ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους κ.κ. συναδέλφους ότι για την κατάθεση των δηλώσεων Δ2  στο Γραφείο Κτηματογράφησης που αφορά τα ακίνητα του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ,  εκτός από το Γραφείο Κτηματογράφησης που λειτουργεί στον Δήμο Γαλατσίου και στην Λεωφ. Βεϊκου αρ. 137 (Ολυμπιακά Ακίνητα) λειτουργεί και έτερο γραφείο της κοινοπραξίας  στην Αθήνα και στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 65 (Ισόγειο όροφος).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση  των σχετικών δηλώσεων Δ2 που αφορούν τα δηλωθέντα δικαιώματα (κατάσχεση, υποθήκη, προσημείωση)  ακινήτων που βρίσκονται στον Δήμο Αθηναίων  είναι :

α)  Το σύνολο των εγγράφων που θα κατατεθούν να μην είναι λιγότερα από δέκα (10).

β) Η  κατάθεση  πρέπει να γίνει με ραντεβού, αφού υπάρξει επικοινωνία με τον υπεύθυνο της κοινοπραξίας  κ. Μιχάλη Χανό, στο τηλ. 2168007040.

γ)  Η δήλωση Δ2 πρέπει να υπογράφεται από την υπηρεσία που επισπεύδει την εκτέλεση (Δ.Ο.Υ., ΚΕΑΟ, ΟΤΑ κ.λ.π.), να υπάρχει φωτοαντίγραφο του εγγράφου (έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, υποθήκη)  και φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείο που έχει εγγραφεί το δικαίωμα (κατάσχεση, υποθήκη).

δ) Απαραίτητο είναι το email  του Δικαστικού Επιμελητή, στο οποίο αποστέλλονται τα σχετικά αποδεικτικά υποβολής δήλωσης (σε περίπτωση Δημοσίου-Δ.Ο.Υ.) ή τα σχετικά έντυπα καταβολής παγίου τέλους (σε περίπτωση εγγραφής από άλλο φορέα, ΚΕΑΟ, ΔΗΜΟ κ.λ.). Μετά την καταβολή του παγίου τέλους αποστέλλονται μέσω email στην υπηρεσία του κτηματολογίου τα αποδεικτικά πληρωμής και μετά την πάροδο δύο ημερών  σας αποστέλλονται ξανά  τα τελικά αποδεικτικά υποβολής δήλωσης δικαιώματος (δηλ. όσων έχουν καταβληθεί πάγιο τέλος). Τέλος τα αποδεικτικά υποβολής δήλωσης μπορείτε να τα κατεβάσετε και  από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του SITE www.ktimatologio.gr (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ) δύο (2) ημέρες μετά την καταβολή του παγίου τέλους.

Για την ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Η Γραμματέας

Ελένη Κ. Καπότου

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)