ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ: Πέτρος Μακαριάδης

Είμαι ο Πέτρος Μακαριάδης, Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Πειραιώς.

Συστρατεύομαι  με την ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. την παράταξη που διαχρονικά προσπάθησε και κατάφερε μακριά από κορώνες και λαϊκισμούς, να παράξει έργο κρίσιμο για το Επάγγελμα μας. Έτσι και τώρα σε αυτές τις εκλογές, με θετική ατζέντα, μακριά από θεατρινισμούς, εύκολες υποσχέσεις και κιτρινισμούς, ζητάμε από όλους εσάς την ψήφο και την εμπιστοσύνη σας στους επικεφαλής μας για να οδηγήσουμε το επάγγελμα στη νέα ψηφιακή εποχή, μια εποχή με μεγάλες ευκαιρίες αλλά και πολλές παγίδες.

Είμαι αισιόδοξος πως με την κατάλληλη ηγεσία ο Δικαστικός Επιμελητής μπορεί να εξελιχτεί σε έναν κρίσιμο και απαραίτητο κρίκο στην αλυσίδα της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Αυτοί που προτείνουν εύκολες λύσεις σε σύνθετα και δύσκολα προβλήματα, συνήθως ψεύδονται όπως έχει δείξει η ιστορία. Ο δρόμος προς τον παράδεισο είναι πάντα ανηφόρα.

Εμείς σαν ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε., με σχέδιο, συγκεκριμένες υλοποιήσιμες προτάσεις και πολλή όρεξη για δουλειά, θα προσπαθήσουμε σαν διοίκηση την επόμενη μέρα μαζί με όλους, αυτούς που μας υποστήριξαν και τους αντιπάλους, χωρίς αποκλεισμούς και μικροπρέπειες, να πάμε το επάγγελμα παρακάτω.

Στο τέλος τέλος, όλοι θέλουμε το καλό του κλάδου μας και κανένας δεν περισσεύει. 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2022-2025: Προκλήσεις – προτάσεις για ένα Σύλλογο που θα δημιουργεί τις εξελίξεις και δεν θα τρέχει ασθμαίνοντας πίσω από αυτές

Κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι έρχονται μεγάλες αλλαγές στο χώρο της Δικαιοσύνης δείγματα των οποίων βιώσαμε ακόμα και μέσα στην πανδημία. Έχουμε  λοιπόν μπροστά μας τρία χρόνια ορόσημο για τον Κλάδο μας και από την επιλογή μας στις επερχόμενες εκλογές,  εξαρτάται αν τα χρόνια αυτά θα βάλουμε τα θεμέλια προκειμένου με σταθερά και σίγουρα βήματα, να χτίσουμε  ένα γερό οικοδόμημα, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών.

Μια παρέα συναδέλφων που βούλησή μας είναι να είμαστε Δικαστικοί Επιμελητές και το 2032 και το 2042 κι οι νεότεροι και το 2052, εκπονήσαμε ένα σχέδιο δράσεως που κατά την άποψη μας θα οδηγήσει τον Κλάδο στη νέα εποχή, την ψηφιακή, με όραμα ένα Κλάδο που θα προσφέρει στην Πολιτεία, στην κοινωνία και στην οικονομία υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας.

Δεν διεκδικούμε ούτε το Παπικό αλάθητο, ούτε τη γνώση της μοναδικής αλήθειας, απλά αναλύσαμε τις προκλήσεις και τα προβλήματα, μελετήσαμε το θεσμικό πλαίσιο και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος μας, αναζητήσαμε τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό και  μπορούν να έχουν εφαρμογή στη χώρα μας, προκειμένου δε να είναι πιο εύκολα κατανοητό, το έχουμε χωρίσει σε θεματικές ενότητες που θα σας παρουσιάζουμε κατά τμήματα.  

Σας παρουσιάζουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας για την επόμενη τριετία και το θέτουμε στη κρίση σας, θεωρώντας πως χρέος μας είναι να σας ενημερώσουμε γιατί εκτός από το απόλυτα σεβαστό δικαίωμα της επιλογής σας, έχετε και την πλήρη ευθύνη της.

  • Εποπτεία & Έλεγχος – Πάταξη αθέμιτου ανταγωνισμού

α) Υιοθέτηση και ενσωμάτωση στη λειτουργία μας, μίας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας, ενός συστήματος διαχείρισης υποθέσεων όμοιο με αυτά που χρησιμοποιεί το σύνολο σχεδόν των Ευρωπαίων συναδέλφων μας.

β) Χρήση κωδικών QR Code για γρήγορη επαλήθευση της γνησιότητας και μοναδικότητας των εκθέσεων μας από τους δικαστές και τους διαδίκους, με στόχο την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού και την αύξηση της ασφάλειας δικαίου.

γ) Νομοθετική ρύθμιση για τη θέσπιση του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων, με πρόβλεψη αντίστοιχη με αυτή των Δικηγόρων σύμφωνα με την οποία το αποδεικτικό προείσπραξης θα πρέπει να συνοδεύει το έγγραφο του Επιμελητή.

δ) Μέσω αυτής της πλατφόρμας θα μπορούμε να κάνουμε και απομακρυσμένη διεκπεραίωση των υποθέσεων μας  και  θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο εφαρμογής των άρθρων 51 και 139 του Κώδικα μας.

  • Νέο οργανόγραμμα για την Διοίκηση του Συλλόγου και της ΟΔΕΕ:

α) Θέση υπευθύνου επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων,

β) Θέση υπευθύνου ηλεκτρονικών μέσων και τεχνικών ζητημάτων

γ) Ηλεκτρονική καταγραφή  των πρακτικών των Δ.Σ. και των Ε.Γ., με  απομαγνητοφώνηση και ενσωμάτωσή  τους  στο βιβλίο πρακτικών  εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Ανάρτηση των θεμάτων ημερησίων διατάξεων του Δ.Σ. του Συλλόγου στην ιστοσελίδα του.

Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. των θέσεων και απόψεων των εισηγητών  τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

δ)  Καταβολή παραβόλου υπέρ του συλλόγου για κάθε καταγγελία και για κάθε σύσταση ή τροποποίηση καταστατικού αστικής εταιρείας.

ε) Τεχνολογική αναβάθμιση του Συλλόγου, με νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φωτοτυπικό πολυμηχάνημα και κάθε άλλο απαραίτητο εξοπλισμό, διαθέσιμα σε όλους τους συναδέλφους.

στ) Περαιτέρω αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Συλλόγου ούτως ώστε να καταστεί ένα έγκυρο εργαλείο επικοινωνίας & ενημέρωσης προς όφελος των Συναδέλφων.

ζ)  Ψηφιακή ταυτότητα. Έλεγχος/επαναβεβαίωση  μητρώου από το ΔΣ  ανά εξάμηνο για εξάλειψη  φαινομένων αντιποίησης.

  • Αμοιβές

α) Νέο ΦΕΚ αμοιβών, διαπραγμάτευση για αυξήσεις, διορθώσεις (μείωση των χιλιομετρικών αποστάσεων ανά Ζώνη, ολόκληρη αμοιβή ματαίωσης, αμοιβή μάρτυρα, αύξηση της αμοιβής για την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα στην τιμή της Α’ Ζώνης κλπ.) ή νέες χρεώσεις (εισαγωγή Ε Ζώνης, αμοιβή για την σύνταξη της περίληψης και την δημοσίευση αγνώστου διαμονής κατ’ άρθρο 135 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ κ.α.), προείσπραξη στο 100% και έξοδος της Ένωσης Τραπεζών από την διαβούλευση.

β) ΚΕΔΕ: Αύξηση αμοιβών. Ρητή πρόβλεψη αμοιβής για έλεγχο/περιγραφή ακινήτου και επίδοση υποθήκης. 

γ)  Ένταξή μας στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 4596/2019 (νομική βοήθεια) παράλληλα με τους δικηγόρους για έκδοση του φορολογικού μας στοιχείου με την εκκαθάριση. Ένταξη και προκαταβολή των πάσης φύσεως εξόδων για τη μετακίνηση μας προς τα νησιά και της αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας (υποθηκοφυλακείο, δημοσιεύσεις, εκτιμητής, συμβολαιογράφος κλπ).

  • Άρθρο 51

Η πρόσφατη υγειονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο κατέδειξε την ανάγκη ενός εύρωστου οικονομικά Συλλόγου που θα μπορεί να είναι δίπλα στα μέλη του, σε οποιεσδήποτε συνθήκες, αλλά και να παρέχει σε αυτά σε τακτικά διαστήματα ένα ικανοποιητικό μέρισμα.

Πέραν αυτού, θέση μας είναι ότι το άρθρο 51 πρέπει και μπορεί να καταστεί το αναπτυξιακό εργαλείο του Κλάδου μας και αυτή η τριετία είναι η ευκαιρία για να γίνει πράξη η υλοποίηση του.

Η ανάληψη νέας ύλης όπως τα ποινικά δικόγραφα, οι επιδόσεις του εξωτερικού αλλά και η εφαρμογή του άρθρου 139, απαιτούν κεντρική διαχείριση από το Σύλλογο, που με τη σειρά του για να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά, χρειάζεται πρόσληψη ικανού αριθμού προσωπικού με πόρους που το άρθρο 51 μπορεί να προσδώσει.

Η επένδυση σε υποδομές υψηλής τεχνολογίας που θα εξυπηρετούν την καθημερινότητα μας και θα καταστήσουν ανταγωνιστικό τον Κλάδο μας σε ένα μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον Δικαίου, έχουν σημαντικό κόστος για το μικρό και μεσαίο γραφείο Δικαστικών Επιμελητών. Το άρθρο 51 μπορεί να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό αυτή την επιβάρυνση των συναδέλφων.

Η πάγια δική μας θέση – πρόταση για την εφαρμογή του, είναι:

α) η παρακράτηση εφ’ όλης της ύλης ενός μικρού ποσοστού ή ποσού για κάθε πράξη, το ακριβές ύψος του οποίου θα προκύψει ύστερα από εμπεριστατωμένη οικονομοτεχνική μελέτη,

β) η πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού, για να μην πληρώνουν οι ευσυνείδητοι και να καρπώνονται οι ασυνείδητοι,

γ) η εξασφάλιση της προείσπραξης για να μην γεμίσει ο κλάδος μας οφειλέτες.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι συνάδελφοι αποδεδειγμένα (με την έκδοση διαταγής πληρωμής ή απόφασης) δεν έχουν εισπράξει τα χρήματα τους, να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής μερίσματος για το ποσό της απαίτησης.

  • Ηλεκτρονικότητα

α) Ηλεκτρονική διαβούλευση με την δημιουργία ειδικού Forum για όλες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

β) Δυνατότητα υβριδικού (δια ζώσης και ψηφιακά) τρόπου συνεδρίασης Διοικητικών Συμβουλίων,  Γενικών Συνελεύσεων Συλλόγου,  Εκτελεστικών Γραμματειών Ομοσπονδίας, Γενικών Συνελεύσεων Ομοσπονδίας και  αρχαιρεσιών.

γ) Ζωντανή κάλυψη μέσω live streaming από τις ιστοσελίδες του Συλλόγου ή της Ομοσπονδίας αντίστοιχα των Διοικητικών Συμβουλίων όπου θα έχουν πρόσβαση μόνο οι κατά τόπον αρμόδιοι  Δικαστικοί Επιμελητές με αποκλειστικούς μοναδικούς κωδικούς . Αντίστοιχη κάλυψη Εκτελεστικών Γραμματειών Ομοσπονδίας όπου θα έχουν πρόσβαση όλοι οι αντιπρόσωποι.

