EKTIMHΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  & ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ (Α΄) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ κατά Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ)

Σημείωση: Για να δείτε τους συνδέσμους που παραπέμπουν σε δημοσιεύσεις της ιστοσελίδας tetravivlos.com, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με τους κωδικούς για το συγκεκριμένο site που έχετε λάβει από την ΟΔΕΕ.

Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87/Α/2015) 

Με τον Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87/Α/2015)  τροποποιήθηκαν τα άρθρο 993 και 995 ως προς την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου που κατάσχεται  και πλέον  για την εκτίμηση του ακινήτου και την τιμή πρώτης προσφοράς λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία αυτού όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της κατάσχεσης.   Σύμφωνα δε με τις μεταβατικές διατάξεις του ως άνω Νόμου (άρθρο 9ο, παρ. 12) η διάταξη αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί ύστερα  από κοινή πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο και θα εκδοθεί  το αργότερο μέχρι 01-06-2016 και με το οποίο θα καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, η τιμή πρώτης προσφοράς καθώς το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Σε συνέχεια του άνω Νόμου εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με αρ. 59/27-05-2016   (ΦΕΚ 95/Α/2016) με το οποίο  ορίστηκε ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κ.Πολ.Δ. καθώς και καθορίστηκε το όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής  και συγκεκριμένα αρμόδιος για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας ορίστηκε πιστοποιημένος εκτιμητής  φυσικό ή νομικό πρόσωπο  το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, που τηρείται στην Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ίδιου Υπουργείου.

Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) 

Με το άρθρο 78 του  Ν. 4472/2017  (ΦΕΚ 74/Α/2017) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 36 και 39 του Ν.354/1976 (ΚΕΔΕ),  προστέθηκαν νέοι παράγραφοι  στα άρθρα αυτά και συγκεκριμένα:

α) στο άρθρο 36 προστέθηκαν δύο  παράγραφοι με αρ. 6 και 7 στις οποίες αναφέρεται η διαδικασία εκτίμησης του ακινήτου που κατάσχεται  με εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του  άρθρου 993 του Κ.Πολ.δ.

β) στο άρθρο 39 προστέθηκε μία παράγραφος με αρ. 7  στην οποία αναφέρεται η διαδικασία προσδιορισμού της τιμής πρώτης προσφοράς με εφαρμογή των διατάξεων του 4ου εδαφίου της παρ. 1 του  άρθρου  995 του Κ.Πολ.Δ.

Στο άρθρο 36 του ν.δ. 356/1974 (Α΄90) προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:
«6. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 993 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»

2. Στο άρθρο 39 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«7. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 36 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.»

Άρθρο 993 : Τρόπος κατάσχεσης  κατά ΚΠολΔ.

2…Για την εκτίμηση της αξία του ακινήτου που κατάσχεται λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται  κατά το χρόνο της κατάσχεσης (όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4335/2005 ΦΕΚ Α΄87/2012) ….

Άρθρο 995 : Επιδόσεις της έκθεσης κατάσχεσης  κατά ΚΠολΔ.

1…Ως τιμή  πρώτης προσφοράς  για τον πλειστηριασμό  ακινήτου ορίζεται η εμπορική αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης. (Ν. 4335/2005 ΦΕΚ Α΄87/2012)…

Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) 

Με τον Ν.  4512/2018  (ΦΕΚ 5/Α/2018) εναρμονίζεται  η αξία και ο καθορισμός τιμής πρώτης προσφοράς στην εμπορική αξία των ακινήτων για κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την 18-01-2018. Επίσης επαναπροσδιορίζεται η τιμή πρώτης προσφοράς σε προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων που εκδίδονται μετά την 17-01-2018 και καθορίζεται αυτή στην βάση της εμπορικής αξίας του.  Σε συνέχεια  δε του Νόμου αυτού εκδόθηκε η ΠΟΛ 1011/2018    (ΦΕΚ Β΄63/18-01-2018) του κ. Υπουργού Οικονομικών και του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξία του ακινήτου στην  κατάσχεση αλλά και στο εκδοθέν πρόγραμμα καθώς και το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξία αυτής. 

Στην  ίδια ως άνω ΠΟΛ 1011/2018   ορίζεται ότι αρμόδιο όργανο για τη  εκτίμηση της εμπορικής αξία του ακινήτου είναι ο Δικαστικός Επιμελητής ο οποίος συντάσσει την  έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης  σε περίπτωση που η συνολική βασική οφειλή του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις 250.00,00 ευρώ στην δε περίπτωση που υπερβαίνει το ποσό αυτό τότε υποχρεωτικά ο Δικαστικός Επιμελητής υποβάλλει αίτημα προς τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας  που  έχει εκδώσει την παραγγελία αναγκαστικής κατάσχεσης   με σκοπό τον διορισμό πιστοποιημένου εκτιμητή από την κατάσταση των εκτιμητών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών. Η συνταχθείσα από τον εκτιμητή έκθεση με την οποία ορίζεται η  εμπορική αξία του ακινήτου μνημονεύεται στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης.

Γίνεται μνεία ότι για τον ανωτέρω Νόμο 4512/2018 εκδόθηκε και η ΠΟΛ 1017/2018 ερμηνευτική εγκύκλιος του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με  τις τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ  και των διατάξεων του ΝΔ 356/1974 (ΚΕΔΕ).

Τέλος στην παρ. 7 του  άρθρου 39 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) προστέθηκε  με τον Ν. 4512/2018 η εξής παράγραφος:

«Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 36 του παρόντος, η τιμή πρώτης προσφοράς επαναπροσδιορίζεται και ορίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου, όπως αυτή καθορίζεται εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του ιδίου άρθρου.»

 Στην παράγραφο αυτή  που προστέθηκε  γίνεται η διευκρίνιση ως προς τα  προγράμματα που θα εκδοθούν   με βάση τις κατασχέσεις που έχουν συνταχθεί πριν από την ημερομηνία  έκδοσης της ως  άνω ΠΟΛ (18-01-2018)  δηλαδή για κατασχέσεις που  η τιμή εκτίμησης  και η τιμή πρώτης προσφοράς δεν έχει γίνει με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου αλλά με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου  όπως αυτή σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 6 του ΚΕΔΕ ίσχυε  και προστέθηκε με τον Ν. 3842/23-10-2010 (ΦΕΚ Α΄58/2010).

