Διαφάνεια και Διαβούλευση… στην Πράξη

 Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΟΔΕΕ στις 18.10.2014  κατέθεσε ο Πρόεδρός μας και Πρόεδρος της ΟΔΕΕ  πρόταση για την υλοποίηση του άρθρου 139 παρ. 2. Ν. 2318/95, σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του άρθρου 51 του ίδιου νόμου,  η οποία ψηφίστηκε από τους αντιπροσώπους.

Ο τρόπος και η εφαρμογή της υλοποίησης ανατέθηκε σε πενταμελή επιτροπή, η οποία -ως όφειλε- έθεσε το ερώτημα αν η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών κινείται εντός των συνταγματικώς ανεκτών πλαισίων.

Στη γνωμοδότηση που λάβαμε από διακεκριμένο συνταγματολόγο υποστηρίζεται, με συγκεκριμένες αναφορές στη θεωρία και στη νομολογία, ότι είναι συνταγματικά ανεκτή και δεν παραβιάζει τα άρθρα του Συντάγματος η διάταξη του άρθρου 139 παρ. 2, στο βαθμό που «μεριμνά για την εισαγωγή ενός περιορισμού στην ελευθερία των συναλλαγών αφού ναι μεν δεν επιβάλλει άμεσα τη συνεργασία με ορισμένο Δικαστικό Επιμελητή αλλά προβλέπει ένα τρόπο κατανομής της ύλης που σαφέστατα  περιορίζει την ελευθερία των νομικών προσώπων του άρθρου 51 να επιλέγουν με ποιο δικαστικό επιμελητή η εταιρεία θα συνεργαστούν και για ποιο μέρος της σχετικής ύλης.

Η οικονομική ελευθερία, όπως και κάθε δικαίωμα, κατά πάγια θέση νομολογίας και θεωρίας δεν είναι απόλυτη αλλά μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς για λόγους δημοσίου συμφέροντος με την προϋπόθεση ότι οι τιθέμενοι περιορισμοί είναι σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της ισότητας και δεν θίγουν τον πυρήνα του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος».

Ήδη η Γραμματεία της ΠΡΟΣΥΔΕ έχει εγκρίνει την συνολική πρότασή μου, που περιλαμβάνει τον τρόπο υλοποίησης του άρθρου 139 και τον τρόπο έκδοσης αποδείξεων με τον οποίο θα αντιμετωπισθούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η σχετική πρόταση κατατέθηκε από εμένα  ως αντιπρόσωπο της ομοσπονδίας και μέλους της συσταθείσης επιτροπής την 20.11.2014 στον Γραμματέα της ΟΔΕΕ για ενημέρωση των αρμόδιων θεσμικών οργάνων του κλάδου μας, ήτοι των περιφερειακών συλλόγων και του συλλόγου των Αθηνών, προκειμένου να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν άποψη.

Η ως άνω πρόταση θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο προς ενημέρωση των συναδέλφων, στα πλαίσια της απαραίτητης διαβούλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Γραμματείας που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την 6.12.2014.

Εμείς ως παράταξη, σεβόμενοι τους θεσμικούς φορείς και εκφραστές του κλάδου, καταθέτουμε αρχικά την πρότασή μας στα αρμόδια όργανα, ως οφείλουμε, με πλήρη διαφάνεια, και δεν την κρατάμε στο ντουλάπι μας για εσωτερική κατανάλωση.

Επιπλέον, θεωρώντας ότι η σύγχρονη συνδικαλιστική πρακτική και δράση δεν αφορά μόνο τις εκλεγμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες αλλά όλους τους συναδέλφους, υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας για διαρκή ενημέρωσή σας, δίνουμε σάρκα και οστά στο όραμα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και για πρώτη φορά θέτουμε σε εφαρμογή forum ανταλλαγής απόψεων, σχολίων και προτάσεων, προσβάσιμο στο κάθε συνάδελφο, ξεκινώντας το ταξίδι αυτό από το μείζον ζήτημα της υλοποίησης του άρθρου 139.