δ) Υλοποίηση της διασύνδεσης με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που μας δίνει, όπως: 1. Εύρεση στοιχείων οχημάτων, 2. Εύρεση ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη με βάση το Περιουσιολόγιο, 3. Εύρεση από το Μητρώο Πολιτών πληροφοριών για τους οφειλέτες, 4. Επιβεβαίωση στοιχείων ταυτοτήτων οφειλετών, επιβεβαίωση στοιχείων φορολογικού μητρώου των οφειλετών ή και αναζήτηση διεύθυνσης κατοικίας μέσω taxisnet κλπ.

(την κατατεθειμένη πρόταση μας στην ΟΔΕΕ μπορείτε να την δείτε εδώ)

ε) Έγκαιρη προετοιμασία του κλάδου για τις νέες προκλήσεις στο χώρο της ψηφιακής Δικαιοσύνης (τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία blockchain, έξυπνα συμβόλαια, διαδίκτυο των πραγμάτων) με βάση τα πορίσματα του 24ου Συνεδρίου της Δ.Ε.Δ.Ε. και τον Παγκόσμιο Κώδικα Ψηφιακής Εκτέλεσης.

στ) Αναζήτηση και διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα Justice της Ε.Ε. και τις δράσεις για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα Δικαιοσύνης του Ταμείου Ανάκαμψης.

  • Νέα ύλη

α) Επέκταση της εφαρμογής των Διαπιστωτικών εκθέσεων με δυνατότητα παραγγελίας/εντολής απευθείας από τον διάδικο/εντολέα.

β) Διεκδίκηση των ποινικών επιδόσεων υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης ικανοποιητικής αμοιβής από τον κρατικό προϋπολογισμό.

γ) Διεκδίκηση και ανάληψη των επιδόσεων του εξωτερικού στα πλαίσια της επικείμενης εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1784/2021 και παράλληλα τροποποίηση του ΦΕΚ Α’ 263/2020 (Δήλωση της χώρας μας σχετικά με τη Σύμβαση της Χάγης) ούτως ώστε να είναι πλέον εφικτή η επίδοση με Δικαστικό Επιμελητή κατ’ άρθρο 10 ΣτΧ (σήμερα δεν επιτρέπεται). Τροποποίηση του ΦΕΚ 1399/2013 για τις αμοιβές επίδοσης δικαστικής ή εξώδικης πράξης σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, που προέρχεται από χώρες του εξωτερικού.

δ) Επαναφορά της συντηρητικής κατάσχεσης ακινήτου στον Δικαστικό Επιμελητή.

ε) Επιστροφή της επαναληπτικής προδικασίας των πλειστηριασμών στους Δικαστικούς Επιμελητές.

στ) Διεκδίκηση της σύνταξης των κατασχετηρίων εις χείρας τρίτου από τους Δικαστικούς Επιμελητές ως πράξη εκτέλεσης.

ζ) ΚΕΔΕ: Επιδόσεις των ατομικών ειδοποιήσεων και ένταξη των διαπιστωτικών εκθέσεων στην διαδικασία του ΚΕΔΕ.

η) Διορισμός Δικαστικών Επιμελητών που είναι πτυχιούχοι Νομικής ή έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη άσκησης των καθηκόντων τους, ως Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής με παράλληλη σαφή ονομαστική αναφορά στην παρ.3 εδάφιο ιβ του άρθρου 68 του ΠΔ 96/2007  

  • Καθημερινότητα

α) Διεκδίκηση εξασφάλισης ολιγόλεπτων καρτών στάθμευσης σε συνεργασία με  δήμους που ισχύει η διαδικασία της ελεγχόμενης στάθμευσης και  επαφές με την Τροχαία και την Εισαγγελία για έκδοση ειδικού σήματος προσωρινής στάθμευσης για υπηρεσιακούς λόγους.

β) Σύγχρονα εργαλεία όπως η μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων και εξοπλισμού για την ανανέωση της υποδομής του Δικαστικού Επιμελητή.

γ) Ιδιωτική ασφάλιση Υγείας, Αστικής ευθύνης, Νομικής προστασίας & απώλειας εισοδήματος για κάθε μέλος του Συλλόγου.

δ) Δημιουργία προγράμματος προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών για τα μέλη του Συλλόγου, με  λίστα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων/επαγγελματιών. 

  • Όμοροι Κλάδοι – Όργανο Επιστημονικών φορέων – Θεσμική αναβάθμιση του κλάδου

 α) Νέος Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών, σύγχρονος και αναθεωρημένος με όλες τις προτεινόμενες αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό του επαγγέλματος και της λειτουργίας των συλλογικών μας οργάνων (Αποτελεσματική εποπτεία & έλεγχος, Υβριδικές Γενικές Συνελεύσεις, Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες κλπ).

β) Τροποποίηση του ΚΕΔΕ με στόχο την διεκδίκηση νέας ύλης, ενίσχυσης του ρόλου του Δικαστικού Επιμελητή σε αυτόν και εναρμόνιση του με τον Κ.Πολ.Δ.

γ) Η  επιδίωξη διαρκούς και μόνιμης συνεργασίας με όμορους χώρους (Δικηγορικούς και Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, Ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων, Ένωση Δικονομολόγων), με στόχο την ουσιαστική και έγκαιρη συμμετοχή του κλάδου σε κάθε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που επεξεργάζεται νομοθετικές ρυθμίσεις και άπτονται των καθηκόντων μας.

δ) Η θεσμοθέτηση ενός οργάνου  επιστημονικών φορέων που ουσιαστικά θα εκπροσωπεί 350.000 αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κοινών Ασφαλιστικών και Φορολογικών  διεκδικήσεων/ζητημάτων  που αφορούν το σύνολο του επιστημονικού κόσμου.  

