Επείγουσες δημοσιεύσεις… και βουτιές!

Συνάδελφοι,

ύστερα από τη δημοσίευση του ν. 4335/2015 δημιουργούνται τα κάτωθι ζητήματα.

Η ισχύς όλων των πράξεων της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ισχύουν για όσους τίτλους εκτελεστούς επιδοθούν με επιταγή προς πληρωμή από 1.1.2016 και μετά, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 11 του ενάτου άρθρου και συγκεκριμένα αναφέρεται :

11. Οι διατάξεις των άρθρων 954 παράγραφος 4 εδάφιο γ’, 955 παράγραφος 2 εδάφιο β’, 965 παράγραφος 5 εδάφιο θ’, 973 παράγραφος 1 εδάφιο γ’ και παράγραφος 3 εδάφιο δ’, καθώς και 995 παράγραφος 4 εδάφιο β’, αναφορικά με την ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών, θα τεθούν σε εφαρμογή με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι 15.9.2015, και το οποίο θα εξειδικεύει τους όρους δημιουργίας της κατάλληλης υποδομής της ιστοσελίδας δημοσιεύσεως πλειστηριασμών, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τις λοιπές λεπτομέρειες για τις σχετικές δημοσιεύσεις. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, οι διατυπώσεις δημοσιότητας καλύπτονται με τη δημοσίευση των προβλεπόμενων στις ανωτέρω διατάξεις πράξεων και στοιχείων, εντός των τασσόμενων από αυτές προθεσμιών, σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας που εκδίδεται στο δήμο όπου βρίσκεται ο τόπος του πλειστηριασμού και αν δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας, που εκδίδεται στην περιφερειακή ενότητα, διαφορετικά στην έδρα της περιφέρειας όπου υπάγεται ο δήμος.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

α.- Σύμφωνα με τον 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» οι δημοσιεύσεις των προγραμμάτων προβλεπόταν να δημοσιεύονται σε ημερήσια εφημερίδα.

β.- Στη συνέχεια σύμφωνα με το 1653/1986 άρθρο 3 παρ. 8 τροποποιήθηκε το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 4114/1960 «ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ» και πλέον οι δημοσιεύσεις για όσους πλειστηριασμούς διενεργούνται στην περιφέρεια των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς πραγματοποιούνται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.

γ.- Ύστερα από τις σαρωτικές τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας του 1994 το πιο πάνω άρθρο του ν. 4114/1960 εκ νέου τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 2214/1994 και ισχύει έκτοτε.

δ.- Σύμφωνα με το ν. 3994/2011 τροποποιήθηκε το άρθρο 999 ΚΠολΔικ και ορίστηκε πως οι δημοσιεύσεις θα γίνονται και στην ιστοσελίδα του Ταμείου Νομικών και σε ημερήσια εφημερίδα. Το εδάφιο αυτό (σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου εκείνου) θα ετίθετο σε εφαρμογή όταν θα εκδίδετο Π.Δ. που θα προσδιόριζε τις λεπτομέρειες εφαρμογής. τέτοιο Π.Δ. δεν έχει ακόμα εκδοθεί, άρα ισχύουν όταν ίσχυαν από το έτος 1994.

ε.- Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4335 στο πιο πάνω άρθρο των μεταβατικών διατάξεων αν δεν εκδοθεί Π.Δ. μέχρι την 15.09.2015 τότε οι δημοσιεύσεις πρέπει να γίνονται στις ημερήσιες εφημερίδες που ορίζονται ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Ν. 4114/1960. Για όσο διάστημα δεν εκδίδεται τέτοιο οι πλειστηριασμοί που θα διενεργηθούν στηριζόμενοι σε δημοσίευση στο ΔΔΔ του ΤΝ πάσχουν – κατά την άποψή μου – ακυρότητας.

Σας γνωρίζω πως τέτοιο σχέδιο Π.Δ. είχε μεν ολοκληρωθεί αλλά δεν είχε σταλεί προς το ΣτΕ για γνωμοδότηση και το Ταμείο Νομικών δεν έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση τέτοιου έργου.

Όλα, βέβαια, τα ανωτέρω αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους πλειστηριασμούς που θα διενεργηθούν στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Σύμφωνα με την προσωπική μου άποψη – και μόνο – και μέχρι οριστικής επίλυσης του θέματος είναι πως από την 1 Σεπτεμβρίου οι δημοσιεύσεις καλό θα ήταν να είναι διπλές, δηλαδή και σε εφημερίδα και στο Ταμείο Νομικών.

Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι – καλή ξεκούραση – καλές βουτιές και δύναμη και φώτιση να αντιμετωπίσουμε όσα ήρθαν, όσα έρχονται και σε όσα θα έρθουν.

Διονύσιος Κριάρης

Image201507301317

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)