ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. - Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

ΤΟ ΤΖΙΝΙ (αραβικά: جني)

αρχείο λήψης (6)Πρακτικό Νο. 637, συνεδρίαση της 17-03-2014: «…..συνήλθε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο…… από την συνεδρίαση απουσίαζαν η  κ. Κανέλλα Πατεροπούλου (γενική Γραμματέας του Συλλόγου) και η ταμίας …… σε νόμιμη απαρτία συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης …… Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό από εμέ την γενική Γραμματέα κ. Κανέλλα Πατεροπούλου και υπογράφεται από εμέ και τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Γεώργιο Μήτση».

Ερώτηση

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο (και για την «πρόθεση» σας δήθεν να μας προστατεύσετε από κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου που θα θεωρήσει τον εαυτό του θιγμένο)

Κατά παράβαση των Άρθρων 107 και 108 του 2318/95, πώς συντάχτηκε το επτασέλιδο αυτό πρακτικό από την απούσα Γραμματέα ;;

Μήπως επειδή «οι νόμοι υπάρχουν για να παραβιάζονται» ή από το ΤΖΙΝΙ (αραβικάجني) ;;

Λίγα λόγια για τα πρακτικά σας.

Κ.κ.

 Η φιλαλήθεια, το αίσθηµα δικαιοσύνης, η αµεροληψία, η εντιµότητα, η ακεραιότητα, ο αυτοσεβασµός, ο σεβασµός των δικαιωµάτων και της προσωπικότητας των άλλων, το αίσθηµα του καθήκοντος και της προσφοράς, η σεµνότητα, η διαφύλαξη του κύρους της ιδιότητας του Δικαστικού Επιμελητή και η αποφυγή κάθε κατάχρησής της αποτελούν μερικές από τις αρετές.

Τι απαγορεύεται, κ.κ «Σύμμαχοι» του Διοικητικού Συμβουλίου, από το νόµο σχετικά με τα πρακτικά, και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκηµα, συνάµα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση ;;

Μήπως αναπαράξαμε ολόκληρο ή τµήμα πνευµατικού σας έργου ή πρότασης, (προτάσεων, άρθρων, εργασιών, κ.λπ.) ή διασκευάσαμε ή παραποίησαμε, χωρίς την άδεια του δηµιουργού, δηλαδή υμών ;;

Ποιο έργο ή πρόταση έχετε παράξει στον Σύλλογο ή είστε συνδηµιουργός και είναι δηµοσιευµένο;;

Πότε άραγε παραλείψαμε να κάνουμε αναφορά της πνευµατικής εισφοράς σας ;;

Μήπως κάναμε Λογοκλοπή έργου η πρότασης που έχετε εσείς παράξει χωρίς αναφορά της σχετικής πηγής  ;;

Μήπως υποβάλαμε εμείς τις εργασίες που εσείς έχετε εκπονήσει, σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας σας και της επάρκειας σας ;;

Μήπως παραβιάσαμε τη νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας με την στενή έννοια και συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, ;;

Μήπως εµφανίσαμε εμείς ως πρωτότυπο το έργο σας ή πρότασή σας  ;;

Μήπως παραβιάσαμε τα πνευµατικά δικαιώµατά σας χωρίς την άδεια σας  ;;

Ή μήπως απλώς αναπαράγαμε και σχολιάσαμε κείμενα νοµίµως γραμμένα και δηµοσιευµένα στα πρακτικά, στο µέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο σκοπό ;;

Πρέπει να ξέρεται ότι σύµφωνα µε τη δεοντολογία η αναπαραγωγή πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων των δημιουργών.

Και ενώ εσείς είστε αυτοί που θα έπρεπε να παράγετε έργο….

Το μέχρι σήμερα έργο σας δεν αφορά Δικαστικούς Επιμελητές αλλά παραστάσεις θεάτρου σκιών και μάλιστα κακογραμμένες.

Χρόνια Πολλά και Χριστός Ανέστη.

Συναδελφικά

Ο Γραμματέας

Μιχάλης Κανέλλος

Κατηγορία: Ειδήσεις - Νέα

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Optionally add an image (JPEG only)