ε) Συνεργασία με τη Νομική Σχολή με σκοπό αφ’ ενός τη διοργάνωση ημερίδων για την εκπαίδευση των συναδέλφων, αφ’ ετέρου την ενημέρωση των φοιτητών για το επάγγελμα του Δικαστικού Επιμελητή με στόχο την αύξηση της προσέλευσης στο Διαγωνισμό για την πλήρωση των κενών θέσεων στον κλάδο μας.

Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών

Ο υποψήφιος Πρόεδρος για το Σύλλογο

Νικόλαος Ι. Αντωνίου

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

Η Εκτελεστική Γραμματεία

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 2022 – Ιστορία γράφουν οι παρέες…

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι,

   Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, η ανακήρυξη  των υποψηφίων του Συλλόγου μας εν όψει των επερχόμενων αρχαιρεσιών της 12ης Μαρτίου 2022.

   Ως επικεφαλής της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω τα ονόματα των υποψηφίων της Παράταξης μας και θέλω να ευχαριστήσω την κάθε μία και τον κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του ψηφοδελτίου μας, για την επιλογή του να συμπορευθεί μαζί μας:

Υποψήφιος Πρόεδρος για το Σύλλογο:

Αντωνίου Νικόλαος του Ιωάννη (Εφετείο Ευβοίας)

Υποψήφιοι Σύμβουλοι για το Σύλλογο:

Όνομα – Επώνυμο – ΠατρώνυμοΕφετείο
Γρηγόρης – Γληγόρης Γεώργιος του Άλκη – ΗλίαΑθηνών
Δεμερτζή Βασιλική (Βίκη) του ΜιχαήλΒορείου Αιγαίου
Δεμίρη Χριστίνα του ΓεωργίουΑθηνών
Δηλανάς Αλέξανδρος του ΣταματίουΑθηνών
Ιωάννου Σοφία του ΣπυρίδωνοςΑιγαίου
Κανάκη Ιωάννα του ΠαναγιώτηΑθηνών
Καπότου Ελένη του ΚωνσταντίνουΑθηνών
Καραμιχαήλ Στράτος – Παναγιώτης του ΒασιλείουΑθηνών
Καρυτινού Βασιλική του ΧρήστουΑθηνών
Λαγούδη Μαρία – Αφροδίτη του ΔημητρίουΕυβοίας
Μούστος Ηλίας του ΠαύλουΑθηνών
Μπινιάρη Νίκη του ΔημητρίουΑθηνών
Παναγόπουλος Στυλιανός του ΝικολάουΠειραιώς
Προύντζος Κωνσταντίνος του ΝικολάουΑθηνών
Χάμπας Ιωάννης του ΣπυρίδωνοςΑθηνών
Χατζημιχάλη Παρασκευή του ΓαβριήλΔωδεκανήσου

Υποψήφιοι Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία:

Όνομα – Επώνυμο – ΠατρώνυμοΕφετείο
Αλεξανδρής Ιωάννης του ΔημητρίουΛαμίας
Ανδρόνικος Πέτρος του ΑνδρονίκουΑθηνών
Αντωνίου Νικόλαος του ΙωάννηΕυβοίας
Αρκουμάνης Ηλίας του ΔημοσθένουςΠειραιώς
Γρηγόρης – Γληγόρης Γεώργιος του Άλκη – ΗλίαΑθηνών
Γέμελος Δημήτριος του ΓεωργίουΑθηνών
Δανιγγέλη Κυριακή του Αναστασίου  Αθηνών
Δήμου Βασίλειος του ΑθανασίουΑθηνών
Καρακώστα Μαρία – Αικατερίνη του ΑχιλλέαΑιγαίου
Κορδαλής Δημήτριος του Βασιλείου  Λαμίας
Κοττικιάς Χαράλαμπος του ΝικολάουΑθηνών
Λιακόπουλος Γεώργιος του ΧαραλάμπουςΑθηνών
Μακαριάδης Πέτρος του ΓεωργίουΠειραιώς
Μωροπούλου Ανδρομάχη του ΑποστόλουΑθηνών
Νταουλτσίδου Δέσποινα του ΣτέργιουΠειραιώς
Πλάκας Μάριος του ΑθανασίουΑθηνών
Πράσινος Δημήτριος του ΝικολάουΑθηνών
Χρήστου Βασίλειος του ΑποστόλουΠειραιώς

Υποψήφια μέλη  για την Ελεγκτική Επιτροπή:

Όνομα – Επώνυμο – ΠατρώνυμοΕφετείο
Καράλη Αργυρή του ΙωάννηΑθηνών
Μέγα Σοφία του ΑθανασίουΑθηνών
Παναγούλη Σωτηρία του ΚωνσταντίνουΑθηνών

   Αγαπητοί συνάδελφοι, εξ ονόματος όλων των υποψηφίων θέλω να δεσμευτώ ενώπιον σας για ένα και μόνο πράγμα, να μην σας απογοητεύσουμε για την επιλογή σας. Αυτή μας η παρέα, γιατί για παρέα πάνω απ’ όλα πρόκειται, απ’ όποιο μετερίζι κι αν την τάξετε με την ψήφο σας, δεσμεύεται ότι θα υπερβάλλει εαυτόν για να δικαιώσει την επιλογή σας.

   Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσουμε το όραμα μας για το μέλλον του Κλάδου μας, με κάθε πρόσφορο μέσο, με κάθε συνάδελφο, σε όλη την επικράτεια του Συλλόγου μας. Ελπίζω με τους περισσότερους να βρεθούμε και στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 2022 στο ξενοδοχείο Acropol Athens (Πειραιώς αρ. 1, Αθήνα, Ομόνοια), τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα λόγω της πανδημίας.   

