ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με αφορμή πλήθος ερωτημάτων που μας απευθύνετε για την ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών και ύστερα από συνεννόηση με την Αρχή Πιστοποίησης Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA), σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

Όπως πιθανόν γνωρίζετε, τα ψηφιακά μας πιστοποιητικά έχουν διετή ισχύ. Αυτό σημαίνει πως αυτή την περίοδο λήγει η ισχύς αυτών που είχαν εκδοθεί το 2020. Το σύστημα 15 ημέρες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού, σας στέλνει αυτοματοποιημένο μήνυμα και σας ενημερώνει γι’ αυτό. Το μήνυμα θα σας αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία έχετε καταχωρηθεί στο portal της ΟΔΕΕ και ΟΧΙ στο προσωπικό σας email.

Περίπτωση Α: Εάν έχετε δει εγκαίρως το μήνυμα που σας έχει σταλεί και το πιστοποιητικό σας είναι σε ισχύ, αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο portal της ΟΔΕΕ (https://portal.odee.gr), υπογράφετε την υπεύθυνη δήλωση για το πιστοποιητικό με την ψηφιακή σας υπογραφή και την αποστέλλετε στη διεύθυνση: support-odee@harica.gr. Τα στοιχεία της δήλωσης είναι προτυπωμένα. Εάν δεν έχετε αλλάξει για κάποιο λόγο αστυνομική ταυτότητα (π.χ. απώλεια ή κλοπή), δεν χρειάζεται να την επισυνάψετε εκ νέου.

Περίπτωση Β: Εάν το πιστοποιητικό σας έχει λήξει, αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο portal της ΟΔΕΕ (https://portal.odee.gr), εκτυπώστε την υπεύθυνη δήλωση (τα στοιχεία της δήλωσης είναι προτυπωμένα), υπογράψτε την και καταθέστε την στο Σύλλογο προκειμένου:

  1. Να ελεγχθεί ότι η δήλωση αφορά εν ενεργεία Δικαστικό Επιμελητή.
  2. Να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής σας από τον Πρόεδρο του Συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών. Εναλλακτικά το γνήσιο της υπογραφής σας μπορεί να βεβαιωθεί από οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. ή άλλη αρμόδια αρχή (ΟΧΙ μέσω της πλατφόρμας gov.gr – η ΕΛ.ΑΣ. δεν βεβαιώνει πλέον γνήσια υπογραφής).
  3. Να αποσταλεί από τον Σύλλογο στην Αρχή Πιστοποίησης Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA). Ενημερώνουμε ότι για τα πιστοποιητικά που η ισχύς τους έχει λήξει εντός του Αυγούστου, η αποστολή των υπεύθυνων δηλώσεων μέσω του Συλλόγου, θα γίνει την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να ανατρέξετε στο portal της ΟΔΕΕ (https://portal.odee.gr), στη στήλη ΟΔΗΓΙΕΣ, στην επιλογή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ή να επικοινωνήσετε με το Σύλλογο.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Ι. Αντωνίου

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)