Ενημέρωση από τον Σύλλογο για το πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ (ΕΣΠΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παραμείνει σε ισχύ έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ενίσχυση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο σύνολο της επικράτειας, μέσω της παροχής vouchers που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι ατομικές επιχειρήσεις και ο Κ.Α.Δ. μας (κωδικός αριθμός δραστηριότητας) ανήκει στους επιλέξιμους κωδικούς.

Το ύψος της ενίσχυσης για την κατηγορία 1 (1Α: 1-5 εργαζόμενοι και 1Β: 6-10 εργαζόμενοι) ανέρχεται στο ποσό των 900 € και 1.800 € για δαπάνες 1.000 € και 2.000 € αντίστοιχα και όπως προαναφέρθηκε, παρέχεται με τη μορφή voucher.

Η υποβολή της αίτησης σας είναι πολύ απλή, μέσω των κωδικών σας taxisnet, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/applications  Θα χρειαστεί να έχετε το έντυπο Ε3 για να συμπληρώσετε τον κύκλο εργασιών των φορολογικών ετών 2019, 2020 και 2021, τον οποίο θα βρείτε στην πρώτη σελίδα του εντύπου στον πίνακα Β (πληροφοριακά στοιχεία επιχείρησης) στη στήλη κριτήρια μεγέθους οντοτήτων, όπου περιλαμβάνει τον κύκλο εργασιών σας των τελευταίων τριών ετών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ψηφιακά εργαλεία που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος και είναι χρήσιμα στη δουλειά μας όπως τελευταίες εκδόσεις λογισμικού για τον υπολογιστή σας, ψηφιακά POS και συστήματα τιμολόγησης εν κινήσει, επαγγελματικές εκδόσεις antivirus προγραμμάτων, εφαρμογές cloud για τη διαχείριση του αρχείου σας κ.α.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο https://digitalsme.gov.gr/programma-i-psifiaka-ergaleia-mme και στον οδηγό του προγράμματος που μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ.

Ο Πρόεδρος

 Νικόλαος Ι.  Αντωνίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια επικοινωνίας μας με το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης Αθηνών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Κ.Π.Α. 2 Αθηνών/Δ.ΥΠ.Α. – Σολωμού 60, 1ος όροφος), σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 – 29 ετών στην Περιφέρεια Αττικής, εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ έως την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων ή εξάντλησης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 13 της δημόσιας πρόσκλησης του προγράμματος, το πλήρες κείμενο της οποίας σας επισυνάπτουμε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dypa.gov.gr/storage/dhmosia-prosklhsh-proergasia-me-diaugia.pdf

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα απαιτείται η αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kpaath@dypa.gov.gr των παρακάτω εγγράφων, υπ’ όψιν του τμήματος εργασιακών συμβούλων εργοδοτών:

  1. Στοιχεία μητρώου επιχείρησης (τα εκδίδετε από το taxis)
  2. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας και
  3. Υπεύθυνη δήλωση (μέσω gov.gr) με την οποία ζητάτε: α) εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. και β) έκδοση κλειδάριθμων

ΠΡΟΣΟΧΗ Η αποστολή στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ισχύει μόνο για όσες και όσους συναδέλφους έχουν έδρα εντός της τοπικής αρμοδιότητας του Κ.Π.Α. 2 Αθηνών. Για να βρείτε το Κ.Π.Α. 2 που υπάγεστε με βάση τη διεύθυνση της έδρας σας (τα έγγραφα που απαιτούνται, παραμένουν ίδια), μπορείτε να ακολουθήσετε τον  σύνδεσμο: https://www.dypa.gov.gr/poy-aniko?belong-to=

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. στη στήλη ανοικτά προγράμματα (https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta) ή στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης που υπάγεστε, ανάλογα με τη διεύθυνση της έδρα σας, στο τμήμα εργασιακών συμβούλων εργοδοτών.

Ο Πρόεδρος

 Νικόλαος Ι.  Αντωνίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με αφορμή πλήθος ερωτημάτων που μας απευθύνετε για την ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών και ύστερα από συνεννόηση με την Αρχή Πιστοποίησης Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA), σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

Όπως πιθανόν γνωρίζετε, τα ψηφιακά μας πιστοποιητικά έχουν διετή ισχύ. Αυτό σημαίνει πως αυτή την περίοδο λήγει η ισχύς αυτών που είχαν εκδοθεί το 2020. Το σύστημα 15 ημέρες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού, σας στέλνει αυτοματοποιημένο μήνυμα και σας ενημερώνει γι’ αυτό. Το μήνυμα θα σας αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία έχετε καταχωρηθεί στο portal της ΟΔΕΕ και ΟΧΙ στο προσωπικό σας email.

Περίπτωση Α: Εάν έχετε δει εγκαίρως το μήνυμα που σας έχει σταλεί και το πιστοποιητικό σας είναι σε ισχύ, αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο portal της ΟΔΕΕ (https://portal.odee.gr), υπογράφετε την υπεύθυνη δήλωση για το πιστοποιητικό με την ψηφιακή σας υπογραφή και την αποστέλλετε στη διεύθυνση: support-odee@harica.gr. Τα στοιχεία της δήλωσης είναι προτυπωμένα. Εάν δεν έχετε αλλάξει για κάποιο λόγο αστυνομική ταυτότητα (π.χ. απώλεια ή κλοπή), δεν χρειάζεται να την επισυνάψετε εκ νέου.

