Αποχή διαρκείας των δικαστικών επιμελητών και «δημοψήφισμα»

    Συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, το ανώτατο σε εθνικό επίπεδο όργανο των δικαστικών επιμελητών της χώρας (άρθρο 117 του Ν. 2318/1995), αποφάσισε δια της εκτελεστικής του Γραμματείας στις 6-12-2014 αποχή διαρκείας των δικαστικών επιμελητών από τα καθήκοντά τους ζητώντας:

1) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την απόσυρση του νομοσχεδίου για τον Κ.Πολ.Δ. και

2) από το Υπουργείο Οικονομικών την άμεση καταβολή των οφειλών του Δημοσίου προς τους Δικαστικούς Επιμελητές.

Όλοι οι Σύλλογοι της χώρας ως όφειλαν, πήραν την ίδια απόφαση, γιατί το ζήτημα είναι θεσμικό και αφορά όλο τον κλάδο των δικαστικών επιμελητών.

Η αποχή διαρκείας από τα καθήκοντά μας αρχίζει από σήμερα Τετάρτη 10-12-2014 και είναι ιστορικής σημασίας. Η ΠΡΟΣΥΔΕ θεωρεί αυτονόητη και με ομοθυμία τη συμμετοχή όλων των Δικαστικών Επιμελητών.

Σχετικά με το λεγόμενο «ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ» από μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχουμε να παρατηρήσουμε – για τη σοβαρότητα και μόνο τέτοιων εξώφθαλμα πρόχειρων ενεργειών – τα εξής:

  • Ο Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών δεν προβλέπει τέτοιου είδους «δημοψηφίσματα».
  • Τις αποφάσεις για θεσμικά ζητήματα όπως προβλέπεται από το νόμο τις λαμβάνει η Ομοσπονδία, οι οποίες και συνιστούν κατευθυντήριες γραμμές προς τους Συλλόγους και αξιοποιούνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και την πραγμάτωση των σκοπών τους. Γι’ αυτό και η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών σύμφωνα με το νόμο, είναι αρμόδια να διατυπώνει γνώμη επί θεμάτων αμοιβών, εισφορών, ασφάλισης, παιδείας και επιμόρφωσης των Δικαστικών Επιμελητών και κάθε άλλου που αφορά την άσκηση του λειτουργήματός τους, εκπροσωπεί δε τον Κλάδο συνολικά. (Φανταστείτε για ζητήματα αμοιβών ή αποχών να είχε λάβει διαφορετική απόφαση ο κάθε Σύλλογος από τους οκτώ. Δηλαδή ο ένας να ζητούσε 10 ευρώ την επίδοση, ο άλλος 100 και αντίστοιχα ο ένας 2 ημέρες αποχή και ο άλλος 5. Το γελοίον της υπόθεσης θα ήταν εξώφθαλμα αντιληπτό και από κάποιον με χαμηλό δείκτη αντίληψης ή νοημοσύνης).

Σε κάθε περίπτωση ο οποιοσδήποτε Σύλλογος μπορεί να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ώστε να διατυπώσουν και τα μέλη τη γνώμη τους, αλλά οπωσδήποτε πριν την απόφαση του ανώτατου οργάνου δηλαδή της Ομοσπονδίας.

Σε ότι αφορά τους δικηγόρους και την ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων υπάρχει διάταξη στον Κώδικά τους (άρθρο 138 – γι’ αυτό και πρόσφατα προκήρυξαν δημοψήφισμα) όπου αναφέρεται:

1) Για θέματα ιδιαίτερης και κρίσιμης σημασίας για το δικηγορικό λειτούργημα ή τη λειτουργία της δικαιοσύνης, με απόφαση των 2/3 των μελών της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων δύναται να προκηρυχθεί η διεξαγωγή πανελλαδικού δημοψηφίσματος δικηγόρων με μυστική ψηφοφορία.

2) Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας καλεί όλα τα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία με γενική πρόσκληση, που δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται σε προβεβλημένα σημεία των δικαστηρίων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία ή και στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας και των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται ο χρόνος και ο τόπος της ψηφοφορίας, καθώς και τα θέματα για τα οποία θα διεξαχθεί αυτή. Η Συντονιστική Επιτροπή και οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων έχουν την ευθύνη για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

3) Με απόφαση των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Δικηγορικού Συλλόγου, δύναται να προκηρυχθεί η διεξαγωγή δημοψηφίσματος δικηγόρων μελών του Συλλόγου αυτού (για τοπικά θέματα), με μυστική ψηφοφορία.

