ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ κατά ΚΕΔΕ

Ενημερώνουμε τους κ.κ. συναδέλφους που συνεργάζονται με Δ.Ο.Υ.  για την  κατά ΚΕΔΕ εκτέλεση ότι  έχουν  αποσταλεί τα σχετικά έντυπα δηλ.  “ΕΝΤΥΠΟ 1”  (πρόσκληση ενδιαφέροντος)και “ΕΝΤΥΠΟ 2”  (πράξη διορισμού πιστοποιημενου εκτιμητή)  από την ΑΑΔΕ προς τις Δ.Ο.Υ.τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την ΠΟΛ 1011/2018  για την πρόσληψη πιστοποιημένουεκτιμητή με σκοπό τον προσδιορισμό της εμπορικής αξιας του κατασχεθέντος ή εκπλειστηριαζομένουακινήτου και την σύνταξη της σχετικής έκθεσης εκτίμησης.
Για τον  λόγο αυτό θα πρέπει  εφόσον υπάρχει παραγγελία κατάσχεσης με ποσό βεβαιωμένης οφειλής άνω των 250.000,00 ευρώ  (συνολικό ποσό κεφαλαίου χωρίς προσαυξήσεις)  να κατατεθεί αίτηση από τον Δικαστικό Επιμελητή προς την Δ.Ο.Υ.  με αίτημα τον διορισμόπιστοποιημένου εκτιμητή και αφού σταλεί η σχετική  πρόσκληση ενδιαφέροντος από την ΔΟΥ προςτον εκτιμητή και  η αποδοχή αυτής απ΄ αυτόν να συναφθεί η πράξη διορισμού αυτού σύμφωμα μετην ΠΟΛ1011/2018 και μέσα σε προθεσμία 10 ημερών να παραδοθεί η  έκθεση  εκτίμησης είτεστον Δικαστικό Επιμελητή είτε στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ  (όπως αυτό έχει ορισθεί στο άρθρο 3 τηςσχετικής πράξης διορισμού).
Προσοχή η έρευνα για το ακίνητο που θα γίνει η εκτίμηση πρέπει να έχει προηγηθεί  και συνοπτική περιγραφή του ακινήτου περιλαμβάνεται στο έντυπο της πράξης διορισμού, η δε έκθεση εκτίμησης του ακινήτου φυλάσσεται στον σχετικό φάκελο κατάσχεσης ή πλειστηριασμού.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)