Περίπτωση Β: Εάν το πιστοποιητικό σας έχει λήξει, αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο portal της ΟΔΕΕ (https://portal.odee.gr), εκτυπώστε την υπεύθυνη δήλωση (τα στοιχεία της δήλωσης είναι προτυπωμένα), υπογράψτε την και καταθέστε την στο Σύλλογο προκειμένου:

  1. Να ελεγχθεί ότι η δήλωση αφορά εν ενεργεία Δικαστικό Επιμελητή.
  2. Να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής σας από τον Πρόεδρο του Συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών. Εναλλακτικά το γνήσιο της υπογραφής σας μπορεί να βεβαιωθεί από οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. ή άλλη αρμόδια αρχή (ΟΧΙ μέσω της πλατφόρμας gov.gr – η ΕΛ.ΑΣ. δεν βεβαιώνει πλέον γνήσια υπογραφής).
  3. Να αποσταλεί από τον Σύλλογο στην Αρχή Πιστοποίησης Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA). Ενημερώνουμε ότι για τα πιστοποιητικά που η ισχύς τους έχει λήξει εντός του Αυγούστου, η αποστολή των υπεύθυνων δηλώσεων μέσω του Συλλόγου, θα γίνει την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να ανατρέξετε στο portal της ΟΔΕΕ (https://portal.odee.gr), στη στήλη ΟΔΗΓΙΕΣ, στην επιλογή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ή να επικοινωνήσετε με το Σύλλογο.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Ι. Αντωνίου

Ενημέρωση για το ΔΣ στις 26/7/2022 (με σχόλια που απηχούν σε προσωπικές εκτιμήσεις)

Στο Συμβούλιο που έγινε στις 26/7/2022 μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν και τα εξής :

1) Εγκρίθηκε η πρόταση του Προέδρου και ανατέθηκε σε επιτροπή αποτελούμενη από τρία μέλη του Δ.Σ. (Καπότου, Καραμπούλης, Χαλδαίου) η επικοινωνία με ασφαλιστικό σύμβουλο προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα σύμβασης ομαδικής ιδιωτικής ασφάλισης των Δικ. Επιμελητών του Συλλόγου της Αθήνας καθώς και ασφάλισης αστικής ευθύνης. Η ανάθεση πέραν των άλλων θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση λύσεων, κυρίως για τον ρόλο του Συλλόγου, αφού σε αντίστοιχες προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν αποδείχθηκε πως το μεγαλύτερο “αγκάθι” για την επίτευξη αυτού του διαχρονικού στόχου είναι η μαζική συμμετοχή, η εγγυημένη πληρωμή των ασφαλίστρων από τους συναδέλφους και η “μεσολάβηση” του Συλλόγου ως συμβαλλόμενου χωρίς αυτός να είναι ουσιαστικά υπόχρεος καταβολής, αλλά μόνο τυπικά.

2) Σε συνέχεια της συνεννόησης κατά την επίσκεψη του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συλλόγου με την κ. Βελώνη (Προϊσταμένη του ΝΣΚ) εγκρίθηκε η πρόταση του Προέδρου για κατάθεση στον Σύλλογο αιτήσεων από τους συναδέλφους που επιθυμούν συνεργασία με το ΝΣΚ και ορίστηκαν οι προϋποθέσεις.

Για την διαδικασία και τους όρους θα σταλεί e-mail από τον Σύλλογο. Η πρόταση εγκρίθηκε παρόλο που δύο μέλη του ΔΣ, που είχαν καταθέσει προηγουμένως και αίτημα με το οποίο ζητούσαν εξηγήσεις για την παραπάνω συνάντηση, έφεραν αντιρρήσεις. Φαίνεται πως πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διεύρυνση συνεργασιών με περισσότερους Δικαστικούς Επιμελητές φορέων που διαχειρίζονται μια σεβαστή ύλη δεν είναι αρεστή σε ορισμένους.

3) Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η χρηματική δωρεά που έγινε στο Σύλλογο από συναδέλφους για τον άτυχο συνάδελφο που πρόσφατα είχε ένα τραγικό ατύχημα και η απόδοση του ποσού αυτού στον ίδιο. Δυστυχώς υπήρξαν μέλη του ΔΣ που καταψήφισαν την πρόταση της δωρεάς συγκεκριμένου συναδέλφου, με το σκεπτικό πως αυτή προέρχεται από άτομο που έχει καταδικαστεί με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης, θεωρώντας πως η έγκρισή της θα δημιουργούσε ένα είδος υποχρέωσης από τον Σύλλογο προς τον καταδικασθέντα συνάδελφο, παραβλέποντας πως κάθε ευρώ είναι υπερπολύτιμο για την αποκατάσταση του άτυχου συναδέλφου. Χειρότερο κατά την άποψή μου από την καταψήφιση, η οποία στο κάτω- κάτω είχε και μια αιτιολόγηση, είναι ότι την επόμενη ημέρα διακωμωδήθηκε η κατάσταση του άτυχου συναδέλφου με ανάρτηση σε παραταξιακή σελίδα fb ενός “παραμυθιού”, παρομοιάζοντας τον κιόλας με χαρακτήρα καρτούν που τον μειώνει και τον προσβάλει.

Εύχομαι, όχι μόνο εγώ αλλά θέλω να πιστεύω και όλοι όσοι βρισκόμαστε στην ομάδα αυτή, να μην τύχει ποτέ να βρεθούμε είτε στη θέση του είτε στη θέση των γονιών αυτού του ανθρώπου, θα πρέπει δε να μάθουμε να εκτιμάμε τους συνανθρώπους μας και να σεβόμαστε τις ανάγκες τους, γιατί μπορεί σήμερα να μην χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός αλλά ποτέ κανένας δεν ξέρει πως έρχονται τα πράγματα και το κυριότερο να κάνουμε το καλό χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας την ανταπόδοση. Γι’ αυτό θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στους συναδέλφους που συνεισέφεραν οικονομικά, στα μέλη του Δ.Σ. και κυρίως στη Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου για την πρωτοβουλία που πήρε και υλοποίησε τη δράση αυτή.

4) Εγκρίθηκε η πρόταση του Προέδρου για άσκηση έγκλησης (μήνυσης) κατά συνταξιούχου συναδέλφου που καταγγέλθηκε από Α.Ε. ότι διενεργεί επιδόσεις (είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος κινείται νομικά κατά πρώην συναδέλφου και ελπίζω να γίνει μάθημα και να σταματήσει αυτό, υπάρχουν νέοι συνάδελφοι στον κλάδο με όρεξη για δουλειά αλλά και παλαιότεροι με εξίσου ίδια ανάγκη λόγω των καταστάσεων που επικρατούν).

Καλές διακοπές να έχουμε με όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές!

