ΜΙΑ ΨΥΧΡΑΙΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Μερικές μέρες μετά την πραγματοποίηση της Γ.Σ του Συλλόγου μας και ενώ πια καταλάγιασε η «σκόνη» και ο «ήχος» από τα πυροτεχνήματα ήλθε η ώρα της αλήθειας για όσα έλαβαν χώρα εκεί.

Παρατήρηση 1η  

Οι αποφάσεις κάθε Γ.Σ πού έχει συγκληθεί νόμιμα και έχει τις απαραίτητες απαρτίες και πλειοψηφίες είναι απόλυτα σεβαστές από όλους καθώς αυτό επιτάσσει η Δημοκρατική αρχή. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο.

Παρατήρηση 2η

Στοιχειώδης σεβασμός στο Σώμα των συναδέλφων θα επέβαλε οι εισηγήσεις των δύο εισηγητών επί των θεμάτων της Γ.Σ να έχουν τεθεί υπόψη των συναδέλφων προς ενημέρωση τους πριν κληθούν να αποφασίσουν επί ζητημάτων τόσο σοβαρών για το μέλλον τους και τον κλάδο.

Παρατήρηση 3η

Κανόνας της Δημοκρατικής λειτουργίας κάθε συλλόγου αποτελεί η δυνατότητα έκφρασης όλων των απόψεων ακόμη και των πιο μειοψηφικών. Εν προκειμένω επιχειρήθηκε η μεθόδευση της -επί της ουσίας- απαγόρευσης έκφρασης της άποψης της παράταξης μας, καθώς μέσα από σκηνοθετημένες αντιδράσεις «συναδέλφων» δόθηκε ελάχιστος χρόνος ομιλίας στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και πρόεδρο της παράταξης μας και στον αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ενωσης Δικαστικών Επιμελητών. Το ίδιο συνέβη και με τους λοιπούς ομιλητές, στους οποίους διατέθηκαν μόλις 3 λεπτά ομιλίας στον καθένα την ώρα που οι εισηγητές μίλησαν από μια ώρα έκαστος .

Οπως λέει και ο ποιητής ΚΙΣΣΑ «ΕΚΡΑΞΕ – Ω ΦΩΝΉ ΣΤΡΙΓΓΙΑ»! (Κωστής Παλαμάς)

 Αποτέλεσμα της ως άνω πρακτικής ήταν να μηδενισθεί ο ήδη ελάχιστος χρόνος ομιλίας του προέδρου της Ομοσπονδίας και των λοιπών ομιλητών και να μην τεθούν υπόψη των συναδέλφων όλα τα δεδομένα και οι παράμετροι σε σχέση με το ζήτημα των αμοιβών και με την εναλακτική πρόταση που έχει ήδη υποβληθεί για την υιοθέτηση του μοντέλου των ενιαίων αμοιβών.

Στα πλαίσια της δέσμευσής μας για συνεχή ενημέρωση σας παραθέτουμε όλα τα σχετικά έγγραφα με την σειρά των γεγονότων: α) πρώτη ενημέρωση Μάρτιο – Απρίλιο τρέχοντος έτους που  έλεγε «Αναθεώρηση των απαιτήσεων, προκαθορισμένων αμοιβών και αποκλειστικών δραστηριοτήτων για τους δικαστικούς επιμελητές προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις  βέλτιστες  πρακτικές στην EE» κ.λ.π  

Ολο το κείμενο της TROIKA προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ (MEFP / MOD  10.04.2014)

Action

Comments

Δικαστικοί Επιμελητές:

Αναθεώρηση των απαιτήσεων, προκαθορισμένων αμοιβών και αποκλειστικών δραστηριοτήτων για τους δικαστικούς επιμελητές προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις βέλτιστες πρακτικές στην EE.

Review any requirements, fixed fees and reserved activities for court bailiffs in line with…

Πρέπει να ανατεθεί η μελέτη και αφού ολοκληρωθεί  και εγκριθεί από τον Υπουργό, να αποσταλεί στην Επιτροπη Ανταγωνισμού προκειμένου vα διατυπώσει τη γνώμη της, ώστε να προχωρήσουμε στην επόμενη   δράση…

Δικαστικοί Επιμελητές:

Υιοθέτηση νομοθεσίας για την τροποποίηση αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων περιορισμών σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Adopt legislation to amend unjustified or disproportionate requirements according to the…

 

 Άμεση απάντηση της Ομοσπονδίας δια του προέδρου της με υπόμνημα για την αναθεώρηση απαιτήσεων 35 σελίδων ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ: στις αμοιβές μας – ΦΕΚ – στην άρση γεωγραφικών περιορισμών στην άσκηση του επαγγέλματος.

