Η πρόταση μας για το άρθρο 139 παρ.2 Ν 2318/95 και τον αθέμιτο ανταγωνισμό

ΠΡΟΤΑΣΗ

Δημιουργίας WEB εφαρμογής για να δοθεί ένα τέλος στον αθέμιτο ανταγωνισμό και Δημιουργίας WEB εφαρμογής για το άρθρο 139 παρ.2 Ν 2318/95

 Προλογικό σημείωμα

 Στη ζωή μας πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε νέα άλματα και αναζητήσεις που ξεκινούν πάντα με ένα πρώτο μικρό βήμα.

 Συνήθως αμφιβάλλουμε, φοβόμαστε το άγνωστο, το τί θα συναντήσουμε, πως θα αντεπεξέλθουμε στις νέες συνθήκες και στο νέο περιβάλλον·φοβόμαστε, δηλαδή, το ρίσκο και την αποτυχία.

Η αλήθεια είναι όμως, πως πρέπει να επιλέξουμε, και αν θέλετε να συμμετέχουμε σε αυτό το παιχνίδι…. Μπορεί να χάσουμε, μπορεί να κερδίσουμε, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως θα μάθουμε, θα αναζητήσουμε, θα ψάξουμε και το βέβαιο κέρδος είναι πως θα αποκομίσουμε την εμπειρία ότι προσπαθήσαμε, και δεν μείναμε μόνο στις σκέψεις. Πρέπει να επιλέξουμε, αν θα αναλωνόμαστε στα ίδια και στα ίδια ή εάν θα τολμήσουμε να ανοιχτούμε σε νέα ταξίδια. Η επιλογή είναι δική μας, όπως άλλωστε η απόφαση και το ταξίδι το ίδιο.

Τα φτερά μας λοιπόν, είναι για να πετάμε και όχι για να φαντάζουν όμορφα πάνω μας… ας τα ξεδιπλώσουμε, λοιπόν και ας επιχειρήσουμε το ταξίδι….

 Να τολμήσουμε να υιοθετήσουμε την Ηλεκτρονική Διαβούλευση και Επεξεργασία προτάσεων με απόλυτη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,στο πλαίσιο της δέσμευσης μας για διαρκή ενημέρωση σας, όπου κάθε συνάδελφος θα έχει τη δυνατότητα- ηλεκτρονικά- έκφρασης της γνώμης του, των ιδεών και των προτάσεών του πριν τη λήψη αποφάσεων, επιζητώντας την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σας για να αναζητήσουμε τους κοινούς τόπους και να επιτύχουμε τη ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ και τη ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ των θέσεων μας για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

 Κατατέθηκε σήμερα από μέλος της παράταξης μας στον Γραμματέα της ΟΔΕΕ, προκειμένου να ενημερωθούν άπαντες οι περιφερειακοί σύλλογοι και ο Σύλλογός μας, πρόταση για την αντιμετώπιση του φαινομένου του αθέμιτου ανταγωνισμούπου περιέχει νέο τρόπο έκδοσης αποδείξεων και νέο τρόπο εφαρμογής του άρθρου 139.

 Επί της πρότασης αυτής, που ίσως δίνει λύσεις σε θέματα που χρόνια ταλανίζουν το κλάδο, σε κάθε δε περίπτωση αποτελεί αφετηρία προβληματισμού, ευχής έργον θα ήταν όλοι οι σύλλογοι να διατυπώσουν άποψη και τις παρατηρήσεις τους.

Αυτούσια η πρόταση, η εισηγητική έκθεση καθώς και η τεχνική έκθεση, προς ενημέρωση σας προκειμένου να διατυπώσετε την άποψή σας και τις παρατηρήσεις σας,παρατίθεται κατωτέρω όπως ακριβώς κατατέθηκε στα θεσμικά όργανα του κλάδου μας:

 ΠΡΟΤΑΣΗ

Δημιουργίας WEB εφαρμογής για να δοθεί ένα τέλος στον αθέμιτο ανταγωνισμό και Δημιουργίας WEB εφαρμογής για το άρθρο 139 παρ.2 Ν 2318/95

 όπου τα παραστατικά, τιμολόγια και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών θα εκδίδονται ηλεκτρονικά με μία πολύ απλή διαδικασία, προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στον αθέμιτο ανταγωνισμό

 Mέσω της ήδη εν λειτουργία ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας, θα γίνεται εγγραφή του Δικαστικού Επιμελητή στο σύστημα και θα καταχωρείται η καρτέλα του με τα προσωπικά του στοιχεία.

Θα υπάρχουν δύο διαχειριστές: σε α΄ επίπεδο η Ομοσπονδίακαι σε β΄επίπεδο ο εκάστοτε τοπικός Σύλλογος.

