Αν μη πηλόν τύψης, κέραμος ου γίνεται

(Μετάφραση: Αν δεν χτυπήσεις τον πηλό, δεν γίνεται κεραμίδι)

Τα πάντα γίνονται εύκολα και ξεδιάντροπα θυσία στο όνομα του σκοπού. Δεν υπάρχουν ηθικοί κανόνες, δεν υπάρχουν θεμελιώδεις αρχές, δεν υπάρχουν όρια. Όλα καθυποτάσσονται στον σκοπό, λες και ο σκοπός παράγει ηθική ή λειτουργεί ως ηθικό καθαρτήριο. Η πορεία είναι προδιαγραμμένη, η κατάληξη γνωστή και η όποια προσπάθεια θνησιγενής. Λυπηρή διαπίστωση αλλά τραγικά αληθινή.

Το χειρότερο αλλά αναμενόμενο επίσης, οι φορείς απολαμβάνουν της δημοφιλίας καθώς δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πουν στο κάθε ακροατήριο αυτό που θέλει να ακούσει και ακροατήρια μπορεί κανείς να βρει παντού.

Η βασική ευθύνη των πεπραγμένων βαρύνει αυτούς τους ίδιους που χωρίς σεβασμό στην εντολή που πήραν, πέρασαν τον σύλλογο  σε αναξιοπιστία, θυσίασαν την ουσία στο βωμό των εντυπώσεων, σπατάλησαν ζωτικό χρόνο προτάσσοντας το παραταξιακό συμφέρον έναντι του συμφέροντος του κλάδου. Τέτοιες παθογένειες είναι απαράδεκτες, όχι όμως πρωτόγνωρες. Και οι δυνάμεις που πρωταγωνίστησαν είναι γνωστές και δεν διαθέτουν το τεκμήριο της αθωότητας.

Σε μια εποχή γρήγορων αλλαγών, το να κάθεσαι ακίνητος είναι η πιο επικίνδυνη ενέργεια.

Κ.κ  συνάδελφοι,

Τα προβλήματα του κλάδου είναι πολλά και συσσωρευμένα, αναδείχθηκαν δε ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή της εντονότατης οικονομικής κρίσης. Η μείωση της ύλης, τα φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού που έγιναν εντονότερα στις σημερινές συνθήκες, το ξεπερασμένο θεσμικό πλαίσιο που υφίσταται, σε συνδυασμό με την νέα ‘ηλεκτρονική’ εποχή στην οποία έχουμε περάσει.

Η τελειότητα των μέσων και η σύγχυση των στόχων φαίνεται να είναι το κύριο πρόβλημά μας.

Η ΠΡΟΣΥΔΕ, ήδη από το προηγούμενο έτος, έχει υιοθετήσει και εγκαινιάσει την τακτική υποβολής συγκεκριμένων προτάσεων για το μέλλον του κλάδου, οι οποίες υποβάλλονται γραπτά στα αρμόδια θεσμικά όργανα, όπως π.χ στο κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανό μας που είναι η Ομοσπονδία με περαιτέρω στόχευση να ενημερώνονται οι κατά τόπους Σύλλογοι και να διατυπώνουν τις δικές τους απόψεις και θέσεις επ’ αυτών.

Αυτονόητο είναι ότι οι προτάσεις μας αποτελούν βάση διαλόγου για περαιτέρω προβληματισμό μεταξύ των συναδέλφων και, βεβαίως, μπορούν να τύχουν περαιτέρω διορθώσεων και βελτιώσεων διασφαλίζοντας την αναλογικότητα, την συλλογικότητα και την ανεξαρτησία του Δικαστικού Επιμελητή.

Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε υποβάλλει προτάσεις εφαρμογής για τις οποίες σας έχουμε ενημερώσει πχ. Πρόταση εφαρμογής για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, πρόταση εφαρμογής για το άρθρο 51, πρόταση εφαρμογής για το άρθρο 139 κ.λ.π .

Δυστυχώς, όμως, από την μέχρι τώρα εμπειρία, έχει αποδειχθεί ότι ο Σύλλογος της Αθήνας, αν και έχει ενημερωθεί εγκαίρως και αρμοδίως εδώ και μήνες, έως σήμερα,  καμία απολύτως πρότασή μας δεν έχει συζητήσει στο Διοικητικό του Συμβούλιο….