Προσέξατε κάτι; Ο κάθε Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να προκηρύξει δημοψήφισμα μόνος του, όμως μόνο για τοπικά θέματα. Ή να πάρει αποφάσεις για τοπικό θέμα όπως έχει γίνει στο παρελθόν π.χ. ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας διότι δεν λειτουργούσαν σωστά τα Δικαστήρια της Αθήνας ή δεν υπήρχε θέρμανση στα δικαστήρια της ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, ή ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά ο οποίος ζητούσε τη μεταφορά των Δικαστηρίων του Πειραιά σε άλλο κτίριο.

Θυμίζουμε επίσης ότι ο Κώδικας Δικηγόρων αναφέρει: Η Ολομέλεια είναι το ανώτατο αντιπροσωπευτικό όργανο των δικηγόρων της χώρας. Έργο της Ολομέλειας αποτελεί ο συντονισμός της δραστηριότητας των Δικηγορικών Συλλόγων και η εκπροσώπηση του δικηγορικού σώματος συνολικά κ.λ.π.

Στο Σύλλογό μας στην Αθήνα τι να σκεφθούμε για την λήψη μιας τέτοιας απόφασης περί «δημοψηφίσματος». Θα πούμε πολύ απλά προς το παρόν. Δεν υπάρχει σοβαρότητα. Στο εξής όμως θα είμαστε πολύ σκληροί, διότι το κύρος του Συλλόγου μας που η παράταξή μας το είχε ανεβάσει πολύ ψηλά, όχι μόνο έχει τρωθεί αλλά αντίθετα το βλέπει να κατρακυλά στο βάραθρο.

Παρ’ όλα αυτά συνιστούμε στους συναδέλφους να συμμετέχουν σ’ αυτή την πρόχειρη από πάσης πλευράς διαδικασία (είναι θλιβερό να βάζεις ερωτήματα του είδους αποχή 48 ωρών ή 3 ημερών ή διαρκείας – δηλαδή θα μπορούσε να πει κάποιος εγώ θέλω και στάση εργασίας ή 10 ημέρες) και να διατρανώσει τη συμμετοχή του στην ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (γνωρίζουμε τις δυσκολίες μιας τέτοιας απόφασης για πρώτη φορά στην ιστορία των δικαστικών επιμελητών για αποχή διαρκείας) και την άσκηση πίεσης για την καταβολή των οφειλών του Δημοσίου προς τους Δικαστικούς Επιμελητές.

    Συνάδελφοι,

Από την ερχόμενη Τρίτη – σύμφωνα με πληροφορίες μας – δίνεται η μάχη μας στη Βουλή για τον Κ.Πολ.Δ. Θα είμαστε εκεί. Με συναίσθηση ευθύνης έναντι του λειτουργήματός μας ώστε η απόσυρση διατάξεων στο κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης να μην είναι νίκη μόνο για τους Δικαστικούς Επιμελητές (και τις επερχόμενες γενιές των Δικαστικών Επιμελητών), αλλά να είναι νίκη όλου του νομικού κόσμου, για την προάσπιση της ορθής και δίκαιης απονομής της δικαιοσύνης στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου.

Η ΠΡΟΣΥΔΕ ποτέ δεν θα σταματήσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συναδέλφων, με συμπεριφορές όμως που συνάδουν με το κύρος τους, ως λειτουργών της δικαιοσύνης.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Ε. Πρεκετές Μ. Κανέλλος
Χρήστος Μότσος

Είναι πολύ καλό που υπάρχουν προτάσεις και διαφορετικές απόψεις στα θέματα που μας αφορούν.΄Ομως ως πότε θα θεωρούμε μόνο τη δική μας άποψη τη σωστή και όταν δεν περνάει θα κάνουμε ότι μας έρθει χωρίς να λογαριάζουμε τις συνέπειες? Αποφασίστηκε καλώς ή κακώς από τη Γραμματεία του ανωτάτου οργάνου μας αποχή διαρκείας, στην οποία συμμετείχαν και μέλη του Συλλόγου της Αθήνας και δημοκρατικά η πλειοψηφία αποφάσισε αυτό που αποφάσισε’ την αποχή διαρκείας. Τα υπόλοιπα σε τι βοηθούν? Πως θα πεισθούν οι συνάδελφοι να συμμετέχουν στην αποχή, όταν οι ίδιοι οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές δεν σέβεστε τις ίδιες τις αποφάσεις σας ή την πλειοψηφία? Γιατί έχει ο καθένας μας την άποψη του και με αυτές τις ενέργειες που κάνετε γιατί αύριο να υπολογίζει το Σύλλογο του? ΄Γιατί να μην κάνει και αυτός ένα δημοψήφισμα? Έτσι και αλλιώς άτυπο είναι, δεν προβλέπεται στον κώδικα μας.