Για την ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Ελένη Καπότου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΣΚ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ εμού  και του Αντιπροέδρου  κ. Γεωργίου Γρηγόρη – Γληγόρη, με την Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Ευγενία Βελώνη στο γραφείο της. Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν ο Νομικός Σύμβουλος κ. Σταύρος Σπυρόπουλος και ο Πάρεδρος κ. Περικλής Ζαλαχώρης.


Από πλευρά μας τέθηκαν τα εξής θέματα:
– Η επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος (προ μέτρων covid-19) για τις επιδόσεις,  με την επίδοση να πραγματοποιείται στον 2ο όροφο.
– Η διεύρυνση του ωραρίου επιδόσεων.
– Η εξεύρεση λύσης για το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την καθυστέρηση εκκαθάρισης και πληρωμής των επιδόσεων  που γίνονται από το ΝΣΚ για λογαριασμό της ΑΑΔΕ.
– Η διεύρυνση της λίστας των συνεργαζόμενων συναδέλφων, ώστε η ύλη που διαχειρίζεται το ΝΣΚ να διαμοιράζεται σε μεγαλύτερο αριθμό Δικαστικών Επιμελητών.
Επίσης, ενημερώσαμε για τις αναφορές που προφορικά έχουν γίνει στο Σύλλογο και αφορούν φαινόμενα αντιποίησης αρχής, με καταγγελίες για διενέργεια επιδόσεων από μη Δικαστικούς Επιμελητές (συνταξιούχους ή υπάλληλους γραφείων), με την διαδικασία παράδοσης ενσφράγιστου φακέλου στο ισόγειο του κτηρίου, χωρίς τον παραμικρό έλεγχο ταυτοτήτων από τους αρμοδίους υπαλλήλους της υπηρεσίας.


Η κ. Βελώνη μετέτρεψε τη συνάντηση σε σύσκεψη και κάλεσε τους άμεσα εμπλεκόμενους αρμοδίους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, κ.κ. Ψαθά, Νάτση και Καλογεροπούλου.
Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε είχε ως αποτέλεσμα με τις ανάλογες παρεμβάσεις μας, να καταλήξουμε στα εξής:
· Δεδομένης της κατάστασης με την πανδημία (covid- 19) και προκειμένου να αποφευχθεί καθυστέρηση στην επίδοση των δικογράφων αν χρειαζόταν οι συνάδελφοι να ανεβαίνουν ένας – ένας στο 2ο όροφο, ώστε να μη δημιουργείται συνωστισμός, κρίθηκε αναγκαίο να παραμείνει το καθεστώς της επίδοσης με τον φάκελο στο ισόγειο του κτηρίου, η οποία πλέον θα γίνεται με ταυτόχρονο έλεγχο της υπηρεσιακής μας ταυτότητας. Τα προς επίδοση έγγραφα, θα παραδίδονται στο ισόγειο σε κλειστό φάκελο (μεγέθους Α4) με πλήρη αναγραφή σε αυτόν των στοιχείων μας (σφραγίδα, σταθερό / κινητό τηλέφωνο και αριθμό μητρώου). Κατά τον ίδιο τρόπο θα γίνεται και η επιστροφή (παραλαβή αποδεικτικών) με τα αποδεικτικά να τοποθετούνται εντός των φακέλων και να επιστρέφονται στις αλφαβητικές θυρίδες που βρίσκονται στο ισόγειο, για λόγους συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.
Σε εξαιρετικά επείγοντα έγγραφα ή εάν ο συνάδελφος το επιθυμεί, θα μπορεί να πραγματοποιεί την επίδοση με σειρά προτεραιότητας απευθείας στον 2ο όροφο, αναμένοντας την παραλαβή του εγγράφου και τον έλεγχο της έκθεσης του επίδοσης από τον Πάρεδρο. 
· Οι επιδόσεις θα πραγματοποιούνται αυστηρά από ώρα 08:30 έως 14:00, ουσιαστικά αυτά τα  δύο μισάωρα (πρωί και μεσημέρι) διευκολύνουν / βελτιώνουν  το έργο μας.
· Όσον αφορά τον τρόπο πληρωμής, αυτός θα εξακολουθήσει να είναι ίδιος στα δικόγραφα που πληρώνει απευθείας το ΝΣΚ (έγγραφά του), για δε τα υπόλοιπα, έγινε παρέμβαση να οριστεί ένας κεντρικός  διατάκτης από την ΑΑΔΕ προκειμένου να γίνετε πληρωμή των λοιπών επιδόσεων από μία κεντρική υπηρεσία και όχι χωριστά από κάθε Υπουργείο ή Δ.Ο.Υ. (το οποίο απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες και έξοδα αποστολής). Επί του θέματος είμαστε σε αναμονή συνάντησης με τον κ. Πιτσιλή, ώστε να επιλυθεί το δυνατόν συντομότερα με τη συνδρομή και των αρμοδίων του ΝΣΚ.
· Επιπλέον η κ. Βελώνη αποδέχθηκε το αίτημά μας ώστε, πέραν των συναδέλφων που συνεργάζονται ήδη με το ΝΣΚ, να αποσταλεί λίστα συνεργατών από το Σύλλογο, που θα ανανεώνεται ανά έτος,  με μέγιστο αριθμό συναδέλφων 100, οι οποίοι θα επιλέγονται μετά από αίτημά τους προς το Σύλλογο, με βάση τα στοιχεία των εκθέσεων επιθεωρήσεων τους των τελευταίων 2 ετών και με αριθμό επιδόσεων ίσο ή μικρότερο των πεντακοσίων.


Αντίστοιχες πρωτοβουλίες για συναντήσεις με αίτημα τη διεύρυνση συνεργασιών με Δικαστικούς Επιμελητές θα επιχειρηθεί στο άμεσο μέλλον και με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Αντωνίου

Άρση του φορολογικού απορρήτου για τη χορήγηση αντιγράφων μισθωτηρίων, συνεπεία κατάσχεσης, στις περιπτώσεις που ο αιτών είναι ο κατασχών ή ο δικαστικός επιμελητής.

