ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ GOV.GR

Εχθές λάβαμε ένα email από τον Σύλλογο Αθηνών-Πειραιά κλπ, που μας ζητά να επισπεύσουμε την ηλεκτρονική μας πιστοποίηση – υπογραφή. Δεδομένης της κατάστασης και για να διευκολύνω κάπως τους συναδέλφους που θέλουν να ολοκληρώσουν την διαδικασία αλλά έχουν “κολλήσει” στην επικύρωση της υπεύθυνης Δήλωσης μέσω ΚΕΠ, ετοίμασα έναν οδηγό που περιγράφω βήμα-βήμα πως μπορούμε να επικυρώσουμε το γνήσιο της υπογραφής ηλεκτρονικά μέσω της νεοσύστατης ιστοσελίδας gov.gr. Σημειωτέον πως η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσουμε με αυτόν τον τρόπο είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩ GOV.GR

Χαράλαμπος Νικ. Κοττικιάς

Δικ. Επιμελητής Εφετείου Αθηνών

Τσιριγώτης Δημοσθένης

Συνάδελφε,
Κατανοώ την διάθεση σου να βοηθήσεις, αλλά το θέμα είναι πιο περίπλοκο.
Έχει ήδη ζητηθεί από το Α.Π.Θ. μετά από επείγουσα ερώτησή μου, από 5-4-2020 να εγκρίνει την έκδοση και αποστολή από τους δ.ε. τέτοιων Υ.Δ. και δεν έχει δώσει ακόμα την συγκατάθεσή του και αυτό διότι ερευνούν αν αυτή η διαδικασία μέσω gov.gr τηρεί τους κανόνες ”αυθεντικοποίησης” με τους οποίους λειτουργεί αυστηρά το portal.odee.gr Όταν το ερώτημα απαντηθεί θα γίνει ενημέρωση από την ΟΔΕΕ.

Ο Πρόεδρος ΟΔΕΕ
Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης

Χαράλαμπος Κοττικιάς

Πρόεδρε καλησπέρα!

Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Χρήσης στο gov.gr:

“Δικαιούχοι χρήστες είναι όσοι αναγνωρίζονται από το σύστημα αυθεντικοποίησης της ενιαίας ψηφιακής πύλης GOV.GR μέσω επιβεβαιωμένης συσκευής στην κατοχή τους (μέθοδος ισχυρής αυθεντικοποίησης με One-Time-Password – 2nd factor authentication)”.
https://www.gov.gr/info/oroi-xrisis

Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 24-1 περ. β του eIDAS ισχύει:

Άρθρο 24

Απαιτήσεις για τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης

“1. Κατά την έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού για υπηρεσία εμπιστοσύνης, ο εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης προβαίνει, με κατάλληλα μέσα και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε εξακρίβωση της ταυτότητας και, κατά περίπτωση, τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο εκδίδεται εγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εξακριβώνονται από τον εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης είτε άμεσα είτε μέσω τρίτου σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο:
α) με φυσική παρουσία του φυσικού προσώπου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, ή
β) εξ αποστάσεως, με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για τα οποία, πριν από την έκδοση του εγκεκριμένου πιστοποιητικού, έχει διασφαλιστεί η φυσική παρουσία του φυσικού προσώπου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του νομικού προσώπου και τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 8 όσον αφορά το «βασικό» ή το «υψηλό» επίπεδο διασφάλισης.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN#d1e3006-73-1

Συνεπώς, από την στιγμή που το gov.gr χρησιμοποιεί μέθοδο ισχυρής αυθεντικοποίησης των χρηστών, ευελπιστώ πως η απάντηση του Α.Π.Θ. θα είναι θετική.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)