Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ

Δραματική μείωση της δουλειάς μας

Με την συνεχώς αυξανόμενη οικονομική και όχι μόνο, κρίση, η συρρίκνωση της εργασίας και των δικαστικών επιμελητών είναι δραματική.

Σας καταθέτουμε ενδεικτικά στοιχεία της μείωσης κατά τα 3 τελευταία χρόνια.

Image201503111341

Πιο κάτω θα δείτε και τις προτάσεις μας για την σωτηρία του επαγγέλματός μας, διότι οι καλές ημέρες του παρελθόντος με τον μεγάλο όγκο των επιδόσεων και των εκτελέσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Ρήξη με τη διαπλοκή και τη διαφθορά 

Η διαφθορά κι η διαπλοκή επιδρά καταλυτικά και στη συνείδηση των δικαστικών επιμελητών και όχι μόνο σε εποχές κρίσης.

Δημιουργεί και αναπαράγει ένα σύστημα ανισότητας, αναξιοκρατίας και με οικονομικούς όρους «αθέμιτου ανταγωνισμού» μετατρέποντας μεγάλες πηγές εργασίας – και όχι μόνο – σε έναν ιδιωτικό μηχανισμό εξυπηρέτησης κέρδους για ορισμένους «ημετέρους» που «συνθηκολογούν» (εδώ θα πρέπει να συμπληρώσουμε και τα ρουσφέτια και τις «διεφθαρμένες» πολιτικές και συνδικαλιστικές, άρρωστες πρακτικές του χθές που συνεχίζονται, δυστυχώς, ακόμη) προσφέροντας ενδεχομένως και «αντίτιμο» στον εντολέα, αποκλείοντας έτσι την πρόσβαση στις πηγές αυτές των έντιμων Δικαστικών Επιμελητών που δεν ανήκουν στον κύκλο αυτό.

Το πιο τραγικό όμως είναι ότι οι πρακτικές αυτού του είδους καλλιεργούν τον εθισμό στη διαφθορά, αποθεώνουν την κουλτούρα του μικροσυμφέροντος και του ρουσφετιού, καθιστούν ευάλωτους νέους συναδέλφους, αφού έτσι κινητοποιούνται γλοιώδεις μηχανισμοί εξαγοράς και εξαχρειώσεως συνειδήσεων και με επιπλέον επιβράβευση κάθε αθλιότητας.

Για όλα αυτά θα δώσουμε τις μάχες μας για την κατεδάφιση αυτών που υπηρετούν αυτού του είδους την φαυλότητα αλλά και αυτών που είναι συνοδοιπόροι της κουλτούρας της διαφθοράς.

Καθοριστική χρονιά για το μέλλον του κλάδου το έτος 2016

Η σωτηρία του κλάδου με δεδομένο ότι μειώθηκε δραματικά η ύλη των επιδόσεων και των εκτελέσεων είναι αφ’ ενός η μείωση των οργανικών θέσεων και αφ’ ετέρου η ανάληψη νέων δραστηριοτήτων.

Και εδώ πρέπει να στηριχθεί η πολιτική μας τον επόμενο χρόνο και να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα δύο αυτά σημεία, δεδομένου ότι από το 2016 ο κλάδος μας θα στελεχώνεται μόνο από πτυχιούχους Νομικών Σχολών.

Στόχοι μας – Προτάσεις μας

Μείωση οργανικών θέσεων

Ως χώρα της Ευρώπης έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό -2.131- Δικαστικών Επιμελητών.

Η Γαλλία με πληθυσμό 65.000.000 έχει 3.000 Δικαστικούς Επιμελητές, το Βέλγιο με πληθυσμό 10.000.000 έχει 550 Δικαστικούς Επιμελητές.

(Σημειώνουμε επίσης, ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Δικαστικοί Επιμελητές έχουν και τις δραστηριότητες που σας αναφέρουμε πιο κάτω).

Ανάληψη νέων δραστηριοτήτων

(Καταγράφονται και στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης και συνάδουν με το ρόλο των Δικαστικών Επιμελητών)

• Διαπιστωτικές Πράξεις – Καταγραφή και αναφορά αποδεικτικών στοιχείων

Στα καθήκοντα του Δικαστικού Επιμελητού εντάσσονται και οι διαπιστωτικές πράξεις (λειτουργεί ως προνομιακός μάρτυρας στη διαπίστωση ενός γεγονότος π.χ. για το μίσθιο που έχει ζημιές μετά από έξωση, για ζημιές που προκαλούν οι εργολάβοι σε δημόσια έργα, χρησιμοποιώντας και φωτογραφικό υλικό κ.λ.π.).