Στις 24 Ιουνίου 2022, εκδόθηκε οδηγία από την ΑΑΔΕ με την οποία γίνεται αποσαφήνιση της διαδικασίας χορήγησης, από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., αντιγράφων των προ της κατασχέσεως μισθωτηρίων προς τον κατασχόντα ή δικαστικό επιμελητή που επέβαλε την κατάσχεση, κατόπιν επίδειξης του αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης.

Ολόκληρη την οδηγία μπορείτε να δείτε στο αρχείο που ακολουθεί.

1060485_2022ada_AADE

ΕΡΙΔΕΣ και κυβιστήσεις

Διαβάζουμε στο άρθρο σας με τίτλο «Έριδες…» που δημοσιεύτηκε στις 10/06/2022, πως: «όσον αφορά την ΟΔΕΕ, ας κάνει διαβίβαση της απόφασης του Δ.Σ. ο πρόεδρος της Αθήνας προς γνώσιν (σ.σ. για να μην χρειαστεί να πάρει απόφαση η Ε.Γ. ή η Ολομέλεια). Τι νόημα έχει να γίνει Ολομέλεια αφού ο Σύλλογος θα κάνει μηνυτήρια αναφορά και καταγγελία στην Αρχή προσωπικών Δεδομένων; Το πιγκ-πογκ θ’ αρχίσουμε πάλι;;»

Μερικούς μήνες πριν, όταν έκανε το συνδικαλιστικό ντεμπούτο της η νέα σας παράταξη και συγκεκριμένα στις 06/05/2021, στο άρθρο σας με τον πομπώδη τίτλο «ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ, ΠΟΤΕ? ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ, ΠΟΙΟΙ?» γράφατε μεταξύ άλλων: «Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί και η αντιμετώπιση του ζητήματος των εταιρειών διαχείρισης. Επί μία δεκαετία οι εταιρείες αυτές αποτελούν την κρυφή πληγή του κλάδου, το κοινό μυστικό, που όμως κανένας δεν ήθελε να αγγίξει. Επί μία δεκαετία λειτουργούν και υπαλληλοποιούν συναδέλφους, όμως δεν βρέθηκε κανείς να ρίξει την πρώτη πέτρα και να ταρακουνήσει τα λιμνάζοντα ύδατα (sic!). Επί μία δεκαετία πάντοτε «διάφοροι» έβρισκαν αστείες προφάσεις για να επιτύχουν την αναβολή λήψεως πρακτικών και ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Απόδειξη αυτών είναι ότι οι ίδιοι συνδικαλιστές και σύμβουλοι, που δήθεν στα παραταξιακά Όργανα κόπτονταν στα λόγια για το ζήτημα αυτό, μόλις έφτανε η ώρα υποβολής συγκεκριμένων αιτημάτων στα θεσμικά μας Όργανα, καταψήφιζαν το αίτημα προβάλλοντας γελοίες δικαιολογίες, νομίζοντας ότι θα κάμψουν το φρόνημά μας. Χρειάστηκε να μεσολαβήσει η παραίτηση σύσσωμης (πλην ενός) της Γραμματείας και η διάλυση για ακόμη μία φορά της συγκεκριμένης παράταξης, προκειμένου να σπάσουν τα δεσμά (sic!) και να τεθεί επιτέλους το ζήτημα στην Ομοσπονδία μας με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 5657/22-3-2021 Αίτημα του κ. Ιωάννη Παπακωνσταντίνου…»

Τι σας βρήκε ξαφνικά και πλέον δεν θέλετε να «ταρακουνήσετε τα λιμνάζοντα νερά» αλλά αντιστέκεστε λυσσαλέα στην κατάθεση της καινούργιας -και πιο ολοκληρωμένης θα προσθέσουμε- πρότασης σας στην Ομοσπονδία, ώστε να συμπορευτεί η τελευταία με τον Σύλλογο της Αθήνας και να ισχυροποιηθεί ο αγώνας σας; Διαβάζουμε πως η παράταξη σας «έσπασε τα δεσμά» και επένδυσε τόσο χρόνο και χρήμα για να μαζέψει στοιχεία και γνωμοδοτήσεις και τώρα που η πρόεδρος της κατέχει θεσμική θέση ως Γραμματέας της ΟΔΕΕ δεν θέλετε να συζητηθεί η πρόταση σας στην Ομοσπονδία; (να θυμίσουμε στους συναδέλφους πως και την θέση της Γραμματέως την αποκτήσατε ακολουθώντας την τακτική της κυβίστησης, αφού πρώτα αλληλοψηφιστήκατε με τους μέχρι πρότινος συνδικαλιστικούς σας αντιπάλους). Είναι αγώνας πινγκ-πονγκ, το αίτημα για κοινό αγώνα Συλλόγων – Ομοσπονδίας κατά αυτών των εταιρειών που δήθεν μάχεστε ή μήπως φοβάστε πως θα φέρετε σε δύσκολη θέση τους συνοδοιπόρους σας και πιθανότατα να διαλυθεί η «Ιερά Συμμαχία» που με τόσο κόπο χτίσατε μετά το αλισβερίσι των εκλογών; Μήπως θεωρείται πως το θέμα δεν είναι πανελλαδικό αλλά αφορά μόνο τον Σύλλογο των Αθηνών; Κι αν έρθει τελικά η ώρα να αποφασίσετε για το μέλλον της πρόταση σας στην Εκτελεστική Γραμματεία, θα προβάλλετε κι εσείς γελοίες δικαιολογίες και αστείες προφάσεις πετώντας την μπάλα στην εξέδρα;

Όπως μας λέτε στο άρθρο σας με τίτλο «Η άκρη του νήματος…» που δημοσιεύτηκε στις 19/6/2022 στην ιστοσελίδα σας, περιμένατε προεκλογικά να αλλάξουν οι συσχετισμοί και οι διοικήσεις… Τώρα που άλλαξαν οι συσχετισμοί και έφυγε η προηγούμενη διοίκηση της Ομοσπονδίας που «έθαβε το θέμα όλο και πιο βαθιά», όπως χαρακτηριστικά μας λέτε, γιατί δεν καταθέτετε την πρόταση σε αυτήν;  Μήπως γιατί το μόνο που σας ενδιαφέρει τελικά είναι οι άναρθρες κραυγές, οι προσωπικές αντιδικίες, τα επικοινωνιακά σόου και όχι η ουσία;

