ΤΟ ΤΖΙΝΙ (αραβικά: جني)

αρχείο λήψης (6)Πρακτικό Νο. 637, συνεδρίαση της 17-03-2014: «…..συνήλθε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο…… από την συνεδρίαση απουσίαζαν η  κ. Κανέλλα Πατεροπούλου (γενική Γραμματέας του Συλλόγου) και η ταμίας …… σε νόμιμη απαρτία συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης …… Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό από εμέ την γενική Γραμματέα κ. Κανέλλα Πατεροπούλου και υπογράφεται από εμέ και τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Γεώργιο Μήτση».

Ερώτηση

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο (και για την «πρόθεση» σας δήθεν να μας προστατεύσετε από κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου που θα θεωρήσει τον εαυτό του θιγμένο)

Κατά παράβαση των Άρθρων 107 και 108 του 2318/95, πώς συντάχτηκε το επτασέλιδο αυτό πρακτικό από την απούσα Γραμματέα ;;

Μήπως επειδή «οι νόμοι υπάρχουν για να παραβιάζονται» ή από το ΤΖΙΝΙ (αραβικάجني) ;;

Λίγα λόγια για τα πρακτικά σας.

Κ.κ.

 Η φιλαλήθεια, το αίσθηµα δικαιοσύνης, η αµεροληψία, η εντιµότητα, η ακεραιότητα, ο αυτοσεβασµός, ο σεβασµός των δικαιωµάτων και της προσωπικότητας των άλλων, το αίσθηµα του καθήκοντος και της προσφοράς, η σεµνότητα, η διαφύλαξη του κύρους της ιδιότητας του Δικαστικού Επιμελητή και η αποφυγή κάθε κατάχρησής της αποτελούν μερικές από τις αρετές.

Τι απαγορεύεται, κ.κ «Σύμμαχοι» του Διοικητικού Συμβουλίου, από το νόµο σχετικά με τα πρακτικά, και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκηµα, συνάµα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση ;;

Μήπως αναπαράξαμε ολόκληρο ή τµήμα πνευµατικού σας έργου ή πρότασης, (προτάσεων, άρθρων, εργασιών, κ.λπ.) ή διασκευάσαμε ή παραποίησαμε, χωρίς την άδεια του δηµιουργού, δηλαδή υμών ;;

Ποιο έργο ή πρόταση έχετε παράξει στον Σύλλογο ή είστε συνδηµιουργός και είναι δηµοσιευµένο;;

Πότε άραγε παραλείψαμε να κάνουμε αναφορά της πνευµατικής εισφοράς σας ;;

Μήπως κάναμε Λογοκλοπή έργου η πρότασης που έχετε εσείς παράξει χωρίς αναφορά της σχετικής πηγής  ;;

Μήπως υποβάλαμε εμείς τις εργασίες που εσείς έχετε εκπονήσει, σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας σας και της επάρκειας σας ;;

Μήπως παραβιάσαμε τη νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας με την στενή έννοια και συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, ;;

Μήπως εµφανίσαμε εμείς ως πρωτότυπο το έργο σας ή πρότασή σας  ;;

Μήπως παραβιάσαμε τα πνευµατικά δικαιώµατά σας χωρίς την άδεια σας  ;;

Ή μήπως απλώς αναπαράγαμε και σχολιάσαμε κείμενα νοµίµως γραμμένα και δηµοσιευµένα στα πρακτικά, στο µέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο σκοπό ;;

Πρέπει να ξέρεται ότι σύµφωνα µε τη δεοντολογία η αναπαραγωγή πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων των δημιουργών.

Και ενώ εσείς είστε αυτοί που θα έπρεπε να παράγετε έργο….

Το μέχρι σήμερα έργο σας δεν αφορά Δικαστικούς Επιμελητές αλλά παραστάσεις θεάτρου σκιών και μάλιστα κακογραμμένες.