Στις διαπιστωτικές πράξεις οι Δικαστικοί Επιμελητές είναι το μάτι του Δικαστή.

• Φιλικός διακανονισμός – Ανάληψη χρεών – Διαμεσολάβηση

Ο Δικαστικός Επιμελητής – δημόσιος λειτουργός – και μόνο αυτός νομιμοποιείται να μετατρέπει την είσπραξη βάσει διαμεσολάβησης φιλικού διακανονισμού σε αναγκαστική εκτέλεση χωρίς εκτελεστό τίτλο.

Οι δραστηριότητες εξωδικαστικής είσπραξης ή με συμβιβασμό ανάγονται στο ρόλο μόνο των Δικαστικών Επιμελητών υπό την έννοια ότι η αποστολή του είναι να επιβάλλει την τήρηση των κανόνων δικαίου, οι οποίοι προστατεύουν ή
περιορίζουν τα ένδικα συμφέροντα.

• Η σύνταξη εξώδικων επιστολών

• Η έκδοση διαταγών πληρωμής

• Διεξαγωγή πλειστηριασμών – Μεσεγγύηση

Επίσης στις αρμοδιότητές του εντάσσεται και η διεξαγωγή πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων, αλλά και η μεσεγγύηση (ορίζεται ο ίδιος μεσεγγυούχος π.χ. ενός πλοίου με αρκετά μεγάλες χρηματικές απολαβές).

• Η σφράγιση – αποσφράγιση και απογραφή πτωχευτικής περιουσίας.

• Οι πτωχευτικές διαδικασίες.

• Πρόσβαση σε Δημόσια Αρχεία – Κτηματολογικά Γραφεία

Οι δικαστικοί επιμελητές που είναι εφοδιασμένοι με εκτελεστό τίτλο έχουν πρόσβαση σε όλα τα δημόσια αρχεία (και με ηλεκτρονικό τρόπο πρόσβασης – Ε9).

Γνωστοποιούνται σ’ αυτούς τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτου, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία είναι αναγκαία για τηνάσκηση δημόσιας εξουσίας και για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος και παρακάμπτεται η διάταξη περί φορολογικού απορρήτου.

• Αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής στις εκλογές

Παρ’ ότι ακόμη δεν ευδοκίμησε η προσπάθεια με την πρόταση που κατέθεσε παλαιότερα η Ομοσπονδία να είμαστε αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής στις εκλογές, το αίτημά μας θα πρέπει να είναι διαρκείας.

Ευελπιστούμε ότι η πρότασή μας εν τέλει θα γίνει αποδεκτή, διότι δεν είναι δυνατόν να μην είμαστε παρόντες σε εκλογικές διαδικασίες, όντες συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης.

Σημειώνουμε επίσης το γεγονός ότι από το 2016 ο κλάδος μας θα στελεχώνεται μόνο από πτυχιούχους της Νομικής Σχολής και τούτο από μόνο του ισχυροποιεί την πρότασή μας.

• Η παροχή νομικών συμβουλών.

• Εκπροσώπηση των μερών ενώπιον των δικαστηρίων – η εκπλήρωση αποστολών που τους αναθέτουν τα δικαστήρια.

• Η κατάρτιση ιδιωτικών συμφωνητικών και εγγράφων.

• Η διδασκαλία.

Ακόμη:

• Η υλοποίηση του άρθρου 139 παρ. 2 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών για ίση κατανομή της ύλης των Τραπεζών και του Δημοσίου.

(ήδη έχει δρομολογηθεί)

• Η υλοποίηση του άρθρου 51 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (όχι με την ευτέλεια, την προχειρότητα, τον «ύποπτο» τρόπο και δίχως τα ποσοστά που προβλέπει ο νόμος, όπως έγινε στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου το Νοέμβριο του 2013).