Και αφού δεν φοβηθήκατε και δεν σκύψατε το κεφάλι απέναντι στους «μεγαλοκαρχαρίες», γιατί δεν κατέθεσε η παράταξη σας την μηνυτήρια αναφορά, όπως έπραξε προς τιμήν του ο συνάδελφος από τα Δωδεκάνησα που τώρα τον λοιδορείτε; Στην γνωμοδότηση του κ. Ματθαίου άλλωστε διαβάζουμε πως «οποιοσδήποτε μπορεί να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά ή και απλή αναφορά στον Αρμόδιο Εισαγγελέα ώστε να ασκήσει αυτός τις αρμοδιότητες του…». Είναι πραγματικά απορίας άξιο γιατί οι «Μπουμπουλίνες» του κλάδου, «κρύφτηκαν» πίσω από την απόφαση του Δ.Σ. και την υπογραφή του Προέδρου του Συλλόγου, αντί να πάνε μόνες τους στον Εισαγγελέα και να εισπράξουν όλα τα παράσημα για τα οποία με τόσο στόμφο μας λένε ότι αγωνίζονται… Τους πιάσαν οι θεσμικές τους ευαισθησίες ή μήπως απλά φοβήθηκαν;

Οι κυβιστήσεις όμως έχουν και συνέχεια…

Διαβάζουμε στο άρθρο σας με τίτλο «Yπάρχουν και χειρότερα…. (Μέρος β’)» που δημοσιεύτηκε στις 26/06/2021, λίγες ημέρες δηλαδή μετά από την συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου με τον Υπουργό Δικαιοσύνης: «Το άρθρο 51 μπερδεμένο το έστειλαν και το μπερδεύουν ακόμη περισσότερο, για να συζητιέται 20 χρόνια ακόμη και κάποια στιγμή να κουραστούμε τόσο που να παραδοθούμε αμαχητί… Είναι αδαείς αν νομίζουν πως θα το καταφέρουν… Είναι δυνατόν να πάμε με τέτοια προχειρότητα στον κ. Υπουργό για ένα τόσο σοβαρό θέμα; Δεν έπρεπε να συντάξουμε ως Δ.Σ. ένα έγγραφο στο περιεχόμενο του οποίου θα συμφωνούσαμε όλοι και θα εξηγούσαμε στον κ. Υπουργό την αναγκαιότητα της τροποποίησής του με επιχειρήματα; Επί πλέον, έπρεπε να του κάνουμε σαφές ότι όποιος Σύλλογος θέλει θα μπορέσει να το εφαρμόσει και μάλιστα με απόφαση της Γ.Σ., δεν θα είναι υποχρεωτική η πανελλαδική του λειτουργία.»

Διαβάζουμε επίσης στο άρθρο σας με τίτλο «ΜΕΡΙΣΜΑ» που δημοσιεύτηκε στις 04/01/2022, ότι «Ο κ. Μήτσης σε συνεδρίασή μας (σ.σ. του Δ.Σ.) προ μηνός, δεσμεύτηκε να κλείσει ραντεβού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για να καταθέσουμε έγγραφο με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για την αναγκαιότητα της ψήφισης του νέου αρθ.51, στο οποίο ραντεβού θα τον συνόδευα κι εγώ μετά από αυτοπρότασή μου, αλλά ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ακόμη ούτε το έγγραφο δεν έχει συνταχθεί…. Μάλιστα, πρότεινα να συνεδριάσει μέσω zoom όλο το Δ.Σ. με τους Συμβούλους και τους Γραμματείς του Υπουργού, για να μην καθυστερήσει η συνάντηση λόγω covid, αλλά ο Πρόεδρος μου απάντησε ότι δεν ξέρει …. από  zoom!»

Μας λέτε δηλαδή, ότι έπρεπε οργανωμένα ο Σύλλογος να έχει συντάξει ένα έγγραφο με τις προτάσεις του για το Άρθρο 51 ώστε να πειστεί ο κ. Υπουργός για την αναγκαιότητα της ψήφισης του από την κυβέρνηση και θα το πηγαίνατε εσείς, αγκαζέ με τον πρώην πρόεδρο του Συλλόγου για κατάθεση στο Υπουργείο, μην τυχόν κι αυτός χαθεί κάπου στον δρόμο… Για το επείγον του θέματος μάλιστα, προτείνατε και διαδικτυακή συνάντηση του Δ.Σ. με το Υπουργείο!

Τότε δεν γνωρίζατε τις «διακριτές αρμοδιότητες» των συνδικαλιστικών μας Οργάνων που επικαλείστε σήμερα ή μήπως τελικά χαθήκατε εσείς κάπου στην διαδρομή;

Στο Δ.Σ. του Συλλόγου που έγινε την Πέμπτη 30/6/2022 συζητήθηκε μεταξύ άλλων η πρόταση του νυν Πρόεδρου για την «ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του Συλλόγου ως άμεσα ενδιαφερόμενου, για την επίσπευση της ψήφισης της τροποποίησης του άρθρου 51, όπως αυτή έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης», πρόταση την οποία ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΤΕ με την δικαιολογία πως δεν πρόκειται να προσφέρει κάτι στην προσπάθεια της Ομοσπονδίας η επίσκεψη μιας επιτροπής του Συλλόγου! Αντιδράσατε δηλαδή γι’ άλλη μια φορά λυσσαλέα και καταψηφίσατε μια πρόταση που εσείς την είχατε εν μέρει προτείνει πριν τις εκλογές! Αναρωτιόμαστε πραγματικά αν έχετε πάθει επιλεκτική αμνησία ή αν το πρόβλημα σας τελικά είναι προσωπικό και έχει να κάνει με το νέο Πρόεδρο του Συλλόγου

Καταλαβαίνουμε επίσης, πως μετά την πλειοψηφούσα απόφαση του Δ.Σ. της Πέμπτης 30/6/2022 (η οποία και θα εφαρμοστεί χωρίς να παραπεμφθεί στις καλένδες, όπως κάθε προηγούμενη, όπως και κάθε επόμενη, από αυτή τη Διοίκηση του Συλλόγου) σας «έκοψε» λίγο η σούπα! Σπεύσατε να υποβάλετε αναφορά στον θεσμικό σας προϊστάμενο, ο οποίος χωρίς κανέναν ενδοιασμό επιχείρησε να αναμιχθεί στα εσωτερικά του Συλλόγου της Αθήνας, «άκομψα», «παρεμβατικά» και στο τέλος – τέλος παντελώς «ανούσια». Ας καταλάβετε και εσείς και εκείνος πως ο Σύλλογος είναι ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο και ως τέτοιο θα λειτουργεί, τουλάχιστον καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της παρούσας διοίκησης.