 Από το γραφείο του ο Δικαστικός Επιμελητής- για μία και μοναδική φορά- θα κάνει εγγραφή στο σύστημα για τη δημιουργία και την καταχώριση καρτέλας με τα προσωπικά του στοιχεία όπου σε υποχρεωτικά πεδία θα αναγράφει, ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ , αριθμό ταυτότητας,σύλλογο, αριθμό μητρώου συλλόγου, έδρα (για να καταχωρηθούν αυτόματα στον σύλλογο του), ΑΜΚΑ, κινητό και σταθερό τηλέφωνο και email κ.λ.π .

Αυτόματα με την εγγραφή του θα του αποστέλλεται στο Mail ή με μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο του όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, δηλαδή username και password, τα οποία αμέσως θα μπορεί να αλλάξει με στοιχεία δικής του επιλογής .

 Στην συνέχεια θα μπορεί να καταχωρεί στον λογαριασμό του (στην καρτέλα του) τις επιδόσεις και να εκτυπώνει τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια του, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τα εξής στοιχείααριθμό έκθεσης επίδοσης, ημερομηνία επίδοσης, είδος εγγράφου , στοιχεία διαδίκων, τόπο επίδοσης, είδος επίδοσης (απλή, θυροκόλληση) και συνημμένα έγγραφα.

 Επιπρόσθετα θα υπάρχει και πεδίο με την ένδειξη «κατόπιν συμφωνίας»και κάποια επιπλέον πεδία που θα εκτιμηθούν κατά τον σχεδιασμό.

 Μετά την εισαγωγή των υποχρεωτικών στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία, το σύστημα αυτόματα πλέον θα κάνει όλες τις χρεώσεις κατά τόπους, όπως έχουν υποδείξει οι σύλλογοι,θα υπολογίζει το Φ.Π.Α και το σύνολο(πχαν είναιΕπιμελητής Αθηνών με έδρα την ΑθήνατότεΑθήνα – Πειραιάς, απλή, 35 ευρώ συν 8,05 Φ.Π.Α σύνολο 43,05 όπως ισχύει σήμερα) ή σε ζώνες αν εφαρμοστεί μελλοντικά.

 Η κάθε απόδειξη ή τιμολόγιο που θα εκτυπώνεται, εκτός από τον αύξοντα αριθμόπου θα συμπληρώνει ο κάθε επιμελητής σύμφωνα με τα φορολογικά του στοιχεία , θα λαμβάνει αυτόματα γενικό αριθμό καταχώρησης, στο τέλος θα φέρει σφραγίδα Ομοσπονδίας και υπογραφή Προέδρου, σφραγίδα Συλλόγου που ανήκει ο Δικαστικός Επιμελητής και υπογραφή του Προέδρου του οικείου Συλλόγου. Δηλαδή το παραστατικό θα σημαίνεται με ειδικό κλειδί το οποίο και θα εγγυάται την γνησιότητα του και θα μπορεί να αποσταλεί ως επισυναπτόμενο αρχείο μέσω email.

 Στο πεδίο με την ένδειξη «κατόπιν συμφωνίας» ή όπως αλλιώς συμφωνηθεί να ονομασθεί, θα μπορεί ο Επιμελητής να περνάει όποια αμοιβή θέλει, (π.χ επιδόσεις ιδίου επισπεύδοντος στην ίδια διεύθυνση εκ των οποίων η μεν πρώτη με χιλιομετρική απόσταση,οι δε υπόλοιπες απλές επιδόσεις), όμως αυτόματα το σύστημα θα στέλνει αναφορά στους διαχειριστές, ήτοι στην Ομοσπονδία και στον τοπικό Σύλλογο για άμεσο έλεγχο της συγκεκριμένης απόδειξης .

 Οι διαχειριστές του συστήματος α΄ επιπέδου, δηλαδή η Ομοσπονδία (Γενικός Διαχειριστής)και β΄ επιπέδου, δηλαδή ο τοπικόςΣύλλογος (Τοπικός διαχειριστής ) θα μπορούν ο μεν πρώτος, έχοντας το γενικό κλειδί να ελέγχει τους Επιμελητές όλης της Ελλάδος, ο δε δεύτερος έχοντας το τοπικό κλειδί, αυτούς που ανήκουν σε αυτόν.

Οι διαχειριστές θα διαθέτουν ειδικούς ρόλους έλεγχου έχοντας πλήρη εικόνα των χρεώσεωντων επιμελητών .

