ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Διαφάνεια και Διαβούλευση… στην Πράξη

 Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΟΔΕΕ στις 18.10.2014  κατέθεσε ο Πρόεδρός μας και Πρόεδρος της ΟΔΕΕ  πρόταση για την υλοποίηση του άρθρου 139 παρ. 2. Ν. 2318/95, σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του άρθρου 51 του ίδιου νόμου,  η οποία ψηφίστηκε από τους αντιπροσώπους.

Ο τρόπος και η εφαρμογή της υλοποίησης ανατέθηκε σε πενταμελή επιτροπή, η οποία -ως όφειλε- έθεσε το ερώτημα αν η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών κινείται εντός των συνταγματικώς ανεκτών πλαισίων.

Στη γνωμοδότηση που λάβαμε από διακεκριμένο συνταγματολόγο υποστηρίζεται, με συγκεκριμένες αναφορές στη θεωρία και στη νομολογία, ότι είναι συνταγματικά ανεκτή και δεν παραβιάζει τα άρθρα του Συντάγματος η διάταξη του άρθρου 139 παρ. 2, στο βαθμό που «μεριμνά για την εισαγωγή ενός περιορισμού στην ελευθερία των συναλλαγών αφού ναι μεν δεν επιβάλλει άμεσα τη συνεργασία με ορισμένο Δικαστικό Επιμελητή αλλά προβλέπει ένα τρόπο κατανομής της ύλης που σαφέστατα  περιορίζει την ελευθερία των νομικών προσώπων του άρθρου 51 να επιλέγουν με ποιο δικαστικό επιμελητή η εταιρεία θα συνεργαστούν και για ποιο μέρος της σχετικής ύλης.

Η οικονομική ελευθερία, όπως και κάθε δικαίωμα, κατά πάγια θέση νομολογίας και θεωρίας δεν είναι απόλυτη αλλά μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς για λόγους δημοσίου συμφέροντος με την προϋπόθεση ότι οι τιθέμενοι περιορισμοί είναι σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της ισότητας και δεν θίγουν τον πυρήνα του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος».
Διαβάστε περισσότερα…

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΔΕ

Photo201412051500Στόχος της Γραμματείας της ΠΡΟΣΥΔΕ είναι να φέρει κοντά τους νέους συναδέλφους και να αναπτύξουν μεταξύ τους δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης.

 Για το λόγο αυτό πραγματοποίησε εκδρομή στην οροσειρά της Δίρφυς στην Κεντρική Εύβοια με καταπληκτικά τοπία, όπου τα μέλη της Γραμματείας και οι νέοι συνάδελφοι συζήτησαν και έθεσαν προβληματισμούς για τα ποικίλα καθημερινά και όχι μόνο ζητήματα του κλάδου μας.

 Στο τέλος, σ’ ένα καθ’ όλα εξαιρετικό κλίμα συναδέλφωσης, υπό τους ήχους ορχήστρας του κέντρου – στην οποία συμμετείχε και η μουσική ομάδα της ΠΡΟΣΥΔΕ – διασκέδασαν και χόρεψαν, υποσχόμενοι να επαναλαμβάνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις, τακτικότερα.

Αναγκαστική Εκτέλεση με βάση Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο & Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής

Κατάσχεση με Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Κανονισμού 805/2004 (βλέπε το άρθρο αυτούσιο κατωτέρω), οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης. Η απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος εκτελείται υπό τους ιδίους όρους με την απόφαση που εκδόθηκε στο κράτος μέλος της εκτέλεσης.

Δηλαδή, εκτελείται κατά τους ίδιους όρους με έναν ημεδαπό εκτελεστό τίτλο, χωρίς να απαιτείται η περιαφή του εκτελεστήριου τύπου και η έκδοση απογράφου σύμφωνα με το άρθρο 918 παρ. 1 και 3 του Κ.Πολ.Δ. εφόσον υποκαθίστανται από τις ειδικές (και υπερέχουσες) ρυθμίσεις του άρθρου 20 παρ. 1 του κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του κανονισμού, ο δανειστής υποχρεούται να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εκτέλεσης (Δικαστικό Επιμελητή) του κράτους μέλους εκτέλεσης αντίγραφο της απόφασης και αντίγραφο του πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Ο δανειστής επίσης οφείλει να μεταφράσει το πιστοποιητικό στην επίσημη γλώσσα του κράτους εκτελέσεως.
Διαβάστε περισσότερα…

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ

«Τίποτα δεν κάνει έναν άνθρωπο τόσο ξεπερασμένο όσο το να επικρίνει τη νεότερη γενιά»

Adlai Stevenson, 1900-1965

Κυρίες και Kύριοι συνάδελφοι,

Τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα, χωρίς να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν οι προσπάθειες και οι παρεμβάσεις μας πιάσουν τόπο και βελτιώσουν τα πράγματα προς το καλύτερο για τον κλάδο μας ή μήπως, εντέλει, δεν καταφέρουν να αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να διαμορφώσουμε ένα “δικό μας σχέδιο”, «έναν οδικό χάρτη» θα μπορούσε να πει κανείς, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις αβεβαιότητες για το παρόν και για το μέλλον.

Πάνω και πριν από όλα, η σημερινή απαράδεκτη τακτική ορισμένων παρωχημένων συνδικαλιστών πρέπει και μπορεί να τελειώσει !!
Διαβάστε περισσότερα…