ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΣΗΜΩΝ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ-ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2014 – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

(Από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας)

Έλλειψη ενσήμων

  • Επειδή η προμήθεια των ενσήμων ΤΥΔΕ δεν μπορεί να γίνει από την Τράπεζα, λόγω της τραπεζικής αργίας ύστερα και από συνεννόηση με τον Δ/ντή του Ταμείου μας, θεωρούμε ότι μας καλύπτει (και δε θα γίνεται η επικόλληση των ενσήμων αυτών) η εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης – που σας δημοσιεύουμε – διότι: «όσο διάστημα συνεχίζεται η τραπεζική αργία, εμποδίζει την εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων και ως εκ τούτου συνιστά λόγο ανωτέρας βίας η οποία, κατά γενική αρχή του δικαίου, αναστέλλει την αντίστοιχη υποχρέωση του υπόχρεου».

 

Εγκύκλιος Υπουργείου Δικαιοσύνης – Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015

Θέμα: «Διευκρινίσεις για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά την τραπεζική αργία»

Σχετ.: α) Π.Ν.Π. της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α΄ 65), β) Π.Ν.Π. της 30ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α΄ 66), και γ) Υ.Α. ΓΔΟΠ 0000937ΕΞ2015/ΧΠ 2255/6-6-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1391)

Με τα ανωτέρω σχετικά κηρύχθηκε και παρατάθηκε τραπεζική αργία, χωρίς στις εξαιρέσεις να έχουν συμπεριληφθεί οι τραπεζικές εργασίες που σχετίζονται με εκταμιεύσεις για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η έκδοση και κατάθεση, εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, σχετικών γραμματίων καταβολής ή άλλων, πάσης φύσεως, παραβόλων. Επομένως, η τραπεζική αργία, για όσο διάστημα συνεχίζεται, εμποδίζει την εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων και, ως εκ τούτου, συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, η οποία κατά γενική αρχή του δικαίου αναστέλλει την αντίστοιχη υποχρέωση του υπόχρεου.

Κατόπιν τούτων και για όσο διάστημα συνεχίζεται η τραπεζική αργία, προκύπτει αναστολή της υποχρέωσης εκπλήρωσης πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων και ιδίως καταβολής εισφορών, παραβόλων, γραμματίων και δικαστικών ενσήμων, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή καταβολής πάσης φύσεως εγγυοδοσιών ή εφ άπαξ ή σε δόσεις χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής. Συνεπώς, τα ασκούμενα ένδικα βοηθήματα ή μέσα δεν ενδείκνυται να απορρίπτονται ως απαράδεκτα, λόγω απλώς της έλλειψης βεβαίωσης καταβολής των αντίστοιχων ποσών.

Αυτονόητο είναι ότι με τη λήξη της τραπεζικής αργίας αίρεται και ο σχετικός λόγος ανωτέρας βίας και αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων οικονομικών υποχρεώσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 

Επιδόσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

 

  • Μετά από παρέμβαση του Προέδρου της Ομοσπονδίας προς τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οι επιδόσεις στο Ταμείο, στην οδό Ακαδημίας αρ. 40, δεν θα θυροκολλούνται πλέον και θα παραλαμβάνονται κανονικά όπως και πριν την κήρυξη της τραπεζικής αργίας.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)