Αποχή των Δικαστικών Επιμελητών από τα καθήκοντά τους στις 19, 20, 21 Νοεμβρίου 2014

(Ενημέρωση από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας)

 Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2014

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, σε έκτακτη συνεδρίασή της στις 17-11-2014, αποφάσισε την αποχή των Δικαστικών Επιμελητών από τα καθήκοντά τους στις 19, 20, 21 Νοεμβρίου 2014 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» που κατατέθηκε στη Βουλή στις 14-11-2014.

Η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της έννομης προστασίας, ιδίως στην αναγκαστική εκτέλεση, εξαρτάται, κυρίως, από την επάρκεια εξοπλισμού των οργάνων της με τα αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων τους εφόδια. Χωρίς επαρκή όργανα και χωρίς επαρκώς εξοπλισμένα όργανα, η παροχή έννομης προστασίας παραμένει ευχή ανεκπλήρωτη ή κατά τύχη μόνο εκπληρούμενη. Ο εξοπλισμός των οργάνων αναγκαστικής εκτέλεσης, για να είναι επαρκής, προϋποθέτει: α) απονομή εξουσιών και ευθυνών για την αποτελεσματική επιτέλεση του καθήκοντος και του έργου τους, β) κατοχύρωση θεσμικής και οικονομικής ανεξαρτησίας τους και δυνατότητας ενέργειας, γ) παροχή επαρκών υλικοτεχνικών και θεσμικών μέσων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Στην αναγκαστική εκτέλεση παρατηρείται οδυνηρή υστέρηση στους τομείς αυτούς. Ο νομοθέτης φαίνεται να λησμονεί ότι η ποιότητα της απονομής της Δικαιοσύνης μετριέται με βάση τις δυνατότητες των οργάνων της για υπεύθυνη διαμόρφωση της διαδικασίας προς επίτευξη των σκοπών της.

Ο νόμος είναι εξ ορισμού αδύνατο να συλλάβει τις κρίσιμες ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Ο εκτελεστός τίτλος δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσέγγιση του δέοντος προς την πραγματικότητα, ιδίως γιατί η πρόβλεψη της πραγματικότητας δεν είναι εφικτή κατά το χρόνο κατάρτισης του εκτελεστού τίτλου. Και τα δικαστήρια είναι εξ ορισμού αδύνατο να επιτελέσουν με πληρότητα αυτόν το ρόλο, λόγω και της ουσιαστικής απόστασής τους από τα πράγματα.

 Οι Δικαστικοί Επιμελητές από τις 31-3-2014 κατέθεσαν επί των άρθρων του κεφαλαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, παρατηρήσεις νομοτεχνικής φύσης στις προτεινόμενες νέες διατάξεις, σε συνδυασμό προς τις διατηρούμενες σε ισχύ, για τις ανάγκες της σαφήνειας, της οικονομίας του νόμου, της ενότητας του δικαίου και της αποφυγής κενών και αντιφάσεων.

Οι περισσότερες από τις προτάσεις μας αγνοήθηκαν και θέλουμε να επισημάνουμε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν εξασφαλίζεται στο μέγιστο εφικτό βαθμό η ισόρροπη εξυπηρέτηση των αναγκών και δικαιωμάτων των δανειστών, του οφειλέτη και των τρίτων που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία ή εξαρτούν δικαιώματα ή συμφέροντα από αυτή.

Κεφαλαιώδες λάθος η μη ενημέρωση του οφειλέτου – πολίτη, της ημερομηνίας του νέου πλειστηριασμού με επαναληπτική διαδικασία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί με μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα. Η δημοσιότητα και η φυσική ενημέρωση του οφειλέτη είναι αναγκαία τόσο για την επίτευξη των σκοπών του πλειστηριασμού, αλλά και όσων ακόμη έχουν έννομο συμφέρον και ανάγκη προστασίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται φυσικά και ο οφειλέτης.

Όσο ο νόμος επιμένει είτε να υπεισέρχεται ο ίδιος σε λεπτομέρειες ρύθμισης είτε να αναθέτει στα δικαστήρια τη διαμόρφωση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τις εκάστοτε πραγματικές συνθήκες, παραμερίζοντας ή αγνοώντας τα όργανα της εκτέλεσης, θα ματαιοπονεί. Και δεν θα εγκαινιάζεται καμία περίοδος εξυγίανσης του συστήματος. Τα δικαστήρια θα επιβαρύνονται με επιπλέον φόρτο, σε βάρος των άλλων υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιόν τους, η διαδικασία θα καθυστερεί ακόμη περισσότερο μέχρι την έκδοση δικαστικών αποφάσεων, και το κόστος της διαδικασίας εκτέλεσης θα διογκώνεται ασυγχώρητα.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με την εισαγωγή έμμεσων ή ανορθόδοξων θεραπειών, όπως λ.χ. η εισαγωγή δυνατότητας κατάσχεσης του κατασχεθέντος ή η επιβολή υποχρέωσης στα δικαστήρια να εκδίδουν σύντομα τις αποφάσεις τους ή η γενική και άνευ όρων περικοπή και κατάργηση διατυπώσεων δημοσιότητας και γνωστοποιήσεων. Επίσης, δεν αποτελεί υγιή μέθοδο συμπίεσης του κόστους της εκτέλεσης ο περιορισμός του έργου των οργάνων της, όταν το έργο αυτό συνδέεται στενά με τους στόχους και τις θεμελιώδεις αρχές της εκτέλεσης και της παροχής έννομης προστασίας γενικότερα. Το κόστος δεν επιτρέπεται να αντιμετωπισθεί με προκρούστειες μεθόδους περικοπών και εκπτώσεων από θεμελιώδεις εγγυήσεις παροχής έννομης προστασίας.

Φοβούμαστε ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δε θα μπορέσει να πετύχει ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και περιορισμό του κόστους.

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας θα συμμετάσχει στη συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 19-11-2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.Σ.Α. και επίσης στις συναντήσεις που θα γίνουν με τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων, μαζί με τους εκπροσώπους και των λοιπών φορέων, για τις θέσεις της στο κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης από τη σκοπιά του δικαστικού επιμελητή, ως οργάνου αυτής.

 

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ευθύμιος Πρεκετές

Νικόλαος Αντωνίου

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)