Όσοι εκ των συναδέλφων, πέρα και πάνω από παρατάξεις και ιδεολογίες, επιθυμούν να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική διαβούλευση και να εμπλουτίσουν τις θέσεις μας με τις παρατηρήσεις τους, μπορούν να επισκεφθούν το forum διαλόγου που θα λειτουργήσει στην ιστοσελίδα μας www.prosyde.gr και το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την Δευτέρα 8.12.2014, ενώ παράλληλα, θα «τρέξει» και ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπου κάθε συνάδελφος με απλό τρόπο θα μπορεί να εκφράζει τη συμφωνία ή τη διαφωνία του στο άρθρο 139 και στην υποβληθείσα πρόταση υλοποίησής του και πάταξης του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Συναδελφικά,

Ο Γραμματέας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Δημήτρης Γέμελος

Η δυσπιστία απέναντι στον συνδικαλισμό, τόσο σε εθνικό όσο και σε κλαδικό επίπεδο, σε μια εποχή που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα, είναι αποτέλεσμα της έλλειψης εκσυγχρονιστικού οράματος, οράματος υλοποιήσιμου, κατανοητού, ρεαλιστικού , οράματος που να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της εποχής, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς ιδεολογικές και κομματικές αγκυλώσεις , οράματος που θα στοχεύει στη δημιουργία του σύγχρονου δικαστικού επιμελητή, που θα προλαμβάνει τις εξελίξεις και δεν θα τρέχει αγκομαχώντας πίσω απ’ αυτές.
Ο σύγχρονος συνδικαλιστής πρέπει να εξαντλεί όλα τα περιθώρια διαλόγου , πρέπει να είναι προετοιμασμένος και πρόθυμος να «δώσει» για να «πάρει», να απαιτεί βασιζόμενος στο δίκαιο και όχι στο συντεχνιακό, να διαλέγεται με τους φορείς και να μπορεί να προλαμβάνει δυσάρεστες εξελίξεις , να μπορεί να διαφοροποιεί τις παρεμβάσεις του τόσο με επιθετικές όσο και με αμυντικές πολιτικές προβλέποντας τις εξελίξεις , να είναι αγωνιστικός αλλά συγχρόνως να έχει συνείδηση των ορίων της αγωνιστικής δράσης, λαμβάνοντας υπόψη του το περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης και των κοινωνικών αντιδράσεων , να αναζητά τρόπους δημόσιας διαβούλευσης και συναίνεσης αλλά να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις όταν αυτές είναι απαραίτητες, να ενθαρρύνει την έναρξη συλλογικής προσπάθειας με όμορους χώρους για την χάραξη κοινής στρατηγικής, να ενισχύει τις συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και κυρίως ευρωπαϊκούς για κοινές λύσεις σε προβλήματα που ανακύπτουν στον κλάδο μας.

Όλο και περισσότερα είναι πλέον τα παραδείγματα δυναμικών κινητοποιήσεων συνδικάτων, με πολλαπλάσια δύναμη από τον κλάδο μας , που αποφέρουν περιορισμένο βαθμό αποτελεσματικότητας και χαμηλά ποσοστά επιτυχίας, αν όχι μηδενικά.
Στο σύγχρονο συνδικαλισμό η «γροθιά στο μαχαίρι» κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μας προσφέρει τίποτα , παρά μόνο τον κίνδυνο να κοπεί το ίδιο μας το χέρι, πόσο μάλλον όταν περίπου 2200 άτομα που είμαστε πανελλαδικά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στα αυτονόητα.

Η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. προχωρά μπροστά , απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και διχαστικές κορόνες , πιστή στις ιδρυτικές αρχές και παρακαταθήκες της , με προοδευτικά – ριζοσπαστικά μυαλά που δεν ξορκίζουν τις αλλαγές a priori, γιατί ότι δεν αλλάζει είναι καταδικασμένο να μνημονεύεται μόνο ιστορικά.

Η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. πολύ σύντομα θα ανοίξει μέσα από την ιστοσελίδα της ένα δίαυλο επικοινωνίας για θέματα που απασχολούν τον κλάδο , καθιερώνοντας ένα τύπο «διαβούλευσης», ξεκινώντας από την πρόταση του Γραμματέα Μιχάλη Κανέλλου για την υλοποίηση του άρθρου 139 του κώδικά μας και καλεί όλους τους φίλους, πρώην φίλους, συνδικαλιστικούς αντιπάλους αλλά κυρίως τους αποστασιοποιημένους συναδέλφους , να λάβουν μέρος στις διεργασίες , να εκφράσουν και να καταθέσουν προτάσεις για το παρόν και το μέλλον του κλάδου , να αντικρίσουν και να αναζητήσουν επιτέλους την αλήθεια όσο και αν αυτή δεν αντηχεί ευχάριστα στα αυτιά, προκρίνοντας ρεαλιστικές λύσεις, χωρίς τη δήθεν ξύλινη επαναστατική γλώσσα.
Γιατί συνάδελφοι …όσοι αδιαφορούν για τα κοινά είναι καταδικασμένοι να εξουσιάζονται πάντα από ανθρώπους κατώτερούς τους.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)