ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. - Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

Διαφάνεια και Διαβούλευση… στην Πράξη

 Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΟΔΕΕ στις 18.10.2014  κατέθεσε ο Πρόεδρός μας και Πρόεδρος της ΟΔΕΕ  πρόταση για την υλοποίηση του άρθρου 139 παρ. 2. Ν. 2318/95, σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του άρθρου 51 του ίδιου νόμου,  η οποία ψηφίστηκε από τους αντιπροσώπους.

Ο τρόπος και η εφαρμογή της υλοποίησης ανατέθηκε σε πενταμελή επιτροπή, η οποία -ως όφειλε- έθεσε το ερώτημα αν η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών κινείται εντός των συνταγματικώς ανεκτών πλαισίων.

Στη γνωμοδότηση που λάβαμε από διακεκριμένο συνταγματολόγο υποστηρίζεται, με συγκεκριμένες αναφορές στη θεωρία και στη νομολογία, ότι είναι συνταγματικά ανεκτή και δεν παραβιάζει τα άρθρα του Συντάγματος η διάταξη του άρθρου 139 παρ. 2, στο βαθμό που «μεριμνά για την εισαγωγή ενός περιορισμού στην ελευθερία των συναλλαγών αφού ναι μεν δεν επιβάλλει άμεσα τη συνεργασία με ορισμένο Δικαστικό Επιμελητή αλλά προβλέπει ένα τρόπο κατανομής της ύλης που σαφέστατα  περιορίζει την ελευθερία των νομικών προσώπων του άρθρου 51 να επιλέγουν με ποιο δικαστικό επιμελητή η εταιρεία θα συνεργαστούν και για ποιο μέρος της σχετικής ύλης.

Η οικονομική ελευθερία, όπως και κάθε δικαίωμα, κατά πάγια θέση νομολογίας και θεωρίας δεν είναι απόλυτη αλλά μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς για λόγους δημοσίου συμφέροντος με την προϋπόθεση ότι οι τιθέμενοι περιορισμοί είναι σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της ισότητας και δεν θίγουν τον πυρήνα του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος».

Ήδη η Γραμματεία της ΠΡΟΣΥΔΕ έχει εγκρίνει την συνολική πρότασή μου, που περιλαμβάνει τον τρόπο υλοποίησης του άρθρου 139 και τον τρόπο έκδοσης αποδείξεων με τον οποίο θα αντιμετωπισθούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η σχετική πρόταση κατατέθηκε από εμένα  ως αντιπρόσωπο της ομοσπονδίας και μέλους της συσταθείσης επιτροπής την 20.11.2014 στον Γραμματέα της ΟΔΕΕ για ενημέρωση των αρμόδιων θεσμικών οργάνων του κλάδου μας, ήτοι των περιφερειακών συλλόγων και του συλλόγου των Αθηνών, προκειμένου να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν άποψη.

Η ως άνω πρόταση θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο προς ενημέρωση των συναδέλφων, στα πλαίσια της απαραίτητης διαβούλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Γραμματείας που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την 6.12.2014.

Εμείς ως παράταξη, σεβόμενοι τους θεσμικούς φορείς και εκφραστές του κλάδου, καταθέτουμε αρχικά την πρότασή μας στα αρμόδια όργανα, ως οφείλουμε, με πλήρη διαφάνεια, και δεν την κρατάμε στο ντουλάπι μας για εσωτερική κατανάλωση.

Επιπλέον, θεωρώντας ότι η σύγχρονη συνδικαλιστική πρακτική και δράση δεν αφορά μόνο τις εκλεγμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες αλλά όλους τους συναδέλφους, υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας για διαρκή ενημέρωσή σας, δίνουμε σάρκα και οστά στο όραμα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και για πρώτη φορά θέτουμε σε εφαρμογή forum ανταλλαγής απόψεων, σχολίων και προτάσεων, προσβάσιμο στο κάθε συνάδελφο, ξεκινώντας το ταξίδι αυτό από το μείζον ζήτημα της υλοποίησης του άρθρου 139.

Όσοι εκ των συναδέλφων, πέρα και πάνω από παρατάξεις και ιδεολογίες, επιθυμούν να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική διαβούλευση και να εμπλουτίσουν τις θέσεις μας με τις παρατηρήσεις τους, μπορούν να επισκεφθούν το forum διαλόγου που θα λειτουργήσει στην ιστοσελίδα μας www.prosyde.gr και το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την Δευτέρα 8.12.2014, ενώ παράλληλα, θα «τρέξει» και ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπου κάθε συνάδελφος με απλό τρόπο θα μπορεί να εκφράζει τη συμφωνία ή τη διαφωνία του στο άρθρο 139 και στην υποβληθείσα πρόταση υλοποίησής του και πάταξης του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Συναδελφικά,

Ο Γραμματέας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Κατηγορία: Ειδήσεις - Νέα

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Optionally add an image (JPEG only)