Στην ως άνω προστεθείσα παράγραφο  διευκρινίζεται ότι επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 36 (ΠΟΛ 1001/2018) η τιμή πρώτης προσφοράς επαναπροσδιορίζεται και ορίζεται η εμπορική αξία του ακίνητου όπως αυτή καθορίζεται εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις των παρ. 6 και 7  του ιδίου άρθρου  δηλαδή του άρθρου 36 το οποίο αναφέρει ότι :

«6. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 993 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»

Κατά συνέπεια μετά την έκδοση της ανωτέρω ΠΟΛ (1011/2018) εφαρμόζονται οι  διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας  και συγκεκριμένα των άρθρο 993 και 995 ως προς την τιμή εκτίμησης του ακινήτου και ως προς την τιμή πρώτης προσφοράς.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι :

– Τιμή  εκτίμησης  του κατασχεθέντος ακινήτου για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την  ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚΒ΄63/18-01-2018) σε συνδυασμό και με την ΠΟΛ 1017/2018 ερμηνευτική εγκύκλιο του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ  είτε κατά την περίπτωση που αυτό εκτιμάται από τον Δικαστικό Επιμελητή είτε κατά την περίπτωση που αυτό εκτιμάται από τον πιστοποιημένο εκτιμητή δεν μπορεί να είναι άλλη από την εμπορική αξία του ακινήτου σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 993 ΚΠολΔ. (εδαφ. 3ο  παρ. 2)

– Τιμή πρώτης  (α΄) προσφοράς κατά τον χρόνο της κατάσχεσης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου  39 για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την  ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚΒ΄63/18-01-2018)  σε συνδυασμό και με την ΠΟΛ 1017/2018 ερμηνευτική εγκύκλιο του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ είτε κατά την περίπτωση που αυτό εκτιμάται από τον Δικαστικό Επιμελητή είτε κατά την περίπτωση που αυτό εκτιμάται από τον πιστοποιημένο εκτιμητή, δεν μπορεί να είναι άλλη από την εμπορική αξία του ακινήτου σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 995 ΚΠολΔ. (εδαφ. 4ο  παρ 1).

– Τιμή πρώτης  (α΄) προσφοράς για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν ή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚ 63Β/18-01-2018) ορίζεται η εμπορική αξία του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται και προσδιορίζεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και ανεξαρτήτως ορίου οφειλής από πιστοποιημένο εκτιμητή, μετά από διορισμό  του από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας. Στην περίπτωση όμως που έχει διοριστεί πιστοποιημένος εκτιμητής (όπως σε κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μετά της 18-01-2018 για ποσό οφειλής άνω των  250.000 ευρώ) δεν απαιτείται  εκ νέου διορισμός του για την έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού. 

ΑΡΘΡΟ 36 Ν.Δ. 356/1974.- Επιβολή κατασχέσεως.

 1. Η κατάσχεσις ακινήτων ενεργείται τη εγγράφω παραγγελία του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου υπό δικαστικού κλητήρος, ή υπαλλήλου του Δημοσίου Ταμείου, επί παρουσία ενός ενηλίκου μάρτυρος. Εν αρνήσει του προσκληθέντος μάρτυρος, ο εντεταλμένος δια την κατάσχεσιν ενεργεί μόνος, διώκεται δε ο αρνούμενος κατά το άρθρον 169 του Ποινικού Κώδικος.

  2. Ο ενεργών την κατάσχεσιν, μεταβαίνων εις τον τόπον εν ω κείται το ακίνητον, συντάσσει έκθεσιν περιέχουσαν τον χρόνον της κατασχέσεως, τον αριθμόν και την χρονολογίαν της παραγγελίας της κατασχέσεως, το ονοματεπώνυμον του παραγγέλλοντος Διευθυντού του Ταμείου, του οφειλέτου, το πατρώνυμον τούτου, το επάγγελμα και την κατοικίαν του, το ονοματεπώνυμον του συμπράττοντος μάρτυρος και το συνολικόν ποσόν του χρέους, ως τούτο αναγράφεται εν τη παραγγελία κατασχέσεως. Εν τη εκθέσει ορίζεται η θέσις και η περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας ένθα κείται το ακίνητον, το είδος του ακινήτου, προκειμένου δε περί οικοδομής ο αριθμός των ορόφων αυτής, τα όρια, η κατά προσέγγισιν έκτασις αυτού, συνοπτικώς τα συστατικά και τα κατασχόμενα παραρτήματα, και η συνολική αξία των κατασχομένων κατ’ εκτίμησιν του κατασχόντος.


3. Εάν η εκτίμησις της αξίας των κατασχομένων απαιτή ειδικάς γνώσεις, δύναται ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου να διορίση πραγματογνώμονα, όστις χρησιμεύει και ως μάρτυς.

4. Η έκθεσις υπογράφεται υπό του κατασχόντος του μετ’ αυτού συμπράξαντος και του οφειλέτου ή του τρίτου κυρίου εάν είναι παρόντες, γινομένης μνείας περί της αδυναμίας ή αρνήσεως αυτών να υπογράψουν. Η παρουσία του οφειλέτου έστω και κατά την έναρξιν της κατασχέσεως επέχει θέσιν κοινοποιήσεως αυτώ ταύτης ως προς τας συνεπείας του άρθρου 38 παράγρ.1 του παρόντος Ν.Διατάγματος.


5. Τα εν άρθρω 12 του παρόντος Ν.Διατάγματος οριζόμενα ισχύουν και εν προκειμένω.

6. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 993 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.


7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισμού
της αμοιβής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Σχόλια:

– Οι παρ. 6 και 7 τίθενται όπως προστέθηκαν με το άρθρο 78 παρ. 1 Ν. 4472/19-5-2017, ΦΕΚ 74Α.

ΠΟΛ. 1011 / Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974),  καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος/ΦΕΚ 63 Β/18-1-2018.

ΑΡΘΡΟ 993 Κ.ΠΟΛ.Δ.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ.

1. Η κατάσχεση γίνεται με τη σύνταξη έκθεσης από το δικαστικό επιμελητή μπροστά σ’ έναν ενήλικο μάρτυρα. Η κατάσχεση του ενυπόθηκου κτήματος μπορεί να γίνει είτε κατά του οφειλέτη είτε κατά του τρίτου κυρίου είτε κατά εκείνου που νέμεται με νόμιμο τίτλο το ενυπόθηκο κτήμα, αφού κοινοποιηθεί η επιταγή στον οφειλέτη και στον τρίτο. Η προθεσμία του άρθρου 926 αρχίζει από την τελευταία κοινοποίηση.