Δυστυχώς για εσάς και ευτυχώς για τον κλάδο, scripta manent!

Και έχουμε τόσα πολλά γραπτά σας που μπορούμε να γράψουμε ολόκληρο βιβλίο!

Για την ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 4941/2022 ΣΤΟΝ Κ.Ε.Δ.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

Με το Ν.4941/2022 (ΦΕΚ 113/Α/16-06-2022), επήλθαν ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ν.Δ. 356/1974), στα άρθρα 17, 62, 84, 86 και 88  και συγκεκριμένα:

Άρθρο 17
1)    ως προς τον περιορισμό των ακατάσχετων πραγμάτων καθώς και την διαδικασία  σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του οφειλέτου και του κατάσχοντος  με ισχύ  του άρθρου αυτού σε όσες κατασχέσεις επιβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου.
Άρθρο 62
2)    καταργείται κατά την διαδικασία της πτώχευσης η υποχρέωση έκθεσης εκτίμησης των εκποιουμένων από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
3)    επί εκποιήσεως περιουσίας του πτωχεύσαντος διά πλειστηριασμού (αναγκαστικού ή εκούσιου) ο επισπεύδων τον πλειστηριασμό δανειστής ή σύνδικος υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητος αυτού, να κοινοποιήσει με ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ αντίγραφο του προγράμματος πλειστηριασμού  α) σύμφωνα με το άρθρο 54 του ΚΕΔΕ, β) στους τυχόν αναγγελθέντες Διευθυντές Δημοσίων Ταμείων και Τελωνείων και γ)  στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
4)     Επί απευθείας εκποιήσεως ο σύνδικος υποχρεούται να γνωστοποιήσει την ημερομηνία εκποιήσεως, το είδος και την αξία των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και στους προϊσταμένους των αναγγελθεισών Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τελωνείων, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημερομηνία έναρξης της εκποίησης.
Άρθρο 84

5)    για επιδόσεις  προς  πρόσωπα αγνώστου διαμονής και κατοίκους εξωτερικού  καταργείται  η  διάταξη της επίδοσης  «στον ιερέα της Ενορίας».

Άρθρο 866)    καταργούνται οι παρ. 2 και 3.
7)Άρθρο 88
Καταργείται.

Ειδικότερα με το Άρθρο 81 Ν. 4941/2022 «Ρυθμίσεις για τα ακατάσχετα πράγματα – Τροποποίηση παρ. 1,  2 κατάργηση παρ. 3 άρθρου 17 του Κ.Ε.Δ.Ε.»
1)Στο άρθρο 17 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) α) οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται, β) η παρ. 3 καταργείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 17.
«1. Εξαιρούνται από την κατάσχεση τα πράγματα που είναι  απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του.
2. Εκτός των περιουσιακών στοιχείων της παρ. 1 εξαιρούνται από την κατάσχεση, προκειμένου για πρόσωπα τα οποία με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα πράγματα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους.
3. [Καταργείται].
4. Εν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ του οφειλέτου και του κατασχόντος ως προς το κατασχετόν ή μη των εν ταις παραγράφοις 1 και 2 αντικειμένων, ταύτα κατάσχονται μεν αλλά παραδίδονται εις τον οφειλέτην, φέροντα πάσας τας ευθύνας του μεσεγγυούχου, η δε διαφορά λύεται υπό του Ειρηνοδικείου εις ο δύναται να απευθυνθή δι’ αιτήσεως ο οφειλέτης εντός πέντε ημερών, επί ποινή απαραδέκτου, από της παραδόσεως ή επιδόσεως αυτώ του αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως. Επί της αιτήσεως, εκδικαζομένης κατά την διαδικασίαν των άρθρων 682 επ. του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας κλητευομένου πάντοτε του Διευθυντού του επισπεύδοντος Ταμείου, εκδίδεται απαραιτήτως απόφασις, εντός τριών ημερών, ήτις είναι αμετάκλητος.».

2.  Η παρ. 1 του παρόντος εφαρμόζεται σε όσες κατασχέσεις επιβληθούν μετά  
     από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Με το Άρθρο 82 Ν.4941/2022 «Κατάργηση υποχρέωσης σύνταξης έκθεσης εκτίμησης των εκποιουμένων από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και επισύναψής της στο Πρόγραμμα πλειστηριασμού – Τροποποίηση άρθρου 62 του Κ.Ε.Δ.Ε.»
Άρθρο  62.
Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) διαγράφονται οι λέξεις: «στο οποίο επισυνάπτεται υποχρεωτικά πρόσφατη έκθεση εκτίμησης των εκποιουμένων, η οποία συντάσσεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.», και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Επί εκποιήσεως περιουσίας του πτωχεύσαντος διά πλειστηριασμού (αναγκαστικού ή εκούσιου) ο επισπεύδων τον πλειστηριασμόν δανειστής ή σύνδικος υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητος αυτού, να κοινοποιήση διά  δικαστικού επιμελητού αντίγραφον του προγράμματος πλειστηριασμού κατά τα εν άρθρω 54 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος οριζόμενα. Αντίγραφον του προγράμματος κοινοποιείται ωσαύτως και εις τους τυχόνβαναγγελθέντας Διευθυντάς Δημοσίων Ταμείων και Τελωνείων. Ομοίως κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών αντίγραφο του προγράμματος πλειστηριασμού.
Επί απευθείας εκποιήσεως ο σύνδικος υποχρεούται  να γνωστοποιήσει την ημερομηνία εκποιήσεως, το είδος και την αξία των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και στους προϊσταμένους των αναγγελθεισών Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τελωνείων, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον,
πριν από την ημερομηνία έναρξης της εκποίησης.»

