ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ.

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 25-06-2019 κατόπιν δικού μας αιτήματος με θέμα τη μη κατάθεση πινάκων για θεώρηση και παρακράτηση του μερίσματος των συναδέλφων που τιμολογούν σε εταιρίες Απόκτησης Τραπεζικών Απαιτήσεων (Ε.Δ.Α.Δ.Π. και Ε.Α.Α.Δ.Π.), η εισήγηση –πρόταση που κατατέθηκε από τους εκλεγμένους της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. είναι κατά λέξη η εξής:

«    ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών περιφέρειας Εφετείων Αθήνας-Πειραιά-Αιγαίου-Δωδ/σου-Λαμίας-ΒορείουΑιγαίου-Ευβοίας:

α) Αντωνίου Νικολάου του Ιωάννη, Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Ευβοίας.

β) Καπότου Ελένης του Κωνσταντίνου, Δικαστικής Επιμελήτριας Εφετείου Αθηνών.

γ) Κοττικιά Κωνσταντίνου του Νικολάου, Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών.
δ) Μπρουζούκη Μαρίας του Σωτηρίου, Δικαστικής Επιμελήτριας Εφετείου Αθηνών.

ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών περιφέρειας Εφετείων Αθήνας-Πειραιά-Αιγαίου-Δωδ/σου-Λαμίας-ΒορείουΑιγαίου-Ευβοίας.

—————————

Με την παρούσα θέλουμε να τοποθετηθούμε και να εισηγηθούμε τις προτάσεις  μας επί του θέματος για το οποίο ζητήσαμε έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ., το οποίο είναι το εξής:

«Διευκρινίσεις για τον καθορισμό αποδιδόμενου ποσοστού στο Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου – Δωδ/σου – Λαμίας – Β. Αιγαίου – Ευβοίας από την αμοιβή των μελών του, προερχομένη  από εκτελέσεις οποιασδήποτε μορφής χρηματικού ή μη αντικειμένου, που θα γίνονται με την επίσπευση οποιασδήποτε ανώνυμης εταιρίας  Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) και ανώνυμης εταιρίας  Απόκτησης  Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Α.Α.Δ.Π.)»

Αθήνα 25-6-2019

———————————-

ΠΡΟΤΑΣΗ

   Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 05-06-2019 γίναμε αποδέκτες απόψεων του Προέδρου, οι οποίες εκφράστηκαν στο τέλος της συνεδρίασης για 5-10 λεπτά επί ενός τόσο σοβαρού ζητήματος όπως είναι το μέρισμα και το πρόβλημα που έχει ήδη δημιουργηθεί όταν οι συνάδελφοι τιμολογούν σε εταιρείες Ε.Δ.Α.Δ.Π. ή εταιρίες Ε.Α.Α.Δ.Π., το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή ούτε καν γνωρίζαμε.

   Μας προέτρεψε, μάλιστα,  ο Πρόεδρος, να ρωτήσουμε εμείς νομικούς και Δικαστές (!!!) προκειμένου να έχουμε και  ιδίαν άποψη και να του φέρουμε τις προτάσεις μας(!!!). Δεν χρειάστηκε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να ρωτήσουμε κανέναν, γιατί ο νομοθέτης έχει φροντίσει απλά και κατανοητά, να θέσει το πλαίσιο νομιμοποίησης, καθηκόντων και υποχρεώσεων των εταιρειών αυτών με το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ  Α’ 176/2015)  όπως αυτός αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/2016), ο οποίος καθορίζει τη λειτουργία των ως άνω εταιρειών και  αναφέρει ότι «Οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις λογίζονται ως τραπεζικές και μετά τη μεταβίβασή τους. Οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων ευθύνονται για όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο και σε τρίτους, οι οποίες βαρύνουν τις εταιρίες απόκτησης απαιτήσεων και απορρέουν από τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις.». Δηλαδή, χρειάστηκε μια απλή ανάγνωση  του πρώτου άρθρου για να καταλάβουμε ότι δεν χωράει καμία παρερμηνεία, ότι οι συνάδελφοι που τιμολογούν στις ως άνω εταιρείες πρέπει να καταθέτουν πίνακες στο Σύλλογό μας για να θεωρηθούν και να παρακρατηθεί το νόμιμο αναδιανεμητέο ποσό, όπως αυτό καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. 36581/30.04.1991 απόφαση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης  Αθανάσιου Κανελλόπουλου (ΦΕΚ Β΄ 275) και η οποία ισχύει μέχρι σήμερα.

    Συνεχίζοντας την έρευνα, βρήκαμε και τη  διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών , σύμφωνα με την οποία «οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) υποχρεούνται να αποδίδουν την εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/75 (Α’ 178) που βαρύνει τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του ως άνω νόμου και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α του ιδίου νόμου, ισχύει ότι οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις λογίζονται ως τραπεζικές και μετά τη μεταβίβασή τους. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 20 του ως άνω άρθρου, τα νέα δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούν οι ΕΔΑΔΠ σε δανειολήπτες των οποίων δάνεια ή πιστώσεις διαχειρίζονται, λογίζονται ως τραπεζικά και επιβαρύνονται με την εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/1975 , για την απόδοση της οποίας υπεύθυνες είναι οι ΕΔΑΔΠ. Οι ΕΔΑΔΠ ευθύνονται για όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο και σε τρίτους, οι οποίες βαρύνουν τις Εταιρίες Απόκτησης Απαιτήσεων  ( εδώ εντάσσει και τις Ε.Α.Α.Δ.Π.)  και απορρέουν από τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις. 