Περαιτέρω, όλες οι προτάσεις μας έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της παράταξής μας, προκειμένου να γνωστοποιηθούν σε όλους τους συναδέλφους και αποτελούν ήδη προϊόν διαβούλευσης. Continue reading Αν μη πηλόν τύψης, κέραμος ου γίνεται

ΤΟ ΤΖΙΝΙ (αραβικά: جني)

αρχείο λήψης (6)Πρακτικό Νο. 637, συνεδρίαση της 17-03-2014: «…..συνήλθε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο…… από την συνεδρίαση απουσίαζαν η  κ. Κανέλλα Πατεροπούλου (γενική Γραμματέας του Συλλόγου) και η ταμίας …… σε νόμιμη απαρτία συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης …… Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό από εμέ την γενική Γραμματέα κ. Κανέλλα Πατεροπούλου και υπογράφεται από εμέ και τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Γεώργιο Μήτση».

Ερώτηση

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο (και για την «πρόθεση» σας δήθεν να μας προστατεύσετε από κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου που θα θεωρήσει τον εαυτό του θιγμένο)

Κατά παράβαση των Άρθρων 107 και 108 του 2318/95, πώς συντάχτηκε το επτασέλιδο αυτό πρακτικό από την απούσα Γραμματέα ;;

Μήπως επειδή «οι νόμοι υπάρχουν για να παραβιάζονται» ή από το ΤΖΙΝΙ (αραβικάجني) ;;

Λίγα λόγια για τα πρακτικά σας.

Κ.κ.

 Η φιλαλήθεια, το αίσθηµα δικαιοσύνης, η αµεροληψία, η εντιµότητα, η ακεραιότητα, ο αυτοσεβασµός, ο σεβασµός των δικαιωµάτων και της προσωπικότητας των άλλων, το αίσθηµα του καθήκοντος και της προσφοράς, η σεµνότητα, η διαφύλαξη του κύρους της ιδιότητας του Δικαστικού Επιμελητή και η αποφυγή κάθε κατάχρησής της αποτελούν μερικές από τις αρετές.

Τι απαγορεύεται, κ.κ «Σύμμαχοι» του Διοικητικού Συμβουλίου, από το νόµο σχετικά με τα πρακτικά, και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκηµα, συνάµα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση ;;

Μήπως αναπαράξαμε ολόκληρο ή τµήμα πνευµατικού σας έργου ή πρότασης, (προτάσεων, άρθρων, εργασιών, κ.λπ.) ή διασκευάσαμε ή παραποίησαμε, χωρίς την άδεια του δηµιουργού, δηλαδή υμών ;;

Ποιο έργο ή πρόταση έχετε παράξει στον Σύλλογο ή είστε συνδηµιουργός και είναι δηµοσιευµένο;;

Πότε άραγε παραλείψαμε να κάνουμε αναφορά της πνευµατικής εισφοράς σας ;;

Μήπως κάναμε Λογοκλοπή έργου η πρότασης που έχετε εσείς παράξει χωρίς αναφορά της σχετικής πηγής  ;;

Μήπως υποβάλαμε εμείς τις εργασίες που εσείς έχετε εκπονήσει, σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας σας και της επάρκειας σας ;;

Μήπως παραβιάσαμε τη νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας με την στενή έννοια και συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, ;;

Μήπως εµφανίσαμε εμείς ως πρωτότυπο το έργο σας ή πρότασή σας  ;;

Μήπως παραβιάσαμε τα πνευµατικά δικαιώµατά σας χωρίς την άδεια σας  ;;

Ή μήπως απλώς αναπαράγαμε και σχολιάσαμε κείμενα νοµίµως γραμμένα και δηµοσιευµένα στα πρακτικά, στο µέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο σκοπό ;;

Πρέπει να ξέρεται ότι σύµφωνα µε τη δεοντολογία η αναπαραγωγή πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων των δημιουργών.

Και ενώ εσείς είστε αυτοί που θα έπρεπε να παράγετε έργο….

Το μέχρι σήμερα έργο σας δεν αφορά Δικαστικούς Επιμελητές αλλά παραστάσεις θεάτρου σκιών και μάλιστα κακογραμμένες.

Χρόνια Πολλά και Χριστός Ανέστη.