2. Οι διατάξεις των παρ. 1 εδάφιο β’ και 2 έως 4 του άρθρου 954 εφαρμόζονται και εδώ, με εξαίρεση τον χρόνο διενέργειας του πλειστηριασμού, ο οποίος ορίζεται υποχρεωτικά σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία περάτωσης της κατάσχεσης και πάντως όχι μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία αυτή. Εάν η παραπάνω προθεσμία συμπληρώνεται τον μήνα Αύγουστο, τότε για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη ο επόμενος μήνας. Το κατασχεμένο ακίνητο πρέπει, ύστερα από επιτόπια μετάβαση του δικαστικού επιμελητή, να περιγράφεται με ακρίβεια ως προς το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, με τα συστατικά και τα παραρτήματα που κατασχέθηκαν, ώστε να μη χωρεί αμφιβολία για την ταυτότητά του. Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται, λαμβάνεται υπ’ όψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της κατάσχεσης.

3. Για την επιβολή της κατάσχεσης και την περιγραφή του ακινήτου ο δικαστικός επιμελητής έχει το δικαίωμα να εισέρχεται σε αυτό έστω και αν κατέχεται από τρίτο.

Σχόλια:

– Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 Ν. 4842/13-10-2021 ΦΕΚ 190Α. Σύμφωνα με το άρθρο 120 εδ. β΄ ιδίου νόμου, ισχύει από 1-1-2022. 

– Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο όγδοο, παρ. 2, Ν. 4335/23-7-2015, ΦΕΚ 87Α. Ισχύει για τις εκτελέσεις στις οποίες η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1-1-2016 και για πτωχεύσεις που κηρύσσονται από 1-1-2016. (άρθρο ένατο παρ. 3 και 4 Ν. 4335/2015).

–  Το άρθρο ένατο παρ. 12 Ν. 4335/2015 όριζε ότι η  διάταξη του άρθρου 993 παράγραφος 2 εδάφιο γ’ θα τεθεί  σε εφαρμογή με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι 1.6.2016. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, αν για το ακίνητο που κατάσχεται προβλέπεται αντικειμενική αξία για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, η εκτίμηση δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας αυτής, όπως ισχύει κατά το χρόνο της κατάσχεσης. Επίσης το ίδιο άρθρο ένατο παρ. 15 Ν. 4335/2015 καθόριζε τις ειδικές ρυθμίσεις που θα εφαρμόζοντο στην διαδικασία του πλειστηριασμού ακινήτων μέχρι την έκδοση του Π.Δ. που προβλέπει η παρ. 12 του ίδιου νόμου (4335/2015).

 Π.Δ. 59/27-5-2016 / Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας, (ΦΕΚ 95Α).

 ΑΡΘΡΟ 39 Ν.Δ. 356/1974.- Πρώτη προσφορά.

 1. Ο επισπεύδων Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου και ο Ελεγκτής Εσόδων δια κοινής πράξεως αυτών κάτωθι της εκθέσεως κατασχέσεως αναγράφουν πάντα τα βεβαιωμένα εις το Δημόσιον Ταμείον χρέη του οφειλέτου, περιλαμβανόμενα ή μη εις την παραγγελίαν κατασχέσεως και ορίζουν την πρώτην προσφοράν. Ωσαύτως αποφαίνονται εάν ως μεσεγγυούχος δέον να διορισθή έτερον πρόσωπον του εν άρθρω 40 του παρόντος Ν.Διατάγματος οριζομένου ότε και διορίζουν τούτο. 
 2. Το ως πρώτη προσφορά οριζόμενον ποσόν δεν δύναται να είναι μικρότερον του οφειλομένου χρέους ηυξημένου κατά τα προϋπολογιζόμενα δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως, και τον φόρον μεταβιβάσεως ακινήτων, πάντως δε ουχί μικρότερον του ημίσεος της εν τη εκθέσει κατασχέσεως εκτιμηθείσης αξίας του ακινήτου, ουδέ ανώτερον των 4/5 αυτής.
 3. Εάν η κατά την εν τη εκθέσει εκτίμησιν αξία του ακινήτου είναι μικροτέρα του προς το Δημόσιον χρέους του οφειλέτου, ως πρώτη ποσφορά ορίζεται ποσόν ίσον προς τα 4/5 της ως άνω αξίας του ακινήτου.  
 4. Η έκθεσις της κατασχέσεως συμπληρωμένη δια της κατά τα ανωτέρω πράξεως πρώτης προσφοράς επιδίδεται εν αντιγράφω αμελλητί εντολή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου εις τον αρμόδιον Υποθηκοφύλακα, παρ’ ου και εγγράφεται πάραυτα εις το υπ’ αυτού τηρούμενον βιβλίον κατασχέσεων. Προκειμένου περί πλοίων νηολογημένων εν Ελλάδι η επίδοσις γίνεται προς τον τηρούντα το νηολόγιον εις ο είναι εγγεγραμμένον το πλοίον, προκειμένου δε περί αεροσκαφών εγγεγραμμένων εις μητρώον τηρούμενον εν Ελλάδι, η επίδοσις γίνεται προς τον τηρούντα το μητρώον τούτο.
 5. Το ποσόν της πρώτης προσφοράς συντρεχόντων προς τούτο λόγων κατά την κρίσιν του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου δύναται να τροποποιηθεί εις το εκδοθησόμενον πρόγραμμα πλειστηριασμού. Κατά τον ούτω καθορισμόν της πρώτης προσφοράς λαμβάνονται υπ’ όψιν άπαντα τα προς το Δημόσιον χρέη, ληξιπρόθεσμα και μη, τα βεβαιωμένα εις το Δημόσιον Ταμείον μέχρι της χρονολογίας εκδόσεως του προγράμματος πλειστηριασμού.
 6.  Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή, όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, η τιμή πρώτης προσφοράς των παραγράφων 2 και 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας αυτής, όπως ισχύει κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή κατά το χρόνο έκδοσης του προγράμματος πλειστηριασμού αντίστοιχα.
 7. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της    παραγράφου 7 του άρθρου 36 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 36 του παρόντος, η τιμή πρώτης προσφοράς επαναπροσδιορίζεται και ορίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου, όπως αυτή καθορίζεται εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του ιδίου άρθρου.

Σχόλια:

– Η παρ. 6 τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 67 Ν. 3842/2010. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο η τροποποίηση ισχύει και για τα προγράμματα πλειστηριασμού που εκδίδονται βάσει προγενέστερων της δημοσίευσης του νόμου αυτού κατασχέσεων.

– Η παρ. 7 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 Ν. 4472/19-5-2017, ΦΕΚ 74Α.

– Το δεύτερο εδ. της παρ. 7 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 404 παρ. 6 Ν. 4512/17-1-2018 ΦΕΚ 5Α.

–  Για την διενέργεια των κατά Κ.Ε.Δ.Ε πλειστηριασμών αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και για σχετικές μεταβατικές διατάξεις βλ. άρθρο 405 Ν. 4512/17-1-2018 ΦΕΚ 5Α.