Χρόνια Πολλά και Χριστός Ανέστη.

Συναδελφικά

Ο Γραμματέας

Μιχάλης Κανέλλος

Χρήστος Μότσος

Τελικά, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες είμαστε πολύ πίσω ………
Πίσω σε δυνατότητες διακτινισμού(!), πίσω σε δυνατότητες on line στο skype(!) παρακολουθήσεων συνεδριάσεων ή στη θεωρία του Ιονέσκο για το νόμο του αοράτου στην πυρηνική αντιβαρύτητα(!)
Ή δυστυχώς υπάρχουν αναντικατάστατοι εκτός των νεκροταφείων και στο Σύλλογο μας. Μόνο ένας «genius» Πρόεδρος και μια «genius» Γραμματέας τα καταλαβαίνουν αυτά και απ’ ότι φαίνεται τα εφαρμόζουν και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη όλου του Δ.Σ.
(Άλλωστε δεν είδα και καμία αντίδραση από κάποιο μέλος του Δ.Σ., έστω μια απάντηση βρε αδερφέ, κάποιος τέλος πάντων να ευαισθητοποιηθεί και ειδικά ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Αναπληρωτής Γραμματέας της συγκεκριμένης συνεδρίασης). Τέλος ακούγεται ότι θα υπάρξουν παραιτήσεις ή είναι το ανέκδοτο της ημέρας?

Νίκος Αντωνίου

Λόγω της ιδιότητάς μου ως Γραμματέας της Ο.Δ.Ε.Ε., θα ήθελα να δηλώσω ότι η τήρηση των πρακτικών είναι εργασία ευθύνης διότι αποτελούν επίσημα κείμενα συνεδριάσεων και είναι μέγιστο παράπτωμα όταν αποδεδειγμένα προκύπτει αμφιβολία για τη γνησιότητά τους. Μένουμε όλοι κατάπληκτοι διαβάζοντας ότι στο προαναφερθέν υπ’ αριθμ. 637/17-3-2014 πρακτικό ενώ απουσίαζε η Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου, τελικά βεβαιώνεται ότι το συνέταξε και το υπέγραψε η ίδια και ο Πρόεδρος του Συλλόγου ο οποίος δεν ελέγχει μάλλον και που βάζει την υπογραφή του! Μα, ο Πρόεδρος έχει τελικά την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών (άρθρο 107 του Κώδικά μας). Γιατί εκείνη την ημέρα δεν ανέθεσε την αναπλήρωσή της νόμιμα? Μήπως ο ρόλος των αναπληρωτών μελών του Δ.Σ. δεν είναι τελικά ρόλος ευθύνης παρά μόνο ρόλος διακοσμητικός? (Φροντίδα, Στοργή και ΠΡΟΔΕΡΜ γιατί έρχονται και εκλογές!)

Τώρα αντιλαμβάνομαι για ποια πρακτικά μίλαγε ο κ. Χαλκιαδάκης όταν έλεγε ότι είναι πλαστά και ο καθένας γράφει σ’ αυτά ότι θέλει!!! Μ’ αυτά που βιώνει ως μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου, έχοντας κι αυτός μέρος της ευθύνης, προφανώς βλέπει παντού … φαντάσματα!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι μόνο παραβιάζονται οι νόμοι, όχι μόνο υποτιμάται η νοημοσύνη μας, αλλά δυστυχώς τρίζει συθέμελα το οικοδόμημα της σωστής οργάνωσης και λειτουργίας του πρωτοβάθμιου Οργάνου μας και το λιγότερο που μπορούν να κάνουν οι υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ. Ας δούμε λοιπόν αν θα υπερισχύσει ακόμα μία φορά η μέγιστη λατρεία τους για τις …καρέκλες τους ή αν θα έχουν το θάρρος και την τιμιότητα να παραδεχθούν τα ασυγχώρητα ατοπήματά τους και να αποχωρήσουν!

ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)