Συναδελφικά

Ο Γραμματέας

Μιχάλης Κανέλλος

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

(λόγω της ημέρας γαρ….)

Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.
Γιατί οι δυο μας ύπατοι κ’ οι πραίτορες εβγήκαν σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες·
Γιατί κ’ οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους;
Γιατί ν’ αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία κ’ η σύγχυσις.
Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ’ η πλατέες, κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι;
Γιατί ενύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύση…

Αποσπάσματα από Κ. Π. Καβάφης (1863-1933)

«Περιμένοντας τους Βαρβάρους»

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 2014

(σημεία από ομιλία Προέδρου κ. Μήτση στη Γεν. Συνέλευση)

  1. Λειτουργία Φορέα Αλληλεγγύης (βοήθημα για 2 μήνες)
  2. Παράταση ασφαλιστικών εισφορών
  3. Ταυτότητες βελτιώθηκαν – στόχος η ψηφιακή
  4. Να μην είναι άκυρη η έκθεση επίδοσης αν δεν έχει ένσημα λόγω έλλειψής τους
  5. Λύση για την πληρωμή των ΚΕΔΙΤΩΝ
  6. Πρωτοβουλίες στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων
  7. Μεγάλη συμμετοχή στην κοπή της πίτας του Συλλόγου
  8. Γιορτή για τα παιδιά μας
  9. Μέρισμα
  10. Ομαδική ασφάλιση

Η συναίσθηση της ευθύνης λοιπόν έχει εκλείψει. Το ενδιάμεσο κενό, το χάσμα, πάει να καλυφθεί με την προσφυγή σε καταστάσεις που κύριο γνώρισμά τους έχουν τον αμοραλισμό.

Για να είμαι ειλικρινής, έχω την αίσθηση πως πίσω από τα πεπραγμένα ξεμυτίζει και μια άλλη απογοήτευση: όχι μόνο γιατί χάθηκε η “μια κάποια λύση” (τι λύση άλλωστε;), αλλά και γιατί μαζί της ματαιώθηκε και η κορύφωση ενός θεάματος που προεικονίστηκε με κύριο χαρακτηριστικό την αλλοτρίωση και είναι ακόμα ένα από τα στοιχεία που συνθέτουν την καβαφική ειρωνεία.

Και οι δυο μας πραίτορες (‘’σύμμαχοι’’) βγήκαν σήμερα πέταξαν μερικά βεγγαλικά ΓΙΑ ΤΟ 2015 και έδειξαν την ‘γλωσσομάθεια’ τους και την ‘έφεση’ τους στις γλώσσες, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον από δύο γλώσσες ο καθένας (διγλωσσία δηλαδή) π.χ ο ένας λέγοντας ότι ΘΑ πατάξει τον αθέμιτο ανταγωνισμό με την εφαρμογή του άρθρου 51 καθορίζοντας τα ποσοστά με την συμμετοχή μας, την ίδια στιγμή που:

α) στο πρακτικό με αριθμό 630 του Συλλόγου έχει παρθεί ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου -με πρόταση του κ. Μήτση- που καθορίζει τα ποσοστά των κατασχέσεων σε 35% της κοινής διαδικασίας, σε 20% στον ΚΕΔΕ, στις επιδόσεις 4%, 5% στην κοινή διαδικασία και 2% στον ΚΕΔΕ, και δεν το έχει μέχρι σήμερα ανακοινώσει.

β) στο πρακτικό με αριθμό 643 του Συλλόγου αναφέρουν ότι στην ΟΔΕΕ ψήφισαν ΝΑΙ στον εξορθολογισμό των αμοιβών μας και πήραν απόφαση για ενιαίες αμοιβές σε ζώνες, βάζοντας και δικλίδα ασφαλείας την προείσπραξη της αμοιβής μας και 3 μήνες μετά ‘έστησαν’ έκτακτη γενική συνέλευση με εισηγητές βέβαια τους εαυτούς τους και τα αναίρεσαν όλα με σύνθημα το «ΚΑΜΙΑ αλλαγή στο ΦΕΚ».

Δεν πέρασαν παρά λίγες ημέρες για να ξανακάνουν την κωλοτούμπα τους στην ΟΔΕΕ…. Continue reading ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΣ  Ρ..ΠΑ-Σ

Απέναντι στις στρατηγικές του συντηρητικού εκφοβισμού και της αριστερής ανευθυνότητας ο κλάδος σήμερα χρειάζεται την στρατηγική της μεταρρυθμιστικής ευθύνης  .