Ολο το κείμενο της απάντησης της Ομοσπονδίας στην σελίδα της ODEE.GR

Β) δεύτερη ενημέρωση:

Στο τέλος ΙΟΥΛΊΟΥ νέο κείμενο από την TROIKA προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης :

Για τους Αγγλομαθείς

In order to continue our fruitful discussion and conclude on the necessary reforms, we would appreciate it if you could provide us with:

On court bailiffs:

  • A comprehensive list of activities performed by court bailiffs (including benchmarking with other countries)
  • An analysis/explanation of the link between entry requirements to the profession (i.e. law degree) and the functions performed by Bailiffs including a proposal for optimizing this link in accordance with practices in other European countries
  • A proposal to eliminate current geographical restrictions vis-a-vis numerus clauses while securing service throughout Greece
  • A review of the full structure of the fees and proposal for rationalizing them

This material is important for moving forward the discussion and deciding upon specific policy actions. Therefore we would appreciate receiving it by late August.

Και ζητούν την απάντηση μέχρι τέλους Αυγούστου.

Η επίσημη ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ του Υπουργείου Δικαιοσύνης :

Προκειμένου να συνεχιστεί η γόνιμη συζήτηση μας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις , θα εκτιμούσαμε αν μπορούσατε να μας δώσετε σχετικά :

Α) Ενα πλήρη κατάλογο των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τους Δικαστικούς Επιμελητές (συμπεριλαμβανομένης της συγκριτικής αξιολόγησης με άλλες χώρες) .

Β) Μία ανάλυση / εξήγηση της σχέσης μεταξύ των προϋποθέσεων εισόδου στο επάγγελμα (π.χ. πτυχίο νομικής) και των λειτουργιών που εκτελούνται από τους Επιμελητές συμπεριλαμβανομένης μιάς πρότασης για την βελτιστοποίηση αυτής της σύνδεσης, σύμφωνα με τις πρακτικές σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Γ) Μία πρόταση για να εξαλειφθούν οι σημερινοί γεωγραφικοί περιορισμοί σε σύγκριση με τον κλειστό αριθμό , διασφαλίζοντας παράλληλα την υπηρεσία σε όλη την Ελλάδα .

Δ) Μία ανασκόπηση της πλήρους δομής των αμοιβών και πρόταση για τον εξορθολογισμό τους .

Το υλικό αυτό είναι σημαντικό για να προχωρίσουμε στη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκεκριμένες δράσεις πολιτικής . Ως εκ τούτου , θα εκτιμούσαμε πολύ αν λαμβάναμε την απαντηση σας στα τέλη Αυγούστου .

Όλα αυτά και κυρίως το ζήτημα των αμοιβών προκάλεσαν την έκτακτη Ολομέλεια στην Θεσσαλονίκη και την έκτακτη Γραμματεία της ΟΔΕΕ στις 2-9-2014

Αυτός είναι, λοιπόν, ο λόγος που η Ομοσπονδία συζήτησε το θέμα α) των αμοιβών β) των γεωγραφικών περιορισμών στην άσκηση του επαγγέλματος γ) των Προϋποθέσεων εισόδου στο επάγγελμα!

Όλο το κείμενο της πρότασης της Ομοσπονδίας για την αναθεώρηση της πλήρους δομής των αμοιβών κ.λ.π  στην σελίδα ODEE.GR  

Όταν λοιπόν οι περιφερειακοί σύλλογοι έκαναν γενικές συνελεύσεις ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ, που ήταν άραγε ο σύλλογος μας ????

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ …!!!

Σκέψεις και προτάσεις υπάρχουν πολλές, πλην όμως, εάν επανέλθει η συζήτηση από την TROIKA για το ζήτημα των αμοιβών, πολύ πιθανόν ακόμη και ερήμην του κλάδου μας, εμείς θα πρέπει ήδη να έχουμε οργανώσει τη γραμμή άμυνάς μας, με την υιοθέτησης εναλλακτικού σχεδίου δράσης.

Σκεφτείτε συνάδελφοι ένα σενάριο που ως μόνη εναλλακτική λύση θα προτείνεται από την TROIKA η το Υπουργείο η διατήρηση μεν του ΦΕΚ αλλά με οριζόντια μείωση των σημερινών αμοιβών σε ποσοστό 20% – 30% – 40% !!! η ελεύθερη διαπραγμάτευση!!! η αμοιβές σύμφωνα με το ΦΕΚ του ΚΕΔΕ!!!.

Καταστροφή για τον κλάδο….

Για τον λόγο αυτό έχει αξία η υιοθέτηση σοβαρών και αξιόπιστων εναλλακτικών προτάσεων, απέναντι στο δογματισμό και τις ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής της «Συμμαχίας» και της Ριζοσπαστικής Παρέμβασης …

Οι απαντήσεις δικές σας.

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ

Επειδή για όλα τα δεινά του κλάδου θεωρείται υπεύθυνη η ΠΡΟΣΥΔΕ, αναρωτιόμαστε αν από το 1995 μέχρι σήμερα υπήρχαν άλλες παρατάξεις και αν ναι που είναι το έργο τους, τι έκαναν τόσα χρόνια ,που είναι η παρουσία τους ???

Μόνο λόγια και σπέκουλα !!!