   Τα μέλη της παράταξης μας Νίκος Αντωνίου, Ελένη Καπότου και Κώστας Κοττικιάς, στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρότειναν σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, οι συνάδελφοι από την περιφέρεια που λόγω απόστασης δεν μπορούν να παρευρεθούν δια ζώσης, να μετέχουν διαδικτυακά, δυνατότητα που μας δίνεται από τη νομοθεσία, πραγματοποιώντας μία υβριδική Γενική Συνέλευση. Δυστυχώς, αυτή μας η πρόταση δεν έτυχε της αποδοχής του συνόλου των Συμβούλων των άλλων Παρατάξεων και απορρίφθηκε.

   Δε μας εκπλήσσει η απόφαση τους αυτή. Η άρνηση τους έτσι κι αλλιώς στις νέες τεχνολογίες και η προσκόλληση τους σε ένα σύστημα διοίκησης επικεντρωμένο στην πρωτεύουσα είναι δεδομένη.  

   Κλείνοντας, δεν θα ήθελα μόνο να ευχηθώ καλή επιτυχία, με αυτή την ομάδα τη θεωρώ σίγουρη. Θα ήθελα όμως να ευχηθώ σε όλους μας καλή δύναμη γιατί την χρειαζόμαστε. 

Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

Υποδείγματα Διαπιστωτικών Εκθέσεων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Έπειτα από ερώτημα μας στο διαδικτυακό σεμινάριο της ΟΔΕΕ για τις τελευταίες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, ενημερωθήκαμε σήμερα ότι αναρτήθηκαν από την Επιτροπή Νομολογίας τα παρακάτω υποδείγματα τα οποία μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μορφή word και από την σελίδα μας, πατώντας στους κάτωθι συνδέσμους:

Α. Υπόδειγμα  εντολής – παραγγελίας για την σύνταξη της διαπιστωτικής έκθεσης,

Β. Υπόδειγμα διαπιστωτικής έκθεσης

και

Γ. Υπόδειγμα διαπιστωτικής έκθεσης βάση προσωρινής διαταγής για την παρεμπόδιση επικοινωνίας με τέκνο κατ’ άρθρο 950 κπολδ.

Τα παραπάνω αρχεία μπορείτε να τα βρείτε και στην πλαϊνή στήλη ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ της ιστοσελίδας μας.

Ευχαριστούμε την Επιτροπή Νομολογίας και όσους στηρίζουν με τις πράξεις τους το νέο δικονομικό εργαλείο που ονομάζεται Διαπιστωτική Πράξη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Δ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ 25/1/2022 ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Συνάδελφοι

Μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ (Αριθμ. 14911/2022 – ΦΕΚ τεύχος Β 187/24.1.2022 που αναστέλλει τη λειτουργία του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα με τις εξαιρέσεις βέβαια που προβλέπει, οι Δικαστικοί Επιμελητές στις Περιφέρειες που προβλέπει η άνω ΚΥΑ (Περιφέρεια Αττικής, Εύβοια, Βοιωτία, Κυκλάδες, Κρήτη και Σποράδες) δεν μπορούν να διενεργήσουν πράξεις επιδόσεων, αναγκαστικής εκτέλεσης κ.λ.π. Οι προθεσμίες αυτές οι οποίες έληγαν σήμερα παρατείνονται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα όπως προβλέπει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Οι προθεσμίες επιδόσεως δικογράφων που  έληγαν σήμερα  πχ. γνωστοποίηση εξέτασης μαρτύρων  κ.λ.π. δεν είναι ευθύνη δική μας, αλλά του εντολέα για τις περαιτέρω ενέργειες. Συνεπώς αυστηρά για ενέργειες που πρέπει να ενεργήσει ο Δικαστικός Επιμελητής μετατίθενται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα π.χ. σε περίπτωση θυροκόλλησης η  παράδοσης του εγγράφου στο Α. Τ. και η αποστολή συστημένης επιστολής κ.λ.π.

Η άνω ΚΥΑ ισχύει για την 25η-01- 2022, αναμένεται να εκδοθεί νέα ΚΥΑ σύμφωνα με την  εξαγγελία του υπουργού Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας ότι και η   26η – 1- 2022  θα είναι ημέρα αργίας για τις άνω Περιφέρειες.

Θα επανέλθουμε με νέα ενημέρωση.

Update: Σε συνέχεια της προηγούμενη ενημέρωσής μας  διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής ανεγράφη η αναστολή λειτουργίας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα  για την Περιφέρεια Κυκλάδων.

Στις περιφέρειες που ισχύει η αναστολή είναι οι εξής: Περιφέρεια Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, και στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η επιτροπή Νομολογίας της ΟΔΕΕ

Πηγή: Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς

Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς

29/12/2021

Α. Π.: 46005 ΕΞ 2021

Αριθ. Φακ.: ΔΙΔΔΔΗ/Φ.15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πληροφορίες: Σ. Παπαδάκη, Λ. Λαμπρινίδης

Τηλέφωνο: 210 9098172, -169.

E-mail: dir_ddid@mindigital.gr

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς».

ΣΧΕΤ.: 1. Άρθρα 14 και 15, ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

2. Υπουργική Απόφαση, υπ’ αριθ. 32256/15-09-2021 (Β’ 4651) «Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς» (ΑΔΑ: 6ΜΕΞ46ΜΤΛΠ-1ΗΠ).

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. 32256/15-09-2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς», κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 8 και 9 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α’184).

Με την απόφαση αυτή, ρυθμίζεται η διαδικασία επικύρωσης των εκτυπώσεων τόσο των ηλεκτρονικών δημοσίων όσο και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο. Επίσης, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την ισχύ των εκτυπώσεων αυτών κατά την έντυπη διακίνησή τους.

Ειδικότερα: 

Α. Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, ήτοι:

α. τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα,

β. τα ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα,

γ. τα ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα,

όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά με ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, υπό την προϋπόθεση ότι η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης, δύναται να επιβεβαιωθούν με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση που αυτά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και εφόσον παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου (άρθρο 14 παρ. 4, ν. 4727/2020).