Μείωση της ετήσιας εισφοράς (ταυτότητα)

• Πρόταση για τροποποίηση του άρθρου 117 (γ) του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών για μείωση της ετήσιας εισφοράς (ταυτότητα) των Δικαστικών Επιμελητών.

Δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς στην οικονομική κρίση που πλήττει τους Δικαστικούς Επιμελητές και στη δυσκολία είσπραξης των αμοιβών τους σε συνάρτηση με τη μεγάλη μείωση της επαγγελματικής ύλης.

Μείωση εξόδων παραστάσεως

• Πρόταση για τροποποίηση του άρθρου 137 παρ. 2 και 3 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών για μείωση των εξόδων παραστάσεως.

Οι εκλεγμένοι στα όργανα πρέπει εμπράκτως να αποδεικνύουν τη συμπόρευση και τη συμπαράστασή τους προς τους πληττόμενους συναδέλφους με τη μείωση των αποζημιώσεων προς όλους τους εκλεγμένους που κατέχουν θέσεις
ευθύνης στα θεσμικά όργανα.


Συνεχής επιμόρφωση – κατάρτιση των Δικαστικών Επιμελητών με χρηματοδότηση από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δικαιοσύνη


Νίκος Αντωνίου

Οι προτάσεις μας εύκολα μπορούν να γίνου πραγματικότητα, αρκεί να το θέλουμε όλοι μας. Η ΠΡΟΣΥΔΕ, κάθε φορά και πάντα στη πρώτη γραμμή, υπόσχεται πράγματα που μπορούν να δρομολογηθούν και σιγά – σιγά να υλοποιηθούν και απο ότι έχετε διαπιστώσει, έχουν γίνει αρκετά μέχρι σήμερα, κι άλλα βρίσκονται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας προκείμενου να κατατεθούν στους αρμόδιους φορείς.
Θέλουμε δίπλα μας νέους ανθρώπους, νέα μυαλά, με δυνατές σκέψεις και ιδέες, το μέλλον βρίσκεται στα δικά μας χέρια, έτσι ώστε ο δικαστικός επιμελητής με τα νέα εργασιακά δεδομένα που θα προκύψουν και τις νέες τεχνολογίες να εξελιχθεί σ’ ένα βασικό παράγοντα – συλλειτουργό της δικαιοσύνης και της κοινωνίας γενικόταρα. Γιατί για να υπάρχουμε εμείς, θα πρέπει να μας χρειάζεται το κοινωνικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε κόντρα στο κατεστημένο. Ελάτε λοιπόν δίπλα μας να αλλάξουμε όλοι μαζί τα βασικά δεδομένα του επαγγέλματός μας και την εικόνα του προς τα έξω, στον απλό πολίτη, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη χρησιμότητά μας σ’ αυτους.

Πέτρος Μακαριάδης

Η υλοποίηση του άρθρου 139 είναι ζωτικής σημασίας ενέργεια που πρέπει και επιβάλλεται να δρομολογηθεί καθώς δε μπορεί τουλάχιστον ως προς το δημόσιο αλλά σε ένα βαθμό και στις τράπεζες που έιναι και αυτές σ ένα καθεστώς χρηματοδότησης απο όλους τους φορολογουμένους πολίτες ( μέσω ΤΧΣ το δημόσιο ειναι μεγαλομέτοχος και μεγάλο μέρος για την ανακεφαλαιοποίηση τους αναλήφθηκε απ τους φορολογουμένους ) να υπάρχουν Πατρίκιοι και πληβείοι και ο αρκετά μεγάλος όγκος δουλειάς που έχουν να μοιράζεται τελείως ανισομερώς, έτσι ώστε κάποιοι να παίρνουν τη μερίδα του λέοντος ή και ολόκληρη τη μερίδα και άλλοι να παίρνουν τα κόκκαλα η στην περίπτωση των τραπεζών να ειναι και τελείως αποκλεισμένοι απο την ύλη αυτή. Ιδού η Ρόδος λοιπόν ιδού και το πήδημα για όποια συνδικαλιστική παράταξη θέλει να εξυπηρετήσει πραγματικά τα συμφέροντα όλων και όχι λίγων ή κάποιον να το παλέψει πραγματικά και να το καταφέρει, χωρίς δικαιολογίες οτι δε γίνεται κτλ κτλ. Αν πραγματικά το θέλει ο κλάδος μπορεί να γίνει.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)