Ο κλάδος από την υπεύθυνη ΠΡΟΣΥΔΕ και διοικήθηκε με σοβαρότητα και αναβαθμίστηκε και κατοχύρωσε αμοιβές και εξασφάλισε το προεδρικό διάταγμα που προέβλεπε την εξαίρεση του κλάδου από το άνοιγμα των επαγγελμάτων και προώθησε τις ηλεκτρονικές επιδόσεις και πάντα έβρισκε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Στην παρούσα κρίση με υπευθυνότητα η ΠΡΟΣΥΔΕ συντάσεται με την εκπόνηση πλάνου Β για να υπάρχει σε κάθε περίπτωση πλατφόρμα συζήτησης.

Κανείς μας δεν αρνείται το σημερινό ΦΕΚ, όμως με τα νεα δεδομένα η ΠΡΟΣΥΔΕ με την σοβαρότητα που την διακρίνει , ΣΥΜΦΩΝΕΙ με την ύπαρξη ενός εναλλακτικού σχεδίου Β.

Διαφορετικά, ο μόνος δρόμος που απομένει είναι να υιοθετήσουμε το σχέδιο της Ριζοσπαστικής Παρέμβασης που λέει μόνο το ΦΕΚ ως έχει και για να κρατήσουμε τη αξιοπρέπεια μας πάμε σε απεργία διαρκείας.

Οι αγώνες, συνάδελφοι, όμως δεν δίνονται μόνο στο πεζοδρόμιο, που είναι η έσχατη λύση, αλλά και στα θεσμικά όργανα, και είναι γνωστό ότι δεν κατακτήθηκαν όλα τα παραπάνω από το πεζοδρόμιο αλλά από τους σοβαρούς συνδικαλιστές της ΠΡΟΣΥΔΕ πού έχουν όνομα και επίθετο και οι οποίοι είχαν το σθένος να πάρουν μεγάλες αποφάσεις και να τραβήξουν τον κλάδο μπροστά με κάθε κόστος.

Και αυτοί που μας παραδίδουν μαθήματα υπευθυνότητας, τον Ιούλιο, στην συνεδρίαση της Ολομέλειας στη Θεσσαλονίκη ψήφιζαν υπέρ των ενιαίων τιμών ανά ζώνη, ενώ στη Γ.Σ του Συλλόγου μας εισηγήθηκαν και ψήφισαν υπέρ του ΦΕΚ.

Είναι οι ίδιοι, σημερινοί «σύμμαχοι» , που ενώ προ διετίας υπερθεμάτιζαν υπέρ του πτυχίου νομικής για την είσοδο στο επάγγελμα, αποκλείοντας νέες μετεγγραφές, στη Γ.Σ ψήφισαν υπέρ της αναστολής εφαρμογής του νόμου επί τριετία.

Και συνεχίζοντας “στο δρόμο της συνέπειας”, θεωρώντας ότι δεν δεσμεύονται από την απόφαση της Γ.Σ περί μη αναστολής εφαρμογής του νόμου, τάχθηκαν κατόπιν υπέρ της μονοετούς αναστολής, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο υπερασπίζονται τα συμφέροντα των συναδέλφων.

Άραγε, πότε υπερασπίζονταν καλύτερα τα συμφέροντα των συναδέλφων οι κύριοι της «Συμμαχίας»: όταν ψήφισαν υπέρ του πτυχίου, όταν εισηγούνταν την τριετή αναστολή εφαρμογής του νόμου ή όταν τάχθηκαν υπέρ της μονοετούς αναστολής????

Πότε υπερασπίζονταν καλύτερα τα δικαιώματα των συναδέλφων: όταν ψήφισαν υπέρ των ενιαίων αμοιβών ή τώρα που είναι υπέρμαχοι του ΦΕΚ μαζί με την Ριζοσπαστική Παρέμβαση χωρίς κανένα εναλλακτικό σχέδιο ???

Αυτοί σήμερα μιλούν για διάσπαση.     

Η ΠΡΟΣΥΔΕ με την σοβαρότητα που την διακρίνει στην δύσκολη σημερινή εποχή έβαλε το πλαίσιο και δημιούργησε γερά θεμέλια στους νέους συναδέλφους δίνοντας τους τις κατευθυντήριες γραμμές για να καθορίσουν με τις προτάσεις τους ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ανοίγοντας και δείχνοντας ταυτόχρονα την πόρτα εξόδου σε όλους αυτούς που δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις.

Συνάδελφοι, η υποκρισία και διγλωσσία πρέπει μια για πάντα να εξοβελιστεί από τη λειτουργία του κλάδου μας.

Με εκτιμηση

Ο Γραμματέας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

ΥΓ:

Και ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 Προς το νέο διαφημιστικό TEAM τις Ριζοσπαστικής Παρέμβασης που αναδεικνύει τους αγώνες και επιτυχίες της ΠΡΟΣΥΔΕ… Σας ευχόμαστε με την σειρά μας να αναδείξετε και να διαφημίσετε τις δικές σας συνδικαλιστικες επιτυχίες, όποτε κι αν καταφέρετε να τις πραγματοποιήσετε.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)