Ως εκ τούτου, οι διοικητές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας δεν επικυρώνουν αντίγραφα από τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ, κατά τα ανωτέρω, τότε απαιτείται η επικύρωση της εκτύπωσης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο.

Β. Τα ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα, όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, εφόσον φέρουν επικύρωση από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο, η οποία γίνεται εφόσον διαπιστωθεί η ταύτιση του περιεχομένου του εκτυπωμένου εγγράφου με το ηλεκτρονικό ιδιωτικό έγγραφο (άρθρο 15 παρ. 2, ν. 4727/2020).

Συνεπώς, οι διοικητές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας επικυρώνουν αντίγραφα από ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα, με βάση τα όσα αναφέρονται ανωτέρω.

Γ. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και φέρουν τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ ακριβούς αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 3 του ν. 4727/2020.

Ως εκ τούτου, οι διοικητές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας δεν επικυρώνουν αντίγραφα από τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα, δεδομένου ότι είναι δυνατή η ταύτιση του περιεχομένου τους μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ, με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

Στις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η επικύρωση των εκτυπωμένων ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1. Το φυσικό πρόσωπο που αιτείται από κάθε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο την επικύρωση εκτύπωσης του ηλεκτρονικού δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου οφείλει, να έχει αποστείλει προηγουμένως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του επικυρούντος, δηλαδή του αρμόδιου υπαλλήλου της διοικητικής αρχής ή του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή του δικηγόρου, το σχετικό ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Δεν απαιτείται προηγούμενη αποστολή του ηλεκτρονικού εγγράφου, αν αυτό έχει περιέλθει με χρήση ΤΠΕ στη διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, απευθείας από τον εκδότη του εγγράφου.

2. Ο επικυρών ελέγχει πρωτίστως εάν το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο φέρει τα απαραίτητα στοιχεία. Τα απαραίτητα στοιχεία των ηλεκτρονικών δημόσιων, εγγράφων ορίζονται στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020. Τα απαραίτητα στοιχεία των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4727/2020.

3. Ακολούθως, ο επικυρών αντιπαραβάλλει το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου με την εκτύπωση αυτού, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταύτιση του περιεχομένου των δύο μορφών του ίδιου εγγράφου. Ο επικυρών μπορεί να εκτυπώσει ο ίδιος το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει στην κατοχή του για τον σκοπό της επικύρωσης.

4. Στη συνέχεια, ο επικυρών επιθέτει τη σχετική επισημειωματική πράξη επικύρωσης στο σώμα της εκτύπωσης του ηλεκτρονικού δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου. Όταν η επικύρωση γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ, αναγράφονται τα εξής:

α. Ο τίτλος του φορέα και η υπηρεσία αυτού που ενεργεί την επικύρωση,

β. Η φράση: «Ακριβές αντίγραφο»,

γ. Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία Α.Δ.Τ. ή άλλου μέσου ταυτοποίησης που προσκομίζεται),

δ. Ο τόπος και η ημερομηνία της επικύρωσης,

ε. Το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του υπαλλήλου που ενεργεί την επικύρωση,

στ. Η επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα της υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι οι εκτυπώσεις ηλεκτρονικών εγγράφων (δημόσιων και ιδιωτικών) γίνονται δεκτές από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, μόνο κατ’ εξαίρεση του κανόνα της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ιδίου νόμου. Συγκεκριμένα, η διαδικασία της επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων εφαρμόζεται όταν:

α) είτε υφίσταται πρόσκαιρη αντικειμενική αδυναμία παραλαβής ηλεκτρονικού εγγράφου από τον φορέα του δημόσιου τομέα,

β) είτε υφίσταται άλλου τύπου αδυναμία παραλαβής που διαπιστώνεται με πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

γ) είτε όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα έχει επιλέξει μη ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με φορείς του δημόσιου τομέα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4727/2020.

Επίσης, τονίζεται ότι όταν ένα ηλεκτρονικό έγγραφο διακινείται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν απαιτείται ουδεμία επικύρωση, καθώς διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με τα χαρακτηριστικά των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4727/2020.

Για τους παραπάνω λόγους, όλες οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας παρακαλούνται να συνδράμουν με κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες να συναλλάσσονται με ηλεκτρονικό τρόπο με τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς η ηλεκτρονική διακίνηση ηλεκτρονικών δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων απαλλάσσει, μεταξύ άλλων, τους διοικούμενους από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας σε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.

Η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούμε όπως κοινοποιηθεί σε όλες τις οργανικές μονάδες των Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, καθώς και στα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει την εγκύκλιο στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας.

Τέλος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρακαλείται όπως κοινοποιήσει την παρούσα σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας για την ενημέρωση των δικηγόρων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν. 4335/2015 & Ν. 4842/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ  (Ν. 4335/2015 & Ν. 4842/2021)

Τακτική Διαδικασία

Αγωγή, Ανακοπή, ΤριτανακοπήΕντός 30 ημερών από την κατάθεση για κατοίκους ημεδαπής & εντός 60 ημερών από την κατάθεση εάν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (άρθ. 215 §2, άρθ. 585 §1, άρθ. 588 §2)
Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις και ανταγωγέςΕντός 60 ημερών από την κατάθεση για κατοίκους ημεδαπής & εντός 90 ημερών από την κατάθεση εάν ο αρχικός εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (άρθ. 238 §1 εδ. α)
Παρεμβάσεις μετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωσηΕντός 90 ημερών από την κατάθεση για κατοίκους ημεδαπής & εντός 120 ημερών από την κατάθεση εάν ο αρχικός εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (άρθ. 238 §1 εδ. β)
Ανακοπή ερημοδικίας, Έφεση, Αναψηλάφηση, Αναίρεση30 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κατοίκους ημεδαπής & 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση εάν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (άρθ. 498 §2)
Πρόσθετοι λόγοι αναψηλάφησης30 ημέρες πριν από τη συζήτηση της αναψηλάφησης (άρθ. 547 § 2)
Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης30 ημέρες πριν από την συζήτηση της αναίρεσης (άρθ. 569 § 2)
Πρόσθετοι λόγοι έφεσης30 ημέρες πριν από τη συζήτηση της έφεσης (άρθ. 520 § 2)
Αντέφεση30 ημέρες πριν από τη συζήτηση της έφεσης (άρθ. 523 § 2)
Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής & τριτανακοπήςΕντός 60 ημερών από την κατάθεση της ανακοπής (άρθ. 585 § 2)