Εμείς δεν ακολουθούμε την στρατηγική του εκφοβισμού αλλά της αλήθειας.

Οι λέξεις μπορεί να πουν ψέματα, οι πράξεις όμως λένε μόνο την αλήθεια !

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πρέπει να οργανώσουμε τον κλάδο όπως εμείς νομίζουμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος, επιλέγοντας εκείνο που τουλάχιστον θα προκαλέσει τη μικρότερη ζημιά σε όλους. Έχετε υπόψιν σας ότι με τον τρόπο που θα ενεργήσουμε ποτέ δεν θα συμφωνήσουν οι πάντες. Κάποιοι θα μας αποδεχθούν και κάποιοι όχι. Πάντα όμως θα υπάρχουν εκείνοι που θα μας κριτικάρουν!!!

Η τελειότητα των μέσων και η σύγχυση των στόχων φαίνεται να είναι το κύριο πρόβλημά μας.

Τρέλα: το να κάνεις τα ίδια ξανά και ξανά και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα.

Πρέπει να υπάρξει Πλάνο – σχέδιο, ώστε να γίνουν συγκεκριμένες στοχευόμενες κινήσεις και να φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα προς όφελος του κλάδου , γιατί ξέρετε, όλα είναι ωραία στην επικοινωνία, στο τέλος όμως έρχεται ο λογαριασμός. Εύχομαι ο λογαριασμός να είναι ο μικρότερος δυνατός για το συμφέρον μας και για τον κλάδο . Continue reading ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΣ  Ρ..ΠΑ-Σ

ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΡΟΥΧΟ

Κάθε μέρα που περνάει, το συνδικαλιστικό μας θέατρο σκιών συνεχίζει να ξοδεύει τα πολύτιμα αποθέματα χρόνου, δυνάμεων και ανοχών μας, προσπαθώντας να διαμορφώσει ένα δημόσιο αίσθημα ικανοποίησής ότι οι δήθεν προτάσεις τους για δυναμικούς αγώνες έφεραν το θεμιτό αποτέλεσμα.

……..«να μην ψηφίσουν Πρόεδρο Δημοκρατίας  για να προκαλέσουμε εκλογές», υποστήριζαν κάποιοι με θέρμη  και που σήμερα σπεύδουν να το μαζέψουν λέγοντας ότι «……..γράφοντας ένα “γράμμα” στους δικούς μας ανθρώπους γιατί εμείς… απευθυνόμαστε σε διαφορετικούς “ανθρώπους’’. Οι απόψεις, η γνώμη μας έχουν άλλους αποδέκτες.  Το δικό μας ακροατήριο ……και μας το κάνουνε και  πενταράκια… εννοούσαμε την ενημέρωση της κοινωνίας μέσα από τον αγώνα του κλάδου….Για την αφύπνιση και την αντίδρασή της….. Για να πέσει η αντιλαϊκή κυβέρνηση από τα κάτω κι από ΑΡΙΣΤΕΡΑ…. Η λαϊκή αγανάκτηση είναι σωρευτική. Η δική μας “μικρή” πίεση … το βλέπουν ή όχι, έβαλε και τη δική της σφραγίδα στις εξελίξεις».

ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ τώρα γιατί πήραν απόφαση οι Σύμμαχοι, «Συμμαχία και Ριζοσπαστική Παρέμβαση» και έκανε ο Σύλλογος της Αθήνας Αποχή …. Ενημέρωναν την Κοινωνία για τα προβλήματα του κλάδου υπογράφοντας χιλιάδες άδειες για Επιδόσεις και Κατασχέσεις για επικοινωνιακούς λόγους….Αυτή είναι η αριστερά και η πρόοδος που επαγγέλλονται… Continue reading ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΡΟΥΧΟ

ΛΟΓΟΣ + ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ = ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Για την πραγματικά εντυπωσιακή έκφραση συναδέλφου, που δηλώνει την έκπληξή του, σχετικά με μη αναμενόμενες ενέργειες, να θυμίσω ότι:

 “Οι άνθρωποι που πάνε μπροστά σ’ αυτόν τον κόσμο, είναι αυτοί που σηκώνονται, αναζητούν τις συνθήκες που θέλουν, κι αν δεν τις βρουν, τις διαμορφώνουν μόνοι τους.”

Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω, 1856-1950

Γενικά, η πρόταση μας για τον αθέμιτο ανταγωνισμό εντάσσεται στην δέσμη προτάσεων που  επιχειρούν να αναδείξουν λύσεις στα κρίσιμα προβλήματα του κλάδου… δεν διεκδικούμε το αλάθητο ούτε θεωρούμε ότι έχουμε εύκολες και μαγικές λύσεις για όλα τα προβλήματα… Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους να διατυπώσουν άποψη προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί την τελική πρόταση του κλάδου.

Θέτουμε λοιπόν τις προτάσεις μας σε διαβούλευση με τόλμη και γενναιότητα, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα ως παράταξη αλλά και εγώ ατομικά ως συντάκτης πλήρως την ευθύνη. Continue reading ΛΟΓΟΣ + ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ = ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΤΡΙΚ – ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 Bιώνουμε αρκετές μέρες τώρα μία προσπάθεια συμβούλων του Συλλόγου μας να δώσουν τα διαπιστευτήρια τους εν όψιν των επερχόμενων πολιτικών εξελίξεων και να πιάσουν στασίδι στον προθάλαμο της μελλοντικής εξουσίας. Εκμεταλλεύονται την απεργία που εξήγγειλε αρχικά η ομοσπονδία, ως το ανώτατο σε εθνικό επίπεδο όργανο των δικαστικών επιμελητών της χώρας, στην προσπάθεια τους να παρασύρουν έναν ολόκληρο κλάδο να ακολουθήσει τις δικές τους παλαιοσυνδικαλιστικές τακτικές και να υπηρετεί άθελά του τα δικά τους μικροπαραταξιακά συμφέροντα.

 Στήσανε λοιπόν το σαράι τους στον Σύλλογο, και για μια ακόμη φορά ξεκίνησε διπλό επικοινωνιακό παιχνίδι, με την μορφή Δημοψηφίσματος (αν και δεν προβλέπεται) για τον ένα πρωταγωνιστή του θεάτρου σκιών, τύπου γκάλοπ για τον συμπρωταγωνιστή του, και μέσα από το πρόσχημα των αδειών επιδόσεων («περάστε κυρίες και κύριοι…. εδώ οι καλές οι άδειες… τι άδεια θέλετε….. αμέσως !!!»), υποχρέωσαν τους συναδέλφους να περάσουν από τον σύλλογο και πολλούς, επ’ ευκαιρίας, να «ψηφίσουν»…. Continue reading ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΤΡΙΚ – ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΛΟΙΠΟΝ!

Χάρισε σε κάθε άνθρωπο το αυτί σου, αλλά σε λίγους τη φωνή σου. Πάρε από τον καθένα την άποψή του, αλλά φύλαξε τη δική σου κρίση.

Γουίλιαμ Σαίξπηρ, 1564-1616.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΛΟΙΠΟΝ!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 H τεχνολογία μας δίνει την δυνατότητα να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον διαρκούς αλληλεπίδρασης, προσφέροντάς μας την ευκαιρία να γίνονται δημόσια συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων, ιδίως σε επίσημο επίπεδο.

 Σας ζητάμε να ανταποκριθείτε με ωριμότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα στις νέες προκλήσεις της εποχής, απαλλαγμένοι από τα παρωχημένα συνδικαλιστικά «βαρίδια» που επιμένουν να ζητάνε την ψήφο μας χωρίς να έχει προηγηθεί καν η στοιχειώδης ενημέρωσή μας! Continue reading ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΛΟΙΠΟΝ!

Η πρόταση μας για το άρθρο 139 παρ.2 Ν 2318/95 και τον αθέμιτο ανταγωνισμό

ΠΡΟΤΑΣΗ

Δημιουργίας WEB εφαρμογής για να δοθεί ένα τέλος στον αθέμιτο ανταγωνισμό και Δημιουργίας WEB εφαρμογής για το άρθρο 139 παρ.2 Ν 2318/95

 Προλογικό σημείωμα

 Στη ζωή μας πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε νέα άλματα και αναζητήσεις που ξεκινούν πάντα με ένα πρώτο μικρό βήμα.