ΠΟΛ. 1011 / Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος/ΦΕΚ 63 Β/18-1-2018.

ΑΡΘΡΟ 995 Κ.ΠΟΛ.Δ..- Επιδόσεις αντιγράφου ή περίληψης έκθεσης κατάσχεσης.

1. Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται μόλις περατωθεί η κατάσχεση στον καθ’ ου η εκτέλεση, αν ήταν παρών, και, αν αυτός αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο που του επιδίδεται, ο επιμελητής συντάσσει έκθεση για την άρνησή του. Αν είναι απών ή δεν είναι δυνατή η άμεση κατάρτιση του αντιγράφου, η επίδοση γίνεται το αργότερο την επομένη της ημέρας που έγινε η κατάσχεση, εφόσον εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του δήμου όπου έγινε η κατάσχεση, διαφορετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάσχεση. Η παράλειψη των διατυπώσεων αυτών επιφέρει ακυρότητα. Ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της κατάσχεσης κατά το π.δ. 59/2016 (Α’ 95).

Σχόλια:

– Το άρθρο 995 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο όγδοο, παρ. 2, Ν. 4335/23-7-2015, ΦΕΚ 87Α. Ισχύει για τις εκτελέσεις στις οποίες η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1-1-2016 και για πτωχεύσεις που κηρύσσονται την 1-1-2016. (άρθρο ένατο παρ. 3 και 4 Ν. 4335/2015).

– Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4842/13-10-2021 ΦΕΚ 190Α. Σύμφωνα με το άρθρο 120 εδ. β΄ ιδίου νόμου, ισχύει από 1-1-2022. Προσοχή: Σύμφωνα με το μεταβατικό άρθρο 116 παρ. 6ιβ ιδίου Ν. 4842/13-10-2021, εφαρμόζεται για επιδόσεις που πρόκειται να γίνουν μετά από την έναρξη ισχύος του και  για τις τροποποιήσεις του Ν. 4512/2018 βλ. και μεταβατικό άρθρο 60 Ν. 4472/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 208 παρ. 1 Ν. 4512/17-1-2018 ΦΕΚ 5Α.

 – Το  άρθρο ένατο παρ. 13 Ν. 4335/2015, όριζε ότι η διάταξη του άρθρου 995 παράγραφος 1 εδάφιο δ’ θα τεθεί σε εφαρμογή με το οριζόμενο στην παράγραφο 12 (του ίδιου άρθρου ενάτου) προεδρικό διάταγμα. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η αξία που προκύπτει από τον προσδιορισμό της αξίας του με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982.

  Π.Δ. 59/27-5-2016 / Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας, ΦΕΚ 95Α.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

 1. ΦΕΚ 87/Α/2015 (Ν. 4335/2015)
 2. ΦΕΚ 95/Α/2016 (Π.Δ.59/2016)
 3. ΦΕΚ 74/Α/2017 (Ν.4472/2017)
 4. ΦΕΚ 5/Α/2018 (Ν. 4512/2018)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΦΕΚ

 1. ΠΟΛ 1011/2018 ΑΑΔΕ
 2. ΠΟΛ 1017/2018 (Ερμηνευτική Εγκύκλιος) ΑΑΔΕ

Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών

Ελένη Κ. Καπότου

Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΠΟΛΔ ΜΕ ΤΟ Ν. 4855/2021 (ΦΕΚ 215Α/12-11-2021)

Συνάδελφοι, 

Οι τροποποιήσεις  του ΚΠΟΛΔ που επήλθαν με το ν. 4855/2021  (ΦΕΚ 215Α/12-11-2021), οι οποίες ισχύουν από 12- 11- 2021 είναι οι κάτωθι:

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 959 ΚΠΟΛΔ προστίθεται η λέξη «εφετειακής» ως προς τον αρμόδιο συμβολαιογράφο διενέργειας του πλειστηριασμού και η πρώτη παράγραφος του άρθρου διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 959

1. Τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον συμβολαιογράφου της εφετειακής περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Ο πλειστηριασμός των κατασχεμένων διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού από τον πιστοποιημένο, για το σκοπό αυτόν, υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων.

Το άρθρο 982 ΚΠΟΛΔ διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 982.

1. Μπορούν να κατασχεθούν α) χρηματικές απαιτήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση κατά τρίτων μη εξαρτώμενες από αντιπαροχή ή απαιτήσεις του κατά τρίτων για μεταβίβαση της κυριότητας κινητών μη εξαρτώμενη από αντιπαροχή, β) κινητά πράγματά του που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.

2. Εξαιρούνται από την κατάσχεση α) πράγματα που μπορούν να υποστούν άμεση φθορά, β) η εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες, γ) απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης, καθώς και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας, δ) απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή που στηρίζεται στο νόμο ή σε διάταξη τελευταίας βούλησης ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας, οπότε επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση έως το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που εισπράττει ο υπόχρεος, το μέγεθος των υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος του για αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων, ε) κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως τρίτου, μέχρι την κατάθεσή τους στον τραπεζικό λογαριασμό  των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς, στ) απαιτήσεις που επιδικάζονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41   της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, λόγω διαπίστωσης παραβάσεων της Σύμβασης αυτής ή των Πρωτοκόλλων της, εξαιρουμένων των απαιτήσεων που επιδικάζονται για την παραπάνω αιτία προς αποκατάσταση υλικής ζημίας. Το εν λόγω ακατάσχετο ισχύει όταν η κατάσχεση επισπεύδεται για την ικανοποίηση απαίτησης δανειστή, που ανήκει στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στην περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143). ζ) απαιτήσεις που προβλέπονται σε ειδικότερους νόμους ως ακατάσχετες.

3. Η εξαίρεση των περ.  δ και ζ’ της παρ. 2 ισχύει και όταν η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα. Η εξαίρεση ισχύει μόνο στην έκταση που ο λογαριασμός παρουσιάζει υπόλοιπο που δεν υπερβαίνει, κατά το χρονικό διάστημα από την επιβολή της κατάσχεσης έως  και ένα μήνα μετά την καταβολή,  το ποσό της εξαιρούμενης από την κατάσχεση απαίτησης.

Το άρθρο 985 ΚΠΟΛΔ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 985

1. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αφότου του επιδοθεί το κατασχετήριο, ο τρίτος οφείλει να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε, αν έχει στα χέρια του το κατασχεμένο πράγμα και αν επιβλήθηκε στα χέρια του άλλη κατάσχεση και συνάμα να αναφέρει ποιος την επέβαλε και για ποιο ποσό. Όταν η κατάσχεση επιβάλλεται στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος, αυτό θα πρέπει να δηλώσει, αν υφίσταται στα χέρια του ακατάσχετη απαίτηση κατά την έννοια των περ. γ’, δ’ και ζ’ της παρ.2 του άρθρου 982.