Μαρία Μπρουζούκη

Σημεία των καιρών

Συνάδελφοι,

είναι καιρός για συνδικαλιστικά παιχνιδάκια εκμετάλλευσης των κρίσιμων στιγμών που ζει ο Κλάδος ;; Είναι τούτη η ώρα η κατάλληλη που, αντί να τρέξουμε να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται (που λέει και το τραγούδι) και που κάνει ο Πρεκετές τρέχοντας και καταθέτοντας προτάσεις σε όλες τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των κομμάτων ή βρε αδερφέ να κινητοποιηθούμε δυναμικά (που λέει ο Χαλκιαδάκης – και που σε ένα μεγάλο βαθμό έχει δίκηο) να κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού και σπέκουλας;;

Είναι τούτη η ώρα να κάνει o Σύλλογος της Αθήνας δημοψήφισμα;; (μετά τη λήψη απόφασης για αποχή διαρκείας) και να ζητάει από τους συναδέλφους τι;; Να απαντήσουν αν θέλουν αποχή διαρκείας, αν θέλουν εναλλασσόμενες 48ωρες κε κενό 1 ημέρας ή αν θέλουν3 ημέρες ανά εβδομάδα.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή – όχι τίποτα άλλο αλλά να καταδείξουμε το γελοίον του πράγματος και την κατάντια.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας παίρνει απόφαση για αποχή διαρκείας αρχής γενομένης την Τετάρτη 10.12.2014. Με πλειοψηφία και συγκεκριμένα με μειοψηφία του κ. Μήτση, ο οποίος ήθελε 48ωρη (Τετάρτη-Πέμπτη) και μετά καινούργια απόφαση. Να σημειωθεί πως όλοι οι άλλοι Πρόεδροι, αναφανδόν υποστήριξαν και υπερψήφισαν την αποχή διαρκείας.

Τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου και ώρα 09:54 π.μ. φτάνει μήνυμα (SMS) από το Σύλλογο με υπογραφή του κ. Μήτση όπου μας πληροφορεί πως το Δ.Σ. του Συλλόγου Αθήνας αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αποχή διαρκείας.

Την ίδια ημέρα και στις 03:13 μ.μ. μας έρχεται νέο μήνυμα (SMS), πάλι από το Σύλλογο με το οποίο ενημερωνόμαστε πως με έκτακτη απόφασή του το Δ.Σ. αποφάσισε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος με κάλπη και ερωτήματα: 1) εναλλασσόμενες 48ωρες με κενό 1 ημέρας, 2) 3 ημέρες ανά εβδομάδα και 3) αποχή διαρκείας.

Το πρωΐ της ίδιας ημέρας μας έφτασε και ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από το Σύλλογο με υπογραφές των κ.κ. Μήτση και Πατεροπούλου, όπου μας αναλύουν τις θέσεις τους σε ό,τι αφορά τα συμβαίνοντα και τους λόγους της απόφασης της διαρκούς αποχής.

Μα καλά δεν ντράπηκαν να στείλουν ένα κλεμμένο κείμενο ; Ένα κείμενο που είχε αναρτήσει ο Χαλκιαδάκης στην ιστοσελίδα του ήδη από το βράδυ της Κυριακής. Ούτε ένα στοιχειώδες κείμενο δεν μπορούν να γράψουν ; Δεν πρόσεξαν ούτε τη γραμματοσειρά στο copy paste που έκαναν και ανάμεσα στο κείμενο του Χαλκιαδάκη (το οποίο σε ό,τι τον αφορά {Χαλκιαδάκη} είναι πιστό στη γραφή όλης της ζωής του – δεν ξέφυγε ούτε χιλιοστό… επαναστατικό, κινηματικό, ξεσηκωτικό…) πρόσθεταν και διάφορα … ψιλά… έτσι για ξεκάρφωμα!!!

Ω!!! του θαύματος την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου και ώρα 10: 52 π.μ. καταφτάνει νέο μήνυμα (SMS) από το Σύλλογο όπου μας διευκρινίζει πως το δημοψήφισμα είναι άσχετο από την αποχή διαρκείας και πως έχει να κάνει με την περαιτέρ4ω στάση του Συλλόγου μας. ΜΑ ΠΟΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΤΑΣΗ ;;; ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ…. ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ;;;

Γιατί θα πρέπει να βάλουμε δεύτερες ή τρίτες σκέψεις στην απόφαση αυτή ;; μήπως υπάρχουν πιέσεις από διάφορους …. «συμμάχους¨ να αλλάξει η απόφαση ώστε να επιδοθούν τα χιλιάδες εξώδικα των τραπεζών ;; Λέμε τώρα!!!!

Υ.Γ. Πως την έλεγαν την ταινία παλιά ;; “Αποκάλυψη τώρα”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)