Ειδικές Διαδικασίες

Αγωγή, Ανακοπή, Τριτανακοπή30 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κατοίκους ημεδαπής & 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση εάν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (άρθ. 591 §1 α, άρθ. 585 §1, άρθ. 588 §2)
Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις10 ημέρες πριν από τη συζήτηση (άρθ. 591 § 1β)
Παρεμβάσεις μετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωσηΠέντε ημέρες πριν από τη συζήτηση (άρθ. 591 §1β)
Ανταγωγή, αντέφεση, πρόσθετοι λόγοι έφεσης, αναψηλάφησης, ανακοπής & τριτανακοπής8 ημέρες πριν από τη συζήτηση (άρθ. 591 παρ. 1ζ & άρθ. 585 παρ. 2 εδ. β΄ για την ανακοπή)
Διαταγή ΠληρωμήςΕπίδοση και κατάθεση αντιγράφου της σχετικής έκθεσης επίδοσης εντός δύο μηνών από την έκδοση της. (άρθ. 630 Α, εδ. α, γ)

Ένορκες Βεβαιώσεις

Κλήση για λήψη ένορκης βεβαίωσης* Δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση (άρθ. 422 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)
* Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση (ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, άρθ. 185 παρ. 2 Κ.Δ.Δ.)

Διατάξεις για τις Μικροδιαφορές

Αγωγή μικροδιαφορών, παρεμβάσεις και ανταγωγές    

 
Εντός 10 ημερών από την κατάθεσης της αγωγής για κατοίκους ημεδαπής &  εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αγωγής  εάν ο εναγόμενος  διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής.


Παρεμβάσεις και ανταγωγέςΠαρεμβάσεις και ανταγωγές κατατίθενται και επιδίδονται στους διαδίκους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες αν ο εναγόμενος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής.

Πηγή: Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν. 4842/2021 και Ν. 4855/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΗ ημέρα του πλειστηριασμού,  ορίζεται υποχρεωτικά σε ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ  από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ από την ημέρα αυτή.
ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΑΠΟ ΤΙΣ 10:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 12:00 ΚΑΙ ΑΠΟ 14:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00 ΗΜΕΡΑ Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗΑν  ο καθ’ ου είναι απών ή δεν είναι δυνατή η άμεση κατάρτιση του αντιγράφου, η επίδοση γίνεται το αργότερο την επομένη της ημέρας που περατώθηκε η κατάσχεση, εφόσον εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του δήμου όπου έγινε η κατάσχεση, διαφορετικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την περάτωση της κατάσχεσης.
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ  Εντός ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ  από την ημέρα της κατάσχεσης
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣΕντός ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ από την κατάσχεση
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣΕντός ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ  από την ημέρα της κατάσχεσης
ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗ Εντός ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ  από την ημέρα της κατάσχεσης
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. – e -ΕΦΚΑ και ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΕΚΑ  (10) ΗΜΕΡΕΣ πριν τον πλειστηριασμό
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Εντός ΟΚΤΩ (8) ΗΜΕΡΩΝ από την ημέρα της κατάσχεσης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΗ ημέρα του πλειστηριασμού,  ορίζεται υποχρεωτικά σε ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΕΣ  από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ από την ημέρα αυτή.
ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΑΠΟ ΤΙΣ 10:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 12:00 ΚΑΙ ΑΠΟ 14:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00 ΗΜΕΡΑ Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥΑν ο καθ’ ου είναι απών ή δεν είναι δυνατή η άμεση κατάρτιση του αντιγράφου, η επίδοση γίνεται το αργότερο την επομένη της ημέρας που περατώθηκε η κατάσχεση, εφόσον εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του δήμου όπου έγινε η κατάσχεση, διαφορετικά μέσα σε ΟΚΤΏ (8) ημέρες από την περάτωση της κατάσχεσης.
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Αν και δεν προβλέπεται ρητά προθεσμία για την επίδοση στον Γραμματέα του Ειρηνοδικείου καλό είναι η επίδοση να λαμβάνει χώρα εντός  ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ από την ημέρα της κατάσχεσης.
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ή ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ή ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ ή ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝΕντός ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ από την ημέρα της κατάσχεσης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΒΑΡΩΝΕντός ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ  από την εγγραφή της κατάσχεσης
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣΕντός ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ από την ημέρα της κατάσχεσης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣΕντός ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15)  ΗΜΕΡΩΝ από την ημέρα της κατάσχεσης
ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗΕντός ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ από την ημέρα της κατάσχεσης
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ  Δ.Ο.Υ. – e-ΕΦΚΑ και ΤΕΛΩΝΕΙΟ. ΕΙΚΟΣΙ (20) ΗΜΕΡΕΣ πριν τον πλειστηριασμό
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣΕντός ΕΙΚΟΣΙ (20) ΗΜΕΡΩΝ  από την ημέρα της κατάσχεσης

Πηγή: Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Κ.Ε.Α.Ο. + πίνακας χωρικής αρμοδιότητας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.) του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)

Δυνάμει του υπ’  αρ. 8/14-01-2019 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Α΄ 8/23-01-2019) θεσπίστηκε η νέα οργανωτική δομή του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΦΚΑ). Στο διάταγμα αυτό  για τον νέο Οργανισμό του e-ΕΦΚΑ προβλέπονται αλλαγές  στην διάρθρωση των Υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο.  σε σχέση με την προγενέστερη οργανωτική δομή και συγκεκριμένα :