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 998 κπολδ προστίθεται η λέξη «εφετειακής» ως προς τον αρμόδιο συμβολαιογράφο διενέργειας του πλειστηριασμού και η πρώτη παράγραφος του άρθρου διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 998

1. Το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον του συμβολαιογράφου της  εφετειακής περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται ενώπιον συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Το άρθρο 959 εφαρμόζεται και στον πλειστηριασμό ακινήτων.

Πηγή: ΟΔΕΕ

Γνωμοδότηση Άννας Πλεύρη, για την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων Κ.Πολ.Δικ.

Συνάδελφοι, 

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, εκ του γεγονότος της ασάφειας ως προς την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του Κ.Πολ.Δικ. ζήτησε και έλαβε από την Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, δικηγόρο Αννα Πλεύρη, σχετική γνωμοδότηση, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ στο πεδίο Νομική Επικαιρότητα / Γνωμοδοτήσεις. 

Συμπερασματικά και σύμφωνα με την γνωμοδότηση, η έναρξη ισχύος: 

1) των τροποποιήσεων που επήλθαν με τον Ν. 4842/2021 είναι η 1η Ιανουαρίου 2022 και

2) των τροποποιήσεων που επήλθαν με το άρθρο 175 του Ν. 4855/2021 είναι η 12η Νοεμβρίου 2021.

Γνωμοδότηση-Αννας-Πλεύρη-15.11.2021

Πηγή: ΟΔΕΕ

Οι “συμπληγάδες” της αναγκαστικής εκτέλεσης επί υποχρέωσης προς παράδοση ή απόδοση τέκνου και επί δικαιώματος επικοινωνίας γονέα με τέκνο-Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 950 ΚΠολΔ. από την Δρ. Άννα Πλεύρη

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι,

Με χαρά μοιραζόμαστε μαζί σας την προσφάτως δημοσιευθείσα στην ΕλλΔνη τ.4/2021.1034-1049 μελέτη της Επίκουρης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, δικηγόρου, κ . Άννας Πλεύρη, την οποία και ευχαριστούμε θερμά, για την αναγκαστική εκτέλεση βάσει του άρθρου 950 ΚΠολΔ μετά και την τελευταία τροποποίηση της διάταξης.
Η μελέτη μεταξύ άλλων, υπερθεματίζει για την αναγκαιότητα της διαπιστωτικής έκθεσης από τον Δικαστικό Επιμελητή στο Ελληνικό Δίκαιο.

Μελέτη-950-ΚΠολΔ-Α.Πλεύρη-ΕλλΔνη-τ.4-2021.1034-1049

Νόμος 4842/2021: Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Κυρίες  & κύριοι συνάδελφοι,

οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ. που τίθενται σε ισχύ την 01.01.2022 θα επιφέρουν ουσιώδεις αλλαγές στο έργο μας. 

Η παράταξη μας με επιμέλεια της κ. Ελένης Καπότου και τη συνδρομή του κ. Δημήτρη Γέμελου, συγκέντρωσε και κωδικοποίησε το σύνολο των αλλαγών που μας αφορούν, στο άρθρο που ακολουθεί.

Νόμος-4842-2021-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΚΠΟΛΔ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ – Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του ν. 4790/2021 στην αναγκαστική εκτέλεση

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

11/04/2021 │ 16:00-18:00

Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του ν. 4790/2021 στην αναγκαστική εκτέλεση.

https://youtu.be/MDs9n8nWsNw

(ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ)

Η ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ. (Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών) στην προσπάθεια της για άμεση και έγκυρη ενημέρωση, σας προσκαλεί αυτή την Κυριακή, 11/4/2021 και ώρα 16:00-18:00, στη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: “Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του ν. 4790/2021 στην αναγκαστική εκτέλεση”.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Επίκουρη καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δικηγόρος Δρ. Άννα Πλεύρη, έχουν προσκληθεί και θα συμμετέχουν τα μέλη της ομάδας νομολογίας της Ομοσπονδίας μας κ.κ. Αικατερίνη Γκουρνέλου και Χρήστος Μπούρας, ενώ την ομάδα των ομιλητών θα πλαισιώνουν τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της παράταξης μας  Ελένη Καπότου, Νικόλαος Αντωνίου και Δημήτρης Γέμελος.

Η εκδήλωση θα προβληθεί ζωντανά:

 • μέσω live streaming στην ιστοσελίδα της ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ., (επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.prosyde.gr),
 • μέσω της πλατφόρμας YouTube στο URL https://youtu.be/MDs9n8nWsNw (κάντε κλίκ ή αντιγραφή και επικόλληση τον σύνδεσμο),
 • και στην ομάδα της ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ. στο Facebook

Σχολιασμούς και ερωτήσεις αποκλειστικά για τη θεματολογία της εκδήλωσης, μπορείτε να υποβάλετε σε όλα τα διαθέσιμα μέσα:

 • με σχόλιο στην Ιστοσελίδα της ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ.,
 • με σχόλιο στο chat του YouTube,
 • με σχόλιο κάτω από την σχετική δημοσίευση στην ομάδα της ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ. στο Facebook,
 • και τέλος στο email μας info@prosyde.gr.

Σας Περιμένουμε.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ( Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ 48 /31- 3- 2021 Τεύχος Α).

 

Το χρονικό διάστημα από τις 7.11.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων, καθώς και στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, οι προθεσμίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία. Οι προθεσμίες που ανεστάλησαν κατά τα προηγούμενα εδάφια, δεν συμπληρώνονται, εάν δεν παρέλθουν επιπλέον δέκα (10) ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη τους.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ κ.λ.π.

1) Ματαιώνονται όλοι οι πλειστηριασμοί που αφορούν την κινητή περιουσία του οφειλέτη (εκτός των υποκειμένων εις φθορά), ακίνητα πλοία και αεροσκάφη, που είχαν οριστεί κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας έως τις 13- 5- 2021.

