ΚΕΔΕ και να δημιουργήσουμε μία πλατφόρμα καταχωρήσεων εκτελέσεων επί το πλείστον κατασχέσεων και να αναγκάσουμε με τον τρόπο αυτό τη Διοίκηση, να αντλεί δεδομένα – πληροφορίες από ένα Κλάδο ο οποίος του παρέχει πραγματικά και νόμιμα στοιχεία».
Άρεσε η πρόταση, δε μπορώ να πω, αλλά δυστυχώς ξύπνησαν οι Εισηγητές και χύθηκε η σούπα!!!
Κανείς όμως από τότε δε πήρε ένα τηλέφωνο να συζητήσει μαζί μου τις σκέψεις μου. Λογικό το βλέπω, γιατί εγώ είμαι σε άλλη παράταξη, πιο προοδευτική, που βλέπω το μέλλον με μία άλλη ματιά και προσπαθώ να βρω λύση και όταν δε μπορώ να τη βρω, έχω το θάρρος και τη τόλμη να το πω!!!
Επίσης, λησμόνησα να σας περιγράψω, ότι έχοντας στο μυαλό της η Εκτελεστική Γραμματεία τη πρότασή αυτή, αποφάσισαν πως πρέπει η ΟΔΕΕ να αναλάβει την Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών και να τους δώσουμε από εκεί τα δεδομένα που θέλουν, όπως αναφέρει και ο Αντιπρόεδρος της ΟΔΕΕ κ. Νίκος Γιάννης, στην εισήγησή του τον περασμένο Οκτώβριο. Κοιτάξτε, δεν είναι κακό!!! Αλλά θα μας φάνε τα ΘΗΡΙΑ αγαπητοί μου φίλοι!!! ΟΛΟΚΛΗΡΟ το Τ.Α.Ν. που θα χάσει τα έσοδα για πληρωμή συντάξεων…!!!
Καταλήγοντας θα ήθελα απλά να πω στη Διοίκησή μας, καλή η προσπάθεια παιδιά, αλλά δε φτάνει και όταν υπόσχεσαι προεκλογικά λαγούς με πετραχήλια, καλό θα ήταν να έχεις μαζέψει αρκετούς λαγούς στην αποθήκη σου και αρκετούς ιερείς για να τους πάρεις τα πετραχήλια!!!!
Καλή Χρονιά!!!
Νίκος Αντωνίου

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)