Επιδόσεις προτάσεων υποψηφίων βουλευτών και δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2015

  (Από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας)

Επιδόσεις προτάσεων υποψηφίων βουλευτών και δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών

  1. Στις 9 Ιανουαρίου 2015 λήγει η προθεσμία για την επίδοση της πρότασης υποψηφίων βουλευτών
  • Στην πρόταση υποψηφιότητας αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η ιδιότητα και η ακριβής διεύθυνση. Στην πρόταση ή τη δήλωση αποδοχής υποψηφιότητας πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται:

α) Σε ποίου δήμου του Κράτους το μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο είναι γραμμένος ο υποψήφιος,

β) το έτος γέννησης και

γ) ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν υπέβαλε ούτε αποδέχτηκε πρόταση υποψηφιότητας σε άλλη εκλογική περιφέρεια.

  • Στην πρόταση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο γραμμάτιο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας για κατάθεση χρηματικού ποσού εκατόν σαράντα έξι € και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (146,74).
  • Η επίδοση των προτάσεων υποψηφίων γίνεται με παραγγελία των ίδιων ή κάθε εκλογέα με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των υποψηφίων δικαστηρίου. 

Σημείωση: Στην Αθήνα οι επιδόσεις των προτάσεων υποψηφίων βουλευτών γίνονται στο Κτίριο 6, 1ος όροφος, γραφείο 113. 

  1. Στις 12 Ιανουαρίου 2015 λήγει η προθεσμία για την επίδοση στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου των δηλώσεων για την κατάρτιση των συνδυασμών.
  • Η δήλωση, με την οποία καταρτίζεται ο συνδυασμός, επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή κατατίθεται με απόδειξη στο γραφείο του.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)