Στην παραπάνω εφαρμογή θα προστεθούν και πεδία:αμοιβές ΚΕΔΕ, Δημόσιο, κατασχέσεις, περιλήψεις, εξώσεις, αφαιρέσεις, προσωπικές κρατήσεις και ότι άλλο προβλέπεται από τον Κ.Πολ.Δ,έχοντας δυνατότητα αλλαγής (συμπλήρωσης-αφαίρεσης) ανάλογα με τις εξελίξεις, ακόμη δε θα έχει δυνατότητα ανάρτησης και παρουσίασης στατιστικών στοιχείων τα ανάλογα ποσοστά για την εφαρμογήτου άρθρου 51 όπου σήμερα ισχύει ήτου άρθρου 48 όπου ισχύεi ή ό,τι άλλο αποφασιστεί. Με αυτόν τον τρόπο όλα θα γίνονται από τα γραφεία μας με απόλυτη διαφάνεια.

 Η προτεινόμενη εφαρμογή έχει ασφάλεια υψηλού επιπέδου, ενώ δεν απαιτείται η πρόσληψη χειριστών υπαλλήλων.

Σημείωση: Εάν η επιθυμία μας είναι να αποκτήσει πρόσβαση και οποιοσδήποτε τρίτος στο σύστημα, τότε πολύ απλά μπορεί να λάβει και αυτός γενικό η τοπικό κλειδί για οποιοδήποτε έλεγχο. 

 Προσαρμογή των στοιχείων που χρειάζονται για την εφαρμογή του άρθρου 139 με δίκαιη κατανομή της επαγγελματικής ύλης μεταξύ των Δικαστικών Επιμελητών από παραγγελίες Τραπεζών, Δημόσιου Τομέα και ΟΤΑ και όπου αλλού επιτρέπεται .

Σε περίπτωση εφαρμογής θα καταχωρούνται οι επιδόσεις και ότι άλλη παραγγελία αποφασιστεί απευθείας στο σύστημα και είτε θα κατανέμει αυτόματα , ισομερώς και με τυχαία επιλογή σε όλους τους Δικαστικούς Επιμελητές είτε θα επιλέγει τον Δικαστικό Επιμελητή που επιθυμούμε από μία λίστα της οποίας όμως τα αποτελέσματα θα έχουν αποκλείσει όσους έχουν υπερβεί κάποιο προκαθορισμένο όριο.

Ο Δικαστικός Επιμελητής θα ειδοποιείται μέσω email ή sms για τις επιδόσεις και θα πρέπει σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει, οπότε και θα καταχωρείται σε άλλον Δ.Ε. με αυτόματο τρόπο και με επανάληψη της πιο πάνω διαδικασίας.

Η παρούσα εφαρμογή έχει ασφάλεια υψηλού επιπέδου.

 

Εισηγητική έκθεση

 Είναι γνωστό πως για πρώτη φορά ο κλάδος των δικαστικών επιμελητών διέπεται από καταστατικό νομοθέτημα, προϊόν κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αφού οι δύο προηγούμενοι διαδοχικά καταστατικοί νόμοι του (ν.δ/τος 1210/1972 και α.ν. 2238/1940) θεσπίστηκαν στα πλαίσια δικτατορικών κυβερνήσεων.

Ποτέ δεν έκλεισε ο κλάδος την πόρτα σε κανένα, ακόμα και σε αυτούς που με ασφυκτικές πιέσεις προσπαθούν να επιτύχουν την καταστρατήγηση των αμοιβών μας, προκειμένου να διατηρήσουν το μερίδιό τους στις συναλλαγές ή και να το αυξήσουν ευκαιριακά σε βάρος άλλων επιχειρήσεων.

 Η προσπάθεια διατήρησής τους στην αγορά εργασίας, σε συνάρτηση με την προσπάθεια μείωσης του κόστους τους, για μεγαλύτερο κέρδος οδηγεί τις «επιχειρήσεις» αυτές συχνά σε επιλογές που ο νόμος χαρακτηρίζει ως παράνομες και ως εμπίπτουσες στις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

 Οι ίδιες αλλά και μέσα από τις εισπρακτικές εταιρείες διαχειρίζονται το μεγαλύτερο όγκο της εργασιακής μας ύλης, ενώ σε συνεργασία με δικαστικούς επιμελητές που έστησαν τα λεγόμενα ‘μεγάλα γραφεία’, απέκλισαν και συνεχίζουν να αποκλείουν μεγάλο αριθμό συναδέλφων από την εργασιακή ύλη.

 Με τον τρόπο αυτό εκμεταλλεύονται την ανάγκη των νέων και αδύναμων συναδέλφων για απασχόληση, εξαναγκάζοντας τους σε συνεργασία μαζί τους ή τους οδηγούν σε αμοιβές διαφορετικές από τις νόμιμες, προκειμένου να επιβιώσουν στην αγορά εργασίας.

 Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να υποχρεώνεται ο κλάδος σε αυστηρότερες και εξοντωτικές πειθαρχικές ποινές για το πειθαρχικό αδίκημα του αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 53 παρ., καθώς και από το άρθρο 38 του Ν.2318/95.

 Με την παρούσα πρόταση επιχειρείται για πρώτη φορά να τεθεί με διαφάνεια ένα πλαίσιο έκδοσης αποδείξεων όσον αφοράτα πλαίσια των νόμιμων αμοιβών μας, βάζοντας ασφαλιστικές δικλείδες και κλείνοντας οριστικά την πόρτα σε αυτούς που διαμόρφωσαν τις συνθήκες αισχροκέρδειας, «εξαναγκάζοντας» με τις δικές τους αθέμιτες και αντιδεοντολογικές πρακτικές πολλούς, νέους ειδικά, συναδέλφους να προβαίνουν με τη σειρά τους σε πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, αμειβόμενου κάτω από τα θεσπισμένα κατώτατα όρια αμοιβών.

 Η πρόταση αυτή βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση και στοχεύει να επιτελέσει στην λειτουργία της με το ηλεκτρονικό βιβλίο είτε σε σύνδεση με αυτό αποτελώντας το πρακτικό μέρος του είτε αυτόνομα, έχει εφαρμογή σε όλες τις δραστηριότητες μας-προσαρμοζόμενη ανάλογα και με τις εξελίξεις- διασφαλίζοντας την νόμιμη αμοιβή, η οποία πλέον δεν θαδέχεται καμία αμφισβήτηση.

 Επιπλέον, προσφέρει την δυνατότητα προσαρμογής των στοιχείων που χρειάζονται για την εφαρμογή του άρθρου 139, με απώτερο σκοπό της συγκεκριμένης εφαρμογής την δίκαιη κατανομή της επαγγελματικής ύλης μεταξύ των Δικαστικών Επιμελητών από παραγγελίες Τραπεζών, Δημόσιου Τομέα και ΟΤΑ.

 Ο κάθε φορέας (Ομοσπονδία η τοπικός Σύλλογος) θα πρέπει να καταχωρεί τις παραγγελίες του επιδόσεις κ.λ.π απευθείαςστο σύστημα και είτε θα τις κατανέμει αυτόματα, ισομερώς και με τυχαία επιλογή σε όλους τους Δ.Ε. είτε θα επιλέγει τον Δ.Ε. που επιθυμεί από μία λίστα, της οποίας όμως τα αποτελέσματα θα έχουν αποκλείσει όσους έχουν υπερβεί κάποιο προκαθορισμένο όριο.

 Ο Δ.Ε. θα ειδοποιείται μέσω email ή sms για την παραγγελία και θα πρέπει σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει, οπότε και θα επιλέγεται άλλος Δ.Ε. με αυτόματο τρόπο και με επανάληψη της πιο πάνω διαδικασίας.

Ακόμη , εφαρμογή ελέγχου νομιμότητας από τα γραφεία Ομοσπονδίας και Συλλόγων χωρίς επισκέψεις στα γραφεία μας εκτός αν συντρέχουν σοβαρότατοι λόγοι

 Στατιστικά στοιχεία ανάλογα με τις επιλογές μας.

Στις τιμές σε ζώνες θα μπορεί να εφαρμοστή η προείσπραξη

Παρακράτηση αν το επιθυμούμε ποσοστού σύμφωνα με το άρθρο 51 .

Και πολλά άλλα που θα προστεθούν κατά την λεπτομερή καταγραφή και τον σχεδιασμό. 

Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα έργου

Εργασία Χρόνος υλοποίησης
Λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων 1 Μήνας
Ανάπτυξη εφαρμογής και εγκατάσταση 4 Μήνες
Δοκιμαστική περίοδος και επίλυση τυχών προβλημάτων 2 Μήνες
Εκπαίδευση Αναλόγως των τμημάτων

 

Συναδελφικά,

Ο Γραμματέας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Ελενη Κιμπαρη

θέλω να πιστεύω ότι κάνετε πλάκα. Δηλαδή ο σύλλογος η ομοσπονδία και ποιος ξέρει ποιος άλλος θα βλέπει ανά πάσα στιγμή ποιος μας έδωσε εντολή, ποιον κάνουμε επίδοση τι αφορά και τα φορολογικά του στοιχεία. και ποιος με διαβεβαιώνει το απόρρητο ο πρόεδρος που είναι και ο ίδιος δικαστικός επιμελητής και άρα “ανταγωνιστής” μου? εδώ δεν εφαρμόζεται ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων?

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)