2)      Για τους πλειστηριασμού που ματαιώθηκαν από ‪7- 11- 2020‬ έως τις 13- 5- 2021  με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος και εντός 30 ημερών από την δημοσίευση του Ν 4790/2021 (ΦΕΚ 48 /31- 3- 2021Τεύχος Α)  και με την αρχικά ορισθείσα εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται νέα ημερομηνία του πλειστηριασμού    μετά την 16- 7- 2021 κατά παρέκκλιση των προθεσμιών που αφορούν την συνέχιση του πλειστηριασμού κατ’ άρθρα 973, 993 παρ. 2 και 1011Α  ΚΠΟΛΔ ή της ειδικής νομοθεσίας του ν.δ. 17/13-8-2023, εκτός αν πριν την έναρξη της αναστολής των προθεσμιών, ήτοι πριν την 7η -‪11- 2020‬  είχαν παρέλθει άπρακτες  οι προθεσμίες  ασκήσεως ανακοπής ( εδ. πρώτο παρ. 1 άρθρου 934ΚΠΟΛΔ)  δηλαδή των 45 ημερών ή είχε συζητηθεί η ήδη ασκηθείσα ανακοπή οπότε η νέα ημέρα του πλειστηριασμού  ορίζεται τηρούμενης της προθεσμίας του άρθρου 973, ακόμη και πριν την 16η -‪7- 2021‬.

Αν ο επισπεύδων δεν  ορίσει νέα ημερομηνία πλειστηριασμού εντός 30 ημερών από την δημοσίευση  του Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ 48 /31- 3- 2021 Τεύχος Α)    άλλος δανειστής μπορεί να επισπεύσει πλειστηριασμό, ο οποίος δεν μπορεί να διενεργηθεί πριν την 16- 7- 2021.

3)      Στις περιπτώσεις ορισμού ημέρας πλειστηριασμού κατά το άρθρο 966 ΚΠΟΛΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει έστω και μερικώς εντός του χρονικού διαστήματος από 7- 11- 2020 έως 13- 5- 2021 , ο πλειστηριασμός ματαιώνεται και ορίζεται νέα ημερομηνία πλειστηριασμού ακόμη και πριν την 16η -‪7- 2021‬, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.

4)      Οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται σύμφωνα με το άρθρο 973, 1006 παρ. 4 και 1011Α  ΚΠΟΛΔ με ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής έως 13- 5- 2021ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημερομηνία του πλειστηριασμού ακόμη και πριν την 16η -7-  2021, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή.

5)       Για το χρονικό διάστημα από ‪7- 11- 2020‬  έως την ημερομηνία λήξης του μέτρου προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των  δικαστηρίων δε τρέχουν τόκοι επιδικίας.

6)      ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.

Σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και βρίσκεται στην Ελλάδα και χαρακτηρίζονται ως πληγέντες κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3, και επιπλέον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4, αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του Ν 4790/2021 (ΦΕΚ 48 /31- 3- 2021 Τεύχος Α)  και έως την 31η.5.2021, η διενέργεια: (α) κατάσχεσης, (β) πλειστηριασμού, και (γ) αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου με βάση την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης κατά το άρθρο 943 και την παρ. 2 του άρθρου 1005 ΚΠολΔ, επί της κύριας κατοικίας των ανωτέρω φυσικών προσώπων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Η ως άνω αναστολή δεν εμποδίζει την επιδίκαση απαιτήσεων, την έκδοση διαταγής πληρωμής, την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση (άρθρο 924 ΚΠολΔ), καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ: Επιτρέπεται η επίδοση επιταγής, η αποβολή από ΑΛΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, που διατάσσεται με δικαστική απόφαση ή διαταγή απόδοσης μισθίου,  ή περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, η επίδοση αναγγελίας, η επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, η επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών,   η επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης άλλης ακίνητης περιουσίας πέραν της Α’ κατοικίας κ.λ.π.

 

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν, είτε τα ίδια, είτε ο/η σύζυγος, ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρ. 3 και 4.

Στα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην αναστολή του Νόμου 4790/2021 (ΦΕΚ 48 /31- 3- 2021 Τεύχος Α), η πλήρωση των κριτηρίων πιστοποιείται δυνάμει σχετικής βεβαίωσης πληγέντος, η οποία χορηγείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης .

Σε περίπτωση επικείμενου πλειστηριασμού και προκειμένου να εφαρμοστεί η αναστολή  η βεβαίωση  πρέπει να κοινοποιηθεί από το φυσικό πρόσωπο προς τον επισπεύδοντα δανειστή το αργότερο την δέκατη πέμπτη (15Π) ημέρα προ της ημερομηνίας διενέργειας του πλειστηριασμού. Σε κάθε περίπτωση, η προαναφερόμενη βεβαίωση γνωστοποιείται στα όργανα της εκτέλεσης βάσει του άρθρου 939 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΣΥΝΕΠΩΣ  ΚΑΤ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ:

α) Πλειστηριασμοί που είχαν οριστεί μέσα στο διάστημα της αναστολής έως και την 13-5-2021, αναστέλλονται και δεν πραγματοποιούνται. Από αυτούς:

α) Για όσους πλειστηριασμούς είχαν εξαντληθεί τα ένδικα μέσα ή δεν ασκήθηκαν από αυτόν που έχει έννομο συμφέρον, εντός 30 ημερών από την δημοσίευση του Ν. 4790,  με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος  κατ άρθρο 973, μπορούν να προσδιοριστούν εντός των νομίμων προθεσμιών του άρθρου αυτού και δη και πριν από την 16-7-2021.

β) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις Πλειστηριασμοί που είχαν οριστεί και ματαιώθηκαν από 7-11-2020 έως και την 13-5-202, υποχρεούται ο επισπεύδων, εντός 30 ημερών από την δημοσίευση του Ν. 4790, να κάνει δήλωση συνεχίσεως κατ άρθρο 973 και κατά παρέκκλιση των προθεσμιών του άρθρου αυτού, να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού, μετά την 16-7-2021. Αν δεν κάνει την ενέργεια αυτή ο επισπεύδων, τότε οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον και πληρεί τις προϋποθέσεις (εκτελεστό τίτλο, επιταγή κ.λ.π.), μπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασμό, αλλά θα οριστεί ημέρα πλειστηριασμού, μετά την 16-7-2021.

γ) Πλειστηριασμοί που είχαν οριστεί έως 13-5-2021 με δήλωση συνεχίσεως κατ άρθρο 973, 1006Α (αναγγελία που είχε εγγραφεί στο Υποθ/κείο ή το Κτηματολογικό Γραφείο, ανάλογα) και 1011Α (πλειστηριασμός πλοίου), ματαιώνονται και προσδιορίζονται και πριν την 16-7-2021, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στην διάταξη αυτή.

ΑΡΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ (ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ), ήτοι κατασχέσεις που έγιναν πριν την 7-11-2021 και ανεστάλησαν οι περαιτέρω πράξεις γιά την περάτωση της προδικασίας του πλειστηριασμού:

Συνεχίζεται κανονικά η προδικασία και οι προθεσμίες υπολογίζονται: ως έναρξη η ημέρα σύνταξης της κατασχετηρίου εκθέσεως και το δεκαήμερο κατάθεσης και δεκαπενθήμερο έκδοσης αποσπάσματος, επίδοση και δημοσίευση αυτού και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν εντός αυτών, συνεχίζεται με τη λήξη της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων αλλά προσαυξάνονται κατά 10 ημέρες. Δηλαδή ότι ισχύει π.χ. σε μια κατάσχεση που έγινε 30 Ιουλίου και παρεμβάλλεται ο Αύγουστος, πλην όμως έχουμε και επί πλέον ένα δεκαήμερο από την εκπνοή των προβλεπόμενων προθεσμιών. Όλες οι διακοπείσες προθεσμίες αρχίζουν και μετράνε από το πέρας της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και προσαυξάνονται κατά δέκα ημέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δεκαήμερο αυτό αφορά για πράξεις που έγιναν πριν την αναστολή ήτοι πριν την 7-11-2021 και δεν συμπληρώθηκε η κατά νόμο προβλεπόμενη προθεσμία (τριήμερο επιταγής, 24ωρο για ασφαλιστικά, 20ήμερο για διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, περαίωση προδικασίας πλειστηριασμού κ.λ.π.), δηλαδή αν επιδόθηκε π.χ. επιταγή την 5-11-2021, τότε έχουμε το τριήμερο σύν δέκα ημέρες. Οσες επιταγές επιδοθούν από Τρίτη 6-4-2021, δεν ισχύει το δεκαήμερο και εκτελούνται κανονικά μετά την παρέλευση τον νομίμων προθεσμιών, όπως και πριν την αναστολή ίσχυε. Επιταγές που επιδόθηκαν πριν την 7-11-2021 και είχε παρέλθει η νόμιμη προθεσμία, εκτελούνται κανονικά, μετά την 6-4-2021.

Ερώτημα: θα πραγματοποιηθεί ο πλειστηριασμός αυτός, που η κατάσχεση έγινε πριν την 7η Νοεμβρίου και προσδιορίστηκε πλειστηριασμός μετά την 13-5-2021?

α) Αν οι προθεσμίες για την άσκηση των ενδίκων μέσων (933 παρ. 2 και έκδοση της απόφασης), επαρκούν, τότε ο πλειστηριασμός γίνεται κανονικά.

β) Αν δεν επαρκούν οι ανωτέρω προθεσμίες, τότε ματαιώνεται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού, κατ άρθρο 973 και τηρουμένων των προθεσμιών του άρθρου αυτού.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ και γενικά εκτελεστών τίτλων με επιταγή.

Η επίδοση επιταγής προς εκτέλεση γίνεται κανονικά και επιτρέπεται και για τα πρόσωπα που δεν μπορεί να γίνει εκτέλεση μέχρι 31-5-2021 έστω και αν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον Ν. 4790.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εμείς μέχρι στιγμής δεν έχουμε ούτε υποχρέωση, ούτε τρόπο διαπίστωσης, αν ο καθού η εκτέλεση, υπάγεται στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.4790 (πληγέντες από τον covid 19). Πρέπει πρώτα να εκδοθεί η ανάλογη ΚΥΑ που θα καθορίζει τον τρόπο ελέγχου και μετά θα αποφασίσουμε πως θα ενεργήσουμε. Μέχρι στιγμής αυτό είναι ευθύνη του καθού να το γνωστοποιήσει κατ άρθρο 939 και του επισπεύδοντος

ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ:

Απαγορεύονται μέχρι 31-5-2021 αποβολές με βάση περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, για πρόσωπα πληγέντα από τον covid 19 και μόνο γιά την κύρια κατοικία τους, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 943 και 1005 παρ. 2 του Κ. Πολ. Δικον.(υπέρ και κατά των ειδικών και καθολικών διαδόχων τους κ.λ.π.).

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ:

Επιβάλλονται κανονικά, εξαιρουμένων των περιπτώσεων του άρθρου 86 (Προσοχή στην παρ. 5, εδάφ. στ. του άρθρου αυτού) και των περιπτώσεων που ίσχυαν και πριν την αναστολή (πρώτη κατοικία, υπερχρεωμένα κ.λ.π.).

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ:

Τα πρόσωπα που τυγχάνουν του ευεργετήματος του άρθρου 86 του Ν. 4790 και επίκειται πλειστηριασμός εναντίον τους, οφείλουν να γνωστοποιήσουν την βεβαίωση ότι υπάγονται στις ρυθμίσεις αυτές, 15 ημέρες το αργότερο, πριν τον πλειστηριασμό στα όργανα εκτελέσεως, κατ άρθρο 939 Κ. Πολ. Δικον. και με τους τρόπους που αναφέρονται σε αυτό.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ κ.λ.π.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Αν η συζήτηση δεν έγινε την ημέρα, μέχρι την οποία ισχύουν και ματαιώθηκε η συζήτησή τους την ημέρα αυτή, λογίζονται αυτοδικαίως ότι παρατείνονται μέχρι την νέα δικάσιμο που θα οριστεί. Άρα δεν εκτελούμε μέχρι την νέα δικάσιμο και σε κάθε περίπτωση τα λαμβάνουμε υπόψιν μας, αν μας γνωστοποιηθούν και δεν εκτελούμε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΕΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ Αντιπρόεδρος ΟΔΕΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΥΡΝΕΛΛΟΥ

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις» και στην οποία συμπεριλαμβάνεται η τροποποίηση του άρθρου 1 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (ν. 2318/1995) με την προσθήκη στο έργο του Δικαστικού Επιμελητή της σύνταξης διαπιστωτικών εκθέσεων για πραγματικά περιστατικά, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση.

Continue reading ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

Ένα δύσκολο για τον Δικαστικό Επιμελητή – και όχι μόνο – ζήτημα εκτέλεσης, είναι η κατάσχεση αξιογράφων στα χέρια τρίτου.

Στο άρθρο 983 § 3 του Κ.Πολ.Δ., ενόψει της παραπομπής από το άρθρο αυτό στο 954 § 1, με τη διαδικασία που ακολουθείται, απαιτείται η ουσιαστική παρεμβολή του δικαστικού επιμελητή. Είναι αλήθεια ότι το ζήτημα αυτό μας έχει απασχολήσει και προβληματίσει, διότι είναι από τις περιπτώσεις όπου υφίσταται κενό θα έλεγα, στην ερμηνεία της διάταξης.

Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου, των απαιτήσεων από τίτλους εις διαταγήν (δηλαδή τους πιστωτικούς τίτλους, που ενσωματώνουν ορισμένη απαίτηση, η οποία πρέπει να πληρωθεί στον νόμιμο κομιστή του τίτλου, όπως είναι οι συναλλαγματικές, τα γραμμάτια εις διαταγή, οι επιταγές κ.λ.π., δηλαδή τα υπό στενή έννοια αξιόγραφα) συντελείται με την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο και σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και με την αφαίρεση κατ’ άρθρον 954 § 1, του Κ.Πολ.Δ. του τίτλου από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και την παράδοση του τίτλου σε εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται.

Προκύπτει, λοιπόν, από τη διάταξη αυτή, ότι για τις απαιτήσεις από τίτλους εις διαταγή, συστατικό στοιχείο του πραγματικού της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου συνιστά προσθέτως και η αφαίρεση του τίτλου από τον καθού η εκτέλεση, η έλλειψη του οποίου καθιστά την κατάσχεση ανυπόστατη και κατά συνέπεια μη δεσμευτική για τον τρίτο, ο οποίος δεν υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να προβεί στην κατά άρθρο 985 δήλωση.

Σημειώνεται ότι για την αφαίρεση του τίτλου εις διαταγή δεν απαιτείται ιδιαίτερος τίτλος, αφού αυτή γίνεται κατ’ επιταγήν του άρθρου 983 § 3 Κ.Πολ.Δ., και συνεπώς αρκεί γι’ αυτή, ο εκτελεστός τίτλος για τη χρηματική απαίτηση και η βάσει αυτού έκθεση επίδοσης με επιταγή.

Ο δικαστικός επιμελητής, συνεπώς, θα αφαιρέσει τον τίτλο εις διαταγή από την κατοχή του καθού η εκτέλεση οφειλέτη, και δικαιούχου της απαίτησης αυτής και θα παραδώσει αυτόν στον υπερού η εκτέλεση, συντάσσοντας την κατά άρθρο 954 § 2 του Κ.Πολ.Δ. έκθεση, η οποία πρέπει να περιέχει τα στοιχεία των άρθρων 117 και 954 § 1. Συστατικό στοιχείο της κατάσχεσης είναι και η επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο, ενώ η επίδοση του ιδίου κατασχετηρίου στον καθού η εκτέλεση αποτελεί στοιχείο του κύρους της κατάσχεσης.

Η αφαίρεση, όμως, κατά την § 3 του 983 του Κ.Πολ.Δ., πρέπει να προηγείται έναντι των επιδόσεων, αφού οι συνέπειες της κατάσχεσης τοποθετούνται, σύμφωνα με το 984 του Κ.Πολ.Δ., στις επιδόσεις του κατασχετηρίου. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ, ότι με την παράδοση του τίτλου από τον δικαστικό επιμελητή στον υπερού η εκτέλεση, δεν υπάρχει χρονική οριοθέτηση από τον νόμο για την ολοκλήρωση της κατάσχεσης με την κοινοποίηση του κατασχετηρίου.

Με την αφαίρεση του τίτλου και τη συντέλεση της κατάσχεσης, ο κατασχών δεν καθίσταται νόμιμος κομιστής του τίτλου, ούτε και δικαίωμα οπισθογράφησης έχει, γιατί η αφαίρεση του τίτλου και η κατάσχεση της ενσωματωμένης σε αυτό απαίτησης, δεν επέχει θέση οπισθογράφησης, αλλά ο σκοπός της είναι η αποτροπή της περαιτέρω κυκλοφορίας, γι’ αυτό ο κατασχών με την κατάσχεση, απλώς για την είσπραξη της απαίτησης νομιμοποιείται.

Σχετική είναι και η διάταξη του άρθρου 30 § 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, που αναφέρεται στην κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου και σύμφωνα με την οποία η κατάσχεση τίτλων εις διαταγή διενεργείται κατά τα άρθρα 983 § 3 και 954 § 1 του Κ.Πολ.Δ.

(από παρέμβαση του Ευθυμίου Πρεκετέ, που έγινε σε συνέδριο της Ένωσης Δικονομολόγων Ελλάδας, με θέμα «Κατάσχεση στα χέρια τρίτου»).

Ενημέρωση επί νομικών θεμάτων

Α. – Εγγραφή κατάσχεσης επί κατασχεμένου.

Ξεκαθαρίζει το τοπίο σε ό,τι αφορά την επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης σε αναγκαστικώς κατασχεθέν ακίνητο, όταν η κατάσχεση έχει επιβληθεί με την παλιά διαδικασία. Με τη διαδικασία, δηλαδή, που εφαρμοζόταν προ της 1-1-2016.

Αρκετοί Υποθηκοφύλακες ή Προϊστάμενοι Κτηματολογικών Γραφείων, ανά την περιφέρεια, είχαν την άποψη, την οποία μάλιστα στήριζαν και σε θεωρητική άποψη πολύ γνωστής καθηγήτριας Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Σχολής. Στηριζόμενοι λοιπόν σε αυτήν την άποψη δέχονταν να εγγράψουν δεύτερη αναγκαστική κατάσχεση αν η πρώτη είχε εγγραφεί μετά την 1-1-2016 ενώ αρνούνταν, με έγγραφο άρνησης, να εγγράψουν όμοια αν η πρώτη κατάσχεση είχε εγγραφεί μέχρι την 31-12-2015.

Είχαμε εκφράσει από τότε πως η άποψη αυτή δεν ερμηνεύει σωστά το νόμο αφού αυτός σαφώς και χωρίς την παραμικρή αμφιβολία ξεκαθάριζε πως είναι παράλληλες διαδικασίες που η μία δεν επηρεάζει την άλλη.

Παρόλα αυτά το ζήτημα υπήρξε και όπως ήταν φυσικό οδηγήθηκε στα δικαστήρια, όπου πλέον άρχισαν να εκδίδονται διαδοχικές αποφάσεις που κρίνουν πως κακώς οι προϊστάμενοι των Κτηματολογικών Γραφείων αρνούνται την εγγραφή της κατάσχεσης και τους υποχρεώνει να εγγράψουν την κατάσχεση στα αρμόδια Κτηματολογικά Φύλλα. Η απόφαση 557/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας υποχρεώνει την Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Κέρκυρας να πράξει τα παραπάνω.

Στην ίδια κατεύθυνση και νομική ερμηνεία οδηγούνται και οι με αριθμούς 58/2017, 59/2017 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 64/2017 Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης αποφάσεις οι οποίες έκριναν ως νόμω αβάσιμους τους αντίστοιχους λόγους ανακοπής και απέρριψαν αυτές. Continue reading Ενημέρωση επί νομικών θεμάτων