Τα εύλογα ερωτήματα που μας γεννήθηκαν πολλά και θα πρέπει να απαντηθούν από τον ίδιο τον Πρόεδρο:

  1. Πως προέκυψε και από ποιούς καλλιεργήθηκε το δήθεν πρόβλημα;
  2. Από πότε γνώριζε ο Πρόεδρος ότι θα αλλάξει ο τρόπος τιμολόγησης;
  3. Γνώριζε ή όχι το πλαίσιο του Νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176/2015)  όπως αυτός αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/2016;
  4. Τι θα γινόταν αν δεν ενεργούσαμε άμεσα και δεν ζητούσαμε την έκτακτη σημερινή συνεδρίαση;

 

 Ο Πρόεδρος ενός ΝΠΔΔ έχει καθήκον να ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα προκειμένου να υπάρχει η βεβαιότητα ότι η Διοίκηση λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας όπως αυτή ορίζεται. Αν γνώριζε την ύπαρξη και το περιεχόμενο του Νόμου, ο χειρισμός του όλου «θέματος» είναι άκρως ανησυχητικός και θα πρέπει να μας δώσει εξηγήσεις γιατί δεν λειτούργησε νωρίτερα, γιατί δεν έδωσε οδηγίες στους συναδέλφους και γιατί δεν διενήργησε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Αν δεν τον γνώριζε, λυπούμαστε γιατί κάτι τέτοιο δείχνει περιορισμένες ικανότητες που δεν συνάδουν με το ρόλο του, άρα ο Σύλλογος έχει μπει στον αυτόματο πιλότο.

Επειδή δεν θέλουμε ως μέλη του ΔΣ να θεωρηθούμε συνυπεύθυνοι σε τακτικές και στρατηγικές  που ενέχουν παρατυπίες και δεν είναι σύμφωνες με το Νόμο, διαχωρίζουμε τη θέση μας και δηλώνουμε ότι από δω και στο εξής όποτε ο τρόπος άσκησης της Διοίκησης δεν είναι διαφανής , σύννομος και υπέρ της διασφάλισης των δικαιωμάτων όλων των μελών μας, θα καταθέτουμε τις αντιρρήσεις μας εγγράφως στη Γραμματεία του Συλλόγου, οι οποίες θα κοινοποιούνται επίσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, για  να λαμβάνουν γνώση.

 Τέλος, προτείνουμε, επειδή ο Σύλλογός μας είναι ο μοναδικός ο οποίος είναι υπό το καθεστώς του αρθ. 48 που καθορίζει το μέρισμα και μοναδικός αρμόδιος για τη διασφάλισή του, το Δ.Σ. σήμερα να αποφασίσει ώστε:

α)  να εκδώσουμε οδηγία προς όλα τα μέλη μας ότι υποχρεούνται σε κατάθεση πινάκων ακόμη κι όταν δεν τιμολογούν απ’ ευθείας σε πιστωτικά ιδρύματα και να τους καλούμε να συμμορφωθούν όπως έχουν υποχρέωση, προς αποφυγή περαιτέρω πειθαρχικών κυρώσεων,

β) Η παραπάνω  οδηγία, να επιδοθεί σε όλες  ανεξαιρέτως  τις εταιρείες  που λειτουργούν υπό το καθεστώς που αναφέρθηκε λεπτομερώς παραπάνω, με κοινοποίηση και στην Τράπεζα Της Ελλάδος ή όπου αλλού κριθεί απαραίτητο,

γ) να κάνουμε άμεσα αρχειοθέτηση, ανά συνάδελφο, τους πίνακες που έχουν κατατεθεί και θεωρηθεί από το Σύλλογο το πρώτο εξάμηνο του 2019 ( και στη συνέχεια και για το έτος 2018 αν κριθεί απαραίτητο), προσφέροντας όλοι οι εκλεγμένοι προσωπική εργασία προκειμένου να επιτευχθεί αυτό και

δ) μόλις τελειώσει η αρχειοθέτηση, να χωριστούμε σε κλιμάκια και να διενεργήσουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους, αφού συλλέξουμε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε από τη σελίδα δικαστικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.

————————–

  Μετά τιμής

α) Αντωνίου Νικόλαος του Ιωάννη

β) Καπότου Ελένη του Κωνσταντίνου

γ) Κοττικιάς Κωνσταντίνος του Νικολάου

δ) Μπρουζούκη Μαρία του Σωτηρίου        »

Η απόφαση που πήραμε στη συνεδρίαση αυτή (12 υπέρ-1 λευκό) είναι ακριβώς αυτή που προτείναμε και ελπίζουμε στην άμεση υλοποίησή της προκειμένου να ικανοποιηθεί το «κοινό περί δικαίου αίσθημα», αλλά και για τη σύννομη λειτουργία  ενός Ν.Π.Δ.Δ. όπως είναι ο Σύλλογός μας.

Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν με την ως άνω Εισήγηση, δεν δόθηκαν από τον Πρόεδρο για ακόμη μια φορά…..

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)