 Συνήθως αμφιβάλλουμε, φοβόμαστε το άγνωστο, το τί θα συναντήσουμε, πως θα αντεπεξέλθουμε στις νέες συνθήκες και στο νέο περιβάλλον·φοβόμαστε, δηλαδή, το ρίσκο και την αποτυχία.

Η αλήθεια είναι όμως, πως πρέπει να επιλέξουμε, και αν θέλετε να συμμετέχουμε σε αυτό το παιχνίδι…. Μπορεί να χάσουμε, μπορεί να κερδίσουμε, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως θα μάθουμε, θα αναζητήσουμε, θα ψάξουμε και το βέβαιο κέρδος είναι πως θα αποκομίσουμε την εμπειρία ότι προσπαθήσαμε, και δεν μείναμε μόνο στις σκέψεις. Πρέπει να επιλέξουμε, αν θα αναλωνόμαστε στα ίδια και στα ίδια ή εάν θα τολμήσουμε να ανοιχτούμε σε νέα ταξίδια. Η επιλογή είναι δική μας, όπως άλλωστε η απόφαση και το ταξίδι το ίδιο.

Τα φτερά μας λοιπόν, είναι για να πετάμε και όχι για να φαντάζουν όμορφα πάνω μας… ας τα ξεδιπλώσουμε, λοιπόν και ας επιχειρήσουμε το ταξίδι….

 Να τολμήσουμε να υιοθετήσουμε την Ηλεκτρονική Διαβούλευση και Επεξεργασία προτάσεων με απόλυτη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,στο πλαίσιο της δέσμευσης μας για διαρκή ενημέρωση σας, όπου κάθε συνάδελφος θα έχει τη δυνατότητα- ηλεκτρονικά- έκφρασης της γνώμης του, των ιδεών και των προτάσεών του πριν τη λήψη αποφάσεων, επιζητώντας την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σας για να αναζητήσουμε τους κοινούς τόπους και να επιτύχουμε τη ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ και τη ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ των θέσεων μας για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Continue reading Η πρόταση μας για το άρθρο 139 παρ.2 Ν 2318/95 και τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Διαφάνεια και Διαβούλευση… στην Πράξη

 Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΟΔΕΕ στις 18.10.2014  κατέθεσε ο Πρόεδρός μας και Πρόεδρος της ΟΔΕΕ  πρόταση για την υλοποίηση του άρθρου 139 παρ. 2. Ν. 2318/95, σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του άρθρου 51 του ίδιου νόμου,  η οποία ψηφίστηκε από τους αντιπροσώπους.

Ο τρόπος και η εφαρμογή της υλοποίησης ανατέθηκε σε πενταμελή επιτροπή, η οποία -ως όφειλε- έθεσε το ερώτημα αν η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών κινείται εντός των συνταγματικώς ανεκτών πλαισίων.

Στη γνωμοδότηση που λάβαμε από διακεκριμένο συνταγματολόγο υποστηρίζεται, με συγκεκριμένες αναφορές στη θεωρία και στη νομολογία, ότι είναι συνταγματικά ανεκτή και δεν παραβιάζει τα άρθρα του Συντάγματος η διάταξη του άρθρου 139 παρ. 2, στο βαθμό που «μεριμνά για την εισαγωγή ενός περιορισμού στην ελευθερία των συναλλαγών αφού ναι μεν δεν επιβάλλει άμεσα τη συνεργασία με ορισμένο Δικαστικό Επιμελητή αλλά προβλέπει ένα τρόπο κατανομής της ύλης που σαφέστατα  περιορίζει την ελευθερία των νομικών προσώπων του άρθρου 51 να επιλέγουν με ποιο δικαστικό επιμελητή η εταιρεία θα συνεργαστούν και για ποιο μέρος της σχετικής ύλης.

Η οικονομική ελευθερία, όπως και κάθε δικαίωμα, κατά πάγια θέση νομολογίας και θεωρίας δεν είναι απόλυτη αλλά μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς για λόγους δημοσίου συμφέροντος με την προϋπόθεση ότι οι τιθέμενοι περιορισμοί είναι σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της ισότητας και δεν θίγουν τον πυρήνα του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος». Continue reading Διαφάνεια και Διαβούλευση… στην Πράξη