Με το Άρθρο 83 Ν.4941/2022 «Αναθεώρηση των τρίτων προσώπων στα οποία κοινοποιούνται έγγραφα σε περίπτωση που το προς ο/η κοινοποίηση πρόσωπο είναι αγνώστου διαμονής ή κάτοικος εξωτερικού. Τροποποίηση άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε.».

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 84 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) διαγράφονται οι λέξεις «ή τον Ιερέα της Ενορίας» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 84.
«2. Αι, προς τους αγνώστους διαμονής και τους εν τω εξωτερικώ διαμένοντας γνωστής διαμονής, Κοινοποιήσεις γίνονται εις τον κατά το άρθρον 142 του Κώδικος
Πολιτικής Δικονομίας τυχόν διορισθέντα αντίκλητον, κατά πάσαν δε περίπτωσιν δύναται να γίνονται εις τον σύζυγον, ένα των γονέων ή των αδελφών ή άλλων εξ
αίματος συγγενών του προς ον η επίδοσις μέχρι 4ου βαθμού εκ πλαγίου, εχόντων ηλικίαν ουχί κατωτέραν των 17 ετών, αρνουμένων δε τούτων να παραλάβουν το
κοινοποιουμένον έγγραφον ή τούτων μη ευρισκομένω  γίνεται θυροκόλλησις. Εάν ουδείς των ανωτέρω συγγενών υπάρχη η κοινοποίησις γίνεται προς τον Δήμαρχον ή τον Πρόεδρον Κοινότητος της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του προς ον η κοινοποίησις οίτινες οφείλουν να τοιχοκολλήσουν το κοινοποιηθέν έγγραφον εις το δημοσιώτερον μέρος και να πέμψουν βεβαίωσιν περί της τοιχοκολλήσεως εις
την παραγγείλασαν την κοινοποίησιν Αρχήν. Πάντως η κοινοποίησις θεωρείται συντετελεσμένη από της παραλαβής του κοινοποιημένου εγγράφου υπό των προσώπων τούτων.»

Με το Άρθρο 84  Ν. 4941/2022 «Εφαρμογή διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε. και στουςεγγυητές – Κατάργηση παρ. 2 και 3 άρθρου 86 του Κ.Ε.Δ.Ε.».
Στο άρθρο 86 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) οι παρ. 2 και 3 καταργούνται και το άρθρο 86 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 86.

1. Όσα το παρόν νομοθετικό διάταγμα διαλαμβάνει περί των οφειλετών εφαρμόζονται και κατά των εγγυητών, στερουμένων του ευεργετήματος της διζήσεως.
2. Καταργείται.
3. Καταργείται.

Με το Άρθρο 85 Ν.4941/2022 «Κατάργηση δικαιωμάτων μισθωτών – υπομισθωτών – Κατάργηση άρθρου 88 του Κ.Ε.Δ.Ε.».
Το άρθρο 88 του ν.δ.356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) καταργείται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Ι. Αντωνίου 

Μένουμε μακριά από Νέες ΕΡΙΔΕΣ

Είμαι πλέον απόλυτα πεπεισμένος πως η μικροψυχία, η απρέπεια, τα τοξικά σχόλια και το ψέμα έχουν γίνει για ορισμένους τα μοναδικά και αποκλειστικά μέσα αυτοπροβολής και αυτοϊκανοποίησης προκειμένου να κρύψουν τη συνδικαλιστική τους ένδεια. Είχα, αφελώς όπως αποδεικνύεται, την εντύπωση πως το τέλος της προεκλογικής περιόδου θα αποτελούσε και το τέλος του κλίματος μισαλλοδοξίας και  διχασμού που είχαν επιλέξει ορισμένοι ως προεκλογική τακτική.

Είχα την ελπίδα πως παρά τις διαφορές (συνδικαλιστικές, ιδεολογικές και κυρίως προσωπικές) θα επικρατούσε, μετά τις εκλογές, ένα κλίμα διαφορετικό, ένα κλίμα μίνιμουμ συνεννόησης και συνεργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν  χρόνια ζητήματα που απασχολούν τον Σύλλογο είτε αυτά έχουν να κάνουν με φαινόμενα κακοδιαχείρισης είτε αυτά έχουν να κάνουν με ζητήματα κοινά στα προεκλογικά προγράμματα των περισσοτέρων, αν όχι όλων των παρατάξεων που κατήλθαν στις τελευταίες αρχαιρεσίες.

Ήμουν από εκείνους που κατά τη προεκλογική περίοδο διαφώνησαν να χρησιμοποιηθούν γραπτά κείμενα που στο πρόσφατο παρελθόν είχαν συνταχθεί ή υποστηριχθεί από σημερινούς  αυτόκλητους επαναστάτες και θεματοφύλακες ηθικών και δεοντολογικών αξιών. Έλεγα πως δεν μπορεί η «επιλεκτική αμνησία» θα περάσει μετά τις εκλογές, η μέθοδος που εδράζεται στην ρήση του Γκέμπελς «Όσο μεγαλύτερο το ψέμα, και όσο περισσότερο επαναλαμβάνεται, τόσο πιο πιστευτό γίνεται» θα έπαυε την 20η Μαρτίου. 

Κούνια που σε κούναγε θα πουν ορισμένοι…. και θα έχουν δίκιο!

Ερχόμαστε λοιπόν στα τεκταινόμενα του έκτακτου ΔΣ της περασμένης Δευτέρας και στην διάδοση ενός ακόμα ψέματος που στολίζει την «τροπαιοθήκη παραπληροφόρησης» της παράταξης που βλέπει τα πράγματα με άλλη, Νέα Ματιά! Είναι γεγονός άλλωστε ότι η πρόεδρός της με την αλήθεια έχουν τσακωθεί εδώ και καιρό.