Α) δημιουργία μονάδων επίπεδου Διεύθυνσης στην περιφέρεια, στην θέση των Περιφερειακών Τμημάτων Κ.Ε.Α.Ο. (η νέα οργανωτική δομή θα  αποτελείται από 11 Περιφερειακές Διευθύνσεις και 10 Αποκεντρωμένα Τμήματα)

Β) νέα εσωτερική διάρθρωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων

Γ) δημιουργία Αποκεντρωμένων Τμημάτων ΚΕΑΟ  με τις ανάλογες αρμοδιότητες (δημιουργία τμημάτων ή μετατροπή των ήδη λειτουργούντων ως Περιφερειακών ΚΕΑΟ που θα ενταχθούν στην οργανωτική δομή της εγγύτερης Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ).

Δ) συγκέντρωση των εργασιών οικονομικής διαχείρισης στις ΠΥΣΥ.

Σημαντική οργανωτική αλλαγή αποτελεί, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω Π.Δ., η λειτουργία, υπό τη Γενική Δ/νση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, δώδεκα (12)  Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) στις οποίες υπάγονται πλέον  οι Τοπικές Μονάδες ΕΦΚΑ συμπεριλαμβανομένων και των ΚΕΑΟ.

 Με την εξάπλωση των ΠΥΣΥ σε πλήρη λειτουργική ανάπτυξη και την έναρξη λειτουργίας Τοπικών Δ/νσεων του ΕΦΚΑ, οι Τοπικές Διευθύνσεις δεν θα πραγματοποιούν καμία ταμειακή συναλλαγή και η είσπραξη των εσόδων θα διενεργείται στις ΠΥΣΥ. Σε αυτή τη περίπτωση, η είσπραξη των εσόδων θα πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

✓ με σχετική πληρωμή από τον οφειλέτη είτε μέσω Διαδικτύου (Internet Banking) είτε μέσω Τραπέζης (διαδικασία ΔΙΑΣ) με τη χρήση ταυτότητας οφειλέτη.
✓ κατ’ εξαίρεση, με την προσέλευση του οφειλέτη στο ΚΕΑΟ (Περιφερειακή Δ/νση), θα  εκδίδεται παραστατικό σειράς ΔΣ, το οποίο θα φέρει σχετικό αριθμό RF, με το οποίο ο οφειλέτης θα προσέρχεται στην Τράπεζα και θα πραγματοποιεί την καταβολή.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1ζ του άρθρου 67 του ως άνω Π.Δ, η κατ’ αντικείμενο αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Τμημάτων ΚΕΑΟ περιλαμβάνει την άσκηση του συνόλου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των
Τμημάτων Εξυπηρέτησης Οφειλετών, Διαχείρισης Οφειλετών και Διαχείρισης Μεγάλων Οφειλετών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κ.Ε.Α.Ο.  όπως π.χ. πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, λήψη μέτρων για την διασφάλιση της οφειλής, διάρρηξη καταδολιευτικών μεταβιβάσεων όπου είναι εφικτό, εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών για την αναστολή ή τη διακοπή της παραγραφών των απαιτήσεων του ΚΕΑΟ, αναγγελίες σε πλειστηριασμούς τρίτων/πτωχεύσεις, διαχείριση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης που ασκούνται στα αρμόδια δικαστήρια,  κλπ. κατά οφειλετών εντός  της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Κατ’ εφαρμογή δε των διατάξεων των υποπερ. ιβ ́ της περ. α ́ και ια ́, της περ. γ ́ της παρ. 13 του άρθρου 34, τα Τμήματα α) Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών και β)  Ασφάλισης και Εισφορών κάθε Τοπικής Διεύθυνσης e- Ε.Φ.Κ.Α., θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν τις εργασίες του Κ.Ε.Α.Ο., όπως παραλαβή και διεκπεραίωση εγγράφων καθώς  και συγκεκριμένων εργασιών αναγκαστικής είσπραξης κατά οφειλετών που υπάγονται στην τοπική τους αρμοδιότητα, μετά από σχετική παραγγελία των υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. π.χ. 1) παραλαβή Παραγγελιών Κατάσχεσης και Περιλήψεων Εγγραφής Υποθήκης προς  εκτέλεση εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, χρέωση σε δικαστικούς επιμελητές,  παραλαβή αποτελέσματος παραγγελιών και παράδοση του πλήρους φακέλου στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ, 2) παραλαβή Πινάκων Εξόδων και Δικαιωμάτων των Δικαστικών Επιμελητών για  εκτελεσθείσες πράξεις εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας και διαβίβαση στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ.

Γίνεται μνεία ότι οι Τοπικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ  υπάγονται στην αντίστοιχη Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)  και λειτουργούν σε επίπεδο  Διεύθυνσης σε Τμήματα όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 34 του ως άνω με αρ. 8/2019 Π.Δ (ΦΕΚ Α΄ 8/2019).

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του εν λόγω Π.Δ. οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης με την ακόλουθη οργανωτική δομή και χωρική αρμοδιότητα:

ΝΕΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΧΩΡΙΚΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΚΕΑΟ

Για την ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ.

Ελένη Κ. Καπότου

Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών

Άρθρο γνώμης για το τροποποιημένο 959 παρ. 8 ΚΠολΔ του Διονύσιου Κριάρη

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι χρόνια σας πολλά!

Στα πλαίσια του γόνιμου νομικού διαλόγου που πάντα επιθυμούμε να φιλοξενούμε στην ιστοσελίδα μας, λάβαμε και δημοσιεύουμε ένα άρθρο γνώμης του συναδέλφου Διονύσιου Κριάρη, για τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ.

Για την ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

ΑΠΟΨΗ-959-ΠΑΡ.-8