Καταψήφισαν λέει η δημοκρατική παράταξη ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. και 2 μέλη της Συμμαχίας την πρόταση ώστε να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα και να υποβληθεί καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διερευνηθεί αρμοδίως τυχόν διάπραξη κτλ κτλ, αποκρύπτοντας τεχνηέντως ότι υπήρχε και 2η πρόταση προς ψήφιση η οποία ήταν η εξής: να κατατεθεί καταγγελία, προς συσχέτιση, στον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, αφού ήδη έχει εισαχθεί αντίστοιχη μηνυτήρια καταγγελία από συνάδελφο που υπηρετεί στο Εφετείο Δωδεκανήσου και η οποία έχει πρωτοκολληθεί στο Σύλλογο, με ταυτόχρονη κατάθεση αιτήματος στην Ο.Δ.Ε.Ε. για σύγκληση έκτακτης ολομέλειας κτλ κτλ (σας είναι ήδη γνωστές οι 2 προτάσεις από την ανακοίνωση του Συλλόγου). Βέβαια το να λες ότι κάποιος καταψήφισε την πρόταση σου και όχι πως ψήφισε την δική του, συνδικαλιστικά «πουλάει» πιο πολύ… Πώς να το κάνουμε βρε αδερφέ;

Πάμε λοιπόν να δούμε τα βασικά μιας ψηφοφορίας:

Για να καταψηφιστεί  πρόταση σε ψηφοφορία πρέπει βασικά να είναι μία, εκεί λοιπόν η βούληση του ψηφοφόρου εκφράζεται είτε με υπέρ, είτε με κατά, είτε με  παρόν. Εντάξει το καταλάβαμε μέχρι εδώ;

Για να υπερισχύσει  πρόταση σε ψηφοφορία πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2, όπου εκεί η βούληση του ψηφοφόρου εκφράζεται είτε  με υπέρ για τη μία ή την άλλη πρόταση, είτε με παρόν. Το έχουμε; Προχωρώ στην επεξήγηση της προχθεσινής ψηφοφορίας;

Τι έγινε λοιπόν τη Δευτέρα:

Κατατέθηκαν 2 προτάσεις και υπερίσχυσε, πλειοψήφησε δηλαδή, η μια και αυτή θα εφαρμοστεί χωρίς να είναι απαραίτητες οι υποδείξεις περί δεσμεύσεων και υποχρεώσεων  (θα μου πείτε βέβαια πως με τόσα που έχετε δει τα προηγούμενα χρόνια φυσάτε και το γιαούρτι).  Δεν υπήρξε λοιπόν καμιά καταψήφιση, όχι μόνο γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρξει, αλλά γιατί επί της ουσίας οι δύο προτάσεις ως προς το σκέλος της κατάθεσης (μηνυτήριας αναφοράς ή καταγγελίας) στον Εισαγγελέα ταυτίζονται, με μόνη διαφορά στα διαδικαστικά τα οποία και εξηγήθηκαν αναλυτικότατα κατά την διάρκεια του ΔΣ και έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τη συσχέτιση της δικής μας αναφοράς με αυτή του συναδέλφου η οποία έχει ήδη εισαχθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου.

Συνάδελφοι, για να τελειώνουμε μια και καλή με την σπέκουλα. 

Τα 4 μέλη της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. και τα 2 μέλη της Συμμαχίας, ΔΕΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ καμία πρόταση, ΨΗΦΙΣΑΝ την πρόταση του Προέδρου του Συλλόγου, τελεία και παύλα.

Τώρα όσον αφορά την κατάθεση αιτήματος στην Ο.Δ.Ε.Ε. για σύγκληση έκτακτης ολομέλειας με αποκλειστικό ζητούμενο τις ενέργειες που οφείλει να ενεργήσει ο κλάδος σε ανώτατο επίπεδο εκπροσώπησης, να είστε βέβαιοι πως θα επανέλθουμε και εφόσον δεν το αποφασίσει η ΕΓ της ή ο Σύλλογος μας με απόφαση του ΔΣ, θα βρούμε πιστεύω 10 αντιπροσώπους που θα υποστηρίξουν το αίτημα… ή πιστεύετε πως όχι;

Δημήτρης Γέμελος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 συνεδρίασε έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, προκειμένου να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειές του ύστερα από αίτημα που κατατέθηκε από δύο μέλη του Δ.Σ., επί του θέματος αυτού κατατέθηκε και δεύτερη πρόταση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου και συγκεκριμένα:

Α) Η πρόταση των μελών του Δ.Σ. κ.κ. Δανίκα και Μπρουζούκη όπως αυτή αποτυπώνεται στο αίτημά τους, ήταν να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα, καθώς και να υποβληθεί καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά των εταιρειών διαχείρισης εγγράφων/δικογράφων που δεν έχουν την απαραίτητη άδεια για τη διαχείριση νομικής ύλης και να ανατεθεί η σύνταξη των σχετικών νομικών εγγράφων στον κ. Ανδρέα Ματθαίου, Διδάκτορα Νομικής και Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω.

Β) Η πρόταση του Προέδρου ήταν να κατατεθεί καταγγελία, προς συσχέτιση, στον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, αφού ήδη έχει εισαχθεί αντίστοιχη καταγγελία από συνάδελφο που υπηρετεί στο Εφετείο Δωδεκανήσου και η οποία έχει πρωτοκολληθεί στο Σύλλογο. Επιπρόσθετα να κατατεθεί αίτημα στην Ο.Δ.Ε.Ε. για σύγκληση έκτακτης ολομέλειας με αποκλειστικό ζητούμενο τις ενέργειες που οφείλει να ενεργήσει ο κλάδος σε ανώτατο επίπεδο εκπροσώπησης. Τέλος να ανατεθεί έρευνα για διαπίστωση στοιχείων άμεσης ή έμμεσης εμπλοκής Δικαστικών Επιμελητών σε ανάλογες εταιρείες που να δικαιολογούν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κ.Δ.Ε.

Επί των δύο αυτών προτάσεων πλειοψήφησε η πρώτη έναντι της δεύτερης με ψήφους 7 σε σύνολο 13.

Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον κ. Ματθαίου προκειμένου να συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες για την άμεση υλοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Ι. Αντωνίου